Žuvací produkt pre domáce zvieratá

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu výroby žuvacích produktov pre domáce zvieratá a žuvacích produktov pre domáce zvieratá získateľných uvedeným spôsobom, ako je definované v nárokoch.0002 Žuvacie výrobky pre domáce zvieratá, ako sú psy, sú dobre známe v odbore. Tieto predmety sú flexibilného typu a slúžia ako hračka pre domáce zviera, rovnako ako prostriedok k udržaniu chrupu domáceho zvieraťa v dobrom stave. Tento typ výrobku môže byť vyrobený z rôznych materiálov. Hlavne, môžu byť rozdelené do dvoch tried nejedlé varianty a jedlé varianty.0003 Nejedlý variant žuvacieho výrobku pre domáce zviera môžu byť vyrobený zo syntetických umelých hmôt alebo zo surovej kože. Majú dobré vlastnosti žuvania, vďaka svojim mechanickým vlastnostiam, ktoré majú pomerne dlhú dobu trvácnosti. Najväčšou nevýhodou väčšiny nejedlých žuvacích produktov je, že sú ťažko biologicky odbúratelné, ak vôbec.0004 Jedlé žuvacie produkty pre domáce zvieratá sú väčšinou vyrobené zo surovín ako sú obilniny, ryža, mlieko a výrobky z nich, ako je kazeín, želatína a škroby. Typicky,zahŕňajú mnoho prísad, ako sú gumy, mäso či iné produkty živočíšneho pôvodu,minerálne oleje a tuky, vitamíny, farbivá, arómy alebo Zvýrazňovače chuti. Cielom je,samozrejme, vytvorenie koherentného produktu, ktorý má požadované mechanické vlastnosti, aby dlho vydržal.0005 US patent 5827565 opisuje psie žuvací produkt na báze termoplastického škrobu, PARAGON 1 M 1010. Tento termoplastický škrob obsahuje pomerne veľké množstvo uhličitanu vápenatého. Psí žuvací produkt má krehký charakter a je preto menej vhodný pre psov.WO 01/45517 zahŕňa výrobky na báze bielkovín, to znamená, že výrobky, ktoré majú viazacie matrice v podstate sa skladajúce z bielkovín. US 6 455 083 opisuje jedlé termoplastické žuvacie produkty pre zvieratá vyrobené z asi 30 až 50 hmotn. proteínov.US 5523293 opisuje termoplastickú zmes na báze sójového proteínu pre prípravu tvarovaných výrobkov.US 4 076 846 opisuje proteín-škrobové binárne lisované zmesi a tvarované výrobky získané z nich.0006 Nevýhodou väčšiny známych jedlých žuvacích produktov je, že ich mechanickévlastnosti nie sú uspokojivé. Vzhľadom k tomu, že obsahujú zmes z niekoľkých zložiek,ktoré sú často krehké. sa často rozpadajú hned ako sa domáce zviera, ako je napríklad veľký pes, zahryzne do neho zuby. 0007 Tento vynález si kladie za cieľ poskytnúť domácemu zvieraťu žuvací produkt pripravený z prírodných materiálov z obnoviteľných zdrojov, aby boli žuvacie produkty jedlé a biologicky odbúrateľné. Je najmä žiaduce, aby žuvací produkt mal vynikajúce mechanické vlastnosti, t.j. dobrú ohybnosť, v kombinácii s dobrou rozmerovou stabilitou a aby tieto vlastnosti boli zachované po dlhú dobu. Tým, že je žiaduce, aby sa dosiahol produkt so stabilnými rozmermi a v podstate konštantnou pružnosťou, čo znamená, že modulus pružností sa udržiava na nízkej hodnote po dlhú dobu. 0008 Bolo zistené, že vynikajúce žuvacie produkty pre zvieratá môžu byt vyrobené z termoplastického škrobu zapracovaním relatívne veľkého množstva zmäkčovadiel a vlákniny. Vynález sa týka spôsobu prípravy žuvacieho produktu pre domáce zvieratá,zahŕňajúcí- prípravu zmesi z derivátu škrobu, zmäkčovadla a vláknitého materiálu, a voliteľne iných aditív aby sa ďalej zlepšili vlastnosti produktu- premenou tejto zmesi na termoplastickú hmotu pri podrobení zmesi extrudovaciemu kroku, v ktorom sa škrob deštrukturalizuje a- tvarovanie termoplastického škrobu do požadovaného žuvacieho produktu pre domáce zviera,kde derivát škrobu je chemicky modifikovaný škrob, pričom uvedená zmes obsahuje množstvo derivátu škrobu od 15 do 90 hmotn. , vo vzťahu na suchú hmotnost pevnej zmesi. 0009 Vzhľadom na povahu suroviny, na ktorom je žuvací produkt pre zvieratá podľa vynálezu založený, škrobu, ktorý je biologicky odbúrateľný, jedlý produkt, k ku ktorému nie sú spojené žiadne riziká spojené s napríklad SSE alebo salmonelou. Okrem toho,špecifické zloženie východiskových materiálov a spôsob výroby žuvacieho produktu je,že má vynikajúce mechanické vlastnosti. Zistilo sa, že ak je miesto derivátu škrobu, sa použije prírodný škrob s pomerom amylopectinyl amylózy medzi 50/50 a 85/15 bez ďalšieho stabilizačného činidla, sa získa produkt, ktorý je flexibilný tesne po výrobe, ale stáva sa tuhším a krehkejším po určitej dobe, obvykle po asi dvoch mesiacoch. 001 O A žuvací produkt pre domáce zvieratá podľa vynálezu je rovnako tuhý a pružný,a udržuje tieto vlastnosti po oveľa dlhšiu dobu, než žuvacie produkty známe v odbore.Okrem toho má aj dlhšiu dobu trvania. Jedná sa o produkt, ktorý vo svojichmechanických vlastnostiach, sa podobá známym žuvacím produktom na báze syntetických materiálov, pričom je však jedlý a biologicky odbúrateľný. Vzhľadom na jeho výhodné mechanické vlastnosti, žuvací produkt podľa vynálezu má priaznivý vplyv na chrup domáceho maznáčika.0011 Ako už bolo spomenuté, žuvací produkt pre domáce zvieratá podľa vynálezu je založený na škrobe. V zásade plati, že škrob môže byť akéhokoľvek pôvodu. Vhodné príklady sú zemiaky, pšenica, kukurica, maniok, ryža a hrachové škroby. V súlade s týmto vynálezom, derivát škrobu je chemicky modiñkovaný škrob, s výhodou oxidovaný škrob, ester škrobu (napr. acetylovaný škrob), škrob éter (napr. hydroxyalkylovaný škrob alebo karboxymethylovaný škrob), hydrolyzované alebo čiastočne hydrolyzované škroby alebo zosieťovaný škrob. Môžu byť tiež použité kombinácie a deriváty týchto produktov.0012 Príprava oxidovaných škrobov, esterov škrobu, škrob éterov, hydrolyzovaných alebo čiastočne hydrolyzovaných škrobov a zosieťovaných škrobov je samo o sebe známe a môžu byť vykonané akýmkoľvek známym spôsobom. Všeobecný opis tejto derivatizácie alebo modifikačných reakcií odkazu škrobu sa nachádza v Tegge,Gunther, Starke a Starkederivate, Hamburg Behr, 1984. Pre oxidovaný škrob, estery škrobov a étery škrobu stupeň substitúcie môže byť použitý na charakterizáciu stupňa modiñkácie. Stupeň substitúcie (OS) použitý v tomto vynálezu, je s výhodou od 0,0005 do 0.5, výhodnejšie medzi 0,0007 a 0,4, ešte výhodnejšie medzi 0,005 a 0,3. Pre zosieťované škroby je výhodné, aby škroby obsahovali jednu priečnu väzbu na 10 až 30,000 glukózových jednotiek, výhodnejšie na 25 až 25,000 glukózové jednotky, ešte výhodnejšie medzi 50 a 22,000 glukózových jednotiek.0013 Oxidácie škrobu môže byť vykonaná za použitia akéhokoľvek známeho oxidačného činidla, ako je napríklad chlórnan alkalického kovu alebo peroxid vodika. S výhodou, chlórnan sodný sa používa ako oxidačné činidlo. Chlórnany alkalických kovov sú pomerne lacné a majú relativne veľkú oxidačné silu, čo vedie k veľmi účinnému a rýchlemu oxidačnému procesu. Množstvo, v ktorom je oxidačné činidlo pridané môže kolísať medzi 0,001 a 0,4 mol chlórnanu alkalického kovu na mol škrobu, s výhodou medzi 0,0025 a 0,15 molov chlórnanu alkalického kovu na mol škrobu. Odborník v odbore si je vedomý, že chlórnan alkalického kovu by mal byť pridaný do škrobu riadeným spôsobom.0014 Hydroxyalkylácia sa s výhodou vykonáva za použitia hydroxyalkylačného činidla majúceho alkylový reťazec s 1 až 20 atómami uhlíka, výhodne 1 až 12 atómov uhlíka, 3výhodne 1 až 4 atómy uhlíka. Príklady vhodných hydroxyalkylačných činidiel zahŕňajú etylénoxid, propylénoxid, butylenoxid, alyl glycidyléter, propyl glycidiléter, butyl glycidyléter a ich kombinácie. S výhodou etylénoxid alebo propylénoxid sa používa na hydroxyalkyláciu škrobu.0015 Karboxymetyláciu škrobu možno vykonať reakciou škrobu s kyselinou monochlóroctovou alebo monochloroacetátom sodným, v prítomnosti hydroxidu sodného.0016 Acetylácia škrobu je v skutočnosti esteriñkácia škrobu. Esterifikácia škrobu vedie k zavedeniu alkylových a / alebo aniónových substituentov do škrobu. Alkylová skupina môže byť napríklad acetátová alebo propionátová skupina. Aniónové substituenty pripojené k škrobu cez esterovú väzbu je možné získať reakciou škrobu s (alkylovými) jantárovými anhydridmi alebo fosfátovými soľami, napríklad tripolyfosfát sodným. V súlade s týmto vynálezom, škrob je s výhodou esterifikovaný za použitia anhydridu kyseliny octovej.0017 V zosieťovacej reakcii, škrob reaguje s činidlom, zosietovacím činidlom,majúceho majú dve alebo viac reaktívnych skupín. Sieťovaníe činidlo je s výhodou pripojené k škrobu pomocou esterových a l alebo etherových väzieb. Príklady vhodných reaktívnych skupín sú anhydrid, halogén, halogenhydrid, epoxidové alebo glycidylové skupiny alebo ich kombinácie. Epichlórhydrín. trimetafosforečnan sodný, oxychlorid fosforečný, fosfátové soli, kyselina chlóroctová, kyselina adipová, anhydrid kyseliny dichlóroctovej, a ich kombinácie boli rozpoznané ako vhodné na použitie ako zosieťovacej činidlá. S výhodou, zosieťovanie sa vykonáva za použitia epichlórhydrínu alebo trimetafosforečnanu sodného.0018 Hydrolyzované alebo čiastočne hydrolyzované škroby, niekedy označované ako nízko viskózne škroby, sa produkujú kontrolovanou degradáciou prírodných škrobov. Tieto škroby sú získané, ked sa škrob podrobí ošetreniu, ktoré má za následok prasknutie niektorých glukozidových väzieb v molekule škrobu. Výroba týchto škrobov sa môže vykonávať prostredníctvom tepla, kyselín, oxidačných činidiel, enzýmov alebo kombinácia týchto činidiel. V prípade kyselinami hydrolyzovaného škrobu je prírodný škrob suspenduje do roztoku zriedenej kyseliny (ako je kyselina chlorovodíková alebo kyselina sírová) a udržiava sa pri teplote od teploty miestnosti do tesne pod teplotouIepenia. Suspenzia sa mieša, kým potenciálna viskozíta suspendovaného škrobu nie jeznížená na požadovanú úroveň. Suspenzia sa potom neutralizuje, premyje a vysuší.Tieto hydrolyzované škroby môžu byt charakterizované podľa ich viskozity.

MPK / Značky

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/16

Značky: žuvací, produkt, zvieratá, domáce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16489-zuvaci-produkt-pre-domace-zvierata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žuvací produkt pre domáce zvieratá</a>

Podobne patenty