Modulátory sfingozín 1 fosfátového receptora a ich použitie na liečenie zápalu svalov

Číslo patentu: E 17471

Dátum: 22.07.2009

Autori: Ahmed Syed Sohail, Londei Marco, Wright Timothy, Gergely Peter

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Oblasť Ľnálezu Predložený vynález sa všeobecne týka špecifických modulátorov stingozín l fosfátového(S lP) receptora a konkrétnejšie ich použitia na liečenie polymyozitídy a dermatomyozitídy.Polymyozitída je porucha súvisiaca s imunitným systémom, ktorá vedie k zápalu svalov. To má za následok slabosť, ktorá môže byť závažná. Polymyozitída je chronické ochorenie s periódami zosilnených symptómov nazývaných vzplanutia alebo recidívy, a minimálnychM. H. BEERS The Merk Manual 1999 sa týka liečby polymyozitídy s použitím kortikosteroidov.Terapia takýchto svalových zápalových ochorení, a najmä polymyozitídy, je iba čiastočne účinná, a vo väčšine prípadov ponúka iba krátke oddialeníe progresie ochorenia napriek protizápalovej a imunosupresívnej liečbe. V súlade s tým existuje potreba činidiel, ktoré sú účinne V ínhíbícii alebo liečbe svalových ochorení, napr. polymyozitídy, vrátane redukcie, zmiernenia, stabilizácie alebo úľavy od symptómov, ktoré postihujú svaly.V súlade s prvým aspektom vynálezu sa poskytuje použitie 1-(4-1-(4-cyklohexyl-3-tritluórmetylbenzyloxyimino)etyl-2-etylbenzyl~azetidín-3-karboxylovej kyseliny (zlúčenina A) a jej N-oxídových derivátov a ich farmakologicky prijateľných solí, solvátov alebo hydrátov, na prípravu liečiva na prevenciu, inhibíciu alebo liečbu zápalového stavu vybraného zpoly myozitídy alebo dermatomyozitídy.V súlade s druhým aspektom vynálezu sa poskytuje zlúčenina A, ako sa definuje v prvom aspekte, na použitie pri prevencii, ínhíbícii alebo liečbe zápalového stavu vybranéhoPredmetom záujmu vynálezu je spôsob prevencie, inhibície alebo liečby zápalového stavu, ako je polymyozitída, dermatomyozitída a ochorenie nervov a svalov, napr. svalovej dystrofiea myozitídy s inklúznymi telieskami, u subjektu, ktorý takúto liečbu potrebuje, ktorá zahŕňa podávanie uvedenému subjektu terapeuticky účinné množstvo modulátora S lP receptora, akoV súlade s ďalším aspektom vynálezu sa poskytuje farmaceutické. kompozícia, ktorá obsahuje modulátor S 1 P receptora, ako sa definuje V prvom aspekte, na použitie pri prevencii, inhibícii alebo liečbe zápalového stavu vybraného z polymyozitídy alebo dermatomyozitídy spoločne sjedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými riedidlami alebo nosičmi.Obrázky 1(a) a l(b) ukazujú prospešné účinky zlúčenín podľa vynálezu na myotubulárnu atroñu vyvolanú cytokínom.Obrázok 1(a) ukazuje priemer myotubulov po vystavení DMSO (kontrola) rôznym koncentráciám zlúčeniny A a cytokínu s rôznymi koncentráciami zlúčeniny A.Obrázok l(b) ukazuje priemer myotubulov ako percento priemeru kontrolných myotubulov(vystavených DMSO kontrole) po vystavení rôznym koncentráciám zlúčeniny A a cytokínus rôznymi koncentráciami zlúčeniny A.Podrobný opis Ľnálezu Modulátormi SIP receptora alebo predmetom vynálezu, sú zlúčeniny vzorca la alebo lb, napr.ako sa opisuje vo W 0 04/103306 A, W 0 05/000833, W 0 05/103309 alebo W 0 05/113330.Napriklad modulátorom SIP receptora môže byť zlúčenina vzorca Ia alebo Ib, ako sa deñnujúY je C 6-10 aryl alebo C 2-9 heteroary 1, napr. C 3-9 heteroaryl, pripadne substituovaný 1 až 3 zvyškami vybranými z halogénu, skupiny -OH, skupiny -NO 2, C 1-6 alkylu, Cl-óalkoxy skupiny halogénom substituovaného C 1-6 alkylu a halogćnom substituovanej Cl óalkoxyskupina Z je vybraný zkde ľavá a pravá hviezdička Z značia bod pripojenia medzi skupinou -C(R 3)(R 4)- a A vzorca la alebo Ib R 6 je vybraný zvodíka a Ciąealkylu a J a z sú nezávisle metylén alebo heteroatóm vybraný z atómu S, atómu O a skupiny NRs kde R 5 je Vybraný z vodíka aCmalkylu a akýkoľvek alkylén Zmôže byť ďalej substituovaný jedným alebo tromi zvyškami vybranými z halogénu, hydroxyskupiny, Cmalkylu alebo môže byť R 6 pripojený k atómu uhlíka Y za vytvorenia 5-7 členného kruhu, napr. heterocyklickej skupiny, ako sa uvádza vo W 0 04/ l 03306 A, napr. azetidínuR je Cmoaryl alebo Czgheteroanyl, napr. Cssheteroaryl, pripadne substituovaný Cmalkylom,Cóąoarylom, CwoarylCiaalkylom, C 3.9 heteroarylom, CygheteroarylCląalkylom, C 3.gcykloalkylom, C 3.gcykloalkylCMalkylom, Cmheterocykloalkylom alebo Cmheterocykloalkyl-C 1.4 alkylom kde akýkoľvek aryl, heteroaryl, cykloalkyl alebo heterocykloalkyl R môže byť substituovaný 1 až 5 skupinami vybranými z halogénu, Cusalkylu, Cmalkoxyskupinyahalogénom substituovaného Cmalkylu alebo Ciasalkoxyskupiny aakákoľvek alkylová skupina R 1 môže mať metylén prípadne nahradený atómom alebo skupinou vybranou zo skupiny -S-, skupiny -S(O)-, skupiny -S(0)2-, skupiny -NRs- a skupiny -O- kde R 5 je vybraný z vodíka alebo CmalkyluR je H, Cnaalkyl, halogćnom substituovaný Cmalkyl, Cmalkenyl alebo Cmalkinyl a každý z R 3 alebo R 4 je, nezávisle, H, halogén, skupina OH, Cmalkyl, Ci-eakoxyskupina alebo halogénom substituovaný Cmalkyl alebo Cmalkoxyskupinaa jej N-oxidové deriváty alebo jej proliečivá, jej jednotlivé izoméry a zmesi izomérov a jejPre tieto zlúčeniny vzorca la alebo Ib je vjednom uskutočnení R fenyl, nafty alebo tienyl prípadne substituovaný Csąoarylom, CgąoaxylClaalkylom, Czgheteroarylom, Czgheteroaryl-Cmalkylom, Cmcykloalkylom, CmcykloalkylCMalkylom, Cmheterocykloalkylom, C 3.gheterocykloalkylCiaalkylom alebo Cpsalkylom kde akákoľvek arylová, heteroarylová,cykloalkylová alebo heterocykloalkylová skupina R môže byť prípadne substituovaná jedným alebo piatimi zvyškami vybranými z halogénu, Cmalkylu, Cj-eakoxyskupiny,halogénom substituovanćho Ciąsalkylu a halogénom substituovanej Ciąsalkoxyskupiny a akákoľvek alkylová skupina R 1 môže mať metylén prípadne nahradený atómom alebo skupinou vybranou zo skupiny -S-, skupiny -S(O)-, skupiny -S(O)2-, skupiny -NRs- a skupiny-O- kde R 5 je vodík alebo Cmalkyl.V ďalšom uskutočnení je Y Vybraný zkde R 7 je vodík alebo Cmalkyl a ľavá a pravá hviezdička Y značia bod pripojenia a) bud medzi skupinou -C(R 2)NOWR 1 a skupinou -CR 3 R 4-, alebo medzi skupinou -CR 3 R 4

MPK / Značky

MPK: A61K 31/397, A61P 21/00

Značky: liečenie, fosfátového, použitie, svalov, zápalu, modulátory, receptora, sfingozín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e17471-modulatory-sfingozin-1-fosfatoveho-receptora-a-ich-pouzitie-na-liecenie-zapalu-svalov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modulátory sfingozín 1 fosfátového receptora a ich použitie na liečenie zápalu svalov</a>

Podobne patenty