Spôsob, nástroj a zariadenie na výrobu paketov lamiel a paket lamiel

Číslo patentu: E 12601

Dátum: 07.03.2007

Autori: Blocher Daniel, Bauer Steffen

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob, nástroj a zariadenie na výrobu paketov lamiel a paket lamiel Opis1. Vynález sa týka spôsobu výroby paketov lamiel podľa predvýznakovej časti nároku 1.2. V elektrických strojoch sa často používajú jadrá zo zložených lamiel, ktoré sa vyrábajú z nastrihaných elektroplechov. Na nastrihanie jednotlivých lamiel sa zvyčajne používa raziaci lis. Výroba jadra alebo paketu sa môže uskutočňovať rôznymi spôsobmi, ktoré zahŕňajú mechanické Zostavovanie dielov v Iise s cieľom vytvárania jadier, zváranie, lepenie alebo mechanické spájanie lamiel do paketov mimo lis.3. Príklady starších patentov v oblasti výroby paketov mimo nástroj a lis sú uvedené v dokumente DE 24 46 693. Tento spis opisuje, ako sa pakety vyrábajú z ocele, ktorá je opatrená za tepla vytvrdzovaným povrstvením. Dokument EP 0 121 173 opisuje použitie riešenia. pri ktorom sú lamely opatrené vyvýšeniami a priehlbinami, pomocou ktorých sú lamely stlačené k sebe do paketu. Táto tzv. spojovacia metóda je spojená s niekoľkými nevýhodamia. Technika spájania vyžaduje výrobu velmi komplexných nástrojov,ktorých časti môžu byť veľmi citlivé na kvalitu materiálu a menej robustné ako nástroje, ktorými nie sú lamely navzájom spájané. Totozvyšuje tak náklady, ako aj so spôsobom spojené riziká, čo môže sťažíť schopnosť.b. Veľmi tenké oceľové plechy, napr. tenšie než 0,35 mm, môžu byť spájané len veľmi ťažko, čo vedie k menej výkonným metódam.c. Niektoré výrobky si vyžadujú otočenie každej lamely o určitý uhol. Pri pakete, ktorého lamely nie sú navzájom spojené, je uhol natočenia obmedzený počtom prítomných spojovacich miest, t.j. pri štyroch prítomných spojovacich bodoch je najmenším možným uhlom natočenia 90 °.d. Ďalšia nevýhoda súčasnej spojovacej techniky spočíva v tom, že nemôžu byť spolu spájané materiály s rôznou hrúbkou alebo vlastnosťami (vyznačujúce sa často rozdielnymi označeniami kvality).4. Skúšali sa aj iné techniky, ktoré pracujú s zvonka nanášaným lepidlom. Príkladom toho sú dokumenty DE 35 35 573 a DE 203 18 993, ktoré obidva opisujú spôsob použitia lepidla. ktoré sa nanáša na povrch pásu. Bolo tiež skúšané použitie kapilámeho Iepenia.Sú tiež známe spôsoby (JP 2005 269 732). pri ktorých sa na vyrazené lamely nanesie lepidlo vo forme bodov alebo Iínií. Nanášanie lepidla sa vykonáva pomocou nanášacej hlavy, ktorá obsahuje viacero trysiek. Pri inom spôsobe (JP 2001 321 850) sa lepidlo nastriekava na lamely vo vopred určených miestach. Na nanášanie lepidla použitá nanášacia jednotka má rozvádzacl prvok s tromi tryskami, z ktorých vystupuje lepidlo. Pomocou trysiek nemožno vykonávať variácie velkosti kvapiek a počtu bodov lepidla na Iamelách.5. S rôznymi prítomnými technológiami na nanášanie lepidla na povrch pásu ako integrovanými súčasťami výroby jadier sú spojené rôzne ťažkostia. Možné rýchlosti lisovania sú obmedzené rýchlosťou nanášania lepidla. V dokumente DE 203 18 993 sú napr. definované rozsahyrýchlosti až 200 - 300 zdvihov za minútu. Pre nákladovo priaznivú výrobu jadier musia byť rýchlosti lisovania najmenej 400 zdvihov za minútu, pričom veľmi žiaduce typické hodnoty sú cez 600 zdvihov zab. Je ťažké udržiavať nástroj čistý. Napr., je pri jednej z technológií pravdepodobná hranica niekoľkých tisic zdvihov, po ktorých musí byť nástroj podrobený údržbe a vyčistený. Normálny interval údržby je pre nástroj z tvrdokovu minimálne 2 000 000 rázov. Skrátené doby životnosti značne zvyšujú výrobné náklady.c. Sú preto známe existujúce systémy, ako sú opísané v dokumente DE 20 31 899, majú problémy s opotrebenim súčastí.(a). (b) a (c) sa všetky vzťahujú na skutočnosť, že nanášanie lepidla spočíva na kontakte medzi nanášacou jednotkou a pásom.d. Pomocou niektorých Iepiacich technik vyrobené pakety môžu vykazovať premennélnespolahlivé pevnosti.e. Náklady na nástroje s integrovanými nanášacími jednotkami môžu byť podstatne vyššie než pri štandardných nástrojoch.f. Technológia v nástroji integrovaného nanášacieho systému nemôže byt normálne použitá v už existujúcich nástrojoch.6. Výhoda, ktorú ponúka lepenie oproti iným spojovacím technikám, spočíva v tom, že medzi Iamelami v pakete nie je žiadny elektrický kontakt. Pri technikách, ako je spájanie alebo zváranie, kontakt vznikne. Toto zvyšuje možné straty v hotovom motore, najmä pri vyšších frekvenciách. Spolahlivá metóda Iepenia by mala dve výhody Buď sa zlepší účinnosť motora pri danej veľkosti paketu alebo by sa mohol použiť menší motor. aby sa dosiahol rovnaký Výstupný výkon, ako pri väčšom zváranom/spojenom alebo iným kontaktným spôsobom spájania vyrobenom pakete.7. Iný problém, ktorý sa môže vyskytnúť v priebehu razenia častí lamiel, je vystupovanie kusov materiálu, známych často ako šrot, späť do rezacej oblasti nástroja. Toto môže spôsobiť poškodenie nástroja, čo opäť môže viesť k časovým stratám, keď sa nástroje musia opravovať.8. vynález umožňuje, aby sa ekonomicky konkurencieschopnými rýchlosťami vyrábali ako integrovaná súčasť operácie lisovania pakety dostatočne vysokej pevnosti.9. Podľa vynálezu je vstupujúci materiál privádzaný k vyrovnávaciemu valcu,potom k prívodu, potom k lisu a potom k nástroju. Východiskový materiál pre proces sa obvykle dodáva vo forme zvitkov, je však tiež možné, aby sa použili narezané pásy určitej dĺžky. Pri použití tejto techniky je možné použiť každú hrúbku materiálu, ktorá môže byť lisom razená. Najmä tenké materiály, zvyčajne s hrúbkou menšou ako 0,5 mm, protitujú z použitia Iepenia ako techniky spájania, a to zásluhou zníženia presnosti nástrojov a strojov, ktorá je normálne potrebná pre tieto tenšie materiály. Spôsobom môžu byť spracované materiály rôznej kvality, hrúbky, vlastnosti a povrstvenia. Je dokonca možné zostaviť do jedného paketu materiály rôznej kvality, hrúbky, vlastnosti a povrstvenia.0004 Pri tomto procese je lepidlo v malých bodoch rozložené na homú a/alebo spodnú stranu pásu. Nanášacie zariadenie neprichádza do styku s pásom. Okolie vnútri nástroja a lisu môže byť tým udržané čistejšie. Zariadenie samotné zvýhodňuje určitý druh nanášania lepidla na diaľku striekaním. Veľkosť bodu lepidla je regulovaná nanášaclm zariadením. Počet na diel použitých bodov sa môže meniť. aby sa v prípade potreby umožnili variácie pevnosti paketu.

MPK / Značky

MPK: H02K 15/02, H02K 1/12

Značky: lamiel, nástroj, výrobu, zariadenie, paketov, spôsob, paket

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e12601-sposob-nastroj-a-zariadenie-na-vyrobu-paketov-lamiel-a-paket-lamiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob, nástroj a zariadenie na výrobu paketov lamiel a paket lamiel</a>

Podobne patenty