Puzdro, pripevnené k spodnej časti kuchynskej varnej dosky a obsahujúce elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky a spolupracujúce s tesniacimi pásovými prostriedkami na spodnej strane sklenenej dosky varnej dosky

Číslo patentu: E 11678

Dátum: 09.07.2008

Autori: Bayerlein Stefan, Buck Bernd, Neukamm Alwin

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Puzdro, pripevnené k spodnej časti kuchynskej varnej dosky a obsahujúce elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky a spolupracujúce s tesniacimi pásovými prostriedkami na spodnej strane sklenenej dosky0001 Vynález sa týka kuchynskej varnej dosky s elektrickými a/nebo elektronickými obvodmi a/alebo na dotykcitlivými prvkami podľa úvodnej časti nároku 1.0002 Pri kuchynskej varnej doske musia byť elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky chránené pred kondenzátom za účelom zabránenia ich poškodenia. Okrem toho na dotyk citlivé prvky na ovládanie varnej dosky sú usporiadané pod sklokeramickou doskou, pričom musia dosadať na spodnú stranu sklokeramickej dosky za účelom zaistenia ich0003 U známeho stavu techniky sú elektrické a elektronické napájacie obvody na jednej strane a na dotyk citlivé prvky na strane druhej nainštalované samostatne v kuchynskej varnej doske. Existujú špeciálne ústrojenstvá s odlišnými vlastnosťami pre príslušné spínanie elektrickýcha elektronických obvodov a na dotyk citlivých prvkov. Totousporiadanie vyžaduje značnú zložitosť kuchynskej varnej0004 EP l 120 999 A 2 opisuje puzdro pre elektrické a/alebo elektronické obvody a indikačné prvky. Toto puzdro je určené pre domáce spotrebiče. Puzdro je namontovateľné na podperu. Puzdro a/alebo opora obsahujú výstupky a zodpovedajúce otvory, takže puzdro a podpera sú vzájomne0005 W 0 2007/077153 A 2 opisuje kuchynskú varnú dosku s elektrickými a/alebo elektronickými obvodmi a/alebo na dotyk citlivými prvkami. Varná doska obsahuje spodnú časť,obsahujúcu spodnú dosku a štyri bočné dosky. Varná doska obsahuje aspoň jedno puzdro, obsahujúce spodnú časť, obvodovú bočnú stenu a otvorenú hornú stranu. Puzdro je usporiadané V spodnej časti varnej dosky. Časť elektrických a/alebo elektronických obvodov a/alebo na dotyk citlivých prvkov je usporiadaná V puzdre. Sklokeramická doska zakrýva horné strany puzdra a spodnú časť. Množina pružinových prvkov je usporiadaná medzi spodnou časťou puzdra a spodnou doskou spodnej časti na pritlačovanie horného okraje bočnej stenypuzdra na sklokeramickú dosku.0006 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zdokonalenú kuchynskú varnú dosku, pričom puzdro pre elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky bude nainštalované v spodnej časti a bude udržiavané V stabilnejpolohe pri malej zložitosti.0007 Úloha tohto vynálezu bola splnená vyvinutímpuzdra podľa nároku 1.0008 Podľa tohto vynálezu je tesniaci pásik nanesený na spodnú stranu sklokeramickej dosky a je prispôsobený hornému okraju bočnej steny aspoň jedného puzdra, takže horný okraj je pritlačovaný na tesniaci pásik, pričom aspoň jedno puzdro obsahuje aspoň jeden pripevňovací prvok, združený so zahĺbením v bočnej doske spodnej časti varnej dosky, pričom pripevňovací prvok a zahĺbenie sú usporiadané na umožnenie obmedzeného zvislého pohybu puzdra medzi spodnou doskou spodnej časti a sklokeramickou doskou, pričom pripevňovací prvok a zahĺbenie zabraňujú vodorovnému pohybu aspoň jednéhopuzdra v spodnej časti varnej dosky.0009 Hlavnou myšlienkou tohto vynálezu je usporiadanie puzdra s pružinovými prvkami na spodnej strane a tesniaceho pásika medzi hornou stranou aspoň jedného puzdra a sklokeramickou doskou. Aspoň jedno puzdro podľa tohto vynálezu je vhodné pre elektrické a/alebo elektronické obvody, rovnako ako pre na dotyk citlivé prvky.0010 Podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je aspoň jeden z pružinových prvkov vytvorený ako valcová vinutá pružina. Valcová vinutá pružina je nenákladný prvok. Smer pôsobenia sily tejto valcovej vinutej pružiny je jasnedefinovaný jej geometrickou štruktúrou.0011 Aspoň jeden z pružinových prvkov je 3 Výhodou čiastočne vložený do slepého otvoru, pričom aspoň jeden slepý otvor je vytvorený na spodnej strane spodnej časti aspoň jedného puzdra. slepý otvor umožňuje jednoduché a stabilné0012 Výška aspoň jedného puzdra môže byť trocha menšia, než výška medziľahlého priestoru medzi spodnou doskou spodnej časti a sklokeramickou doskou. Priestor medzi aspoň jednýnu puzdront a spodnou doskou je tak pomerne malý, takže krátke pružinové prvky sú postačujúce. Toto usporiadanie je0013 Pri výhodnom uskutočnení je aspoň jedno puzdro vyrobené z plastu, najmä pomocou vstrekovania. Plastové materiály a spôsob vstrekovania umožňujú dosiahnuť ľubovoľného tvaru pri nízkych výrobných nákladoch. Tvar aspoň jedného puzdra môže byť jednoducho prispôsobený štruktúre obvodova na dotyk citlivých prvkov.0014 Podľa tohto vynálezu aspoň jedno puzdro obsahuje aspoň jeden pripevňovací prvok, združený so zahĺbením v bočnej doske spodnej časti varnej dosky. Zahĺbenie v bočnej doske môže byť vytvorené jednoduchým spôsobom. Napríklad pripevňovací prvok a zahĺbenie sú aspoň čiastočne doplnkové.0015 Pripevňovací prvok a zahĺbenie sú usporiadané na umožnenie obmedzeného zvislého pohybu puzdra medzi spodnou doskou spodnej časti a sklokeramickou doskou. Zvislý pohyb aspoň jedného puzdra je umožnený na vyrovnanie všetkýchnerovnomerností na spodnej doske alebo sklokeramickej doske.0016 Pripevňovací prvok a zahĺbenie zabraňujú vodorovnému pohybu aspoň jedného puzdra V spodnej časti varnej dosky. Vodorovný pohyb by najmä mohol viesť na premiestenie na dotyk citlivých prvkov z ich riadnych polôh pod sklokeramickou0017 Pripevňovací prvok je s výhodou vytvorený ako háčik, pričom zahĺbenie je vytvorené ako zvislá štrbina

MPK / Značky

MPK: F24C 3/12, F24C 7/08, F24C 15/10

Značky: citlivé, elektrické, obsahujúce, prvky, spodnej, dosky, kuchynskej, dotyk, varnej, pripevnené, puzdro, spolupracujúce, sklenenej, obvody, elektronické, tesniacimi, částí, straně, prostriedkami, pásovými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e11678-puzdro-pripevnene-k-spodnej-casti-kuchynskej-varnej-dosky-a-obsahujuce-elektricke-a-alebo-elektronicke-obvody-a-alebo-na-dotyk-citlive-prvky-a-spolupracujuce-s-tesniacimi-pasovymi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Puzdro, pripevnené k spodnej časti kuchynskej varnej dosky a obsahujúce elektrické a/alebo elektronické obvody a/alebo na dotyk citlivé prvky a spolupracujúce s tesniacimi pásovými prostriedkami na spodnej strane sklenenej dosky varnej dosky</a>

Podobne patenty