Balenie zachovávajúce čerstvosť pre pozdĺžne fajčiarenské výrobky

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynalez sa vzťahuje na balenie zachovávajúce Čerstvost. Takéto balenia sú zvlášť vhodne na pozdĺžne výrobky, hlavne na pozdĺžne výrobky pre fajćiarov.0002 Rôzne druhy baleni sa používajú na zachovanie Čerstvosti výrobkov, ktorých kvalita môže utrpieť napríklad vystavením svetlu, stratou vlhkosti alebo prichute, alebo absorpciou nepríjemných pachov. Medzi zname prostriedky na uchovaniečerstvosti takýchto výrobkov patria napríklad balenia obsahubalíčka do vnútorného plastového vrecka, alebo prebalenia balíčka vrstvou vhodného ochranného materiálu. Cigaretové Škatuľky sú napríklad bežne vybavené celofánovým alebopolypropylenovýnx prebalom. Doterajší stav techniky dokumentuje zverejnenie balení na predĺženie skladovacej doby a zachovanie čerstvosti balených výrobkov zahŕňajúci nasledujúce0003 WO 99/28212 A 1 opisuje pevné balenie výrobkov pre fajčiarov, s obnovitelným tesnením a vrstvou ochranného materialu utesňujúcim balenie. Pevné balenie má potenciálny alebo skutočný prístupový otvor, predĺžený z horného povrchu na predný povrch balenia. Ochranný Inateriál má prúžok rozdelenia alebo oslabenia, ktorý definuje chlopňu, ktorá prekrýva prístupový otvor.0004 EP O 392 737 Al zverejňuje puzdro na uchovanie ćerstvosti, typu s otočným vekom. Puzdro pozostáva z mechanického prostriedku uchovávajúceho ćerstvost, medzi vnútorným povrchom veka a vonkajším povrchom prednej steny puzdra. Uvedený prostriedok vytvorí pri uzatvorení puzdra zvuk kliknutia, čo používateľovi oznamuje existenciu prvku na uchovanie čerstvosti.0005 GB 1 447 233 A 1 zverejňuje nepriedušné tubusové balenie vyrobené z obdĺžnikového polotovaru z vrstveného nepriedušného0006 D 3 27 43 048 Al zverejňuje balenie vytvorené z niekoľkovrstvových predrezaných fólii, kde tieto predrezane fólie vytvárajú ohybne chlopne, ktoré môžu byť navzájom spojené pomocou tepla alebo tlaku. Vonkajší povrch balenia tvorí hliníková fólia. Toto balenie nemá obnoviteľné tesnenie.0007 WO 01/83326 Al zverejňuje použitie podtlaku v baleniach obsahujúcich tabakové výrobky, aby sa zabránilo tvorbe plesní a mikroorganizmov, a ku kontrole vlhkosti v baleniach.0008 Stále existuje potreba zlepšených balení, ktorá by udržala ćerstvosť baleného obsahu, hlavne pred jeho otvorením. Je žiaduce, aby používateľ alebo zákazník mal pri prvom otvorení balenia možnost kontroly kvality uchovania čerstvosti a integrity balenia.0009 Predmetom tohto vynálezu je splnenie tejto i ďalších potrieb.0010 Predložený vynález poskytuje balenie jedného alebo viacerých pozdĺžnych výrobkov pre fajćiarov, hlavne cigariet,kde balenie je pred prvým otvorením natlakované podľa Špecifikácie patentového nároku l. V uvedenom neotvorenom a utesnenom stave je balenie v podstate nepriedušné. Výhodne, prvé otvorenie sprevádza patričný zvuk oznamujúci kvalitu uchovania čerstvosti a integritu balenia.0011 V kontextu predloženého vynálezu, výraz natlakované balenie znamená, že pred prvým otvorením je tlak vnútri balenia vyšší ako tlak mimo balenia, teda tlak atmosférický. Atmosférický tlak. sa môže menit, napríklad od cca 900 do cca 1080 mbar pri hladine mora. Výhodne, rozdiel V tlaku je dostatočne veľký aby vytvoril počuteľný zvuk pri prvom otvorení balenia. Výhodne, tlak vnútri balenia je aspoň o 50 mbar vyšší ako mimo balenia, čo je zodpovedajúci atmosférický tlak, výhodnenad ll 30 mbar. Na druhej strane by mal byt tlak vnútri baleniadostatočne nízky, aby pokles v atmosférickom tlaku, napriklad pri preprave na iné miesto, nemal za následok prasknutiebalenia. Výhodne, tlak vnútri balenia je menej než cca 500 mbarnad. atmosferickým tlakom (pre atmosférický tlak 1000 mbar je tlak vnútri balenia menší ako okolo 1500 mbar). Zvlášť výhodný je tlakový rozdiel medzi cca 100 mbar a cca 250 mbar (medzi vnútorným tlakom a atmosferickým tlakom 1500 mbar).0012 Rozdiel V tlaku medzi vnútroH 1 a vonkajškoH 1 balenia je dosiahnutý napustením balenia (vrátane jeho obsahu) vhodným plynom, vrátane napríklad argónu, kýsličníka uhličitého a dusíka. Výhodne ide o inertný plyn. Najvýhodnejším plynom je dusík. Je výhodou, ak sú balenia pred naplnením uvedeným plynom aspoň sčasti odčerpane. Výhodne sú balenia odčerpane aspoň z 50.0013 Balenia podľa výnálezu majú skvele kvality uchovania čerstvosti na predĺžené časové obdobie, hlavne do prvého otvorenia balenia, čím efektívne udržujú kvalitu baleneho výrobku, alebo výrobkov. Napríklad požadovaný obsah vody alebo úroveň vlhkosti, a tiež i jedinečná príchuť baleneho výrobku,alebo výrobkov, sú v podstate uchovane až do prveho otvorenia balenia. Predchádza sa výmene medzi obsahom balenia a nepriaznivými vonkajšími faktormi, ako je vzduch, svetlo alebo nepríjemne pachy. Obsah balenia je dôsledne ochránený pred vysychaním, pred stratou pôvodnej prichute a prijímaním iných príchutí. Výhodou tu poskytnutých baleni je, že nepotrebujú prebal ani vnútornú fóliu.0014 Balenia podľa vynálezu obsahujú spodnú časť, hornú Časť a stojinu alebo manžetu tvoriacu telo, alebo hlavnú časť balenia,obklopujúcu obsah. Tieto tri časti sú medzi sebou spojene tak,že balenie je v podstate nepriedušne (a výhodne neprepúšťa svetlo) a má požadované vlastnosti na uchovanie čerstvosti. Zatiaľ čo sa predpokladá, že dolná alebo horná Časť, alebo obe,môže tvori stojina, je výhodne keď sú všetky tri časti štrukturálne odlišné a oddelene predtým, ako sú integrované dobalenia. Prípadne môže balenie obsahovat vnútorný rám.0015 Typická spodná časť poskytuje prostriedok na prívod plynu, ktorý je dostupný v priebehu výroby balenia. Takýtoprostriedok na prívod plynu je vhodný na zavedenie plynu do balenia a na stanovenie požadovaného tlaku vnútri balení. Vhodné prostriedky prívodu plynu sú v technike známe a zahŕňajú napríklad ventil, alebo výhodne malý otvor, ktorý je úplne uzatvorený, výhodne utesnený, po skončení procesu plnenia plynom. Tento malý otvor môže byť vytvorený plniacim zariadením,napríklad malou rúrkou. Výhodne tento prostriedok prívodu plynu nie je na konečnom balení zrejmý.0016 Výhodne hornú časť zahŕňa aspoň jeden skutočný, alebo potenciálny, prístupový otvor, ktorý dovoľuje spotrebiteľovi odobrať zabalený výrobok. Príkladom pristupového otvoru je veko,napríklad veko otočné, ktoré umožňuje opakované otváranie a uzatváranie balenia. Potenciálny prístupový otvor je otvor, ktorý používateľ vytvorí pri prvom otvorení balenia a ktorý môžeurčovať prúžok zoslabenia. aebo rozdelenia, alebo odnímateľný štítok čí štítok 5 obnoviteľnýnx tesnením. Výhodne, prístupový otvor alebo otvory balenia sú navrhnuté tak, aby nepoškodili kvalitu uchovania čerstvostí balenia.0017 Pokiaľ horná časť tvorí veko, môže byť navyše vybavené tesnením, výhodne tesnením pod vekom, ktoré je výhodne vekom otočným. Výhodne, tesnenie je také, že balenie vynálezu je V podstate odolné voči vode, dokonca aj po prvom otvorení balenia. Tesnenie môže byť vyrobené z akéhokoľvek konvenčného tesniaceho materiálu, napriklad materiálu na báze polyeterov,polyuretánov alebo polyesterov. Výhodne je tesnenie silikónové. 0018 Spodná časť, horná časť aj stojina. sú vyrobené z nepriedušných materiálov, v prípade jednotlivých častí sú tieto skombinované tak, aby poskytli v podstate nepriedušné balenia. Metódy vhodnej kombinácie komponentov balenia sú v technike známe a zahŕňajú napríklad zatesnenia, hlavne zatesnenia teplom alebo índukčné tesnenia. Výhodne, zvýšený tlak vnútri takéhoto nepriedušného balenia je v podstate udržiavaný počas dlhšieho časového obdobia, výhodne aspoň šest mesiacov, výhodnejšie aspoň jeden rok. Navyše, materiály musia byť

MPK / Značky

MPK: B65D 85/08

Značky: fajčiarenské, balenie, zachovávajúce, čerstvosť, výrobky, pozdĺžne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e6775-balenie-zachovavajuce-cerstvost-pre-pozdlzne-fajciarenske-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Balenie zachovávajúce čerstvosť pre pozdĺžne fajčiarenské výrobky</a>

Podobne patenty