Koncentrovaný cypermetrínový prostriedok

Číslo patentu: E 16567

Dátum: 18.02.2009

Autor: Pirotte Alan

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka kvapalného insekticídneho alebo pesticldneho prostriedku zahŕňajúceho pyretrinoidnú zlúčeninu vybratú zalfacypermetrínu, beta-cypermetrínu, cypermetrínu, zeta-cypermetrinu a ich zmesí,ktoré majú vysokú koncentráciu, vo vhodnom rozpúšťadle vybratom zo skupinypozostávajúcej z bionafty alebo glykolu, glykoléteru, rastlinného oleja alebo C 7 až C 20 aromatickej solventnej nafty a ich zmesí.0002 Takéto kvapalné prostriedky sú všeobecne známe ako koncentrované kvapalné prostriedky na riedenie, ako je emulgovateľný koncentrát alebo rozpustný koncentrát.0003 Tieto koncentráty majú výhodu vtom, že umožňujú ľahké vyrobenie suspenzie a dobrú účinnosť suspenzie a dobré prenikanie produktu do rastlín alebo cez kutikulu hmyzu. Majú vyššiu účinnosť a neprodukujú žiadny prach azároveň sa ľahko riedia.0004 Prípravky pyretrinoidných zlúčenin sú všeobecne známe v koncentrácii v rozsahu 25 až 250 g/I vo forme emulgovateľného koncentrátu. V tomto type koncentrátu je aktívna zložka solubilizovaná, pokial je na počiatku pevná, alebo zriedená pokiaľ je na počiatku kvapalná, v rozpúšťadle všeobecne0005 Tento roztok zahŕňajúci aktivnu zložku vo vhodnom rozpúšťadle,všeobecne organickom, je doplnený pomocou jedného alebo viacerých tenzidov, aby sa dosiahla emulzia vo vode pre konečné použitie poľnohospodárom, ktorá musí byť zriedená vodou, aby mohla byť nastriekaná0006 Predmetom vynálezu je vyvinúť prípravok s nákladmi na hektár pre poľnohospodárov, ktoré sú nižšie ako u prípravku pyretrinoidnej alebo pyretrovej zlúčeniny od 25 do 250 g/I, ktorý má prinajmenšom rovnakú biologickú účinnosť a toxikologickú klasifikáciu nižšiu alebo rovnakú akoprípravok pyretrinoidnej alebo pyretrovej zlúčeniny od 25 do 250 g/l.0007 Preto podľa vynálezu je tu poskytnutý insekticídny prostriedok zahŕňajúci od 425 do 750 g/I pyretrinoidnej zlúčeniny vybratej z alfacypermetrínu, beta-cypermetrínu, cypermetrínu, zeta-cypermetrínu a ich zmesí. jedno alebo viacero vhodných rozpúšťadiel vybraných zo skupiny pozostávajúcej z bionafty alebo glykolu, glykoléteru, rastlinného oleja alebo C 7 až C 20 aromatickej solventnej nafty a ich zmesí a aspoň jeden tenzid.0008 Na trhu existujú prípravky emulgovateľných koncentrátov, ktoré majú koncentráciu rovnú alebo nižšiu než 400 g/l cypermetrínu. Avšak nebola komercializovaná žiadna koncentrácia väčšia než 400 g/I (pozri napríklad CropProtection Formulations Emulsiñable cConcentrates-clariant).0009 Prostriedok podľa vynálezu zahŕňajúci od 425 g/I do 750 g/I pyretrinoidnej zlúčeniny vybratej z alfa-cypermetrínu, beta-cypermetrínu,cypermetrínu, zeta-cypermetrínu a ich zmesí, ktorá je aplikovaná na hektár,vykazuje účinnosť pyretrinoidnej zlúčeniny rovnakú alebo lepšiu vporovnaní s prostriedkom emulgovateľného koncentrátu pyretrinoidnej zlúčeniny 25 až 250 g/I, keď sú na pole aplikované rovnaké koncentrácie aktívnej zložky na hektár.0010 Preto bolo veľmi prekvapivo zistené, že použitím vhodného rozpúšťadla rovnakého ako rozpúšťadla všeobecne používaného pre prípravky pyretrinoidnej zlúčeniny od 25 do 250 g/I, ale osemnásobným znížením množstva použitého tenzidu a rozpúšťadla aplikovaného na hektár účinnosťzostane rovnaká alebo sa zlepší.0011 Ďalej pretože koncentrácia emulgovateľného koncentrátu podľa vynálezu je pri koncovom použití vyššia, t.j. napríklad v g/ha, aplikovaný objem emulgovateľného koncentrátu bude prinajmenšom päťkrát menší v porovnaní s prostriedkom pyretrinoidnej zlúčeniny 100 g/l. Preto rastliny rastúce na mieste,na ktoré je aplikovaný prostriedok emulgovateľného koncentrátu podľa vynálezu s rovnakým množstvom pyretrinoidnej zlúčeniny, obdržia päťkrát menej emulgovaných kvapôčok. Preto vďaka tomu, že pyretrinoidná zlúčenina je kontaktný insekticíd/pesticíd a pretože rastliny alebo vegetácia sú pokryté päťkrát menej emulgovanými kvapôčkami, pravdepodobnosť, že sa hmyz nasvojej ceste stretne s kvapôčkou a dostane sa do kontaktu s pyretrinoidnouzlúčeninou je nižšia pri použití prostriedku emulgovateľného koncentrátu podľavynálezu, čo nenaznačuje vyššiu účinnosť.0012 Vzhľadom na to, že kvapôčky zložené zvhodného rozpúšťadla a pyretrinoidnej zlúčeniny prostriedku podľa vynálezu a známeho prostriedku pyretrinoidnej zlúčeniny 100 g/I majú rovnakú veľkosť, potom bude prítomné päťkrát menej kvapôčok v prostriedku pyretrinoidnej zlúčeniny podľa vynálezu pre rovnaký povrch, a preto sa zníži pravdepodobnosť kontaktu medzi hmyzom0013 Avšak účinnosť sa ukázala ako lepšia a ekologický vplyv prípravku vzhľadom na to, že je osemnásobne znížené množstvo pomocnej látky uvoľnené do životného prostredia zahŕňajúce rozpúšťadlo a tenzid, a nákladyna ošetrený hektár sú nižšie.0014 V obzvlášť preferovanom uskutočnení je uvedená pyretrinoidná zlúčenina prítomná v množstve v rozsahu od 450 do 600 g/l. konkrétnejšie od 480 do 550 g/l a výhodne je asi 500 g/I.0015 Ďalej je v prostriedku podľa predkladaného vynálezu uvedený tenzid vybratý zo skupiny pozostávajúcej ziónových tenzidov a neionogénnych tenzidov, ako sú alkylfenolalkoxyláty (napríklad Berol 02), alkoholalkoxyláty(Soprophor BSU), alkoxyláty ricinového oleja (Alkamuls BR), sulfosukcináty0016 Výhodne je tenzid prítomný v množstve v rozsahu od 40 g/l do 200 g/l,výhodne 60 až 150 g/l a výhodnejšie 80 až 130 g/I.0017 Uvedené rozpúšťadlo je výhodne C 7 až C 20 alebo C 8 až C 13 a výhodnejšie C 8 až C 11 aromatická solventná nafta, ktorá nakoniec znižuje0018 Okrem iného je uvedené rozpúšťadlo prítomné v prostriedku podľa vynálezu v množstve v rozsahu od 200 g/l do 600 g/l, výhodne 250 až 550 g/I avýhodnejšie asi 450 g/I, čo po prepočítaní na dávku na hektár predstavuje množstvo nižšie vporovnaní sprostriedkom s ešte menej koncentrovanou aktívnou látkou podľa doterajšieho stavu techniky.0019 Vkonkrétnom uskutočnení podľa vynálezu prostriedok ďalej zahŕňa kyselinu v množstve od 0,05 g/l do 3 g/l a konkrétne kyselinu octovú vkoncentrácii asi 0,1 g/I, aby sa stabilizovala pyretrinoidná zlúčenina podľa0020 Ďalšie spôsoby uskutočnenia prostriedku podľa vynálezu sú uvedené v pripojených nárokoch.0021 vynález sa tiež týka spôsobu výroby koncentrátu pyretrinoidnejzlúčeniny, ktorý má koncentráciu 425 až 750 g/I, zahŕňajúcio pridanie rozpúšťadla, obzvlášť C 7 až C 20 aromatickej solventnej nafty,konkrétnejšie C 8 až C 13 a výhodnejšie C 8 až C 11, do nádoby na prípravok z nerezovej ocele. ktorá má kapacitu 500 až 40 000 litrov a zahŕňa miešaci systém,. pridanie jedného alebo viacerých tenzidov, ktoré môžu byť vopred zahriate pred zavedením do nádoby na prípravok, o pridanie kyseliny octovej v množstve 0,1 g/l do nádoby svýslednýmprípravkom,o miešanie vyššie uvedených zlúčenín,. pridanie cypermetrínu vopred zahriateho na teplotu 35 až 70 °Cv nádobe na prípravok aa úpravu objemu na výsledný objem pomocou aromatickej solventnej nafty s teplotou 20 °C.0022 Výhodne spôsob podľa vynálezu zahŕňa ďalšie miešanie počas asi 20 minút a/alebo filtráciu cez filter, ktorý má veľkost otvorov 150 mikrometrov, a0023 Ďalšie uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sú uvedené

MPK / Značky

MPK: A01N 25/02, A01N 25/04, A01N 53/08

Značky: prostriedok, cypermetrínový, koncentrovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16567-koncentrovany-cypermetrinovy-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentrovaný cypermetrínový prostriedok</a>

Podobne patenty