Heteroarylom substituované deriváty 1,3-dihydroindol-2-ónu a lieky, ktoré ich obsahujú

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka nových derivátov 1,3-dihydroindoI-2-ónu (oxindol) a liekov na liečbu chorôb, ktoré ich obsahujú.V posledných rokoch bola úloha vazopresínu pri rôznych patologických stavoch predmetom intenzívneho výskumu a selektívny antagonizmus rôznych receptorov vazopresínu otvoril nové klinické perspektívy. V súčasnosti sú známe tri receptory(V 1 a, V 1 b alebo V 3 a V 2), prostredníctvom ktorých pôsobí vazopresín. Receptor vazopresínu V 1 b sa na rozdiel od ostatných dvoch receptorov vyskytuje najmä v CNS. Na základe toho sa predpokladá, že účinky vazopresínu v CNS sprostredkováva najmä receptor V 1 b. Súčasne sa zistilo, že antagonista receptora V 1 b vykazuje anxiolytické a antidepresívne účinky (Griebel a kol., PNAS 99, 6370(2002), SerradeiI-Le Gal a kol., Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 300, 2002, 1122). Keďže použité modely umožňujú do určitej miery predpovedať klinický účinok, antagonisty receptora vazopresínu V 1 b môžu byť užitočné pri liečbe emocionálnych porúch, napr. stresu, úzkosti a depresie.V patentových prihláškach WO 93/15051 aWO 98/25901 už boli ako Iigandy vazopresínových receptorov opísané 1-fenylsulfonyl-1,3-dihydro-2 H-indoI-2-óny, v ktorých je oxindolová štruktúra substituovaná v polohe 3 dvoma alkylovými radikálmi,ktoré môžu byť aj cykloalkylový radikál (spiro väzba). Alternatívna možnosť pre spirokruh je, aby obsahoval heteroatómy, napríklad kyslík a dusík (volitelne so substituentmi).V patentovej prihláške W 0 95/18105 sú ako Iigandy vazopresínových receptorov opísané 1-fenylsulfonyl-1,3-dihydro-2 H-indol-2-óny, ktoré majú v polohe 3 atóm dusíka. Dodatočne sú v polohe 3 naviazané radikály, ktorými môžu byť alkylové,cykloalkylové, fenylové alebo benzylové radikály (v každom prípade volitelne so substituentmi).V ďalších publikáciách sú opísané zlúčeniny, ktoré majú kruhy obsahujúce dusík(napr. prolín, homoprolín, morfolín, tetrahydro-izochinolín, dihydroindol, v každom prípade voliteľne so substituentmi) viazané prostrednictvom ich atómu dusíka na polohu 3 oxindolovej štruktúry, ale ktoré majú v polohe 1 aj v polohe 3 na oxindolovom kruhu fenylsulfonylové alebo fenylové radikály (voliteľne soPredmetom predloženého vynálezu je poskytnúť ďalšie zlúčeniny na liečbu alebo profylaxiu rôznych chorôb závislých od vazopresínu alebo oxytocínu s vysokou aktivitou.Tento predmet sa dosiahol pomocou zlúčeniny so vzorcom I,A je aromatický heteromonocyklický alebo aromatický alebo čiastočne aromatický heterobicyklický kruh, kde sú heterocyklami 5- alebo 6-členné kruhy a obsahujú až 4 heteroatómy Vybraté zo skupiny, ktorú tvoria N, O a S, a až 2 oxoskupiny,kde je nie viac ako jeden z heteroatómov atóm kyslíka, a A môže byť nahradené radikálmi R, R 12 a/alebo R 13,kdeR, R 12 a R sú pri každom výskyte Vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, chlór, bróm, jód, fluór, CN, CF 3, OCF 3,N 02, OH, O-C 1-C 4-aIkyl, O-fenyl, O-C 1-C 4-alkylén-fenyl, fenyl, Cq-Ca-alkyl,Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkynyl, NHg, NH(C 1-C 4-aIkyl) a N(C 1-C 4-alkyI)2, R 3 a R 4 sú vybraté nezávisle od seba zo skupiny, ktorá obsahuje vodík,chlór, bróm, jód, fluór, CN, CF 3, 0 CF 3, N 02, OH, O-C 1-C 4-alkyl, O-fenyl,O-C 1-C 4-aIkylén-fenyI, fenyl, Cj-Ce-alkyl, Cg-Ce-alkenyl, Cg-Ce-alkynyl,NHz, NH(C 1-C 4-aIkyI) a N(C 1-C 4-alkyl)g, aleboW je vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje C 1-C 4-aIkylén, Cz-C 4 alkenylén, Cg-C 4-alkynylén, O, O-(C 1-C 4-alkylén), S, S-(C 1-C 4 alkylén), NR, NR 54-(C 1-C 4-aIkylén) a väzbu, x je Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje co, co-o, S 02, NR,NR 54-CO, NR 54-SO 2, CO-NR a väzbu, Y je C 1-C 5-alkylén, Cg-Ca-alkenylén, Cg-Cs-alkynylén alebo väzba, z je Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, E, o-R, NR 51 R 52, sR 52, kdeE je nenasýtený, nasýtený alebo čiastočne nasýtený mono-, bialebo tricyklický kruh s maximálne 14 atómami uhlíka a 0 až 5 atómami dusíka, 0 až 2 atómami kyslíka a/alebo 0 až 2 atómami síry, pričom uvedený kruh môže obsahovať oxo skupiny a môže byť substituovaný radikálmi R 55, R 56, R 57 a/alebo až tromi radikálmi R 53, R 5 je pri každom výskyte samostatne Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, C 1-Ce-alkyl, Cg-Cs-alkenyl, Cz-Cs-alkynyl, fenyl a C 1 C 4-aIkyIén-fenyI, kde môže byť fenylový kruh substituovaný až dvoma radikálmi R 53, R 52 je pri každom výskyte samostatne Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje vodík, C 1-Ce-alkyI, Cg-Cg-alkenyl, Cg-Cs-alkynyl, E a C 1-C 4 alkylén-E, R 53 je pri každom výskyte samostatne Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje Vodĺk, chlór, bróm, jód, fiuór, CN, CF 3, OCF 3, N 02, OH, OC 1-C 4-aIkyL C 1-C 6-aIkyI, Cz-Cs-alkenyl, Cg-Cs-alkynyl, NHz, NH(C 1 C 4-aIkyI) a N(C 1-C 4-a|kyl)2, R 54 je pri každom výskyte samostatne Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje Vodík, C 1-Cg-alkyl, Cg-CS-alkenyi, Cg-Cg-alkynyl, fenyl a C 1 C 4-aIkylén-fenyI, kde môže byť fenylový kruh substituovaný až dvoma radikálmi R 59, R 55 je pri každom výskyte samostatne Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje Vodík, C 1-C 5-aIkyi, Cg-Cs-alkenyl, Cg-Cs-aikynyl, fenyl, C 1 C 4-aIkylén-fenyI, kde môže byť kruh substituovaný až dvoma radikálmi R, a OH, O-C 1-C 4-aIkyI, O-fenyi, O-C 1-C 4-alkyIén-fenyI,NHz, NH(C 1-C 4-aIky|) a N(C 1-C 4-aIkyl)2, R 55 je pri každom výskyte samostatná skupina 01-02-03, kde0 je Vybraté zo skupiny, ktorá obsahuje väzbu, C 1-C 4-aIkyIén, C 2 C 4-alkenylén, Cg-C 4-alkynylén, C 1-C 4-alkyIén-N(C 1-C 4-alkyl), N(C 1 C 4-aIkyI), C 1-C 4-aIkylén-NH, NH, N(C 1-C 4-alkyl)-C 1-C 4-alkylén, NHC 1-C 4-aIkyién, O, C 1-C 4-aIKyIén-O, O-C 1-C 4-aIkylén, CO-NH, CON(C 1-C 4-alky|), NH-CO, N(Cą-C 4-aIky|)-CO, CO, S 02, SO, S, O, S 02 NH, SO 2-N(C 1-C 4-aikyl), NH-SOz, N(C 1-C 4-aIky|)-SOg, O-CO-NH, OC 0-N(C 1-C 4-aIkyI), NH-CO-O, N(C 1-C.«,-aIkyI)-CO-O, N(C 1-C 4-a|kyl)CO-N(C 1-C 4-alky|), NH-CO-N(C 1-C 4-aIkyI), N(C 1-C 4-aIkyI)-CO-NH a NH-CO-NH,

MPK / Značky

MPK: C07D 409/04, C07D 413/14, A61P 25/00, C07D 401/14, C07D 417/14, A61K 31/404

Značky: heteroarylom, 1,3-dihydroindol-2-ónu, substituované, lieky, obsahujú, deriváty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/176-e19452-heteroarylom-substituovane-derivaty-13-dihydroindol-2-onu-a-lieky-ktore-ich-obsahuju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Heteroarylom substituované deriváty 1,3-dihydroindol-2-ónu a lieky, ktoré ich obsahujú</a>

Podobne patenty