Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy

Číslo patentu: E 7116

Dátum: 02.12.2004

Autor: Jermolajev Igor

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje na výrobu. kovových identifikaćnýchdoštičiek vybavených identifikačným kódom.0002 Existuje mnoho systémov na označenie produktov, ktoré slúžia na zreteľnú identifikáciu produktov v každonl momente a teda na odradenie od potenciálnej krádeže, nakoľko označený produkt nie je možné tak ľahko predať. Úspech týchto identifikačných systémov každopádne závisí na fakte, ako ľahko je možné aplikované identifikačné prvky odstrániť alebo modifikovať.0003 Napríklad každý vyrobený automobil nesie jedinečný kód atzv. VIN (Vehicle Identification Number - Identifikačné Číslo vozidla), ktoré umožňuje identifikovať pôvod vozidla. Prítomnosť kódu VIN na výrobnom Štítku auta je však len malou prekážkou proti odcudzeniu, pretože existuje mnoho spôsobov, ako VIN kód na výrobnom štítku modifikovať.0004 V dôsledku toho Austrálska spoločnosť Datadot Technology Limited využíva tzv. dátové bodky - polyesterové doštičky v tvare malých diskov s priemerom cca l mm a hrúbkou cca 0,1 mm,ktoré nesú identifikačný kód vypálený laserom. IJ aut môže byť tento kód rovnaký, ako vyššie uvedený VIN kód, zahrnujúci 17 znakov.0005 Tieto doštičky sú zmiešané so špeciálnym adhéznym materiálom, ktorý je po vytvrdení priesvitný a pod ultrafialovým svetlom svieti. Zmes adhézneho materiálu a doštičiek môže byť umiestená na vybranej časti auta pomocou napr. striekacej pištole, takže značenie jednotlivých častí auta netrvá dlho.Adhézny materiál je odolný voči vysokým alebo nízkym teplotám abežne dostupným chemikáliám. Kód uvedený na doštičkách je možné čítať pomocou jednoduchého a lacného mikroskopu. Na rôzne časti auta je umiestene veľké množstvo identifikačných doštičiek(počas testu bolo aplikovaných cca 5000 identifikačných doštičiek), takže eventuálny zlodej nebude schopný všetky odstrániť.0006 Zariadenie na aplikáciu takýchto identifikačných doštičiek je opísané napr. V austrálskom patente AU 2001100633 alebo V americkej patentovej prihláške US application 2000715864 alebo V európskej patentovej prihláške EP 1216758.0007 V britskom patente GB 2346583 sa opisuje mikrobodka na identifikáciu produktu. Mikrobodka obsahuje 14 riadkov alfanumerického kódu a 16 riadkov kódu, ktorý je zrkadlovo identický s vyššie uvedeným alfanumerických kódom. Toto riešenie umožňuje čítať kód 2 obidvoch strán mikrobodky.0008 Patent US 6643001 objavuje kovové identifikačné doštičky,ktoré majú holografický identifikačný kód na protifalzifikačné aplikácie a kovové doštičky s reliéfnym hologramonl na kovovom0009 Zámerom patentu je navrhnúť takéto identifikačné doštičky/bodky, ktoré nie je Inožné ľahko kopírovať, a zároveň definovať výrobu takýchto identifikačných doštičiek/bodiek,ktoré by umožnili vytvoriť hologram na najmenšej možnej0010 Prezentovaný vynález predstavuje spôsob výroby identifikačnej doštičky s identifikačným kódom, vyznačujúci savytvorenia krycej vrstvy elektroizolačného materiálu na podložke s holografickým motívom, kde krycia vrstva má tvar, ktorý definuje tvar identifikačných doštičiekgalvanizácie podložky v miestach nezakrytých uvedenou krycou vrstvou elektroizolačného materiálu a odobratia kompletných kovových identifikačných doštičiek0011 Za účelom zjednodušenia odobratia kompletných identifikačných doštičiek z podložky môže byť povrch podložky pasivovaný roztokom dichrómanu draselneho.0012 V súlade s preferovaným uskutočnením môže byť podložka galvanizovaná V galvanicko-niklovom kúpeli aj s uvedenou krycou vrstvou.0013 Prebytočná elektroizolačná krycia vrstva a/alebo prebytočná foto-rezistentná vrstva môže byť s výhodou odstránená kúpeľom v rozpúšťadle, a následne je podložka umytá demineralizovanou vodou a osušená.0014 Hotové kovové identifikačné doštičky môžu byť s výhodou z podložky odobrane jemným stieraním alebo ultrazvukovým kúpeľom.0015 V súlade s preferovaným vyhotovenim môže byť podložka s holografickým motívom vyrobená z niklu.0016 V súlade s druhým preferovaným vyhotovením môže byť elektroizolačná krycia vrstva umiestená priamo na podložku s holografickým motívom využitím metódy tlače, s výhodou metódou0017 Patent bude vysvetlený pomocou obrázkov. Obr. l schematicky znázorňuje prvé vyhotovenie kovovej identifikačnej doštičky kruhového tvaru vyrobenej V súlade s patentom,identifikačný kód ktorý je zložený z hologramu kombinovaneho S otvormi cez celú hrúbku v tváre písmena á čísla. Obr. 2znázorňuje druhé vyhotovenie kovovej identifikačnej doštičkyznázorňujú podložku schematicky zobrazenú V niekoľkých krokoch spôsobu, výroby prvého príkladu kovovej identifikačnej doštičky V súlade s patentom. Obrázky 8 až 10 znovu ukazujú podložku schematicky znázornenú v niekoľko krokoch spôsobu výroby druhéhopríkladu kovovej identifikačnej doštičky v súlade s patentom.0018 Obr. l znázorňuje prvý priklad špecifického vyhotovenia kovovej identifikačnej doštičky 1. Identifikačná doštička l je vyrobená. z niklu, 5 m hrubá na obr. 1 je zväčšená, pretože skutočný priemer jej vyhotovenia je 0,5 mm. Identifikačná doštička l je vybavená identifikačným kódom, ktorý V tomto vyhotovení obsahuje hologranl 2 rovnako ako otvory 3 cez celú hrúbku. Hologram 2 a otvory 3 cez celú hrúbku sú zobrazené zjednodušeným spôsobom. Odborníci chápu, že hologramy 2 a otvory3 cez celú hrúbku môžu mať ľubovoľný tvar a môžu znázorňovať0019 Obr. 2 znázorňuje druhé vyhotovenie kovovej identifikačnej doštičky 1 (zvačšenej), vyrobenej z niklu, 10 m hrubej, 3 mm dlhej a 0,3 širokej. Identifikačná doštička 1 je vybavená identifikačným kódom, ktorý znovu obsahuje hologram 2 a otvormi 3 cez celú hrúbku, na zjednodušenie znázornené ako alfanumerické znaky.0020 Kovové identifikačné doštičky 1 sú vyrobené na podložke 4 s holografickým motívom 7, korešpondujúcim S požadovaným hologramom 2, ktorý bude identifikačná doštička 1 obsahovat. 0021 V uskutočneniach opísaných nižšie bola použitá podložka 4 vyrobená z niklu známou metódou využívanou vo výrobe lisovaných hologramov, tak ako je to opísané napríklad v knihe Grahama Saxbyho, Praktická Holografia (Practical Holography) - druhe vydanie, Prentice Hall International. Z tohto dôvodu táto známa metóda výroby podložiek pre tlačené hologramy nebude

MPK / Značky

MPK: G03H 1/26, G03H 1/02, B60R 25/00, G09F 3/00, G06K 19/14

Značky: spôsob, identifikačná, přípravy, kovová, doštička

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e7116-kovova-identifikacna-dosticka-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty