Utesnený rúrkový zásobník

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka podlhovastého a utesneného zásobníka a aplikátora, najmä podlhovastého a utesneného zásobníka s tenkou rúrkou, spôsobujúcou privedenie kvapalného obsahu do aplikátora prekonaním povrchového napätia kvapaliny0002 Obvyklé typy zásobníkov na skladovanie a dopravu obsahu kvapaliny majú niekoľko nedostatkov. Väčšina z nich sa spolieha na zvonku pôsobiacu silu alebo používajú zvláštne nástroje na vyčerpanie ich kvapalného obsahu. Vzhľadom na to, že sa kvapalina ľahko odparuje, musí sa takémuto rozpúšťadlu alebo alkoholu venovať mimoriadna starostlivosť. Aby sa splnili tieto požiadavky, je na trhu k dispozícii mnoho druhov zásobníkov na uskladnenie tekutín. Napríklad veľké nádrže vhodné na skladovanie vody. A nakoniec malé fľaštíčky na uchovanie parfumu alebo aj maličké na naplnenie špeciálnymi kvapalinami. Zásobníky sú vyrobené zo zodpovedajúcich. materiálov, ktoré sa hodia prejednotlivé skladované obsahy v príslušných podmienkach.0003 Zásobník podľa predvýznakovej časti nároku l je znázornený V DE 20 2004 006 287 Ul.0004 Prvou úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť utesnenýzásobník spojený s vnútornou rúrkou, ktorého kvapalný obsah jezadržiavaný tak, aby neprúdil von automaticky, ale namiesto tohomusí byť vytíahnutý zo zásobníka vnútornou rúrkou.0005 Druhou úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť utesnený zásobník spojený s vnútornou rúrkou, kde špička rúrky je priložená na vrchol zuba ako aplikátor, ktorý možno vysunúť z otvoreného otvora zásobníka tak, aby sa vyčistili ústa a zuby používateľa kvapalným obsahom vnútornej rúrky, napríkladkloktadlom alebo mentolovou vodou.0006 Treťou úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť utesnený zásobník spojený 5 vnútornou rúrkou, kde zásobník je vytvorený z mäkkého rúrkového telesa naplneného očným roztokom, ktorý môže byť prinútený prúdiť von vnútornou rúrkou stlačenímzásobníka. 0007 Aby sa tieto úlohy dosiahli, predložený vynález obsahuje znaky uvedené V pripojených nárokoch. Obsahujepodlhovastý a utesnený zásobník, ktorý je vybavený aspoň jednými stanovenými ľahko lámavými otváracími prostriedkami blízko jedného konca zásobníka naplneného kvapalinou V utesnenom stave. Vnútorná rúrka je súosovo vložená do zásobníka jedným koncom spojeným s príslušným koncom zásobníka, zatiaľ čo druhý koniec je vyrovnaný s otváracími prostriedkami alebo z nich vyčnieva. Podlhovastý rúrkový výstupok vyčnieva z konca zásobníka, kde sú vytvorené otváracie prostriedky. Zásobník a podlhovastý rúrkový výstupok je vyrobený vcelku z jedného kusa, alebo navzájom spojený potom, čo boli vyrobené samostatne. Keď sa zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú pochopené z nasledujúceho podrobného opisuOpis obrázkov na výkreseObr. 1 je schematický pohľad na známy zásobník podľa stavu techniky.Obr. 2 je schematický pohľad na prvé uskutočnenie podľa predloženého vynálezu.Obr. 3 je schematický pohľad na zásobník, ktorý nie je časťou predloženého vynálezu.Obr. 4 je schematický pohľad na druhé uskutočnenie podľa predloženého vynálezu.Obr. 5 je schematický pohľad na tretie uskutočnenie podľa predloženého vynálezu.Obr. 6 je schematický pohľad na zásobník podľa známeho stavu techniky.Obr. 7 je schematický pohľad na zásobník podľa známeho stavu techniky.Obr. 8 je schematický pohľad na zásobník podľa známeho stavu0010 S odkazom na obr. 1, známy zásobník podľa stavutechniky obsahuje podlhovastý a utesnený zásobník 1, podlhovastú tenkú vnútornú rúrku 3 a kvapalinu 4.0011 Zásobník 1 je podlhovastý rúrkový zásobník utesnený na obidvoch koncoch a stanovené ľahko lámavé otváracie prostriedky 2 sú vytvorené bližšie pri jednom konci zásobníka l. Používateľ môže otvoriť zásobník l pozdĺž ryhovania.0012 Podlhovastá tenká vnútorná rúrka 3 má priemer menší ako je priemer zásobníka 1, taký, aby mohla byť zasunutá do zásobníka 1 a pevne spojená svojim jedným koncom s koncom zásobníka l, a druhý koniec rúrky 3 je usporiadaný vyrovnane s ryhovaním otváracích prostriedkov 3, vnútorná rúrka 3 môže byťbuď plná alebo dutá.0013 Kvapalina 4 naplnená do zásobníka 1 V utesnenom stavemôže byť rozpúšťadlo ako parfum, alkohol, lepidlo.0014 Ked sa jeden koniec zásobníka otvorí porušením ryhovania pozdĺž krehkých otváracích prostriedkov 2, dĺžka vnútornej rúrky 3 sa stane približne rovnakou ako je dĺžka zásobníka 1. V tomto okamihu kvapalina obsiahnutá V zásobníku 1 ešte nemôže prúdiť von, ale je obmedzená kapilárnym odporom a vonkajším atmosférickým tlakom, dokiaľ sa otvorený Výstupný otvor zásobníka 1 neotiera o nejaký predmet, ktorého sa dotýka tak, aby sa prekonalo povrchové napätie kvapaliny 4 na otvorenom výstupnom konci zásobníka 1 a kvapalina 4 sa dostala na jejpoužitie von zo zásobníka 1 vnútornou rúrkou 3.0015 V prvom uskutočnení predloženého vynálezu znázornenom na obr. 2 je predná špička tenkej vnútornej rúrky 5 vytvarovaná do ostrého kónického tvaru, takže vnútorná rúrka 5 môže slúžiť ako zubné Špáradlo a vyčnieva von z otváracích prostriedkov 2. Zásobník 1 je naplnený kvapalinou 4 ako je kloktadlo, mentolová voda, atď. Keď sa zásobník 1 otvorí porušením otváracích prostriedkov 2 pozdĺž ryhovania tak, aby sa odkryla kónická špička vnútornej rúrky 5, slúži ako špáradlo. Práve v tomtookamihu, po porušení povrchového napätia, kvapalina 4 sa dostane

MPK / Značky

MPK: B65D 83/00, A45D 34/04, A61M 35/00, B05C 17/00

Značky: zásobník, utěsněný, rúrkový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e4626-utesneny-rurkovy-zasobnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Utesnený rúrkový zásobník</a>

Podobne patenty