Zariadenie povrchovej úpravy

Číslo patentu: E 16508

Dátum: 20.04.2005

Autor: Pedersen Erik

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález, ktorý je výsledkom práce vykonávanej vynálezcom ako konzultantom pre Karlovarský pivovar, sa týka systému spracovania fliaš obsahujúceho zariadenie na umývanie fliaš a zariadenie povrchovej úpravy na nanášanie a povrchovú úpravu vonkajšieho povrchu fľaše, ako je sklenená alebo plastová fľaša.0002 Fľaše, najmä vratné fľaše, ako sú fľaše na pivo alebo nealkoholické nápoje, sú predmetom hrubej manipulácie v pivovare počas stáčania, dopravy atdl a počas transportu do obchodov,zákazníkom a počas vracania do pivovaru. Toto hrubé zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu povrchu fľaše alebo dokonca k rozbitiu fľaše. Poškodenie povrchu, ako je odretie,znehodnotí vzhľad fľaše tým, že fľaša bude vypadat stará a opotrebovaná. Ďalej, opotrebovaný povrch bude nepriaznivo ovplyvňovať kontrolu fliaš, najmä automatickú kontrolu, kedy opotrebovaný povrch bude predstavovať prekážku pre svetelný zdroj obvykle používaný na kontrolu.0003 Rozbitie fliaš je samozrejme ďalší vážny problém, kedy sa nejaký obsah fľaše stratí, rovnako ako fľaša sama, a je potrebné upratovanie. Ak je fľaša vyrobená zo skla, kúsky rozbitého skla vyžadujú pozornosť počas upratovania a čistenia, aby sa minimalizovalo riziko porezania.0004 Je známe opatrenie na používanie tzv. povlaku proti oderu na fľaši. Povlak zabezpečuje fľaše, ktoré majú vonkajší povrch s vylepšenou odolnosťou proti oderu.0005 Súčasná technika obsahuje zložitý systém povrchovej ochrany upravený na namontovanie sekcie dopravníkového systému fliaš v pivovare alebo podobne. V súčasnej technike je systém povrchovej úpravy, kedy sú fľaše rozdelené napríklad do 10 paralelných radov jednotlivých liniek. Fľaše sú otáčané, pričom prechádzajú vertikálnym plnením kvapalinou a vertikálne povrchyfliaš sú súčasne povrchovo upravované. Nevýhoda tohto systémupredchádzajúcej techniky je v tom, že zavádza do dopravníkového systému zúženie, ako sú fľaše rozdelené do paralelných radov, čo môže viesť k hromadeniu. Také zúženia sú vysoko nežiaduce,pretože riziko upchatia dopravníkového systému sa zvyšuje a riziko rozbitia fliaš sa zvyšuje, čo ďalej zvyšuje riziko upchatia dopravníkového systému. Dodatočné vybavenie systémom povrchových úprav existujúceho systému je dalej relatívne zložitá a rozsiahla operácia a teda drahá.0006 Ďalší systém povrchovej úpravy súčasnej techniky obsahuje vzduchom riadenú dýzu namontovanú na hnací mechanizmus naprieč dopravníka fliaš. Fľaše sú povrchovo upravované na jednej strane, ako dýza postupuje medzi radmi fliaš a na druhej strane,keď sa dýza vracia. Tento systém je relatívne zložitý a vyžaduje relativne zložitý hnací a riadiaci mechanizmus. Ďalej tento systém vyžaduje, aby fľaše boli vyrovnané v radoch v priečnom smere dopravníka.0007 Ešte ďalší systém povrchových úprav predchádzajúcej techniky obsahuje dve alebo viac vzduchom riadených rozstrekovacích dýz namontovaných na opačných stranách fľašového dopravníka. Fľaše sú povrchovo upravené z obidvoch strán,pretože prechádzajú okolo dýz, ktoré rozstrekujú súvislo. Má to však nevýhodu, že fľaše prechádzajú okolo dýz rýchlosťou, ktorá je obťažná pre nanesenie rovnomernej vrstvy na fľaše. Nepretržité striekanie vedie k vysokej rýchlosti plytvania ochranným materiálom, čo zvyšuje náklady a potrebu čistenia okolo rozstrekovacích dýz. Ďalej nepretržite rozstrekovanie vytvára aerosól z ochranného materiálu, ktorý môže vstupovať do fliaš a je možná kontaminácia obsahu fliaš.0008 US patent č. 5 686 188 uvádza spôsob povrchovej ochrany a systém na nanášanie povlaku cez sklenené fľaše. Povlak je tepelne alebo UV vytvrditeľný akrylový materiál, ktorý je nastriekaný na fľaše, rozpúšťadlá sa vyparia a zvyšné pevné látky sa vytvrdia teplom alebo UV-žiarením. Je trebakonštatovať, že výsledná povrchová ochrana je najmä odolná protipoškrabaniu a oderu, odolná proti nárazu a zachováva vysoký lesk celý čas svojej životnosti. Povrchová ochrana môže byť aplikovaná po vybavení nálepkou, aby chránila nálepku fľaše. Tento systém povrchovej ochrany je určený na operáciu vo výrobe fliaš, ale je nevhodné nanášanie povlaku na fľaše v zariadeni na recykláciu fliaš. Systém vyžaduje vytvrdenie nanesenej povrchovej ochrany teplom alebo UV žiarením, čo robí systém relatívne zložitý a teda drahý.0009 US patent č. 3 952 698 sa týka systému úpravy plechoviek na umývanie a kovové potiahnutie telies plechovky ihneď potom,ako sú telesá plechoviek vytiahnuté a následne umyté a opláchnuté. Povrchová ochrana je použitá súčasne na obidvoch stranách, vnútornom aj vonkajšom povrchu plechovky striekacou dýzou upravenou nad a pod dopravníkom, ktorý preváža telesá plechoviek. Povrchová ochrana je nanášaná na kovové plechovky,aby nedošlo k napadnutiu obsahov, t.j. ako protikorózna ochrana.Povrchová ochrana je následne vytvrdená priechodom telies plechoviek pecou, a povrchová ochrana môže vypadať ako náter telies plechoviek. Tento systém povrchovej úpravy je určený na operácie pri výrobe plechoviek, kde je nežiaduce nanášanie povlaku na fľaše v zariadení na recykláciu fliaš. Systém vyžaduje vytvrdenie nanesenej povrchovej ochrany teplom alebo UV žiarením, čo robí systém relatívne zložitý a teda drahý.0010 US- A-3509852 uvádza stroj na povrchovú ochranu fliaš s pohyblivými striekacími hlavami.0011 Predmetom vynálezu je systém spracovania fliaš, ktorý obsahuje relatívne jednoduché zariadenie povrchovej ochrany,ktoré môže byť dodatočne namontované do systému manipulácie s fľašami, s obmedzeným zásahom do systému. Tento cieľ je riešený systémom spracovania fliaš z patentového nároku l.0012 Zariadenie na nanášanie povrchovej ochrany na vonkajší povrch fľaše, ako je sklenená alebo plastová fľaša, je upravené na namontovanie na výstup zo zariadenia na umývanie fliaš, uvedené zariadenie na povrchovú úpravu obsahuje rozmiestnenéstriekacie dýzy upravené na opačných stranách výstupnej linky pre fľaše opúšťajúce zariadenie na umývanie fliaš. Výstup z umývacieho zariadenia fliaš môže vypadať ako vstup do prevádzky pivovaru, t.j. dopravníkového systemu, plniacej stanice, kontroly, aplikácie nálepiek, atď. Použitie zariadenia na povrchovú ochranu na výstupe z umývacieho zariadenia fliaš je najmä výhodné tým, že pre povrchové ochrany fliaš v tomto skoršom bode bude povrchová ochrana poskytovať maximálnu ochranu proti odretiu, pretože fľaše sú ochránené pred ich vstupom do systému. Charakteristický rys, že zariadenie povrchovej úpravy je namontované na výstupe fliaš z umývacieho zariadenia,uľahčuje dodatočnú montáž na existujúcich súboroch zariadenia s minimálnou intervenciou do existujúceho súboru zariadenia. Teda funkčnosť existujúceho súboru zariadenia sa nezhorší.0013 Na výstupe 2 umývacieho zariadenia fliaš sú fľaše mierne vlhké, čo bolo zistené ako výhodné na nanášanie povrchovej ochrany. Ďalej sú fľaše ešte pri zvýšenej teplote v dôsledku predchádzajúceho umývacieho postupu, čo bolo považované tiež za0014 Striekacie dýzy môžu dodávať materiál povrchovej ochrany bez akéhokoľvek kontaktu s fľašou, čo by mohlo obmedzovať funkčnosť systému. Ďalej striekacie dýzy nie sú náchylné na kontamináciu, pretože tu nie je priamy kontakt medzi fľašou a striekacou dýzou.0015 Rys, že zariadenie povrchovej ochrany obsahuje rozmiestnené striekacie dýzy upravené na opačných stranách výstupnej linky pre fľaše opúšťajúce umývacie zariadenie, má mnoho výhod. Takto je uskutočnená účinná povrchová úprava tým,že fľaše sú striekané na obidvoch stranách súčasne. Ďalej, každá striekacia dýza je umiestnená medzi východy na pokrytie fliaš opúšťajúcich dva susedné východy.0016 Ak je považované za nevyhnutné alebo výhodné, môžu byť striekacie dýzy vybavené tieniacimi krytkami, aby nedošlok nastriekaniu do otvoru fľaše. Ako alternatíva alebo doplnok

MPK / Značky

MPK: B05C 9/10, B05B 13/02, C03C 17/00

Značky: zariadenie, povrchovej, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16508-zariadenie-povrchovej-upravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie povrchovej úpravy</a>

Podobne patenty