Vložka do topánok z penovej plastickej hmoty

Číslo patentu: E 8582

Dátum: 05.03.2007

Autor: Katzer Roland

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka vložky do topánok z penovej plastickej hmoty pozostávajúcej z korpusu a tvarovej stielky zhotovenej najmäV mnohých prípadoch sú požadované vložky do topánok s vlastnosťami tlmenia nárazov, ktoré chránia nohy a kĺby pri chôdzi a behu, ktoré sú vytvorené tak, že podporujú biomechanické a. fyzikálne zákonitosti pri chôdzi alebo behu. Hotová vložka do topánok obvykle spočíva z tvrdého základného telesa, ktoré je usporiadané z boku podrážky, na ktorej je z boku. nohy nanesená alebo napenená, v porovnaní so základným tvrdým telesom, vhodne tvarovaná stielka z mäkkého a pružného materiálu. Pritom. sú často používané vložky openené penovou plastickou hmotou, ktoré sú zhotovené najmä z PU- alebo EVA peny. Pritom sú zhotovené najprv PU- penové polotovary,pričom tvarovaná stielka je na vrchnej strane privrátenej k nohe zhotovená frézovaním, brúseníwx alebo obdobne. Hotová vložka do topánok pritom musí byť na spodnej strane,odvrátenej od nohy, prispôsobená topánke, do ktorej má byťZ patentu EP l 602 294 je známa vložka do topánok z polyuretánovej peny, obsahujúca tvrdýt korpus, vytvorený z termoplastického uretánu. Dielec korpusu je pritom najprv zo všetkých strán openený. Za týmto účelom je dielec korpusu fixovaný vo vypeňovacej vani a V nej zo všetkých strán openený, resp. obalený PU-penou. Tým je vytvorené trvalé spojenie tvrdého dielca korpusu s polyuretánovou penou. Ak je dielec korpusu zhotovený z termoplastického uretánu, je tak vytvorené nerozoberateľné spojenie s PU-penou. Na ďalšie posilnenie spojenia medzi dielcom korpusu a polyuretánovou penou sú V dielci korpusu vytvorené prielomy, cez ktoré môže PU-pena prenikať a vytvárať tak spojovacie mostíky od spoduV takto vytvorenom polotovare z PU-peny je V nasledujúcom kroku na vrchnej strane vložky do topánok odstránenýpolyuretánový materiál, napríklad frézovaním alebo brúsením.Nevýhodou zhora uvedenej vložky do topánok podľa patentu EP l 602 294 Al je to, že pri opeňovaní dielca korpusu je openená nie len jeho vrchná strana privrátená k nohe, ale tiež jeho spodná strana privrátená k podrážke. Pretože spodná strana polyuretánového polotovaru väčšinou zodpovedá vypenenému tvaru, ktorý je rovný, musí byť vložka do topánok prispôsobená topánke, do ktorej má byť vložená. To následuje obvykle prostredníctvom ručného brúsenia spodnej strany polotovaru z penovej plastickej hmoty. To je nie len nákladné, ale vyžaduje tiež značnú dovednosť a znalosť osôb uskutočňujúcichNa skrátenie zdlhavej práce prispôsobenia existujú riešenia,ktoré polotovary (frézované bloky) prostredníctvom vhodne tvarovaných vypenených tvarov, sú zo spodu približne prispôsobené topánke, a pre ktorú tak okrem zvonkajšku vložky,vyžadujú iba male práce spojené s prispôsobením spodnej strany. To má ale tú nevýhodu, že pre každú veľkosť a tvar vložky, resp. topánky, do ktorej má byť vložka vložená, je nevyhnutné ich vzájomné prilícovanie. Náklady na zmenu tvarov sú pritom podobne veľké, ako náklady na manuálne brúsenie spodnej strany polotovaru, ktorý býva odliaty v bežnýchÚlohou vynálezu je vytvoriť takú vložku do topánok, ktorou sú odstránené nevýhody stavu techniky, a ktorej spôsobTáto úloha je vyriešená vložkou do topánok z penovej plastickej hmoty so znakmi uvedenými v prvom patentovom nároku, pričom spôsob jej zhotovenia je realizovaný znakmipodľa deviateho patentového nároku.Výhodne uskutočnenia vložky do topánok podľa vynálezu, resp. spôsob jej zhotovenia, sú definované V závislých, patentovýchVložka do topánok z penovej plastickej hmoty obsahuje dielec korpusu, ktorý je vytvorený ako tvarový diel a aspoň čiastočne je obalený penovou. plastickou hmotou. Pritonl dielec korpusu obsahuje jednu nohe privrátenú vnútornú plochu a jednu nohe odvrátenú vonkajšiu plochu. Aspoň čiastočné časti vnútornej plochy sú vytvorené tak, že vytvárajú trvalé spojenie s penovou plastickou hmotou, a že vonkajšia plocha je vytvorená tak, že na nej navrstvená penová plastická hmota je manuálne ľahko odstrániteľná, o.i. že tu navrstvená penová plastická hmota je odstrániteľná z vonkajšej strany bezDielec korpusu, ktorý je zhotovený najmä vstrekovaním, je prispôsobený veľkosti a tvaru topánky, do ktorej má byť vložka vložená. Dielec korpusu vložky, ktorý je v porovnaní s penovou plastickou hmotou tvrdší, môže byť zhotovený napríklad zo zmesi polyetylénu a korku. Su tiež použiteľné aj iné materiály, ako napríklad polypropylên, etylénvinylacetát alebo termoplastické umelé hmoty všetkých. druhov Sú to napríklad kaučukové hmoty alebo obdobné materiály, ktoré sú jvhodné na vytvorenie dielca korpusu ako tvarového dielu. Pritom zhotovenie dielca korpusu nie je obmedzené iba na spôsobOproti zhora uvedenému stavu techniky však musí byt materiál pre dielec korpusu a materiál pre napenenú pružnú vrstvu volený taký, že sa oba materiály pri napeňovaní pružnej vrstvyPredvyrobený tvarový diel, resp. dielec korpusu, je pri neskoršie zhotovenej vložke do topánok usporiadaný na spodnej strane, t.j. na strane privrátenej k podrážke topánky,resp. na odvrátenej strane nohy. Dielec korpusu sa rozprestiera od stredovej oblasti nohy až k oblasti päty. Pri vhodnej úprave dielca korpusu sa ale môže rozprestierat po celej dĺžke chodidla. Dielec korpusu je možné vhodným spôsobom formovať, môže napríklad slúžiť ako opora pre priečne plochúnohu, a jednak stabilizovať makkú a poddajnú penovú plastickúhmotu. Dielec korpusu, ktorý má byť zhotovený podľa individuálnych požiadaviek na vložku do topánok, je v jednej z nasledujúcich operácií openený penovou plastickou hmotou a tvorí tak v tomto štádiu polotovar, nazývaný tiež akoV ďalšej operácii je na vrchnej strane vložky do topánok,privrátenej k nohe, vytvorená tvarová stielka. To je uskutočnené napríklad odfrezovanim prebytočnej penovej plastickej hmoty. Odstránenie prebytečného Inateriálu je však možne uskutočniť aj inými spôsobmi odberu materiálu. Pritom by však mali byť Volené také spôsoby, ktorými by tvar stielky zodpovedal neskoršie vytvorenej vložke do topánok. Prostredníctvom výhodne zvolenej dvojice materiálov nesmie byť spodná strana, t.j. strana vložky do topánok odvrátená od chodidlá, strojovo opracovaná, pretože tu materiál penovej plastickej hmoty môže byť od dielca korpusu ľahko oddelený manuálne. Pri napenenĺ vložky do topánok na jej spodnej strane resp. na vonkajšej strane dielca korpusu pritom môže byť prebytočný materiál penovej plastickej hmoty odstránený bezPrípadné malé prilnutia penovej plastickej hmoty na vonkajšej strane dielca korpusu by pritom mali byť iba take silne, že penová plastická hmota navrstvená na spodnej strane dielca korpusu, môže byť napríklad odstránená ručne. Na lahke odstránenie môže byť penová plastická hmota tiež odškriabaná, napríklad nožom alebo Špachtľou.Tým sa xnateriál penovej plastickej hmoty neoddelí z vrchnej strany dielca korpusu, t.j. zo strany privrátenej k nohe, je pri zhotovení dielca korpusu na tejto strane aspoň v čiastočnej oblasti nanesene rúno. Najmä, keď je dielec korpusu zhotovený procesom vstrekovaním, je rúno vložené do vstrekovacieho nástroja pred vstrekovaním. Vrchná strana môže byť ale opatrená tiež inými materiálmi, že nanášaná penová plastická hmota môže napriklad zasahovať do zárezov,vytvorených na vnútornej ploche dielca korpusu, čim vzniknetrvalé spojenie medzi vnútornou stranou dielca korpusu a

MPK / Značky

MPK: A43B 17/14, A43B 13/12, B29D 35/14

Značky: vložka, hmoty, plastickej, topánok, penovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e8582-vlozka-do-topanok-z-penovej-plastickej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vložka do topánok z penovej plastickej hmoty</a>

Podobne patenty