Spôsob výroby obloženia vozidla

Číslo patentu: E 15954

Dátum: 10.08.2009

Autori: Nilsrud Öivind, Wedebrand Bo

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Sú tu opísané rôzne uskutočnenia formy na vytvorenie obloženia. Tu opísané uskutočnenia sa týkajú najmä zdokonalenej formy na vytvorenie obloženia vozidla a zdokonaleného spôsobu výroby tohto obloženia.0002 Obloženie vozidla je často vyrobené z látky alebo vinylu,ktorý pokrýva pevnú podložku. Toto obloženie môže obsahovať plochy s rôznymi estetickými vlastnosťami. Môže byť napr. vhodné vytvoriť obloženie V dvoch farebných tónoch, ktoré obsahuje rôznofarebné oblasti. Rovnako môže byť žiaduce vytvoriť obloženie majúce prvú plochu pokrytú vinylovým plátom a susednú plochu pokrytú látkou.0003 Napr. US patentová publikácia č. 2007/0278713 opisuje spôsob vytvorenia zloženej časti z prvej lisovanej časti a druhej lisovanej časti. Prvá lisovaná časť a druhá lisovaná časť sú vzájomne spojené plastovou vrstvou vytvorenou vstrekovaním,tvarovým lisovaním alebo spätným tvarovým lisovaním.0004 US patent č. 4,978,407 opisuje spôsob vytvorenia vrstvených panelov so skladmi. Sklady sú tvorené použitím zasunovacej časti na zastrčenie prekrývajúcich sa častí obloženia do vnútornej časti. Spoj vytvorený prekrývajúcimi sa časťami materiálu obloženia je V pevnej pozícii v dôsledku štandardnej pružnosti prekrývajúceho sa materiálu obloženia. Inak môže byť aspoň jeden z článkov obloženia spracovaný termoplasticky za horúca. Dokument EP 1 160 070 A opisuje podobný spôsob výroby obloženia.0005 US patent č. 6,093,272 opisuje spôsob výroby obloženia s dvoma rôznymi materiálmi obloženia. Materiál poťahu je položený cez hrebeň poloviny formy. Cez materiál poťahu je položená obruba kompozitného panelu v tvare U tak, aby sa materiál poťahuudržal na chrbtovej časti. Tvárnený materiál je potomvstrekovaný do dutiny za kompozitným. panelom, čím sa vytvorí zadná časť obloženia. 0006 US patent č. 7,332,207 opisuje spôsob vstrieknutia penymedzi podložku a poťah, čím sa vytvorí komponent interiéru0007 Vynález poskytuje spôsob podľa nároku 1. Všetky vlastnosti opísané na stavbu formy je možné tiež použiť v spôsobe podľa vynálezu.0008 Predložená prihláška opisuje rôzne uskutočnenia formy a spôsobu vytvorenia komponentu obloženia vozidla majúceho prvú vrstvu a druhú vrstvu, pričom prvá vrstva má prvý článok a druhý článok. V jednom uskutočnení spôsob zahrňuje prekrytie okraja prvého článku prvej vrstvy okrajom druhého článku prvej vrstvy vo forme majúcej prvú a druhú časť, čím je vymedzená oblasť spoja. Jedna z prvej a druhej časti formy je posunutá tak, aby sa dotýkala druhej časti formy, čím je vymedzená dutina druhej vrstvy medzi časťou formy a prvou vrstvou. Druhá vrstva je vytvorená v dutine a susedí s prvou vrstvou, kde materiál vymedzujúci druhú vrstvu tlačí okraje prvého a druhého článku,aby sa do seba zasunuli, čím je vymedzený spoj V prvej vrstve,takže žiadna časť materiálu vymedzujúceho druhú vrstvu nezasahuje za okraje prvého a druhého článku.0009 Ďalšie výhody formy a spôsobu vytvorenia komponentu obloženia vozidla budú odborníkom V odbore zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu pri čítaní spoločne sOPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0011 Obrázok 2 je prierez prvým uskutočnením formy na výrobu obloženia dveri, znázorneným na obrázku 1.0012 Obrázok 3 je zväčšený prierez časťou formy na obrázku 2,znázorňujúci formu V uzavretej pozícii pred vytvorením podložky. 0013 Obrázok 4 je zväčšený prierez časťou formy na obrázku 2,znázorňujúci formu v uzavretej pozícii počas vytvorenia podložky.0014 Obrázok 5 je zväčšený prierez časťou formy na obrázku 2,znázorňujúci formu v uzavretej pozícii a znázorňujúci alternatívne uskutočnenie obloženia dverí, ktoré nie je uskutočnením podľa nároku 1.0015 Obrázok 6 je zväčšený pôdorys druhého uskutočnenia zárezu znázorneného na obrázku 2.0016 Obrázok 7 je zväčšený schematický prierez časťouobloženia z prvého materiálu, znázornenou na obrázkoch 2 až 5.0017 Na obrázku 1 je znázornený komponent alebo panel obloženia vozidla označený ako 10. V znázornenom príklade uskutočnenia je obloženie 10 obložením 10 dverí automobilu,ktoré je pripevnené k dverovej konštrukcii (nie je znázornené). Ďalej bude vysvetlené, že obloženie 10 podľa vynálezu môže byť akékoľvek požadované obloženie vozidla, ako je centrálny ovládací panel, nástrojový panel, držiak na pohár, atď.0018 V znázornenom uskutočnení je prvá vrstva alebo strana A povrchu lOA obloženia 10 umiestnená čelne vzhľadom na interiér kabíny vozidla. obloženie 10 dverí tiež obsahuje druhú vrstvu alebo podložku 12, opísanú podrobne nižšie. Podložka 12 môže byť z akéhokoľvek požadovaného materiálu, napr. z polyméru.0019 Jedným z príkladov vhodného polyméru je polypropylén. Ďalším príkladom je polypropylén a zmesi z etylénpropylénových kaučukov(EPDM). Ďalším príkladom je zmes polypropylénu a EPDMmateriálu je mastenec. V jednom z uskutočnení je polypropylén a EPDM zmiešaný s výplňou 20 mastenca. Je zrejmé, že na vytvorenie podložky je možné použiť akýkoľvek iný polymér, zmes polyméru a materiál výplne. Ďalej bude zrejmé, že odborník v odbore dokáže určiť vhodné množstvo materiálu, ktoré je treba použiť, rutinným vyskúšaním.0020 Bude tiež zrejmé, že strana A povrchu 10 A môže mať vonkajšiu vrstvu, viditeľnú pre pasažiera vozidla. Táto vonkajšia vrstva môže byť vytvorená materiálom mäkším, než je materiál podložky 12 (ako bude podrobne opísané dalej), takže vonkajšia vrstva bude na dotyk mäkká vzhľadom na podložku 12. Vonkajšia vrstva môže mať tiež akúkoľvek požadovanú štruktúru a farbu. Obloženie 10 môže mať tiež akúkoľvek požadovanú kontúru povrchu.0021 V uskutočnení znázornenom na obrázku 1 obsahuje strana A povrchu 10 A časť 14 obloženia z prvého materiálu a časť 16 obloženia z druhého materiálu. Prvá a druhá časť 14 a 16 môže byť vytvorená z plátu z pružného materiálu, ako je termoplast,Vinyl alebo látka. Obidve časti 14 a 16 môžu byť vytvorené z rovnakého materiálu alebo z materiálov s rôznymi estetickými vlastnosťami, mäkkosťou, atď. Jedna alebo obidve časti 14 a 16 môžu byť napr. vytvorené z termoplastového olefínu (TPO) alebo TEPEO 2 ® výrobcu Benecke-Kaliko AG a z dalších termoplastových polyolefínov. Inak je možné použiť vrstvu z vinylpolypropylénovej peny, ktorá sa použije na vytvorenie prvej alebo druhej časti 14 a 16. Bude zrejmé, že povrch strany A prvej časti 14 môže mať akúkoľvek požadovanú štruktúru a farbu. Spojenie A medzi prvou časťou 14 a druhou časťou 16 vymedzuje spoj 18, ktorého vytvorenie bude podrobne opísané ďalej.0022 Bude zrejmé, že prvá a druhá časť 14 a 16 môže byť z jedinej vrstvy materiálu, ako je TPO, TEPEO 2 ®,polyvinylchlorid (PVC), látka alebo akákoľvek ich kombinácia, ako je znázornené na obrázkoch 2 až 5 alebo môže mať viac než

MPK / Značky

MPK: B29C 45/14

Značky: výroby, vozidla, spôsob, obloženia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e15954-sposob-vyroby-oblozenia-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby obloženia vozidla</a>

Podobne patenty