Bezpečnostný/cenný dokument s bezkontaktným rozhraním a bistabilným displejon

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka bezpečnostného alebo cenného dokumentu so zariadením na bezkontaktnú komunikáciu s externým čítacím a/aleboDokumenty sdátami týkajúcimi sa osôb a dokumentov, ako napríklad identifikačné karty, cestovné pasy, osobné doklady, vodičské oprávnenia, kreditné a šekové karty, zákaznícke doklady, vodičské preukazy a podobne sa často opatrujú komponentami integrovaných obvodov vo forme kontaktného alebo bezkontaktného čipového modulu. Za tým účelom je známe aj použitie takzvaného čipu sduálnym rozhraním, ktorý pracuje nie len prostredníctvom kontaktov, ale prídavne disponuje aj bezkontaktným rozhraním. Pri procesoch overovania, identifikácie a autentičnosti umožňujú tieto čipové moduly veľké zvýšenie účinnosti. Pritom rozhodujúcu úlohu hrajú rýchlosť a časová účinnosť, rovnako ako zabezpečenie preskušovacích procesov. Postup preskušovania osôb a dokumentov sa môže uskutočňovať napríklad okrem vizuálnej kontroly aj elektronicky priamym ohmickým kontaktom s čipovým modulom, ako aj bezkontaktne prostredníctvom rôznych bezdrôtových komunikačných riešení a pomocou riešení s duálnym rozhraním. Podľa stavu techniky sa pritom používajú vysoko integrované obvody (anglicky Integrated Circuit, IC) na báze kremíka skremíkovou plochou s veľkosťou niekoľkých mmz. Toto riešenie poskytuje vysoké množstvo funkčnosti na najmenšom priestore. Táto mikroskopická jemnosť musí byť rôznymi technológiami prispôsobená relatívne hrubým komunikačným štruktúram kontaktného čipového modulu, modulu s duálnym rozhraním alebo bezkontaktného modulu, pričom oba posledné sú opatrené anténnymi štruktúrami. Okremklasických modulov stechnikou drôtového spojenia sa stále viac používajú moduly prostredníctvom technológií s lícnym čipom (flipchip) srozdielnymi procesmi kontaktovania. Rôzne požiadavky nakvalitu sú uvedené napríklad v norme ISO 10373.Zo spisov EP 1 073 993 B 1 a US 6,830,192 je známy substrát vyrobený z papiera s integrovaným obvodom pre bezpečnostné dokumenty a bankovky. Tento integrovaný obvod je čiteľný bezkontaktne. Je koncipovaný na báze polovodivého organického polyméru a je časťou difrakčného bezpečnostného prvku vo forme fólie(napríklad hologramu, kinegramu, excelgramu atdÄ), pričom môžu byť upravené prídavné bezpečnostné znaky vo forme špeciálnych farieb/farbív s príslušnými známymi luminiscenčnými materiálmi. V integrovanom obvode môže byť uložený kód, biometrické dáta, akootlačky prstov alebo portrét majiteľa dokumentu.Spis W 0 2004/068389 sa týka spôsobu výroby kovových štruktúr na substráte, ako napríklad plastu alebo tkanine. Týka sa v jadre výroby elektricky vodivých spojení medzi elektronickými konštrukčnými skupinami, ktoré sa na substráte usporiadajú vopred alebo aspoň oddelene. Na vytvorenie požadovaných vodiacich drah sa natlačí soľ kovu a redukčný prostriedok, napríklad prostredníctvom spôsobu tlače s atramentovou tryskou. V dôsledku reakcie redox (redukcie-oxidácie) medzi oboma komponentami sa vytvoria kovové štruktúry zodpovedajúce natlačenému vzoru. Pokiaľ ide o použitie tohto známeho spôsobu, mali by ním byť vyrábané okrem iného bezpečnostné dokumenty, ako ID-dokumenty, RFID-dokumenty alebo chytré karty. Schopnosť RFID súčasne zahrnuje schopnosť komunikácie s externým zapisovacim a čítacím prístrojom. Tento spôsob sa má ďalej použiť priV spise US 2003/0156090 A 1, z ktorého vychádza vynález v patentovom nároku l, je podľa obr. l opísané bistabilne zobrazovaciepole pre cenovky, ktoré sú vybavené zariadením na bezkontaktnúkomunikáciu, a ktoré môžu byť opisované a aktualizované pomocou diaľkového ovládania. Týmto zobrazovacím poľom je typicky displej z tekutých kryštálov, ktorý sa vyrobí napríklad natlačením. Je uvedené aj použitie takých LCD-displejov v chytrých kartách, tedav bezpečnostných dokumentoch, ktoré obsahujú integrovaný obvod.Zo spisu DE 42 02 265 A 1 je známa IC-karta s LCD-displejom a s dotykovým poľom, pomocou ktorého môžu byť používateľom zapísované dáta. Táto IC-karta je vytvorená na doske s plošnými spojmi, na ktorej hornej strane sú umiestené kontaktné elementy. Tieto kontaktné elementy sú od seba navzájom oddelené medzerami, v ktorých je IC-karta vždy tenšia a slabšia. Aby sa zabránilo zlomeniu na týchto miestach, sú vedenia na spodnej strane dosky s plošnými spojmi vedenétak, že na miestach uvedených medzier tvoria vystuženie tejto IC-karty.zobrazovacie zariadenia vyrobené technikou tlače.Použitie vodivých polymérov na výrobu RFID-antén je známe zo spisu W 0 2004/088582 a spisu US 2006/181478.Patent US 6,459,418 B 1 opisuje displej vyrobený technikou tlače,ktorý je založený na zapuzdrenom materiáli a môže byť vytvorený ako s vlastným napájaním energiou, tak aj ako (z dôvodov úspory energie) bistabilne, to znamená dvojstavovo. Pri jednej forme uskutočnenia je displej ovládaný diaľkovo prostredníctvom rádiového spojenia. Môžebyť umiestený napríklad na väzbe knihy alebo katalógu.Spis US 2003/0011868 Al sa tiež týka elektroforézneho displeja,ktorý je vytvorený bistabilne a môže byť obsáhnutý v čipovej karte. Je uvedená možnosť naniesť displej spôsobom tlače. Displej v podstate zostáva z fotoelektrický vodivej vrstvy a z elektroforéznej vrstvy. Kedsa fotoelektrický odpor osvetlí, zvýši sa na osvetlených miestach jehovodivosť. Priložením elektrického poľa sa potom obraz prenesie naZo spisu EP 1 345 116 A 1 je známa cenovka, ktorá môže byť opísaná a načítaná prostredníctvom diaľkového ovládania. Môže sa však jednať aj o bezpečnostný a cenný dokument. Obsahuje anténu na bezkontaktnú komunikáciu, procesor s pamäťou a bistabilný displej,ktorý pre svoje napájanie energiou nepotrebuje žiadnu vlastnú batériu. Displej je založený na natlačiteľnom elektronickom atramente. Je opísané vytvorenie, u ktorého sú vyšie uvedené elementy usporiadanévo vrstvách nad sebou navzájom.Úlohou vynálezu je vytvoriť ďalšie vylepšenie pre cenné abezpečnostné dokumenty. Táto úloha je vyriešená predmetom nezávislých nárokov.Pritom sú podľa vynálezu použite bistabilné zobrazovacie prvky vyrobiteľné technikou tlače a pre nich potrebné riadiace logické obvody. Tiež obvod na použitie RFID-poľa, čo sa týka ako napájania energiou, tak aj zapisovania a načítania informácií do zobrazovaciehopoľa a z neho, môže byť realizovaný technikou tlače.Pod výrazom bistabilný element sa rozumie napríklad element na organicky bistabilne nastaviteľnej funkčnej vrstve, aký je opísaný V spise W 0 2004/068534 A 2. Pre toto uvedené zobrazovacie pole môžu byť použité aj elektroforézne roztoky, ako tekuté kryštály, alebo feroelektrické roztoky. Pritom môže byť, ako podstatná výhoda,elektrická zobrazovacía štruktúra použitá iba v jednej rovine. Pritom sa rôzne spárované elektródy obrazových bodov neusporiadajú nad sebounavzájom, ale bočne vedľa seba navzájom v jednej rovine.

MPK / Značky

MPK: G09G 3/36, G06K 19/07, B41J 2/16, G02F 1/167, G03G 17/04, H05K 3/00, G02F 1/139, G09G 3/34, G09F 9/37, B41J 2/14, B41J 3/407

Značky: dokument, displejon, bezkontaktným, bistabilným, rozhraním

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e11175-bezpecnostny-cenny-dokument-s-bezkontaktnym-rozhranim-a-bistabilnym-displejon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný/cenný dokument s bezkontaktným rozhraním a bistabilným displejon</a>

Podobne patenty