Obrábací nástroj na povrchové opracovanie produktov z kamenného materiálu alebo podobne

Číslo patentu: E 15614

Dátum: 20.09.2006

Autor: Lovato Claudio

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa všeobecne týka opracovania kameňov a podobne a podrobnejšie sa týka stroja podľa úvodnej časti nároku 1.0002 Takýto stroj môže byť obzvlášť použitý na drážkovanie povrchu alebo zdrsňovanie produktov z tvrdých materiálov, ako napríklad mramoru, žuly,kameniny, porcelánu, kameňov, kamenného materiálu, cementového materiálu a taktiež syntetických alebo kovových materiálov a podobne.0003 Je známe, že povrchové opracovanie produktov, vyrobených zcementu, kameňa alebo dokonca kovových materiálov, pre vyvolanie ich konkrétneho funkčného znaku alebo estetického pôsobenia, sa uskutočňuje špeciálnymi reznými nástrojmi, ako napríklad drážkovacími nástrojmi,zdrsňovacími nástrojmi alebo podobne.0004 Typicky sú tieto nástroje pevne alebo odstrániteľne pripevnené knosným konštrukciám, ktorých usporiadanie závisí na velkosti nástrojov a spracovávaných produktov.0005 Pohyb týchto nástrojov je dosiahnutý spoločnými motorovými prostriedkami, ktoré umožňujú riadiť ručne alebo číslicovým riadením počítačom niekoľko parametrov obrábania, ako napríklad hĺbka rezu, rýchlosť otáčania,uhol rezu, 0006 Obrobok sa potom posúva v smere alebo v rovine, aby sa umožnilo uskutočnenie spracovania po celom jeho povrchu. Inak môže držiakové rameno kĺzať po rovine vymedzenej spracovávaným povrchom.0007 Aj keď, tieto riešenia zdoterajšieho stavu techniky umožňujú len veľmi malé ovládanie pohybu nástroja, ktorý je všeobecne obmedzený na interpolované riadenie troch osi, majúcich pevný stred otáčania.0008 Následkom toho sa na opracovávanom povrchu môže vytvorit veľmi obmedzený rozsah vzorov.0009 Ak je teda potrebné obrobit niekoľko plôch alebo častí obrobku, je treba uskutočňovať nepohodlné a obtiažne posúvacie operácie.0010 Pri pokuse odstrániť jednu alebo viac zvyššie uvedených nevýhod bolo navrhnutých mnoho riešení, umožňujúcich nastavenie pozície nástroja voči obrobku, v mnohých niekoľkých rôznych stupňoch voľnosti.0011 Dokument EP-B 1-0769349 opisuje stroj na zdrsňovanie tvrdých dosiek, napríklad vyrobených z kameňa alebo mramoru, pri ktorom pozícia brúsneho valca môže byť nastavená voči obrobku. Za týmto účelom je valec podporovaný konštrukciou, ktorá umožňuje menit uhol svojej osi otáčania voči smeru posunu dosky a pre pohyb valca vo vertikálnej rovine. Zatial čo toto riešenie umožňuje pohyb valca v troch ortogonálnych smeroch, neumožňuje nezávislé riadenie pohybu pozdĺž každého z týchto smerov. Následkom toho je rozsah vzorov opracovania, ktoré je možné vytvorit týmto strojom taktiež obmedzený v tom, že opracovávaný povrch nemôže byť opracovaný súčasne v rôznych oblastiach, v rôznych hĺbkach a/alebo rôznych rezných uhloch.0012 Ak sú teda vyžadované rôzne efekty v rôznych oblastiach povrchu obrobku, je treba znova nastavovať parametre obrábania, čo značne zvyšuje dobu spracovania a znižuje priepustnost celého prístroja.0013 Dokument FR 2 694 720 opisuje zariadenie pre povrchové obrábanie cementového produktu, majúceho množstvo nástrojov, pripevnených na nosnej konštrukcii, kĺzne na tráme pozdĺž prvého horizontálneho smeru. Trám je taktiež klzný pozdĺž druhého horizontálneho smeru pre posun nástrojov. Tieto naposledy uvedené sa môžu taktiež posúvať vo vertikálnom smere a otáčať okolo troch osi, na sebe nezávisle.0014 Toto známe zariadenie však potrebuje samostatné prostriedky pohonu pre každý nástroj, aby sa umožnilo ich otáčanie, čo má za následok zložitejšie usporiadanie a obtiažnejšie riadenie prevádzkových parametrov. 0015 Ďalej musí byť nosná konštrukcia vždy pripevnená na kĺznom tráme, aby umožňovala posun nástrojov vrovine rovnobežnej sopracovávanýmpovrchom. Toto známe zariadenie má teda značné rozmery a nie je ho možné ľahko integrovať do predtým existujúcej prevádzkovej linky.0016 Dokument DE 39 43 546 A 1 opisuje stroj podľa úvodnej časti nároku 1.0017 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť obrábací nástroj, ktorý umožňuje zvyšovať kombinácie pohybov nástroja vpriestore, čím poskytuje širší rozsah vzorov na pracovnom povrchu.0018 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť stroj, ktorý umožňuje,aby rôzne obrábacie nástroje interagovali sobrábaným povrchom s rôznymi parametrami obrábania vjednotlivých oblastiach, čím sa ďalej zvyšuje šírka povrchových vzorov, ktoré je možné vytvárať na obrobku.0019 Tieto a ďalšie predmety, ako je lepšie vysvetlené nižšie, sa dosiahnu strojom na opracovanie povrchu produktov z kamenného materiálu alebo podobne, podľa nároku 1.0020 Stroj môže vytvárať širokú škálu vzorov na obrábanom povrchu. 0021 Výhodné uskutočnenia tohto vynálezu sú opisané vzávislých nárokoch.0022 Výhodne je prvý klzný člen upevnený k nosnej konštrukcii.0023 Výhodne môže byt nosná konštrukcia upevnené k stacionárnej základni, majúca pohyblivý povrch na nesenie spracovávaných dosiek vopred určeným smerom privádzania.0024 Alternatívne alebo navyše môže byt nosná konštrukcia pripevnená na dopravných prostriedkoch, ktoré môže udeľovať posuvný pohyb stroju voči stacionárnej základni s pevným nosným povrchom pre spracovávané dosky. 0025 Doska môže byť teda spracovavaná posunom dosky s tým, že stroj je stacionárny, alebo posunom stroja zatiaľ čo je doska držaná stacionárne na pevnom nosnom povrchu základne, alebo posunom ako dosky, tak stroja.0026 Výhodne môže byt nosná konštrukcia umiestnená bud nad alebo pod ukladacou rovinou, pre opracovanie bud horného povrchu resp. dolného povrchu na každej doske.0027 Vďaka tomuto znaku tento vynález umožňuje uskutočňovať spracovanie v ľubovolnej rovine produktu.0028 Stroj môže byť taktiež riadený počítačovou riadiacou jednotkou, ktorá je prevádzkovo pripojená k prvým, druhým, tretím a štvrtým hnacím prostriedkom, a je ďalej riadená programom pre riadenie pozície a rýchlosti prvých, druhých a tretích klzných prostriedkov a otočnej dosky, spojenej s konkrétnymi procesorovými prostriedkami.0029 Vďaka tomuto konkrétnemu usporiadaniu umožňuje stroj podľa tohto vynálezu koordinovať a interpolovať všetky pohyby držiakového člena, čím sa umožňuje použitie programov špecifických pre opracovanie.0030 Ďalej, parametre obrábania každého nástroja môžu byt menené bez zastavenia operácií opracovania, čím sa príslušným spôsobom zvyšuje priepustnosť stroja.0031 Ďalšie znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmejšie z podrobného opisu výhodného nevýlučného uskutočnenia stroja pre povrchové opracovanie dosiek z kamenného materiálu alebo podobne, podľa tohto vynálezu, ktorý je opísaný ako neobmedzujúci príklad pomocou priložených výkresov, na ktorých OBR. 1 je perspektívny pohľad na systém pre povrchové opracovanie dosiek,ktorý obsahuje stroj podľa tohto vynálezuOBR. 2 je perspektívny pohlad na stroj podľa tohto vynálezuOBR. 3 je pohľad zhora na stroj z OBR. 2OBR. 4 je pohlad z boku na stroj z OBR. 2.

MPK / Značky

MPK: B28D 1/18, B24B 7/22, B24B 41/047

Značky: obrábací, produktov, povrchové, nástroj, kamenného, podobně, opracovanie, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e15614-obrabaci-nastroj-na-povrchove-opracovanie-produktov-z-kamenneho-materialu-alebo-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obrábací nástroj na povrchové opracovanie produktov z kamenného materiálu alebo podobne</a>

Podobne patenty