Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Berger Michael, Ulrich Robert

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa aspôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodovvynález sa týka pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka s priehradovou konštrukciou, hriadeľom a uložením hriadeľa na uloženie hriadeľa V priehradovej konštrukcii aspôsobu montáže a demontáže týchto pohyblivých schodov.Pohyblivê schody alebo pohyblivý chodník sú už známeV ďalšom opise zahŕňa výraz pohyblivé schody taktiež pohyblivý chodník a výraz schod taktiež paletu pohyblivéhoJednotlivé schody bežných pohyblivých schodov sú upevnené na dvoch dopravných retaziach a tvoria spoločne s nimi nekonečný obežný schodový pás, ktorý beží cez páry dopravných retazových kolies na oboch koncoch pohyblivých schodov, pričom jeden pár dopravných rećazových kolies patrí k poháňacej stanici a poháňa a obracia schodový pás, a druhý pár retazových kolies je súčasťou vratnej stanice schodového pásu. Jednotlivé schody schodového pásu sú vybavené dvomi prednými a dvomi zadnými vodiacimi kladkami, na ktorých sú schodyprostrednictvom prevažne na nosnej konštrukcii pohyblivýchU pohyblivých schodov alebo u pohyblivého chodníka so zábradlím je na hornom čele schodov zabudovaný hlavný hriadeľ. Hlavný hriadeľ je vpravo a vľavo uložený v priehradovej konštrukcii. Toto uloženie je potrebne uskutočniť čo možno najjednoduchšie, lebo pri poškodení ložiska musí byt uskutočnená demontáž hlavného hriadeľa.Hlavný hriadeľ poháňa schody alebo palety, ktoré sú vedené na obežných koľajniciach. Aby sa pohon schodov alebo paliet uľahčil, je napríklad hlavný hriadeľ uskutočnený ako dutý hriadeľ. Podľa tejto konštrukcie pozostáva hlavný hriadeľ z pevnej osi, ktorá je uložená, v priehradovej konštrukcii pohyblivých schodov. Okolo tejto osi je usporiadaný otáčavý dutý hriadeľ, ktorý je prostredníctvom valivých ložísk v spojení S osou. Tento dutý hriadeľ otáča a nesie schodový pás alebo paletový pás. Os, ktorá nesie dutý hriadeľ, je typickýmspôsobom pevne naskrutkovaná na priehradovej konštrukcii.Opísanê uskutočnenie vykazuje nevýhodu, že napríklad v prípade defektu valivého ložiska sú potrebné rozsiahle demontážne a montážne práce, lebo valivé ložiská je možné odstranit a opät usporiadať len dĺžkovým posunutím až ku koncu osi. Aby boli valivê ložiská a dutý hriadeľ vytiahnuté, musí byt pevná os demontovaná z priehradovej konštrukcie, čo je nákladné a zdĺhave, predovšetkým vzhľadom na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne kratšom čase. Predložený vynález si rovnako kladie za úlohu umožniť u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka jednoduchšiu a rýchlejšiu. montáž a demontáž hriadeľa s použitínl čo možnonajmenej súčastí, čo by viedlo k zníženiu montážnych nákladov.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi uvedenými v nezávislých nárokoch. Výhodné a dalšie vytvorenia vynálezuvyplývajú zo závislých nárokov.Ako je uvedene v nároku l, pozostávajú pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník z priehradovej konštrukcie, hriadeľa a najmenej jedného uloženia hriadeľa na uloženie hriadeľa v priehradovej konštrukcii, pričom uloženie hriadeľa pozostáva zo základoveho kotúča a hrncového kotúča, základový kotúč je pevne spojený s priehradovou konštrukciou, a hrncový kotúč drží hriadeľ na základovom kotúči.Keďže hrncový kotúč drží hriadeľ na základovom kotúči,môže byt hriadeľ rýchle a jednoducho demontovaný tým, že je hrncový kotúč odstránený, to znamená posunutý pozdĺž hriadeľa. Rýchlejší a jednoduchší montážny postup prebieha opačnýmProstredníctvom nekomplikovaného, jednoduchého montážneho a demontážneho procesu môže byt ušetrený cenný pracovný čas.Na základe málo súčastí a ich jednoduchej výrobyj je totouloženie hriadeľa veľmi ekonomické. V dôsledku toho je nové uloženie hriadeľa jednoduchšie, ľahšie, lacnejšie amálo súčast sú prídavnou výhodou noveho uloženia hriadeľa.Podľa účelnêho vytvorenia pohýblivých schodov podľa vynálezu je hrncový kotúč umiestnený na konci hriadeľa. Toto umiestnenie hrncového kotúča umožňuje optimálny prenoszaćaženia hriadeľa na priehradovú konštrukciu pohyblivýchPodľa výhodnêho uskutočnenia vynálezu. je hrnoový kotúč umiestnený na každom konci hriadeľa. Zaťaženie hriadeľa je tak trvale prenášané rovnomerne na ľavú a pravú stranuObzvlášť výhodné uskutočnenie vynálezu spočíva V tom, že je hriadeľ uskutočnený ako dutý hriadeľ. Dutý hriadeľ môže bytza týchto podmienok veľmi rýchle a jednoducho demontovaný aIné výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom, že základový kotúč je s priehradovou. konštrukciou. spojený tvarovým stykom alebo silovým stykom alebo materiálovo. Tým je dosiahnutá maximálna pevnosť mechanického spojenia medziPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je hrncový kotúč konfigurovaný tak, že môže byt cez základovýs kotúč ohrnutý alebo nasadený alebo pretiahnutýą Toto umožňuje dosiahnutie optimálneho mechanického prispôsobenia medzi základovým

MPK / Značky

MPK: B66B 23/00

Značky: schody, schodov, demontáže, pohyblivý, pohyblivých, uložením, montáže, týchto, pohyblivé, spôsob, hriadeľa, chodník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e4871-pohyblive-schody-alebo-pohyblivy-chodnik-s-ulozenim-hriadela-a-sposob-montaze-alebo-demontaze-tychto-pohyblivych-schodov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov</a>

Podobne patenty