Zariadenie na napínanie fólie pri automatickom stroji na balenie výrobkov

Číslo patentu: E 6892

Dátum: 31.03.2003

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na napínanie fólie pri automatickom. stroji na0001 Vynález sa týka zariadenia na napínanie fóliepri automatickom stroji na balenie výrobkov, najma výrobkov0002 Zariadenie na balenie výrobkov do fólie je0003 Pri súčasnom spôsobe distribúcie publikácií,ako sú obálky, noviny, časopisy a knihy, a to s dárkovými predmetmi alebo bez nich, zabalené do plastového alebo podobného materiálu, existuje problém pri balení výrobkov na uľahčenie automatickej manipulácie. To je najmä dôležité v oblasti poštových triedičiek, ktoré neprijímajú do fólie zabalené predmety, pokiaľ je tu prebytočná fólia vzhľadomk výrobku, čo všeobecne spôsobuje zadrenie.0004 Za tým účelom sa výrobky nesmú voľne pohybovať vo vnútri obalovej fólie, pretože je tak zabránené0005 Tento problém sa stáva ešte výraznejším,pokiaľ fólia tiež obsahuje prídavné vložené predmety, ktoré majú tendenciu sa pohybovať, pokiaľ fólia tesne neobopína0006 Okrem toho nie je možné zabúdať na to, že voľné obalenie fólie na výrobkoch vo vnútri balíka predstavuje využívanie väčšieho množstva fólie, než je nevyhnutne nutné, čo pri veľkých používaných množstváchspôsobuje nárast nákladov na balenie.0007 Tiež nie je možné zabúdať, že premenlivosť veľkosti a hrúbky balíkov vždy neumožňuje ľahko dosiahnuť úhledného balíku, v ktorom materiál vo vnútri môže byťpreverovaný ústrojenstvami baliaceho stroja.0008 Všeobecnou úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť zariadenie na napínanie fólie pri automatickom stroji na balenie výrobkov, pri ktorom budú vyriešené zhora uvedené0009 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie zhora uvedeného typu, ktoré bude pracovať s akoukoľvek hrúbkou a veľkosťou výrobku bez akýchkoľvek0010 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie, ktoré umožní dosiahnuť určitú úsporu fóliepri uskutočňovani správneho a presného balenia výrobku.0011 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie, ktoré bude možné priamo kombinovať s už0012 Ešte ďalšou úlohou je vyvinúť zariadenie, ktoré zaistí správne uskutočňovanie baliacich operáciípredovšetkým nasledujúcu manipuláciu s balíkmi taktovytvorenými, a to pokiaľ možno automaticky a rýchlo.0013 Tieto a ďalšie úlohy boli podľa tohto vynálezu splnené vyvinutim zariadenia na napinanie fólie pri automatickom stroji na balenie výrobkov, ako je uvedene0014 Ďalšie príslušné charakteristiky predmetnéhovynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.0015 Zariadenie podľa tohto vynálezu teda zaisťuje správne balenie výrobkov, ktoré sú privádzané postupne vo vzájomnem odstupe na podávacom dopravníkovom páse, ktorý je po zabaleni dopravuje na uskutočňovanie následnýchmôže byť rýchlo prispôsobené už využivaným baliacim linkám.Prehľad obrázkov na výkrese0017 Funkčné a konštrukčné charakteristiky a výhody zariadenia podľa tohto Vynálezu budú zrejmé z opisu uskutočnenia, podaného ako neobmedzujúci príklad s odkazom na priložený obrázok. Tento obrázok schématicky znázorňuje V bočnom nárysnom pohľade zariadenie na napinanie fólie pri automatickom. stroji na balenie výrobkov, privádzanýchpostupne, ktoré je umiestené medzi prvým dopravnikovým pásomna privádzanie výrobkov a druhým dopravníkovým pásom nautesňovanie výrobkov do fólie.0018 Na priloženom obrázku je znázornené zariadenie na napínanie fólie pri automatickom stroji na balenie výrobkov podľa tohto vynálezu, ktoré je celkovo označené vzťahovou značkou ll a do ktorého sú privádzané schématicky znázornené výrobky, označené vzťahovou značkou lg, ktoré majú akúkoľvek hrúbku a rozmery. Týmito výrobkami lg môže byť buď jediný výrobok alebo niekoľko kombinovaných výrobkov,majúcich tiež odlišné veľkosti, na zabalenie do rovnakej0019 Výrobky lg, ktoré sa pohybujú dopredu pomocou piestového dopravníka lg, sú usporiadané na prvom podávacom dopravníkovom páse ll, na ktorom sú rozmiestené vzájomne voči sebe pomocou horného rozperného pásu lg, ktorý zaisťuje postupné odstupy výrobkov lg. Rozperný pás lâ je synchronizovaný na valci l§ pomocou prevodu lg, pripojenéhok valci ll prvého podávacieho dopravníkového pásu ll.0020 Ďalší valec gl druhého dopravníkového pásu lg,umiestený za prvým pásom ll, je synchronizovaný prostrednictvom prevodu gg, pripojeného k valci lg prvého0021 Druhý dopravnikový pás lg je ovládanýmotorom gg, pripojeným ku kodéru gg, ku ktorému je pripojenýdruhý motor gg, ktorý ďalej ovláda dvojicu hnacích valcov gä.

MPK / Značky

MPK: B65B 9/06

Značky: stroji, automatickom, zariadenie, napínanie, balenie, výrobkov, fólie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e6892-zariadenie-na-napinanie-folie-pri-automatickom-stroji-na-balenie-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na napínanie fólie pri automatickom stroji na balenie výrobkov</a>

Podobne patenty