Ošetrenie rastlín a osiva proti napadnutiu/pri napadnutí pôvodcom chorôb triedy Peronosporomycetes

Číslo patentu: E 18755

Dátum: 13.10.2010

Autor: Vogt Wolfgang

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

pôvodcom chorôb triedy Peronosporomycetes0001 Predložený vynález sa týka ošetrenia rastlín a/alebo osivo proti napadnutiu/pri napadnutí pôvodcom chorôb triedy0002 Peronosporomycetes, ktoré sa predtým označovali ako Oomycota alebo Oomycetes, patria k pôvodcom niekoľkých obávaných chorôb rastlín. Phytophtora infestans, jedenz najdôležitejších druhov, môže napríklad vyvolať u rajčiakov vňaťovú hnilobu a hnedú hnilobu a u zemiakov vňaťovú hnilobu a hnilobu hľúz. Pri zemiakoch vedie toto napadnutie k závažným poklesom úrody, ktoré môžu najmä za vlhkého leta, čiastočne aj na jar, kedy pre pôvodcu chorôb existujú optimálne podmienky na rozmnožovanie, pravidelne presahovať 20 priemerného výnosu. V prípade rajčiakov pestovaných na poli môže choroba0003 Prvé symptómy týchto ochorení sa objavujú na listoch astonkách od okrajov listov sa vyskytujú tmavohnede skvrny.hubovitý porast, ktorý pripomína pleseň. Na koncoch hubovitých vláken vznikajú výtrusnice, takzvané spórangiá. Spôry sa za mokra uvoľňujú a prostredníctvom zárodočného vrecka aktívne prenikajú do rastlinného pletiva. Pri teplote nad 10 °Cspórangiá aj priamo vyklíčia.0004 Práve pri ekologickom, ale aj pri tradičnom pestovaní zemiakov, predstavuje primárne napadnutie, takzvané napadnutie vňate, veľký problém, pretože môže rýchlo viesť k predčasnému vypuknutiu sekundárneho napadnutia. Pôvodca choroby sa cez poranenia, prirodzené intercelulárne prieduchy, takzvané lenticely, a zárodočné štruktúry dostáva už počas vegetačnej doby alebo pri zbere úrody do hľúz. Napadnuté hľuzy majú sivomodro sfarbené škvrny a hnedú dužinu bez ostrého ohraničenia vzhľadom na zdravé pletivo. Sú nepožívateľné. Pôvodca choroby prezimuje aj v hľuzách. Už jedna infikovanázhnitá hľuza môže stačiť na to, aby sa v zemiakovom poraste0005 Rozsiahle výskumné práce, ktoré sa V posledných rokoch uskutočňovali V Bavorskom krajinskom ústave pre poľnohospodárstvo, ukazujú, že pri vysokej pôdnej vlhkosti sa infekcia uskutočňuje prostredníctvom pôdy. Za týchto podmienok sa na chorej hľuze rastliny vytvárajú spóry, ktoré sa distribuujú pôdnou vodou. Takto sa môžu už V pôde infikovať susedné rastliny alebo stonky vlastnej rastliny, ktoré potom vyrastajú taktiež ako choré. V dôsledku toho vznikajú typické hniezda napadnutia Phytophtora. U rastlín sa už veľmi zavčasu0006 Iní autori tiež prichádzajú k záveru, že Phytophthora infestans po výdatných zrážkach a pri vysokej pôdnej vlhkosti rastú smerom hore od infikovanej hľuzy rastliny V stonke alebo sporulujú na povrchu materskej hľuzy pozri Radtke et al.0007 Boj proti vňaťovej hnilobe a hnilobe hľúz/hnedej hnilobe nie je doteraz uspokojivo vyriešená. Je to spôsobenépredovšetkým tým, že napriklad Phytophthora sp. prejavujúrezistenciu voči účinným látkam zo skupín fenylamidova karbamátov, ako aj voči účinnej látke dimetomorf.0008 Na ochranu proti napadnutiu prostredníctvom Phytophthora sp. sa rastliny zemiakov, poprípade osivo, to znamená sadivové zemiaky z toho dôvodu často ošetrujú roztokmi zlúčenín medi. Avšak ukázalo sa, že použitím postrekov zlúčenín medi možno iba ťažko kontrolovať primárne postihnutie, poprípade postihnutie vňate práve pri ekologickom, ale aj pri tradičnom pestovaní zemiakov. Okrem toho použitie medi vedie k silnému znečisteniu životného prostredia, takže Európska únia má snahu o minimalizáciu0009 Pythium sp. je ďalším druhom patriacim k Peronosporomycetes, ktorý môže pri najrôznejších výhonkoch viesť k takzvanému padaniu semenáčikov, po anglicky nazývanému damping off. Ani ošetrenie tohto ochorenia rastlín nie je0010 V tejto súvislosti si vynález kladie za úlohu poskytnúť alternatívu k súčasne použivaným prostriedkom na ošetrovanie sadiva a/alebo osiva proti napadnutíu/pri napadnutí pôvodcom chorôb z triedy Peronosporomycetes, a to Phytophthora sp.,pomocou ktorého sa môže výhodne zabrániť alebo aspoň znížiť0011 Táto úloha sa rieši použitím baktérie Pseudomonas sp.jedná o nový druh v RNA skupine I Pseudomonadaceae. Definitívne zaradenie Proradix nie je dodnes ešte uskutočnené, pretože existuje iba pomerne malá sekvenčná podobnosť sdoteraz popísanými druhmi rodu Pseudomonas.0013 Účinnosť kmeňa Pseudomonas Proradix proti napadnutiu rastlín a/alebo osiva pôvodcom chorôb triedybola prekvapivá, 0014 Uložený kmeň Pseudomonas Proradix sa podrobne popisujev dokumente WO O 1/40441, ktorý sa týmto začleňuje formouodkazu. Popisuje sa V ňom účinok kmeňa Proradix proti čiernej hnilobe šalátu a hnedej hnilobe zemiakových hľúz. Obidveochorenia rastlín vyvoláva Rhizoctonia solani.húb zo skupiny bazídiových húb. K bazídiovým hubám patria ajtaké známe jedlé huby, ako hríb obyčajný a šampiňón.Proradix sa môže použiť proti napadnutiu rastlín, poprípadeosiva rodom Fusarium sp. Rod Fusarium taktiež patrí do ríšepravých húb a môže vyvolať mnoho chorôb rastlín, označujú ako fusariózy.0017 Na základe experimentov popísaných v dokumente W 0O 1/40441 a v ďalšom stave techniky by odborník mohol podľatoho poprípade predpokladať, že kmeň Pseudomonas Proradix bysa mohol používať na ošetrenie rastlín alebo osiva aj proti napadnutiu ďalšími hubami.

MPK / Značky

MPK: A01P 3/00, A01N 63/00

Značky: proti, osiva, chorôb, napadnutí, pôvodcom, ošetrenie, peronosporomycetes, triedy, rastlín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e18755-osetrenie-rastlin-a-osiva-proti-napadnutiu-pri-napadnuti-povodcom-chorob-triedy-peronosporomycetes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ošetrenie rastlín a osiva proti napadnutiu/pri napadnutí pôvodcom chorôb triedy Peronosporomycetes</a>

Podobne patenty