Rastlinné hydrokoloidy izolované zo semien rastlinnej čeľade Lamiaceae

Číslo patentu: E 1271

Dátum: 04.10.2002

Autori: Reibenspiess Magnus, Reibenspiess Severin, Meier Manfred

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rastlinné hydrokoloidy izolované zo semien rastlinnej čeľadeVynález sa týka oblasti prírodných hydrokoloidov a ichHydrokoloidy sú oligomérne alebo polymérne zlúčeniny,ktoré sú schopné pri nízkych koncentráciách viazať pomerne veľké množstvá vody, a preto sa označujú aj ako zahusťovadlá. vlastnosť hydrokoloidov viazať vodu vo veľkých množstvách sa využíva rozlične, takže hydrokoloidy sa používajú v mnohých oblastiach techniky, ako napríklad pri textilnej tlači, v potravinárskom priemysle, pri procese výroby papiera, pri naftových vrtoch, v stavebnom priemysle, farmaceutickomPodľa výsledného roztoku, ktorý vzniká zo zmesi medzi hydrokoloidom a vodou, sa hydrokoloidy môžu zhruba rozdeliť do dvoch tried, a to na hydrokoloidy spôsobujúce viskozitu a gélotvorné hydrokoloidy. Hydrokoloidy spôsobujúce viskozitu vytvárajú viskózne roztoky, ktoré nemajú pevnú štruktúru,zatiaľ čo gélotvorné hydrokoloidy tvoria s vodou gély s viac alebo menej pevnou štruktúrou. Hydrokoloidy sa môžu izolovať z rastlinných alebo živočíšnych látok (prírodné hydrokoloidy)alebo sa môžu vyrobiť synteticky (syntetické hydrokoloidy).Z prírodných zástupcov možno ako produkty rastlinnéhopôvodu medzi inými uviesť hydrokoloidy spôsobujúce viskozitu z endospermu semien guarových rastlín, rohovníka obyčajného alebo tamarindu indického. Okrem toho gélotvorné hydrokoloidy sa získavajú hlavne z extraktov červených a hnedých rias(karagénany, algináty a agar). Mnoho hydrokoloidov, ako napríklad xantan a gellan, sa získavajú aj fermentačným spôsobom. Ďalšou gélotvornou látkou je želatína, ktorá sa extrahuje zo živočíšneho kolagénu. Syntetickými hydrokoloidmi sú napríklad polyvinylalkohol, kyseliny polyakrylové a polyakryláty, ako i deriváty celulózy, ako napriklad metylcelulóza a karboxymetylcelulóza. Veľkú skupinu predstavujú škroby s veľmi širokou oblasťou použitia. Kvôli zvláštnym technickým požiadavkám sa prírodné hydrokoloidy taktiež chemicky menia alebo sa navzájom.zmiešavajú, aby sa zlepšili ich vlastnosti, ako napríklad rozpustnosť, zvýšenieviskozity alebo tuhosti gélu, elasticita alebo syneréza.Všetky doteraz známe prírodné aj syntetické hydrokoloidy spôsobujúce viskozitu, ktoré nevytvárajú gél, majú spoločné to, že sú bez obmedzenia riediteľné vodou. To je v mnohých prípadoch vitané, aby sa dosiahlo prispôsobenie požadovaným vlastnostiam. Existujú však aplikácie, ktoré síce vyžadujú hydrokoloidy spôsobujúce viskozitu, ale vyžadujú aj definovanú absorpciu vody a permanentné viazanie, takže ďalšie zrieďovanie alebo dokonca vymývanie hydrokoloidu je nežiaduce. Okrem toho známe hydrokoloidy sú viac alebo menej citlivé na chemikálie prítomné alebo pridané V prípade nutnosti, ako aj Vkyslej alebo V zásaditej oblasti alebo pri vyšších teplotách.Úloha predloženého vynálezu spočíva v poskytnutí nových prírodných hydrokoloidov. Ďalšou úlohou vynálezu je poskytnutie hydrokoloidov, ktorých schopnosť viazať vodu sa v podstate neovplyvňuje ani v prítomnosti solí, ani v širokej oblasti pH. Ďalšou úlohou vynálezu je poskytnúť použiteľné hydrokoloidy, ktoré síce vytvárajú viskózny roztok, ktoré sa ale nemôžu zo svojho stavu viažuceho vodu vymývať aniprídavkom väčších množstiev vody.Tieto úlohy vynálezu sa riešili prostrednictvomPrekvapujúco sa zistilo, že hydrokoloidy sa môžu veľmi ľahko izolovať zo semien rastlinnej čeľade Lamiaceae. Do čeľade Lamiaceae patria medzi iným rastliny ako šalvia,rozmarín, materina dúška, pamajorán, bazalka a mäta. Obzvlášť vhodným rastlinným rodom z čeľade Lamiaceae je rastlinný rod Ocimum, pričom najvhodnejšie sú rastlinné druhy Ocimum gratissimum alebo Ocimum sanctum. Zatiaľ čo z celej rastliny sa izolujú éterické oleje s čiastočne dobrými antiseptickými vlastnosťami, semená rastlín rodu Ocimum slúžia hlavne na získavanie olejov, pretože tieto oleje majú vysoký obsahSemená rastlín z čeľade Lamiaceae, najmä 2 rodu Ocimum,menia ihneď po pridavku vody svoju farbu zo sivej na bielu. Na povrchu semena je pod mikroskopom viditeľná výnimočná tentákulová štruktúra podobná srsti, ktorá je zjavne zodpovedná za hydrokoloidné charakteristické vlastnosti týchtosemien. Výrazy ako chĺpky, štruktúra podobná srsti, tentákulová Štruktúra a srstnatá tentákulová štruktúra sa V nasledujúcom texte striedavo používajú na označenie prírodných látok s hydrokoloidnými vlastnosťami nachádzajúcimi sa na povrchu semien.) Srstnatá tentákulová štruktúra absorbuje vodu a pravdepodobne slúži na to, aby sa koreň avýhonok počas rastu kontinuálne zásobovali vodou.Prehľad obrázkov na výkresochSrstnatá tentákulová štruktúra je znázornená na obr. 1.Mikroskopické snímky semien rastlinného druhu Ocimum sanctum znázorňujú srstnatú tentákulovú štruktúru 1, 2, 3 a 4 min po pridaní vody (obr. la, lb, lc a ld). snímky ozrejmujú, akou rýchlosťou sa voda nasáva do srstnatej štruktúry.Prekvapivo sa zistilo, že rozomletím celých semien rastlín, ako aj rozomletím výliskov zbavených oleja sa získa hmota, ktorá má vynikajúce výnimočné hydrokoloidné vlastnosti. Teda hydrokoloidy zahŕňajú múčku vyrobenú zo spracovaných alebo nespracovaných semien rastlín, ako aj prírodné látky s hydrokoloidnými vlastnosťami, izolované spôsobom podľa vynálezu. Hydrokoloid má výnimočné Vlastnosti, ako napríklad vysokú schopnosť zadržiavať vodu a okrem toho neočakávane vysokú stálosť za extrémnych podmienok. Ako znázorňuje obr. 1,hydrokoloid absorbuje V priebehu niekoľkých minút mnohonásobne množstvá vody, a to nezávisle od poprípade prítomných solí. Koloidný roztok je stály V širokej oblasti pH od približne 2 do približne 13, tento roztok sa nedá hneď rozriediť pridanou vodou a má neočakávanú odolnosť proti mikroorganizmom. Okrem toho koloidné roztoky vyrobené z tohto hydrokoloidu prejavujú vysokú odolnosť proti teplote, ako aj vysokú odolnosť protisilným oxidačným činidlám, ako je napríklad peroxid vodíka.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/052, C08B 37/00, C08L 5/00, C09J 105/00

Značky: lamiaceae, rastlinnej, čeľade, izolovaně, rastlinné, hydrokoloidy, semien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e1271-rastlinne-hydrokoloidy-izolovane-zo-semien-rastlinnej-celade-lamiaceae.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rastlinné hydrokoloidy izolované zo semien rastlinnej čeľade Lamiaceae</a>

Podobne patenty