Oceľová doska na tvarovanie lisovaním za horúca s tepelnou úpravou a rázovými vlastnosťami, za horúca lisovaný diel z nej vyrobený a spôsob ich výroby

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Oceľová doska na tvarovanie lisovaním za horúca, ktorá má vysokú pevnosť v ťahu cez rýchle ochladenie po spracovaní teplom a dosahuje vysoké zvýšenie hranice sklzu po spracovaní teplom na natretie. Oceľová doska má zloženie obsahujúce 0,1 hmotn. % až 0,5 hmotn. % uhlíka (C), 0,01 hmotn. % až 1,0 hmotn. % kremíka (Si), 0,5 hmotn. % až 4,0 hmotn. % mangánu (Mn), 0,1 hmotn. % alebo menej fosforu (P), 0,03 hmotn. % alebo menej síry (S), 0,1 hmotn. % rozpusteného hliníka (Al), viac než 0,01 hmotn. % až 0,1 hmotn. % dusíka (N), 0,3 hmotn. % alebo menej wolfrámu (W) a zvyškové železo (Fe) a iné nevyhnutné nečistoty. Vynález sa tiež týka častí lisovaných za horúca a spôsobu ich výroby. Tieto diely majú dobrú priľnavosť k vrstve poťahu, dobrý povrchový vzhľad a výbernú odolnosť proti korózii po natretí.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka oceľovej dosky na lisovanie tlakom za horúca, ktorá sa väčšinou používa vo výrobe nosných dielcov karosérie a výstuži telesa automobilu, spôsobu na výrobu oceľovej dosky, časti lisovanej za tepla vyrobenej z oceľovej dosky a spôsobu na výrobu časti lisovanej za horúca. Presnejšie, predkladaný vynález sa týka oceľovej dosky tvarovanej lisovaním za horúca, ktorá má ultravysokú pevnosť po lisovaní za horúca a zvýšenú hranicu sklzu po natretí, spôsobu na výrobu oceľovej dosky, časti oceľovej dosky lisovanej za horúca a spôsobu na výrobu Časti lisovanej za horúca.V súčasnosti sa striktne sprísnili nariadenia spojené so životom a bezpečnosťou cestujúcich v automobiloch. Za takýchto okolností sa aktívne uskutočňujú štúdie na redukciu kostry automobilu a na vyvalcovanie oceľových dosák s vysokou pevnosťou na odľahčenie kostry automobilu, aby sa zlepšila odolnosť proti nárazu. Hoci zvýšenie pevnosti oceľových dosák používaných v automobiloch vedie k významnému poškodeniu pri tvarovateľnosti oceľových dosák.V pokusoch na vyriešenie tohto problému sa uskutočnilo niekoľko návrhov. Napríklad kórejský patent Laid-open č. 2005 - 062194 navrhuje spôsob na výrobu vysokotvarovateľnej oceľovej dosky s vysokou pevnosťou. Oceľová doska vyrobená takýmto spôsobom je oceľová doska vytvorená plastickou deformáciou(TRIP) použitím martenzitovej transformácie zvyškového austenitu a môže mať pevnosť v ťahu 980 MPa.Avšak vyžaduje sa prídavok prvkov ako C alebo Mn na dosiahnutie pevnosti v ťahu vyššej než 980 MPa,čo ale vedie k zvýšeniu výrobných nákladov. Navyše v priebehu tvarovania častí oceľovej dosky tlakom s ultravysokou pevnosťou sa v priebehu tvarovania tlakom vyskytnú také problémy ako horšia udržateľnosť tvaru a poškodenie foriem, čo je spôsobené vysokou pevnosťou oceľovej dosky.Aby sa vylepšili tieto problémy, uskutočnili sa nmohé pokusy, ako technicky využiť tvarovanie tlakom za horúca. Napríklad kórejský patent Laid-open č. 2003 - 04-9731 navrhuje spôsob na výrobu finálneho produktu z oceľovej dosky valcovanej za studena pomocou spracovania teplom a formovania tlakom v austenitovej jednofázovej časti použitím nízkej pevnosti a vysokej tvarovateľnosti oceľovej dosky pred spracovaním teplom a následným rýchlym ochladením vo forme. Ďalej japonská neoverená patentová prihláška č. 2005 126733 uverejňuje výrobu oceľovej dosky s lepšou tvarovateľnosťou pri vysokej teplote na horúce lisovanie,ktorá sa vyznačuje prídavkom Mo, Nb alebo ich kombinácie.Predchádzajúce spôsoby zdôrazňujú dôležitosť vylepšenia pevnosti v ťahu oceľovej dosky po tvarovaní tlakom za horúca, ale majú technické obmedzenia v dosiahnutí výborných nárazových vlastností oceľových dosák, čo je spôsobené zvýšenou hranicou sklzu oceľových dosák po natretí.Medzičasom japonská neoverená patentová prihláška č. 2003-034854 navrhuje časť s lisovaním za horúca s poťahovaným filmom na základe Fe-Al obsahujúcom Cr a Mn v množstve viac než 0,1 vzhľadom na celkovú hmotnosť poťahového filmu. Mn alebo Cr slúžia na indukovanie zmeny v textúre poťahového filmu na základe Fe-Al, čoho výsledkom je zlepšenie odolnosti proti korózii. Prídavok Cr na tvorbu poťahového filmu však zvyšuje viskozitu povrchu poťahového roztoku a je zložité kontrolovať koncentráciu poťahového roztoku na konštantnej úrovni, čo spôsobuje problém, že bežnú operáciu potiahnutia nie je možné uskutočniť vysokou rýchlosťou.Predkladaný vynález sa týka oceľovej dosky na tvarovanie lisovaním za horúca, ktorá má vysokú pevnosť v ťahu cez rýchle ochladenie po spracovaní teplom a dosahuje vysoké zvýšenie hranice sklzu po spracovaní teplom na natretie Na základe tejto výhody sa dosiahli výborné mechanické vlastnosti oceľovej dosky podľa vynálezu. Navyše oceľová doska podľa predkladaného vynálezu má výhodne dobrú priľnavosť k vrstve poťahu. Iné výhody oceľovej dosky podľa predkladaného vynálezu sú dobrý povrchový vzhľad a výborná odolnosť proti korózii po natretí.Predkladaný vynález vyriešil predchádzajúce problémy stavu techniky, a preto je predmetom predkladaného vynálezu oceľová doska, ktorá má zloženie obsahujúce 0,1 hmotn. až 0,5 hmotn. uhlíka (C), 0,0 l hmotn. až 1,0 hmotn. kremíka (Si), 0,5 hmotn. až 4,0 hmotn. mangánu (Mn) , 0,1 hmotn. alebo menej fosforu (P), 0,03 hmotn. alebo menej síry (S), 0,1 hmotn. rozpusteného hliníka (Al), viac než 0,01 hmotn. až 0,1 hmotn. dusíka (N), 0,3 hmotn. alebo menej wolfrámu (W) a zvyškové železo (Fe) a iné nevyhnutné nečistoty.Oceľové doska podľa predkladaného vynélezu môže byť valcované za horúca, valcované za studena alebo potiahnuté povlakom s hliníkom, galvanizovaným povlakom alebo povlakom s fero-zinkovým povlakom.V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu má oceľová doska vrstvu potiahnutú s hliníkom, ktorá obsahuje Si, V potiahnutej hmotnosti 40 až 80 g/mz na dosku.V ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu môže mať oceľová doska vrstvu potiahnutú s galvanizovaným povlakom alebo fero-zinkovým povlakom vytvorenými na povrchu a môže obsahovať 1,0 až 4,0 hmotn. Mn.V inom uskutočnení predkladaného vynálezu môže zloženie oceľovej dosky ďalej obsahovať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej a) najmenej jeden prvok vybraný z Mo a Cr v množstve 0,01 hmotn. až 2,0 hmotn. , b) najmenej jeden prvok vybraný z Ti, Nb a V v množstve 0,001 hmotn. až 0,1 hmotn. , c) najmenej jeden prvok vybraný z Cu v množstve 0,005 hmotn. až 1,0 hmotn. a Ni v množstve 0,005 hmotn. až 2,0 hmotn. a d) B V množstve 0,000 l hmotn. až 0,0 l hmotn. .lným predmetom predkladaného vynálezu je spôsob na výrobu zinkom potiahnutej (galvanizovanej) oceľovej dosky, obsahujúci predchádzajúce zahriatie oceľovej dosky vyhovujúce zloženiu ocele definovanej na 1100 °C až 1300 °C, zvalcovanie horúcej vopred zahriatej oceľovej dosky pri teplote nie nižšej než Ar 3 tranformačný bod, ale nie vyššej než 1000 °C, navinutie oceľovej dosky valcovanej za horúca pri 500 °C až 750 °C morenie zvinutej oceľovej dosky valcovanej za horúca a studené valcovanie namorenej oceľovej dosky valcovanej za horúca a zinkovanie ponorom oceľovej dosky valcovanej za studena v teplotnom rozsahu 450 °C až 500 C po dobu 10 sekúnd alebo menej. Spôsob môže ďalej obsahovať legovanie galvanizovanej oceľovej dosky valcovanej za studena v teplotnom rozsahu 440 °C až S 80 °C po dobu 30 sekúnd alebo menej po galvanizécii. Spôsob môže ďalej obsahovať kontinuélne žíhanie oceľovej dosky valcovanej za studena pri teplote 750 °C až 900 °C pred galvanizéciou ponorom.lným predmetom predkladaného vynélezu je poskytnúť časť lisovanú za horúca, ktoré mé oceľovú mikroštruktúru skladajúcu sa z 80 alebo viac martenzitickej štruktúry a mé zloženie ocele definované vyššie.V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu môže mať časť lisované za horúca povlak potiahnutý s hliníkom, galvanizovaný povlak alebo fero-zinkový povlak.V ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu hliníkový poťahový povlak obsahuje 4,5 až 8,4 Si,39 až 55 Fe a zvyškový hliník.V inom uskutočnení predkladaného vynálezu má časť lisovaná za horúca zmenu hranice sklzu (AYS) pred a po natretí 100 MPa alebo viac a výhodne 120 MPa alebo viac.Ešte iným predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob na výrobu časti lisovanej za horúca pomocou tvarovania oceľovej dosky lisovaním za horúca s vyhovujúcim zložením ocele definovaným vyššie a rýchleho ochladenia oceľovej dosky lisovanej za horúca rýchlosťou 10 °C/sek až 500 °C/sek, aby dostala oceľová doska martenzitickú štruktúrnu frakciu na 80 alebo viac.Oceľové doska môže byť valcované za horúca, valcované za studena alebo s hliníkovým povlakom. Tvarovanie lisovaním za horúca sa výhodne uskutočňuje zohriatím oceľovej dosky v teplotnom rozsahu 800 °C až 1000 °C rýchlosťou 1 °C/sek až 100 °C/sek a tvarovaním horúcej oceľovej dosky pri udržiavaní teploty po dobu 10 až 1000 sekúnd.Oceľová doska s hliníkovým povlakom má vrstvu potiahnutú hliníkom s hmotnosťou povlaku 40 až 80 g/mz na dosku a obsahuje Si.Oceľové doska môže byť galvanizovaná oceľové doska alebo oceľové doska potiahnuté s fero-zinkovým povlakom. V súčasnosti obsahuje oceľové doska výhodne 1,0 až 4,0 Mn. Tvarovanie lisovaním za horúca sa uskutočňuje zahriatím oceľovej dosky v teplotnom rozsahu 700 °C až 950 °C rýchlosťou l °C/sek až 100 °C/sek a tvarovaním horúcej oceľovej dosky pri udržiavaní teploty po dobu 10 až 1 000 sekúnd. Potiahnutie zinkom sa uskutočňuje zinkovaním ponorom oceľovej dosky valcovanej za studena v teplotnom rozsahu 450 °C až 500 °C po dobu 10 sekúnd alebo menej. Fero-zinkové doska sa pripravuje galvanizéciou ponorom oceľovej dosky valcovanej za studena v teplotnom rozsahu 450 °až 500 °C po dobu 10 sekúnd alebo menej a legovaním galvanizovanej oceľovej dosky valcovanej za studena v teplotnom rozsahu 440 °C až 580 °C po dobu 30 sekúnd alebo menej.V uskutočnení predkladaného vynálezu sa oceľová doska vyrába predhriatím oceľovej dosky na 1100 °C až 1300 °C, nasleduje finálne valcovanie zohriatej oceľovej dosky za horúca pri teplote nie nižšej než Ar 3 tranformačný bod, ale nie vyššej než 1000 °C, navinutie oceľovej dosky valcovanej za horúca pri 500 °C až 750 °C morenie zvinutej oceľovej dosky valcovanej za horúca a studené valcovanie namorenej oceľovej dosky valcovanej za horúca. Oceľové doska valcované za studena sa môže žíhať pri 700 °C až 900 °C.Oceľová doska podľa predkladaného vynálezu má ultravysokú pevnosť a zlepšenú hranicu sklzu po natretí. Navyše oceľová doska podľa predkladaného vynálezu má zlepšené vlastnosti povrchovej úpravy. Preto je oceľovú dosku podľa predkladaného vynélezu možné použiť pri výrobe nosných dielov konštrukcie a výstuž automobilov, čím sa redukuje hmotnosť karosérie automobilu a dosiahnu sa značne zlepšené vlastnosti priľnavosti.Prikladné uskutočnenia predkladaného vynálezu budú teraz opísané V detailoch.Oceľ podľa vynálezu má charakteristiky ocelí spracovaných kalením za horúca. Výraz spracovanie kalením za horúca znamená, že doska ocele má nízkoteplotnú fázu transformácie V čase chladenia V priebehu spracovania teplom, teda doska ocele sa spevňuje. Doska ocele na tvarovanie lisovaním za horúca podľa predkladaného vynálezu sa môže použiť V oblasti ocelí spracovaných kalením za horúca, pretože reprezentatívny príklad ocelí spracovaných kalením za horúca je oceľ s vysokou pevnosťou na tvarovanie lisovaním za horúca, ktoré sa vytvára tvarovaním ocele V horúcom lise a rýchlym ochladením ocele lisovanej za horúca. Výraz časť lisovaná za horúca tak, ako sa tu používa, znamená časť s vysokou pevnosťou vyrobenou tvaroVaním dosky ocele do požadovaného tvaru, po čom nasleduje spracovanie teplom. Podľa uskutočnenia predkladaného vynálezu sa poskytuje časť s vysokou pevnosťou lisovanou za horúca vyrobená tvarovaním dosky ocele V horúcom lise a rýchlym ochladením ocele lisovanej za horúca. Je zrejmé, že časť lisovaná za horúca zahŕňa časti s vysokou pevnosťou Vyrobené tvarovaním dosky ocele podľa predkladaného vynálezu do požadovaného tvaru V teplom lise alebo pri teplote okolia, po čom nasleduje spracovanie teplom. Časť lisovaná za horúca sa môže použiť V rôznych aplikaciách, napríklad ako konštmkčná časť a výstuž automobilov, čím sa Využívajú fyzikálne Vlastnosti ocele podľa predkladaného vynálezu.Predkladaný vynález sa vypracoval V priebehu výskumu na vylepšenie mechanických vlastností a povrchových charakteristík ocelí na tvarovanie horúcim lisom.Doska ocele podľa predkladaného vynálezu sa vyznačuje tým, že volfrám (W) sa používa ako prvok na zaručenie lepšej kaliteľnosti tepelným spracovaním oceľovej dosky na dosiahnutie ultravysokej pevnosti oceľovej dosky. Navyše predkladaný vynález sa vypracoval na základe skutočnosti, že ak sa navrhne oceľ s prídavkom volfrámu (W), aby sme mali systém s vysokým obsahom dusíka, medza sklzu ocele po natretí výrazne vzrastie a výsledkom je dosiahnutie výbornej odolnosti proti nárazu ocele.Podľa ďalšieho uskutočnenia oceľ podľa predkladaného vynálezu môže byť doska ocele valcovaná za horúca alebo doska ocele valcovaná za studena, ktorá sa môže podľa potreby potiahnuť. Poťah sa môže uskutočniť zinkovým potiahnutím (galvanizáciou), ktoré sa zväčša aplikuje pri výrobe materiálov na automobily,fero-zinkovým potiahnutím alebo potiahnutím hliníkom, ktoré sa zväčša aplikuje pri produkcii oceľových dosák na tvarovanie lisovaním za horúca.Podľa iného uskutočnenia predkladaného vynálezu sa oceľová doska galvanizuje a tvaruje sa lisovaním za horúca pri relatívne nízkej teplote na zlepšenie priľnavosti vrstvy poťahu. Priľnavosť oceľovej dosky sa zhoršuje so zvyšujúcou sa teplotou V priebehu tvarovania lisovaním za horúca, čoho výsledkom je slabá odolnosť proti korózii. Teda nízka teplota V priebehu tvarovania lisovaním za horúca Vedie k zlepšeniu priľnavosti oceľovej dosky k vrstve poťahu. Je dôležité, aby mala doska ocele vhodnú pevnosť. Podľa iného uskutočnenia predkladaného vynálezu môže mať doska ocele zlepšenú priľnavosť k vrstve poťahu a vhodne Vysokú pevnosť galvanizáciou dosky ocele a znížením teploty potrebnej na tvarovanie lisovaním za horúca galvanizovanej dosky ocele.Navyše oceľ kalená spracovaním za horúca podľa predkladaného vynálezu môže byť potiahnutá hliníkom. Podľa iného uskutočnenia predkladaného vynálezu, povrchové charakteristiky systémov s prídavkom W a vysokým obsahom dusíka sú vylepšené kontrolovaným obsahom Si V povrchu filmu na základe Al-Si-Fe. To znamená, keď je film poťahu tvorený na doske ocele použitím hliníkového roztoku poťahu obsahujúceho Si, sú povrchové charakteristiky dosky ocele zlepšené V dôsledku obsahu Si V povrchu poťahu filmu, ako bez prídavku akéhokoľvek legovacieho prvku.Zloženie ocele podľa predkladaného vynálezu bude vysvetlené. Ako sa tu používa, percentá () zložiek zloženia sú hmotnostné percentá.Uhlík (C) je Výhodne prítomný V množstve 0,1 až 0,5 .C je esenciálny prvok na zvýšenie pevnosti dosky ocele. C sa Výhodne pridáva V množstve 0,1 alebo Viac, aby sa vytvorila pevná fáza, ako austenit alebo martenzit a aby sa dosiahla ultravysoká pevnosť. Ak je obsah C menší než 0,1 , nedosiahne sa požadovaná pevnosť oceľovej dosky navzdory spracovaniu teplom V austenitovej jednofázovej oblasti. Avšak, ak obsah C presahuje 0,5 , je väčšia možnosť, že húževnatosť a zvariteľnosť oceľovej dosky sa zhorší. Navyše obsah C presahujúci 0,5 znemožňuje zváranie oceľovej dosky V priebehu morenia dosky ocele valcovanej za horúca a valcovanie a spôsobuje nežiaduce problémy V tom, že pevnosť oceľovej dosky významne klesá V priebehu žíhania a poťahovanie a zvinutie oceľovej dosky sa zhoršuje.Kremik (Si) je Výhodne prítomný V množstve 0,0 l až 1,0 .Si je pevný roztok posilňujúci prvok a prispieva k zvýšeniu pevnosti oceľovej dosky. V prípade, keď jeobsah Si menší než 0,01 , vznikajú ťažkosti V odstraňovaní povrchových povlakov oceľovej dosky valcovanej za horúca. Zväčša v prípade, keď je obsah Si väčší než 1,0 , môžu sa zvýšiť výrobné náklady na dosku ocele. Výhodnejší obsah Si je v rozsahu 0,051 až 0,5 , ale nie je týmto rozsahom limitovaný.Mangán (Mn) sa výhodne pridáva v množstve 0,5 až 4,0 .Mangán, ktorý je prvok posílňujúci pevný roztok, sa významne podieľa na raste pevnosti oceľovej dosky aj hrá dôležitú úlohu v retardácii transformácie z austenitu na ferit. Ak je obsah Mn menší než 0,5 , je v jednofázovej austenitovej oblasti na spracovanie oceľovej dosky sa horúca potrebná vysoká teplota. Táto vysoká teplota urýchľuje oxidáciu oceľovej dosky, čo nepriaznivo ovplyvňuje odolnosť proti korózii oceľovej dosky, aj keď je oceľová doska potiahnutá. Navyše je zložité dosiahnuť určenú ultravysokú pevnosť dosky ocele pomocou spracovania za horúca oceľovej dosky v dvojfázovej ferit-austenitovej oblasti. Ak je obsah Mn väčší než 4,0 , vzniká nebezpečenstvo, že oceľová doska bude mať slabú zvárateľnosť a slabé charakteristiky valcovania za horúca. Podľa iného uskutočnenia predkladaného vynálezu, ak je žiaduce galvanizovať oceľovú dosku a je potrebná nižšia teplota na tvarovanie lisovaním za horúca galvanizovanej oceľovej dosky,je obsah Mn výhodne obmedzený na rozsah 1,0 až 4,0 a výhodnejšie na rozsah 2,0 až 4,0 . Mn je prvok,ktorý je potrebný pri znížení AC 3 teploty. Vyšší obsah Mn je výhodný pri znížení teploty potrebnej na formovanie lisovaním za horúca. Fosfor (P) je výhodne prítomný v množstve 0,1 alebo menej.P je účinný prvok na zlepšenie ocele, ale môže znehodnocovať spracovateľnosť ocele, ak sa pridá v nadbytočnom množstve. Podľa toho je obsah P výhodne obmedzený na 0,1 alebo menej.Síra (S) je výhodne prítomná v množstve 0,03 alebo menej. S je prvok nečistoty obsiahnutý v oceli. Kvôli možnosti poškodenia húževnatosti a zvárateľnosti oceľovej dosky, je obsah S výhodne obmedzený na 0,03 alebo menej.Rozpustný hliník (Al) je výhodne prítomný v množstve 0,1 alebo menej.Rozpustný hliník sa pridáva na deoxidáciu ocele. Nakoniec obsah Al sa prispôsobuje na 0,1 alebo menej. Ak obsah Al presiahne 0,1 , vytvoria sa v značnej miere inklúzie ako alumina, aby sa vytvoril AlN, čoho výsledkom je nárast množstva nerozpusteného dusíka (N). Preto existuje nízky príspevok k medzi sklzu oceľovej dosky.Dusík (N) je výhodne prítomný v množstve viac než 0,01 do 0,1 hmotn.N je veľmi dôležitá zložka oceľovej dosky podľa predkladaného vynálezu. N je posílňujúci prvok v pevnom roztoku a vytvára nitridy na zvýšenie medze sklzu oceľovej dosky. N sa pridáva v množstve vhodnom na zlepšenie vlastností pri spracovaní za horúca a na zvýšenie medze sklzu po natretí. Vhodné množstvo N zostáva vo forme nerozpustného N v rámci kryštálových zŕn pred natretím, a potom prekáža V pohybe presunu po natretí, aby sa zvýšila hranica trvalej deformácie, čo je primárnou príčinou rýchleho nárastu medze sklzu oceľovej dosky. Takéto efekty sa neočakávajú, ak je obsah N menší než 0,01 . Na druhej strane, ak obsah N presahuje 0,1 , je zložité rozpustiť a odliať oceľovú dosku a nežiaduco to spôsobí zhoršenie v spracovateľnosti oceľovej dosky a prítomnosť dutých dier v priebehu zvárania. Obsah N je výhodne obmedzený na rozsah 0,011 až 0,1 a výhodnejšie na rozsah 0,02 až 0,1 .Volfrám (W) je výhodne prítomný v množstve 0,3 alebo menej.W je prvok na zlepšenie kaliteľnosti pri spracovaní za horúca oceľovej dosky a je to veľmi dôležitý prvok, pretože zrazeniny obsahujúce W výhodne pôsobia na zaručenie dostatočnej pevnosti oceľovej dosky. To spôsobuje nasýtenie a významné náklady na produkciu, ak obsah W presiahne 0,3 . Teda obsah W je výhodne obmedzený na 0,001 alebo menej, výhodnejšie 0,001 až 0,3 a najvýhodnejšie 0,001 až 0,1 .Zloženie oceľovej dosky podľa predkladaného vynálezu môže ďalej obsahovať najmenej jeden prvok zo skupiny obsahujúcej Mo, Cr, Ti, Nb, V, Cu, Ni a B.Mo a Cr sú prvky na zlepšenie kaliteľnosti oceľovej dosky. Ti, Nb a V sú prvky na zvýšenie tvorby zrazenín v doske ocele. Cu a Ni sú prvky na zvýšenie pevnosti oceľovej dosky. B je tiež prvok zlepšujúci kaliteľnosť oceľovej dosky. Detailné obj asnenie týchto prvkov bude uvedené nižšie.Najmenej jeden prvok vybraný z Mo a Cr je výhodne prítomný V množstve 0,01 až 2,0 .Mo a Cr slúžia na zlepšenie kaliteľnosti dosky ocele a nárast húževnatosti oceľovej dosky typu spracovanej za horúca. Prídavok naj menej jedného prvku vybraného z Mo a Cr do dosky ocele, ktorá sa vyznačuje vysokou absorpciou nárazovej energie, je veľmi účinný. Navyše, zlepšenie kaliteľnosti prostredníctvom prídavku najmenej jedného prvku vybraného z Mo a Cr umožňuje prevenciu poškodenia pevnosti častí oceľovej dosky, ktoré nie sú v priamom kontakte s formou v priebehu formovania pri vysokej teplote. Na tento účel sa Mo alebo Cr výhodne pridávajú v množstve 0,01 alebo viac. Kalitelnosť oceľovej dosky sa dostatočne nezlepší napriek prídavku zvýšeného množstva Mo alebo Cr, čo spôsobí nežiaduci nárast výrobných nákladov oceľovej dosky. Teda pridané nmožstvo Mo alebo Cr je výhodne obmedzené na 2,0 alebo menej. Výhodnejší obsah Mo alebo Crje výhodne medzi 0,0 l a 2,0 a výhodnejšie medzi 0,01 a 0,5 .Najmenej jeden prvok vybraný z Ti, Nb a V je výhodne prítomný v množstve 0,001 až 0,1 .Ti, Nb a V sú prvky pridávajúce sa na zvýšenie pevnosti dosky ocele, pokles priemeru častíc prítomných v oceľovej doske a zlepšenie vlastností oceľovej dosky spracovanej za horúca. Takéto efekty sa nedostatočne prejavia, ak je obsah najmenej jedného prvku vybraného z Ti, Nb a V menej než 0,001 . Vtedy sa objavia

MPK / Značky

MPK: C22C 38/00

Značky: horúca, vlastnosťami, vyrobený, výroby, ocelová, tvarovanie, tepelnou, spôsob, úpravou, doska, lisováním, rázovými, lisovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-288275-ocelova-doska-na-tvarovanie-lisovanim-za-horuca-s-tepelnou-upravou-a-razovymi-vlastnostami-za-horuca-lisovany-diel-z-nej-vyrobeny-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľová doska na tvarovanie lisovaním za horúca s tepelnou úpravou a rázovými vlastnosťami, za horúca lisovaný diel z nej vyrobený a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty