Uzáver pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým výrobkom a spôsob jeho výroby

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1 Uzáver pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým výrobkom a spôsob jeho výrobyVynález sa týka uzáveru pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovýmAko je známe, mnohé tekuté potravinové výrobky, ako je ovocná šťava,mlieko, paradajková šťava a nápoje vo všeobecnosti, sa predávajú v širokej škále nádob rozličných typov a veľkostí, ako sú obaly hranolového tvaru, vyrobené z viacvrstvových laminovaných materiálov na báze plastov a/alebo papiera alebo takzvaných viacvrstvových lepenkových (kartónových) materiálov plastové obaly tvaru pohárov vyfukované fľaše alebo Sklené, plechové alebo hliníkové nádoby.Všetky tieto nádoby sú vybavené uzávermi, ktore sa dajú otvoriť, aby sa spotrebiteľovi umožnil prístup k potravinovému produktu, bud na jeho vyliatie do nádobky na pitie alebo na jeho konzumáciu priamo z nádoby, Skrutkovacie viečka ako uzávery sa všeobecne používajú na nádobách typu fliaš, zatiaľ čo nádoby, vyrobené z viacvrstvových lepenkových materiálov, sú jednoducho vybavené trhacími značkarni alebo vylievacími otvormi, vytvorenými v nádobách a zakrytými ťahacími uškami.Tiež je známe, že nádoby, vyrobené z viacvrstvových lepenkových materiálov,sú vybavené plastovými uzávermí, natvarovanými vstrekovaním priamo na nádoby okolo otvorov, vytvorených cez obalový materiál tak, aby úplne uzatvárali a utesňovali otvory. Uzávery tohto druhu normálne definujú vylievací otvor nádoby,ktorý môže byť vybavený napriklad skrutkovacím alebo zaskakovacím viečkom.Vstrekovaním tvarované uzávery môžu samozrejme mat rozličné veľkosti a dokonca definovať celé veko nádoby, ako je tomu v prípade nádoby, známej pod registrovanou obchodnou známkou Tetra Top, a veko ktorej je znázornené v patentovej prihláške EP-A-0965531.Hoci umožňujú presné, vysoko kvalitné tvarovanie, vstrekovaním tvarované veká nádob nedovoľujú integrovať do viek vrstvu materiálu plynovej bariéry, ako savyžaduje napríklad pri balení vitamínmi doplnených ovocných štiav.Ako je opísane napríklad v patente EP-B-l 197438 a patentovej prihláške W 0 03/061940, tiež je známe, že sa plastové veká vyrábajú vyfukovaním plastového rúrovitého predliska, ktorý môže zahrnovat vrstvu materiálu plynovej a tiež svetelnej bariéry.Nádoba, známa pod obchodnou známkou Tetra Aptiva, je príkladom nádoby, vyrábanej s použitím tejto techniky, t. j. má hlavnú spodnú časť vyrobenú z viacvrstvového lepenkového materiálu a veko na vylievanie kvapalnćho alebo tekutého produktu v nádobe, vyrobené vyfukovaním plastového rúrovitého predliska.Táto technika zabezpečuje vysoký stupeň presnosti tvarovania, najmä čo sa týka vylievacieho otvoru, ale má nevýhodu, že vyžaduje použitie zariadenia na špeciálne účely.Na výrobu plastových viek alebo uzáverov, ktoré sa majú použiť na časť nádoby z viacvrstvového lepenkového materiálu, sa V súčasnosti navrhol spôsob,zahrnujúci operácie termotvarovania a tvarovania vstrekovaním, ale nie vyfukovaním.Jeden príklad tohto spôsobu je opísaný v patentovej prihláške W 0 2005/044538 a zahrnuje krok termotvarovania plechového telesa z viacvrstvového plastového materiálu, ktoré má vrstvu materiálu plynovej bariéry, napríklad EVOH. Toto teleso je definované integrálne prstencovou základovou časťou, ktorá je prípadne pripevnená k lepenkovej spodnej časti nádoby, a valcovou hrcllovou časťou,vyčnievajúcou z vnútorného okraja základovej časti a definujúcou so základovou časťou vylievací otvor, ktorým sa má vylievat potravinový produkt. Pretože termotvarovanie sa vykonáva začínajúc od vrstvy plastového materiálu, hrdlová časť je uzavretá na svojej strane, opačnej k základovej časti. Ochranná vonkajšia vrstva plastového materiálu s bočným závitom na naskrutkovanie viečka je vstrekovaním nalisovaná na plechové teleso tak, aby vytvorila výlevku pre nádobu.Po vyššie uvedených operáciách a pred nasadením viečka sa materiál, ktorý uzatvára vylievací otvor, odstráni.Na dosiahnutie plynotesného uzavretia výslednej výlevky po naplnení nádoby sa hliníková fólia privarí na horný okraj výlevky. Po tejto operácii sa nakoniec viečko naskrutkuje na výlevku.Vyššie uvedený spôsob výroby plastových viek alebo uzáverov pre kombinované lepenkovo-plastové nádoby má hlavne nevýhodu, že vyžaduje veľaV skutočnosti je podiel materiálu, uzatvárajúceho vylievací otvor po operácii termotvarovania a ktorý sa odstráni pred nasadením viečka, normálne asi 15 až 20 východiskoveho materiálu a navyše je značne drahý, pretože na rozdiel od bežne používaných plastových materiálov, ako je polyetylén alebo polypropylén, obsahuje vrstvu plynovej bariéry.Navyše, hliníková fólia, navarená na horný okraj výlevky, aby sa dosiahol plynotesný uzáver, tvorí nákladný ďalší člen, ktorý sa musí vyrobit a pripevnit k výlevke predtým, než sa viečko nasadí na nádobu.Ďalej, výsledný uzáver vyžaduje nepríjemnú dvojkrokovú operáciu užívateľom, aby dosiahol prvé otvorenie. V skutočnosti je nevyhnutné najprv odskrutkovať viečko z výlevky a potom odtrhnúť hlinikovú fóliu, zakrývajúcu výlevku, aby sa dal dosiahnuť obsah.EP-A-l 147 990 opisuje uzáver podľa úvodnej častí nároku l.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť uzáver pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým produktom, ktorý je určený na odstránenie vyššie uvedených nevýhod priamym a lacným spôsobom.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť uzáver pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým produktom, ktorý je schopný zabezpečiť účinnú plynovú a/alebo svetelnú bariéru a umožňuje znížiť odpad drahého materiálu počas procesu jeho výroby, ako aj dosiahnut prve otvorenie spoľahlivým a ľahkým spôsobomPrinajmenšom jeden z týchto cieľov sa dosiahne uzáverom pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým produktom podľa nároku 1.Tento vynález sa tiež týka spôsobu výroby uzáveru pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým produktom podľa nároku 6.Jedno výhodné, neobmedzujúce uskutočnenie tohto vynálezu opíšeme pomocou príkladu s odkazom na priložené obrázky, na ktorýchObr. l znázorňuje zvislý rez príkladom uzáveru pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým produktomObr. 2 znázorňuje zvislý rez detailom z obr. l vo zväčšenej mierkeObr. 3 znázorňuje uzáver podľa tohto vynálezuObr. 4 znázorňuje zvislý rez detailom z obr. 3 vo zväčšenej mierkeObr. 5 znázorňuje zvislý rez možným variantom viečka uzáverov z obr. l a 3Obr. 6 znázorňuje pohľad zospodu na viečko z obr. 5.Číslo l na obr. l označuje ako celok uzáver pre nádobu (neznázornenú) s kvapalným alebo tekutým potravinovým produktom, ako je plastový uzáver pre kombinovanú lepenkovo-plastovú nádobu, na ktorú nasledujúci opis odkazuje len ako na príklad.Uzáver 1 má pozdlžnu os A a V zásade zahrnuje výlevku Z, ktorá má prinajmenšom vrstvu materiálu s plynovou a/alebo svetelnou bariérou, napríklad EVOH, a definuje vylievací otvor 3, ktorým sa má vylievat potravinový produkt z nádoby, a valcove viečko g, pripevnené k výlevke g odstrániteľným spôsobom.Konkrćtnejšie, výlevka z zahrnuje prstencovú základovú časť â, ktorá je V znázomenom príklade konkávna dovnútra nádoby, a v podstate valcovú rúrovitú hrdlovú časť Q, ktorá vyčnieva z vnútorného radiálneho okraja Z základovej časti 5 a definuje spolu so základovou časťou i vylievací otvor LPodľa neznázornenej možnej alternatívy môže byť Základová časť výlevky 2 konñgurovaná tiež tak, že definuje celé veko alebo koncovú stenu nádoby.Viečko g je vyrobené v jednom kuse a V podstate je definované valcovou bočnou stenou §, ktorá má vnútorný závit 2 s jedným alebo viacerými začiatkarni na zachytenie zodpovedajúceho závitu 10, vytvoreného na vonkajšom bočnom povrchu hrdlovej časti Q, a hornou stenou L 1 tvaru disku, pri použití na zakrytie vrchu výlevky z.V neznázornenom altemativnom uskutočnení môže byt bočná stena § viečka á vnútorne vybavená viacerými vačkovými výstupkami, vhodnými na zachytenie zodpovedajúcich výstupkov na hrdlovej časti Q.Viečko g je nalisované bežným spôsobom integrálne s príslušným istiacim prstencom Q, spojeným koaxiálne so spodným okrajom Q bočnej steny odlomiteľnými spojovacimi prostriedkami 14, ako je jeden prstencový odlomiteľný mostík alebo viaceré radiálne odlomiteľné mostíky.Viečko 4 je pôvodne pripevnené k výlevke z v úplne uzavretej alebo utesnenej polohe (obr. l), pričom viečko je úplne naskrutkované na hrdlovú časť Q so spodnýmokrajom lg a istiacim prstencom 12 stále spojenými navzájom a spočívajúcimi na

MPK / Značky

MPK: B65D 51/22

Značky: nádobu, uzavretú, uzáver, potravinovým, spôsob, tekutým, výroby, výrobkom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e8333-uzaver-pre-uzavretu-nadobu-s-tekutym-potravinovym-vyrobkom-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzáver pre uzavretú nádobu s tekutým potravinovým výrobkom a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty