Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oxazopíny ako modulátory iónového kanálaOdkaz na príbuzné aplikácie0001 Táto prihláška nárokuje práva podľa 35 U.S.C. § 119(e) k US predbežnej prihláške sériového čísla 61/503 980, podanej1. júla 2011, ktorá je celá zahrnutá V odkazoch.0002 Predložený predpis sa týka nových zlúčenín a ich použitia pri liečení rôznych chorôb, v ktorých sú zahrnuté kardiovaskulárne choroby a diabetes. Tento opis sa tiež týka spôsobov prípravy týchto zlúčenín a farmaceutickýchprostriedkov, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.0003 Neskorý sodíkový prúd (INaL) je trvalou zložkou rýchleho Na prúdu srdcových myocytov a neurónov. Veľa bežných neurologických a srdcových stavov je spojených s abnormálnym zvýšením. INaL, ktoré prispieva k patogenézii ako elektrickej,tak kontraktilnej dysfunkcii u cicavcov. Pozri napríklad Pathophysiology and Pharmacology of the Cardiac Late Sodium Current, Pharmacology and Therapeutics 119, 326 až 339 (2008). Zlúčeniny, ktoré u cicavcov selektívne inhibujú INaL, sú preto vhodné na liečenie týchto stavov choroby.0004 Jedným selektívnym inhibítorom INaL je RANEXA®, zlúčenina schválená FDA na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris. Pri lieku RANEXA® bolo tiež dokázané, že je vhodný na liečenie rôznych kardiovaskulárnych chorôb, do toho zahŕňajúc ischemicko reperfúzne poškodenie, arytmiu a nestabilné angíny a tiež naliečenie diabetes. Bolo by žiadúce získať nové zlúčeniny, ktorépri cicavcoch selektívne inhibujú INaL.0005 V typických uskutočneniach tak predložený opis vynálezu opisuje nové zlúčeniny, ktoré účinkujú ako blokátory neskorých sodíkových kanálov. V jednom uskutočnení tento opis opisuje-Y-Z- je -C(NR 4)-NR 2- alebo -C(NR 5 R 6)N-, R 1 je aryl, cykloalkyl, cykloalkenyl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl, kde uvedený aryl, cykloalkyl, cykloalkenyl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú prípadne substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -N 02, -CN, -SF 5, -Si(CHý 3, -O-R, -SR 20, -C(O)-R 2 °, -C(O)-OR 2 °, ~N(R 2 °)(R 22), -C(O)-N(R 2 °)(R 22), -N(R 2 °)C(O)-R 22, -N(R 2 °)-C(O)-OR 22, -N(R 2 °)-S(O)2-R 26, -S(O)2-R 2 °, -oS(O)2-R 2 °, -S(O)2-N(R 2 °)(R 22), CH, alkylu, 02-4 alkenylu, 02-4 alkynýlu, cykloalkylu, arylu, heteroarylu a heterocyklického zvyšku, akde uvedený CL 4 alkyl, C 24 alkenyl, C 24 alkynyl, cykloalkyl,aryl, heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok sú prípadne substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -N 02, fenylu,heterocyklického zvyšku, heteroarylu, Cpg alkylu, cykloalkylu, N(R 2 °)(R 22), -C(O)-R 2 °, -C(O)-OR 2 °, -C(O)-N(R 2 °)(R 22), -CN a -o-RZO, R 2 je vodík, C 145 alkyl, -c(o)-R 2 °, -C(O)-OR 26, -C(O)-N(R 26)(R 26), ~ N (R 2 °) -s (o) 2-R 2 °, cykloalkyl, aryl, heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok, kde uvedený C 145 alkyl, cykloalkyl, aryl, heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok sú prípadne substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z Che alkylu, C 24 alkynylu, halogénu, -NOL cykloalkylu, arylu, heterocyklického zvyšku, heteroarylu,-N(R 2 °)(R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)-oR 2 °, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN, oxo a oRw, kde uvedený Chg alkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú pripadne dalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -N 02, Che alkylu, cykloalkylu, arylu,heterocyklického zvyšku, heteroarylu, -N(Rm)(R), -C(O)-RN,-c(o)-oR 2 °, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN a -o-R 2 °, a kde uvedený C 15 alkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú prípadne ďalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -NO 2, -CF 3, -N(R 2 °) (R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)~oR 2 °, -c(o)N(R 2 °) (R 22), -CN, -S(O)2-R 2 ° a -o-R 2 °, n je O, l, 2, 3 alebo 4, každé R 3 je nezávisle cps alkyl, cykloalkyl, aryl, heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok, kde uvedený Chg alkyl je prípadne substituovaný jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -NO cykloalkylu, arylu, heterocyklického zvyšku, heteroarylu,-N(R 2 °) (R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)-oR 2-1, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN a -o-R 2 °,kde uvedený cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú pripadne dalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej 2 halogénu, -N 02, C 14 alkylu, aralkylu, cykloalkylu, arylu, heterocyklického zvyšku, heteroarylu,kde uvedený Cpg alkyl, aralkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú prípadne dalej substituované jedným,dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, N 02, -N(R 2 °) (R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)oR 2 °, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN a -oR 2 °, alebo dva R 3 naviazané na spoločný uhlíkový atóm tvoria skupinu oxo, alebo dva R 3 naviazané na spoločné alebo susediace uhlíkové atómy tvoria cykloalkyl alebo heterocyklický zvyšok, kde uvedený cykloalkyl alebo heterocyklický zvyšok sú prípadne ďalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -NOW Cpg alkylu, aralkylu, cykloalkylu, arylu, heterocyklického zvyšku, heteroarylu, -N(R 2 °) (R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)-oR 2 °, -c(o)N(R 2 °) (R 22), -CN a -o-R 2 °, R 4 je CL 5 alkyl, cykloalkyl, aryl, heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok, kde uvedený C 14 alkyl, cykloalkyl, aryl,heteroaryl alebo heterocyklický zvyšok sú prípadne substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -N 02, cykloalkylu, arylu,heterocyklického zvyšku, heteroarylu, -N(Rm)(R), -C(O)-RN,-c(o)-oR 2 °, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN a -o-R 2 °, kde uvedený cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú prípadne ďalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, -N 02, CL 6 alkylu, aralkylu,cykloalkylu, arylu, heterocyklického zvyšku, heteroarylu,-N(R 2 °)(R 22), -c(o)-R 2 °, -c(o)-oR 2 °, -c(o)-N(R 2 °) (R 22), -CN a -o-R 2 °,akde uvedený C 34 alkyl, aralkyl, cykloalkyl, aryl, heterocyklický zvyšok alebo heteroaryl sú prípadne ďalej substituované jedným, dvomi alebo tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny

MPK / Značky

MPK: C07D 413/14, C07D 413/04, C07D 267/14, C07D 498/04, A61K 31/553, C07D 413/12

Značky: modulátory, kanála, iónového, oxazopíny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/185-e19837-oxazopiny-ako-modulatory-ionoveho-kanala.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oxazopíny ako modulátory iónového kanála</a>

Podobne patenty