2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-1,3-benzdiazepin-3-yl-piperidíny ako CGRP-antagonisty

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetom predloženého vynálezu sú nové CGRP-antagonisty všeobecného vzorca Iv ktorom B, R a R 2 sú definované ako je uvedené V nároku l, ich tautoméry, ich izomćry,ich diastereoméry, ich enantioméry, ich hydráty, ich zmesi a ich soli ako aj hydráty solí,predovšetkým ich fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny, ich použitie0002 V medzinárodných patentových prihláškach W 0 2004/037810, W 0 2004/037811 aWO 2005/092880 ako aj v US 2005/0215576 boli už opísané CGRP-antagonisty na liečenie migrény.0003 Ako predovšetkým výhodné zlúčeniny už uvedeného všeobecného vzorca Imožnouviesť napríklad nasledujúce zlúčeniny

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/551

Značky: 2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-1,3-benzdiazepin-3-yl-piperidíny, cgrp-antagonisty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/163-e4808-2-oxo-1245-tetrahydro-13-benzdiazepin-3-yl-piperidiny-ako-cgrp-antagonisty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-1,3-benzdiazepin-3-yl-piperidíny ako CGRP-antagonisty</a>

Podobne patenty