Výroba životaschopnej skladovateľnej suspenzie vajíčok červa

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBA ŽIVOTASCHOPNEJ SKLADOVATEĽNEJ SUSPENZIE VAJÍČOK ČERVAPredložený vynález sa týka purifikačneho spôsobu výroby životaschopných suspenzií, ktoré obsahujú vajíčka parazitických červov (hlíst), pričom tieto suspenzie súschopné sa vyvíjať a sú vhodné na terapeutickú aplikáciu.Vplyv parazitických infekcií na aktiváciu imunitného systemu ich živočíšneho hostiteľa je známy (review, D. M. McKay, Parasitology 2006, 132 1-12). Táto aktivácia tiež ovplyvňuje vzhľad a priebeh ochorenia imunitnêho systému. Epidemiologické štúdie demonštrujú, že autoimunitné ochorenia sa vyskytujú menej často v oblastiach s vysokým výskytom červových infekcií ako v oblastiach, v ktorých sú tieto výskyty infekcie nižšie v dôsledku lepších hygienických podmienok. Cytokinové profily pacientov s Crohnovou chorobou,chronickým zápalovým ochorením čriev, demonštrovali, že Th 2 imunitné bunky je môžné stimulovať hlístovými infekciami. Crohnovej chorobe, Thl-ovládanêmu autoimunitnému ochoreniu je možné zabrániť alebo ho je možné ovplyvniť infikovaním hlístami (Summers et al. Am J Gastroenterol 2003, 98 20342041). Ďalšími ochoreniami spôsobenými Thl imunitnými bunkami,ktoré je možné tiež ovplyvniť, sú napríklad gastritídaBeer (Parasitology 1973, 67 253-262) uviedol už v roku 1973, že Tľichuris suis môže byť vhodnou hlístou na dosiahnutie imunizácie u ľudí bez toho, že by prebehlo patogénne infikovanie hlístami. Trichuris suis je úzko príbuzný s Trichuris humanis a prežíva V ľudskom tráviacom trakte ale nie je schopný sa množiť. Terapeutickê opatrenia nie sú potrebné počas tejto spontánne miznúcej infekcie.Infikovaním Trichuris suis je možné teda vyvolať imunizáciu.Hunter a kol., Aliment. Pharmacol. Ther. 2004, s. 167-177 opisuje použitie červov ako liečiva na liečbu ćrevných ochorení. Reddy a kol., Parasitol. Res. (2007), s. 921-927opisuje použitie Trichuris suis na liečbu Crohnovej choroby.R.J.S. Beer (Parasitology 1972, 65 343-350) opisuje spôsob zberu a purifikácie vajičok červov. Vajíčka červov v embryonálnom stave sa nechajú rásť v O,2 roztoku dichrómanu draselnêho pri 32 °C a denne sa prevzdušňujú. Podobný purifikačný spôsob je opísaný v DE 10 63 115. Vajíčka červov sa izolujú z ľubovoľného mikroorganizmu. a vírusu pomocou chemických reakcií produkujúcich hydroxylový radikál alebo kyslíkový radikál. Konkrétne je opísaná Fentonova reakcia. Pri tejto reakcie sa FeC 12 nechá pôsobiť na HZO 2 za vznikunascentného kyslíka, ktorého dezinfekčná aktivita sa využíva.Boes et al., Veterinary Parasitology (1998), str 181-190,opisuje embryonáciu a nákazlivosť vajičok červa Ascaris suum,ktorá sa získala od samčích červov a ktorá sa embryonovala VSummers a kol. (GUT 2005. 54 87-90) tiež purifikuje vajíčka T. suis O,2 roztokom dichrómanu vo fosfátovom tlmivom roztoku pri pH 6-7, potom, čo sa vajíčka embryonovali 5 až 6 týždňov v tlmivom roztoku obsahujúcom antibiotikáPoužitie činidiel ničiacich také baktérie a vírusy má Celýpokiaľ sa použije roztok dichrómanu a ak sa použije Fentonov roztok, potom sa musí roztok odstrániť po krátkej časovej perióde, aby sa vylúčilo poškodenie vajíčok červov. Okrem tohoexperimenty demonštrovali, ze pocas embyraonácie (3 mesiacepri 22 °C-25 °C), ktorá sa vykonáva po purifikácii, dochádza k hojnemu množeniu mikroorganizmov, napriek tomuto predchádzajúcemu purifikačnému kroku, a nie je možnémultiplikáciu mikroorganizmov vylúčiť ani počas následného skladovania embryonovaných vajec pri 2 °C až 8 °C. Je teda pravdepodobne, že potom, čo sa také mikroorganizmy a vírusyničiace Činidlá odstránia, opäť prebehne rast mikroorganizmovOkrem toho úplné odstránenie dichrómanu z roztoku jeabsolútne nutné. Avšak tento postup je veľmi komplikovaný.Prídavok antibiotík za účelom vylúčenia hojnej multiplikácie mikroorganizmov počas štádia embryonácie vajíčok, ktorý opisuje Summers, sice bráni hojnému rastumikroorganizmov V tomto štádiu, avšak nie je schopný zaistiť deštrukciu mikroorganizmov. Po odstránení antibiotík V krokoch následnej purifikácie a skladovania do okamihu použitia jemožné opäť pozorovať hojný rast mikroorganizmov.W 0 2007/076868 opisuje kompoziciu obsahujúcu vajíčka červovitých parazitov, ktorá sa ošetrila kyselinou sírovou priCieľom predloženého vynálezu je pripraviť suspenziu embryonovaných vajíčok červov, ktorá sa purifikuje od kontaminujúcich. vírusov a Inikroorganizmov, najmä. baktérií, a ktorú je možné skladovať bez toho, že by prebiehal rast hubových spór a kvasiniek. Tu opísanê metódy zachovávajú schopnosť vajíčok červov vyvinúť sa V dospelé červy. Suspenzievajíčok červov sú vhodné na terapeutické aplikácie.V rámci predloženého vynálezu sa prekvapivo zistilo, že kombinovaná purifikačná a konzervačné metóda je osobitne vhodná na riešenie hore opísaného problému, pretože pre túto metódu nie sú potrebné žiadne toxické látky (napríklad dichróman draselný, K 2 Cr 2 O 7) a žiadne dezinfekčné látky, narozdiel od predchádzajúcich známych metód.Počas purifikačnej metódy sa izolované vajíčka hlíst,výhodne T. suis, inkubujú V roztoku kyseliny, výhodne roztoku łhS 04, pri hodnote pH menšej alebo rovnej 2 počas 1 až 72 hodín(pozri príklad 1). optimálny inkubačný čas je 2 až 8 hodín,výhodne 3 hodiny. Inkubácia sa vykonáva pri teplote 4 °C ažPri spôsobe prípravy farmaceutického prípravku, ktorý je možné podávať orálne a ktorý obsahuje skladovateľnú suspenziu životaschopných vajíćok parazitických hlíst, ktoré súnepatogénne pre ľudí a ked sa po požití vyvinie dostatočnýpočet hlíst, ktorý má za následok stimuláciu regulačných ľudských T-buniek, sa suspenzia vajíčok hlíst, v prvom kroku,najskôr podrobí pôsobeniu kyseliny pri pH hodnote menšej alebo rovnej 2. V dalsom kroku sa pH hodnota zvýši na väčšiu alebo rovnú 4 a pridá sa farmakologicky prijateľné konzervačné Činidlo. V zásade je tiež možné najskôr pridať konzervačné činidlo a potom vykonať ošetrenie kyselinou. Avšak je výhodné najskôr vykonať ošetrenie kyselinou a následne pridaťOšetrenie kyselinou sa výhodne uskutočňuje pridaním kyseliny sírovej. Pri ošetrení kyselinou sa pridá dostatočné množstvo kyseliny na zníženie pH hodnoty do rozmedzí približne medzi 0,5 a 2. Pri ďalšom uskutočnení sa pH zníži na približne O až 1. Vhodné kyseliny sú kyselina chlorovodíková, kyselina

MPK / Značky

MPK: A61K 31/216, A61K 31/192, A61K 31/7028, A01N 1/02, A61P 1/00, A61P 37/02, A61K 35/00

Značky: životaschopnej, červa, suspenzie, výroba, vajíčok, skladovateľnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/19-e10284-vyroba-zivotaschopnej-skladovatelnej-suspenzie-vajicok-cerva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba životaschopnej skladovateľnej suspenzie vajíčok červa</a>

Podobne patenty