Azitromycín pre liečenie nodulárneho akné

Číslo patentu: E 10794

Dátum: 24.09.2007

Autori: Calvarese Barry, Osborne David Wade, Dow Gordon Jay, Chaudhuri Bhaskar

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález spadá do oblasti antibiotickej liečby, obzvlášť azitromycínom, určenej na boj proti ochoreniu pokožky. Týka sa predovšetkým použitia azitromycínu na liečbu uzlov vyvolaných ochorením acne vulgaris. Vynález spadá hlavne do oblasti liečby akné spojeného s tvorbou uzlov, ktoré sú dôsledkom zápalového akné, a týka sa predovšetkým liečbyzávažného nodulárneho acne vulgaris.Acne vulgaris, často nazývané jednoducho akné, je častým ochorením pokožky, ktoré obvykle, nie však výlučne postihuje mladistvých. V neliečených prípadoch akné často pretrváva niekoľko rokov a potom sa spontánne stratí, väčšinou ked postihnutá osoba dosiahne vek medzi 20. až 30. rokmi.Pôvod akné sa spája s viacerými faktormi. Ochorenie pravdepodobne vzniká primárne z dôvodu zvýšenej produkcie kožného mazu, hyperkornifikácie kanálika pilosebaceóznych jednotiek, proliferácie mikrobiálnej flóry, hlavne baktérií Propioníbacterium acnes, a následného zápalu. Normálny proces epidermálneho dozrievania, nazývaný keratinizácia, pozostáva z rastu a zániku buniek, ktoré vystielajú póry a žľazy pokožky. V prípade akné je tento proces narušený,čo spôsobuje nadmernú produkciu epiteliálnych buniek (hyperkeratózu) vo folikulárnom kanáliku sebaceóznej jednotky, v dôsledku čoho dôjde k upchatiu póru.Vzniknuté lézie sa delia na zápalové a nezápalové. Nezápalové lézie, klasifikované ako otvorené a uzatvorené komedóny, sú všeobecne známe ako tzv. čierne alebo biele bodky. Akné s výskytom iba nezápalových lézií sa niekedy nazýva mierne akné. zápalové lézie sú výsledkom nadmerného množenia bežných baktérií a baktérií Propionibacterium acnes a ich interakcie s tukom pokožky (kožným mazom), čo spôsobuje vznik vedľajších produktov, ktoré vyvolávajú zápalovú reakciu. Okrem týchto primárnych lézií sa u pacientov môžu vyskytovať aj jazvy, ktoré sú komplikáciou zápalových lézií.Zápalové lézie akné sa rozdeľujú na dve skupiny. Menej závažné prípady akné súvisia s pustulami a papulami, ako aj s nezápalovými léziami. Papuly sú zapálené, červené, bolestivé hrbole bez hlavičky, ktoré dosahujú priemer 2 až 5 mm. Pustuly sú povrchové papulys obsahom hrubého purulentného materiálu, v dôsledku čoho majú hlavičku s bielym alebo žltým stredom. Podľa počtu prítomných papúl a pustúl je možné prípady papulopustulárneho akné odstupñovať v rozsahu od strednej až po závažnú formu. Osoby trpiace závažnými prípadmi papulopustulárneho akné môžu mat aj jeden alebo dva uzly, ktoré sú prejavom akné,prípadne cysty.Závažnejšie prípady akné sa spájajú predovšetkým s Iéziami vo forme uzlov a cýst. U týchto osôb sa vyskytujú tri alebo viac uzlov a väčšinou majú aj niekoľko ďalších zápalových lézií, napríklad pustuly a papuly a nezápalové lézie, ako napríklad komedóny. Cysty a uzly predstavujú upchanie mazových žliaz pokožky, ktoré prasklo a v okolitých tkanivách vyvolalo zápal a tvorbu hnisu. UzIy sú veľké, tvrdé hrbolčeky s priemerom 5 a viac milimetrov, ktoré sa nachádzajú pod povrchom alebo na povrchu pokožky. Môžu byť bolestivé a pretrvávať niekoľko mesiacov. Cysty sú podobné ako uzly, ale sú naplnené hnisom. Akné, pri ktorom sa vyskytuje zápal spojený cystami a/alebo uzlami, sa často označuje ako akné závažného charakteru. Neexistuje však zavedená definícia pojmu akné závažného charakteru a týmto pojmom sa často označuje papulárne alebo pustulárne akné. Prípady akné s výskytom cýst a/alebo uzlov sa skôr označujú špeciñckejšim pojmom nodulárne akné.Americká agentúra pre potraviny a lieky uznala nodulárne akné ako samostatné ochorenie, ktoré sa líši od ostatných, miernejšich foriem akné. Podľa návrhu usmernenia k acne vulgaris Developing Drugs for Treatment (Vývoj liekov na liečbu), ktoré v septembri 2005 vydalo Centrum pre hodnotenie a výskum liekov (CDER) pri Agentúre pre potraviny a lieky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA, sa na vyhodnotenie závažnosti nenodulárneho akné na účel klinického skúšania topických liekov používa stupnica IGA. Stupnica IGA pre acne vulgarispodľa návrhu usmernenia je uvedená v tabuľke č. 1.Takmer čistá pleť, zriedkavý výskyt nezápalových Iézií s najviac jednou malou zápalovou léziouMierne závažný stupeň, závažnejší ako 1. stupeň, niekoľko nezápalových Iézií a len zopár zápalových lézií (iba papuly/pustuly,žiadne nodulárne lezie Stredne závažný stupeň, závažnejší ako 2. stupeň, množstvo nezápalových lézií a prípadne niekoľko zápalových lézií, najviac jedna malá nodulárne léziaZávažný stupeň, závažnejší ako 3. stupeň, množstvo nezápalových a záalovch Iézií, len niekoľko nodulárn ch IéziíV návrhu usmernenia opisuje FDA hneď pod stupnicou IGA rozdiel medzi nodulocystickým akné a inými formami akné a uvádza, že neodporúčame, aby sa medzi prijatými pacientmi s acne vulgaris nachádzali aj pacienti s nodulocystickým akné. Návrh usmernenia ďalej uvádza, že z dôvodu potreby špecifických informácií týkajúcich sa liečby nodulárneho akné by mali uchádzači FDA požiadať o doplňujúce usmernenie týkajúce sa liečbyMierna forma akné sa obvykle lieči topickýmí čistiacimi prípravkami a benzoylperoxidom. Stredne ťažká forma zápalového akné sa zvyčajne lieči čistiacimi prostriedkami a keratolytickými alebo komedolytickými činidlami, ako napríklad retinoidmi (tretinoin, adapalén alebo tazarotén), kyselinou salicylovou alebo alfahydroxykyselinami, často v kombinácii s topickými alebo systémovými antibiotikami. Systémové antibiotiká, vrátane tetracyklínu,minocyklínu, doxycyklínu, erytromycínu a azitromycínu, sa úspešne používajú pri liečbe pustulárneho alebo papulárneho akné. V máji 2006 Agentúra pre potraviny a lieky schválila na liečbu nenodulárneho akné strednej až závažnej formy prípravok SOLODYNW (minocyklin HC 1, Medicis Pharmaceutical Corp., Scottsdale, Arizona). informácie o predpisovaní na pribalovom letáku pre Solodyn TM schválené FDA vyslovene uvádzajú, že SolodynTM je indikovaný len na liečbu zápalových lézií strednej až závažnej formy nenodulárneho acne vulgaris. Do dnešného dňa sa žiadne antibiotiká nepreukázali ako účinné pri liečbe nodulárneho akné, ani ich FDA na tento účel neschválila.V prípadoch nodulárneho akné dermatológovia často predpisujú izotretinoin(ACCUTANE, Roche Laboratories, Inc., Nutley, NJ). izotretinoin sa preukázal ako účinný pri čistení lézií nodulárneho akné. Tento liek zmenšuje velkosť mazových žliaz v pokožke, takže produkcia mazu je oveľa nižšia a množenie baktérií sa tým obmedzuje.Používanie izotretinoinu má však niekolko zásadných nevýhod. Preukázalo sa, že izotretinoin spôsobuje vrodené defekty plodu. Tehotné ženy by ho preto nemali používať. izotretinoin sa okrem toho spája s depresiou a samovražednými myšlienkami. Vzhľadom na nebezpečenstva súvisiace s používaním izotretinoinu zaviedla FDA program, podľa ktorého môžu izotretinoin vydávať iba registrované lekárne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Program zároveň zabezpečuje podrobné sledovanie predpisov a akýchkoľvek nežiaducich účinkov vyskytujúcich sa u pacientov užívajúcich izotretinoin.Kvôli závažným vedľajším účinkom izotretinoinu v súčasnosti neexistuje žiadnabezpečná schválená liečba nodulárneho acne vulgaris. Pigatto a kol. v článku lsotretinoin versus Minocycline in Cystic Acne A Study of LipidMetabolism, Dermatologica, 1722154-159 (198 6) porovnávajú účinnosť liečby nodulárnehocystického akné izotretinom a tetracyklínovým antibiotikom minocyklínom. Pigatto zistil, že izotretinoín bol pri liečbe nodulárneho cystického akné vysoko účinný. Na druhej strane však zistil, že aj ked minocyklin na začiatku preukázal účinnost pri znižovaní počtu a velkosti uzlov a cýst, liečba minocyklínom trvajúca dlhšie než 4 týždne neviedla k žiadnemu ďalšiemu zlepšeniu. Pri liečbe minocyklínom sa navyše ani raz počas štúdie neznížil počet ani velkost cýst na úroveň, ktorá by sa dala považovať za menej ako závažnú. Ako Pigatto uvádza na obr. č. 1, liečba minocyklínom počas prvých 10 týždňov znížila množstvo cýst z priememého počtu 20 na 10, ale v prípade pokračovania v liečbe minocyklínom sa už počet cýst u pacientov ďalej neznižoval. Podobným spôsobom sa počas prvých 10 týždňov liečby minocyklínom priemerný priemer cýst zmenšíl z 15 mm na 8 mm, počas ďalšej liečby sa však už priemer ďalej nezmenšoval. Naopak, po 20 týždňoch liečby sa priemerný priemer cysty opäť zvýšil na 10 mm. Pigattova štúdia teda stanovila, že minocyklin nie je pri liečbe nodulárneho akné účinný.Otázkou, či by minocyklin mohol byt v liečbe nodulárneho akné účinný, ak sa použije v kombinácii s ďalšou liečbou proti akné, sa zaoberajú Gollnick a kol. v článku Comparison of Combined Azaleic Acid Cream Plus Oral Minocycline with Oral Isotretinoin in SevereEur. J. Dermatol., 111538-544 (2001). Gollnick hodnotil pacientov liečených počas šiestich mesiacov kombináciou perorálneho minocyklínu a topicky aplikovaného krému s kyselinou azaleovou a zistil, že po dvoch mesiacoch liečby touto kombináciou sa počet hlbokých lézií akné (cýst a uzlov) znížil o 60 a po štyroch mesiacoch došlo k redukcii o 100 . Minocyklín je teda v liečbe nodulárneho akné účinný, ak sa používa v kombinácii s topicky aplikovanou kyselinou azaleovou.Spôsob účinku minocyklínu a ďalších tetracyklinových antibiotík pri liečbe lézií akné nie je jasný. Ashley v žiadosti o patent č. 2004/0147492, ktorá bola podaná v USA, uvádza, že tetracyklínové zlúčeniny, vrátane minocyklínu a doxycyklínu, sú účinné pri liečbe akné, ak sa podávajú v množstve, ktoré nemá zásadný antibiotický účinok. Z údajov od Ashleyho vyplýva,že pozitívny vplyv na akné nezabezpečuje antibiotický účinok týchto liekov, ale niečo iné. Presný spôsob účinku tetracyklínov proti akné však nebol stanovený. Keďže pozitívny vplyv na akné nie je vyvolaný antibiotickým účinkom týchto zlúčenín, je jasné, že nie je možné odhadnúť úroveň účinnosti tetracyklinových antibiotík pri liečbe akné v porovnani s antibiotikami, ktoré nepatria do skupiny tetracyklinových antibiotík.Azitromycín je generický názov pre 9-deoxo-9 a-aza-9 a-metyl-9 a-homoerytromycín A,Širokospektrálne antibiotikum odvodené z erytromycínu A. Nezávisle od seba ho objavili Bright,americký patent č. 4 474 768 a Kobrehel, americký patent č. 4 517 359. Uvádzajú ho pod názvom N-metyI-lI-aza-10-deoxo-10-dihydroerytromycín A. Bright a Kobrehel objavili azitromycín v hygroskopickej forme. Allen, americký patent č. 6 268 489, objavil nehygroskopickú dihydrátovú formu azitromycínu. Monohydrát aj dihydrát sú účinné pri liečbe

MPK / Značky

MPK: A61K 31/7052, A61K 31/70, A61P 17/10, A61K 31/205

Značky: akné, liečenie, azitromycín, nodulárneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/18-e10794-azitromycin-pre-liecenie-nodularneho-akne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azitromycín pre liečenie nodulárneho akné</a>

Podobne patenty