Konštrukčný prvok z dreveného materiálu s natlačeným dekorom a rôznym stupňom lesku

Číslo patentu: E 14177

Dátum: 01.12.2009

Autori: Weber Laura, Rehker Stephan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka doskového alebo líštového konštrukčného prvku, predovšetkým na použitie ako nábytkového prvku alebo stenového, stropného alebo podlahového panelu, s nosným materiálom zdrevenćho materiálu, sdekorom natlačeným na tento nosný materiál, stransparentnou, lesklou vrstvou laku nadväzujúcou natento dekor a s na ňu nadväzujůcou vrstvou krycieho laku majúcouDosky z aglomerovanćho dreva s dekoračným povlakom sa často používajú ako podlahové panely a na obloženie stien a stropov,prípadne ako nábytkové prvky. Také panely majú väčšinou pravouhlý tvar a sú obvykle aspoň na svojich pozdĺžnych hranách opatrené profilmi, ktoré umožňujú spojenie susedných panelov, aby bolo možné vytvoriť veľkoplošné obloženie. Viac rozšírene sa na tento účel používajú drevovláknité dosky, s výhodou takzvané MDF-dosky(Medium Density Fíberboard stredne tvrdé vláknité dosky) alebo HDF-dosky (High Density Fíberboard veľmi tvrdé vláknité dosky), vyrobené suchým spôsobom.Aby mohli byť tieto dosky z aglomerovaného dreva opatrované požadovaným dekorom, nalisujú sa známym spôsobom na povrchy týchto dosiek pri vysokej teplote a veľkom tlaku priamo dekoračné papiere impregnované umelou živicou a vopred vysušené. Pretože tieto impregnáty majú snahu pri lisovani sa zmrštiť, vytvárajú napätie, takže takto vyrobené dosky - ktoré môžu byť rovnakooznačované za lamináty - musia byt impregnovaným papieromopatrené vždy po oboch stranách, aby sa zabránilo priehybu dosiekOkrem drevovláknitých dosiek opatrenýeh laminátom sa pre panely zmieneného druhu rovnako používajú priamo potlačené dosky. Také panely sú známe napríklad zo spisu EP l 645 339 Al. Pritom sa vláknitć dosky opatria kvapalnými povrstvovacími prostriedkami,pričom na sfarbenú základnú vrstvu sa natlačí dekor, napríklad drevený dekor, a nakoniec sa nanesie jedna alebo viac transparentných uzatváracích vrstiev. Spís EP l 645 339 Al opisuje výrobu štruktúrovaného povrchu nanesením prvého povlaku a druhéhotransparentného povlaku spriestorovo premenným nanesenýmV spise EP 1 482 085 A 1 je opísané povrchové obloženie upravené predovšetkým ako podlahové obloženie, ktoré obsahuje nosný materiál, dekor, predovšetkým drevený dekor, matne lesklý základný náter (primér) a vysoko lesklú kryciu vrstvu. Základný náter pritom pokrýva len časť nosného materiálu a je aplikovaný na nosný materiál spôsobom priamej potlače. Vysoko lesklá krycia vrstva naproti tomu pokrýva základný náter a ďalej v podstate celý povrch nosného materiálu, pričom v hotovom stave tohto povrchového obloženia má časť krycej vrstvy prekrývajúcej matne lesklý základný náter menší stupeň Iesku ako časť krycej vrstvy, ktorá nepokrývamatne lesklý základný náter.Lesk je optickou vlastnosťou povrchov odrážajúcich svetlo. Fyzikálne je lesk definovaný ako podiel časti množstva svetla dopadajúceho usmernene na povrch a difúzne odrazenej časti. Môže byť určovaný kvantitatívne pomocou zariadenia na meranie lesku podrobnosti k tomu sú uvedené v normách DIN 67530 prípadne DINEN ISO 2813. Pre priamo povrstvené dosky je zisťovanie stupňalesku stanovené v norme EN 14323 (aktuálne vydanie 2004-06-01). Podľa nej je stupeň lesku zisťovaný takzvaným reflektometrom podľa normy DIN EN ISO 2813. Princíp tohto reflektometra je založený na meraní usmerneného odrazu. Za tým účelom sa meria intenzita odrazeného svetla v úzkom pásme uhla odrazu. Výsledky merania sa pritom netýkajú vyžíareného množstva svetla, ale čierneho, lešteného skleneného etalónu s definovaným indexom lomu (1,567). Pre tento etalón je stanovená hodnota merania 100 jednotiek lesku (GE čiže stupňových bodov lesku). Existujú povrchy materiálov, ktoré majú vyšší index lomu ako čierny sklenený etalón používaný na kalibrovanie. Preto vznikajú u určitých povrchov materiálov hodnoty stupňa lesku nad 100 GE, napríklad u leštených kovov. Pre lepšie diferencovanie nameraných hodnôt sa uskutočňuje meranie vždy podľa lesku s rozdíelnymi uhlami merania. Podľa normy DIN EN ISO 2813 majú byť u vysoko lesklých povrchov (2 70 GE) prídavne kobvyklým meraniam smeracou geometriou 60 ° uskutočňované ajÚlohou predloženého vynálezu je dať k dispozícii konštrukčný prvok pripadne panel v úvode zmieneného druhu s neobvyklým,použitým prípadne starožitným vzhľadom sprirodzene pôsobiacouTáto úloha je vyriešená konštrukčným prvkom so znakmi nárokuKonštrukčný prvok podľa vynálezu je založený na nosnom materiáli z dreveného materiálu, s výhodou drevovláknitej dosky a obsahuje dekor natlačený na nosný materiál, transparentnú, lesklú vrstvu laku nadväzujúcu na tento dekor a na ňu nadväzujúcu vrstvu krycieho laku majúcu trojrozmernú štruktúru. Krycia vrstva spôsobipovrchovú štruktúru s veľmi silne sa meniacim stupňom lesku, pričompovrch konštrukčného prvku má v aspoň jednom smere prebiehajúcom paralelne s povrchom rozdiel stupňa lesku aspoň 25 jednotiek leskuvztiahnuté k lineárnej povrchovej vzdialenosti 20 mm.Konštrukčný prvok podľa vynálezu sa teda vyznačuje vysokými rozdielmi stupňa lesku, pričom najhornejšie plošné oblasti povrchu sú relatívne matne lesklé, zatiaľ čo plošné oblasti ležiace na základe trojrozmernej štruktúry hlbšie sú lesklé prípadne vysoko lesklé. Matný vzhľad lakovaného povrchu konštrukčného prvku podľa vynálezu teda zodpovedá vzhľadu starého lakovaného povrchu nesúceho stopy použitia, prípadne starožitného lakovaného povrchu. Konštrukčný prvok podľa vynálezu tým získa neobvyklý zaujímavý vzhľad. Na základe svojho matného prípadne použitého vzhľadu pôsobí konštrukčný prvok podľa vynálezu súčasne relatívne prirodzeným dojmom v porovnaní napríklad spanelom scelkovo vysoko lesklým povlakom. Navyše je tento prirodzený dojem optimalizovaný trojrozmernou štruktúrou vrstvy krycíeho laku, a síce predovšetkým z haptického hľadiska. Tento zvláštny optický a haptický dojem konštrukčného prvku podľa vynálezu je možné dosiahnuť niekoľkými málo výrobnými krokmi, takže celkovo vzniknú relativne výhodné výrobné náklady. Za zaznamenaníe v tejto súvislosti stojí predovšetkým to, že trojrozmerná štruktúra sa vytvorí priamo pri nanášaní krycej vrstvy laku prostredníctvom gravírovaného tlačiarenského valca, s výhodou spôsobom nepriamej hĺbkotlače. Dodatočné mechanické vzorovanie krycej vrstvy laku alebo takzvané chemické vzorovanie za sebou nasledujúcim natlačením dvoch kvapalných vzájomne sa odpudzujúcich povrstvovacích látok nie je u výroby konštrukčného prvku pripadne panelu podľa vynálezu upravené. Transparentné lesklá vrstva laku a na ňu nadväzujúca štruktúrovaná relatívne matná vrstva krycíeho laku konštrukčného prvku podľa vynálezu sa naproti tomu natlačia

MPK / Značky

MPK: E04F 13/00, B32B 5/00, B44C 5/04, E04F 15/00

Značky: dřevěného, natlačeným, materiálů, konštrukčný, roznym, lesku, stupňom, dekorom, prvok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e14177-konstrukcny-prvok-z-dreveneho-materialu-s-natlacenym-dekorom-a-roznym-stupnom-lesku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukčný prvok z dreveného materiálu s natlačeným dekorom a rôznym stupňom lesku</a>

Podobne patenty