Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka synergicky účinných fungicídnych zmesía spôsobu ničenia hubovitých škodcov s použitím takejto zmesi. Podstata vynálezuPredložený vynález sa týka fungicídnych zmesí, ktoré obsahujú A) najmenej jednu strobilurínovú účinnú látku zvolenú zkde T znamená CH alebo N, n znamená O, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C 1-C 4-alkyl alebo C 1-C 4-halogénaIkyl, pričom zvyšky R môžu byťa 2) derivátov kyseliny fenyloctovej vzorca lla až IlfOkrem toho sa predložený vynález týka spôsobu ničenia škodlivých húb s použitím zmesi zlúčenín l a/alebo lIa-e a llI a použitia zlúčenín l a/alebo lla-e a lIIna prípravu takýchto zmesí.Zlúčeniny vzorca I, ich priprava aich účinok proti škodlivým hubám sú známe z literatúry (medzinárodné patentové prihlášky WO-A 96701256 a WO-A 96/01258).Vzorec l predstavuje predovšetkým karbamáty, v ktorých kombinácia substituentov zodpovedá jednému riadku v nasledujúcej tabuľkeZlúčeniny vzorcov lIa-e, ich príprava a ich účinok proti škodlivým hubám sú taktiež známe z literatúry.Zlúčeniny vzorca II sú známe predovšetkým z

MPK / Značky

MPK: A01N 43/32

Značky: fungicidně, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e147-fungicidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi</a>

Podobne patenty