Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon

Číslo patentu: E 18241

Dátum: 14.03.2007

Autori: Frisch Gerhard, Rude Janine

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon. Predložený vynález sa týka oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Obzvlášť sa vynález týka-prípravkov vo forme vodných disperzií, ktoré obsahujú aspoň herbicídne účinne látky diflufenikan a ñurtamon aktoré sú po nahradení alkylfenolpolyetoxylátov v prípravkochVo všeobecnosti sa herbicídne účinne látky nepoužívajú vo svojich čistých formách. Vzávislosti od oblastí použitia a druhu použitia, ako aj od fyzikálnych, chemických a biologických parametrov sa účinné látky používajú v zmesí s bežnými pomocnými látkami a prísadami ako prípravky účinných látok. Známe sú takéto kombinácie s ďalšími účinnými látkami na zvýšenie spektra účinnosti a/alebo na ochranu kultúrnych rastlín (naprikladPrípravky herbicídnych účinných látok by mali mať všeobecne vysokú chemickú a fyzikálnu stabilitu, dobrú aplikovateľnosť a Užívateľský komfort a širokú biologickú účinnosťVodné disperzie herbicídnych účinných látok sú známe, okrem iného z dokumentu EP-A 0 514 768 (US 5 707 962) alebo dokumentu EP-A-O 592 880 (US 5 376 621). Okrem toho dokument EP l 642 498 A 2 opisuje vodné disperzie, ktore obsahujú díflufcnikan a sú bez obsahu alkylfenolpolyetoxylátu. Kombinácia účinných látok diflufenikanu a flurtamonu sa opisuje V dokumente EP 0 531 116 A 1 a kombinácia účinných látok diflufenikanu a flufenacetu je tiež publikovaná (Ortmayr, Johannes Herold - zur Windhalm- und Unkrautbekämpfung im Herbst in Wintergetreide in Der Pflanzenarzt, zväzok 52, č. 9-10, str. 20-21,1999) a boli tiež opísané V dokumente W 0 2003/028467 A 1.Herbicídne účinné látky diflufenikan a flurtamon sa používajú samostatne alebo ako zmes(tank-mix, ko-formulácía) okrem iného ako vodné suspenznć koncentráty (SC), napríklad s obchodným označením Carat® 350 SC. Hlavnou nevýhodou prípravkov týchto alebo podobných produktov je skutočnosť, že obsahujú tenzidy zo skupiny alkylfenolpolyetoxylátov (APE), ktoré sú vzhľadom ku svojej spomalenej biologickej degradovateľnosti klasifikovanć ako pochybné. Pri pokusoch pripraviť prípravky bez obsahuAPE pre tieto zmesi účinných látok, došlo knežíaducim efektom, ako je vločkovaníe, aglomerovanie a/alebo rast kryštálov, čím už nie je zaistená dostatočná stabilita priskladovaní. Úlohou predloženého vynálezu je-pripraviť vodný prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje aspoň účinné látky diflufenikan a ñurtamon, ktorý je bez obsahu alkyfenolpolyetoxylátov a má dostatočnú stabilitu priskladovaní. Táto úloha sa rieši-vodnými disperziami, obsahujúcimi diflufenikan a flurtamon a zmesou tenzid-organickej kyseliny zahrnujúcou aniónová tenzidy zo skupiny, ktorú tvoria naftalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalénsulfonátov s formaldehydom,neiónogénne tenzidy zo skupiny, ktorú tvoria dvojblokovć a trojblokové kopolyméry alkylénoxidov a viacsýtnych organických kyselín, ku ktorým sa môžu pridávať prípadne ešte zahusťovadlá, ďalšie agrochemicke účinne látky, výhodne flufenacet a ďalšie pomocné látkya prísady. Predložený vynález sa týka teda vodných disperzií, ktore obsahujúa) herbicídne účinné látky diilufenikan a flurtamon, b) jeden alebo niekoľko aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalénsulfonátov s formaldehydom, c) jeden alebo niekoľko neiónogénnych tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria dvojblokové a trojblokové kopolyméry alkylěnoxidov, d) jednu alebo niekoľko viacsýtnych organických kyselín, e) prípadne jedno alebo niekoľko zahusťovadiel, f) prípadne jednu alebo niekoľko agrochemických účinných látok odlišných od zložky a), výhodne s herbicídnou účinnou látkou flufenacet, g) prípadne jednu alebo niekoľko ďalších bežných pomocných látok a prísad, vodu.Disperzie podľa vynálezu vykazujú vynikajúcu stabilitu pri skladovaní. Sú pri skladovaní pri teplote miestnosti stabilné aspoň 2 roky a nevykazujú žiadne nežiaduce efekty, ako napríkladVo výhodnom uskutočnení tieto disperzie obsahujú a) 0,1 až 50 diñufenikanu a 0, až 50 flurtamonu, b) 0,1 až 10 jedného alebo niekoľkých aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalćnsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produktynaftalénsulfonátov s formaldehydom, c) 0,1 až 20 jedného alebo niekoľkých neiónogénnych tenzidov zo skupiny, ktorútvoria dvojblokové a trojblokové kopolymćry alkylćnoxidov d) 0,05 až 10 jednej alebo niekoľkých viacsýtnych organických kyselín,e) O až 5 jedného alebo niekoľkých zahusťovadiel, f) 0 až 50 jednej alebo niekoľkých agrochemických účinných látok odlišných od zložky a), výhodne s 0 až 50 flufenacetu, g) 0 až 20 jednej alebo niekoľkých ďalších bežných pomocných látok a prísad, 20 až 70 vody.Obzvlášť výhodným uskutočnením sú disperzie podľa vynálezu, ktoré obsahujú a) 0,5 až 20 diflufenikanu a 0,5 až 30 flurtamonu, b) 0,2 až 5 jedného alebo niekoľkých aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria naftalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalén sulfonátov s formaldehydom, c) 0,5 až 14 jedného alebo niekoľkých neiónogénnych tenzidov zo skupiny, ktorúd) 0,1 až 5 jednej alebo niekoľkých viacsýtnych organických kyselín,e) 0,05 až 2,5 jedného alebo niekoľkých zahusťovadiel, f) 0 až 40 jednej alebo niekoľkých agrochemíckých účinných látok odlišných od zložky a), výhodne s 0,5 až 22 flufenacetu,g) 0 až 15 jednej alebo niekoľkých ďalších bežných pomocných látok a prísad, 20 až 60 vody.Úplne obzvlášť výhodným uskutočnenim sú disperzie podľa vynálezu, ktoré obsahujú a) 0,2 až 16 díflufenikanu a 4 až 22 ñurtamonu, b) 0,3 až 1,5 jedného alebo niekoľkých aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produktynaftalén-sulfonátov s formaldehydom, c) 1 až 10 jedného alebo niekoľkých neiónogćnnych tenzidov zo skupiny, ktorútvoria dvojblokové a trojblokové kopolyméry alkylénoxidov d) 0,2 až 2 jednej alebo niekoľkých viacsýtnych organických kyselín,e) 0,075 až 1,5 jedného alebo niekoľkých zahusťovadiel, t) 4 až 22 ñufenacetu, g) 0 až 15 jednej alebo niekoľkých ďalších bežných pomocných látok a prísad, 30 až 55 vody.Všetky percentuálne údaje sú tu a v celom spise hmotnostné percentá ( hmotn.) a vzťahujú sa, pokiaľ nie je definované inak, na relatívnu hmotnost príslušnej zložky, vztiahnutú na

MPK / Značky

MPK: A01P 13/00, A01N 43/08, A01N 43/40, A01N 43/82, A01N 25/04

Značky: flurtamon, prostriedky, herbicídne, obsahujúce, disperzie, diflufenikan

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e18241-herbicidne-prostriedky-ako-disperzie-obsahujuce-diflufenikan-a-flurtamon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon</a>

Podobne patenty