Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Číslo patentu: E 12746

Dátum: 02.11.2007

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka usporiadania obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov, pričom výkonový modul a doska plošných spojov sú uvažované medzichladičom a stláčacím zariadením a sú navzájom tlakovým stykomspojené tlakovými kontaktmi, pričom výkonový modul má najmenejjeden modulový doskový prvok a jednu schránku, ktorá je vytvorená so šachtami pre prvky tlakových spojov, ktoré sú spojené s najmenej jedným modulovým doskovým prvkom a doskou plošných spojov, pričom šachty ústia z k doske plošných spojov privrátenej základovej plochy schránky.0002 Východiskový bod tvorí dokument DE 10 2005 024 900 A 1,ktorý uverejňuje usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov. Doska plošných spojov a výkonový modul sú uvažované medzi chladičom a stláčacím zariadením a sú spojené tlakovým stykom prostredníctvom tlakových spojov. Výkonový modul má modulový doskový prvok a schránku, ktorá je vytvorená so šachtami pre prvky tlakových spojov.0003 Taktiež sú známe výkonové moduly, ktoré sú opísané v DE 196 30 173 A 1. V tomto dokumente je uverejnený výkonový modul na priamu montáž na chladič, ktorý pozostáva zo schránky a z elektricky izolovanej podložky, ktorá zase pozostáva z izolačného telesa s množinou na ňom sa nachádzajúcich a navzájom izolovaných kovových vodivých dráh a na nich sa nachádzajúcich a s týmito vodivými dráhami správne technicky zapojených výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Externé elektrické spojenie s mimo schránky usporiadanej dosky plošných spojov sa dosiahne prostredníctvom aspoň čiastočne pružne vytvorenými prípojnými prvkami.0004 V US 6 417 747 B 1 sa opisuje modul so schránkou a PWB,pri ktorom sa táto schránka prostredníctvom lepiaceho prípravkuupevňuje V PWB. Okrem toho má schránka hroty, ktoré sa za účelomprídavného spojenia upevňujú v PWB. Na tento cieľ majú lepiaci prípravok a PWB vybrania.0005 JP 2005217075 A opisuje usporiadanie, v prípade ktorého sa má zabrániť, aby na dosku plošných spojov pôsobili vibrácie a zaťaženia. To sa dosiahne prostredníctvom hornej a dolnej schránky, ktoré túto dosku plošných spojov zovrú. Prídavne sa nad alebo pod doskou plošných spojov usporiada tesniaci prvok,ktorý je pružne riešený.0006 Pri takýchto usporiadaniach obvodov sa nemôže spoľahlivo vylúčiť, že pri extrémnych klimatických podmienkach,ako napríklad pri extrémnom navlhnutí a striedavom orosení nepríde k poruche usporiadania obvodov. Takéto poruchy sú predovšetkým podmienené koróziou najmenej jedného modulovéhodoskového prvku výkonového modulu, prvkov tlakových spojov0007 Vynález si preto kladie za úlohu vytvoriť usporiadanie obvodov v úvode menovaného druhu, pri ktorom sa jednoduchými prostriedkami zabráni korózii výkonového modulu, prvkov tlakových spojov a/alebo dosky plošných spojov a tak sa zabráni2 toho vyplývajúcemu výpadku usporiadania obvodov.0008 Táto úloha je V prípade usporiadania obvodov V úvode menovaného druhu znakmi nároku l vynálezu tak vyriešená, že základová doska schránky okolo ústí pre prvky tlakových spojov uvažovaných šácht je vytvorená s otvorovými tesniacimi rebrami,pričom tieto otvorové tesniace rebrá priamo a bezprostredne na túto dosku plošných spojov tesne dosadajú. Tieto otvorové tesniace rebrá môžu byť priradené jednotlivým ústiam alebo skupinám ústí.0009 Tieto otvorové tesniace rebrá poskytujú tú výhodu, že sa zabráni vniknutiu vlhkosti a tak následne korózii doskyplošných spojov, prvkov tlakových kontaktov a/alebo výkonového0010 Toto usporiadanie obvodov podľa vynálezu. má následneoptimálnu prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť.0011 V prípade usporiadania obvodov podľa vynálezu môžu otvorové tesniace rebrá pozostávať z materiálu schránky, to znamená, že môžu byť s touto schránkou vytvorené v jednom zlúčenom výrobnom procese. Druhá možnosť spočíva V tom, že na ústiach základovej dosky schránky uvažované otvorové tesniace rebrá pozostávajú z poddajného materiálu. Takéto otvorové tesniace rebrá naposledy uvedeného druhu môžu byť napríklad natlačená na základovú plochu schránky iná možnosť spočíva vo výrobe schránky dvojkomponentným vstrekovým liatím, pričom schránka pozostáva z tvarovo stáleho, tvrdého materiálu a otvorové tesniace rebrá z poddajného materiálu a v spoločnomvýrobnom procese sa vyrobia na základovej doske schránky pri jej0012 Nezávisle od toho, či sa otvorové tesniace rebrá vyrábajú s materiálom schránky V jednom kuse, alebo z od materiálu schránky sa odlišujúceho materiálu, relatívnepoddajného materiálu, vyplýva z priradenia otvorových tesniacich rebier jednotlivým ústian alebo skupinám. ústí dobré utesnenie medzi základovou doskou schránky výkonového modulu a s ňou susediacou doskou plošných spojov.0013 Ďalšie zlepšenie tesniacich vlastností usporiadania obvodov podľa vynálezu sa dosiahne, ak má základová doska schránky výkonového modulu pozdĺž svojho vonkajšieho okraja obiehajúcu okrajovú tesniacu manžetu. Táto obiehajúca okrajová tesniaca manžeta môže - ako otvorové tesniace rebrá - pozostávať z materiálu schránky a môže byť s touto schránkou vytvorené V jednom kuse, alebo obiehajúca okrajová tesniaca manžeta pozostáva z poddajného materiálu a je uvažovaná na vonkajšomokraji základovej plochy schránky výkonového modulu.0014 Pokiaľ ide o obiehajúcu okrajovú tesniacu manžetu, platí tu príslušný k otvorovým tesniacim rebrám vyšsie0015 Ešte ďalšie zlepšenie tesniacich vlastností, resp. optimálne utesnenie sa v prípade usporiadania obvodov podľa vynálezu dosiahne, ked sa medzi doskou plošných spojov a základovou doskou schránky naplánuje tesniaci plochý prvok,ktorý je vytvorený s vybraniami pre prvky tlakových kontaktov. Tento tesniaci plochý prvok je vytvorený najmä 2 plastovej fólie. V prípade tejto fólie môže ísť o PTFE fóliu, ktorá je použiteľná V rozsahu teplôt - 20 a 260 °C, ktorá odoláva kyselinám, lúhom, benzínu a oleju a je nehorľavá a teda sa správa pri požiari podľa UL 94 VO.0016 Samozrejme môže tesniaci plochý prvok pozostávať aj z iného vhodného materiálu.0017 Primeraným spôsobom je tesniaci plochý prvok vytvorený s vonkajšími rozmermi, ktoré zodpovedajú vonkajším rozmeromzákladovej plochy schránky výkonového modulu, to znamená, že súrovnako veľké alebo trocha väčšie ako základová plocha schránky.0018 Ďalšie podrobnosti, znaky a výhody vyplývajú 2 nasledujúceho opisu na výkrese schematicky ozrejmenom príklade uskutočnenia vynálezcovského usporiadania obvodov, resp. jehoobrázok 1 tvar uskutočnenia usporiadania obvodov, po častiach V bočnom pohľade, nie v mierke, obrázok 2 pohľad v smere šípky II-II na obrázku 1 na úsekzákladovej plochy schránky výkonového modulu

MPK / Značky

MPK: H05K 3/32, H05K 7/14, H05K 1/11

Značky: obvodov, plošných, usporiadanie, spojov, výkonovým, ktorý, doskou, modulom, kombinovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e12746-usporiadanie-obvodov-s-vykonovym-modulom-ktory-je-kombinovany-s-doskou-plosnych-spojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov</a>

Podobne patenty