Spôsob výroby klietky valivého ložiska

Číslo patentu: E 4036

Dátum: 06.03.2007

Autori: Wiedmann Ferdinand, Niedermeier Herbert

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka postupu výroby klietky valivého ložiska, ktorý je vhodný na zavedenie, príp. uloženie telies valivých ložísk vo valivom ložisku, ako aj použitia takto získanej klietky valivého ložiska.0002 Valivé ložiská sa široko používajú V technike, aby sa prenášali rotačné pohyby medzi relatívne navzájom sa pohybujúcimi sa časťami stroja. U valivých ložísk sa otáčajú guľové alebo na otáčanie určené valivé ložiská na pásových dopravníkoch s veľkou pevnosťou, dobrým povrchom a stálou formou, ktoré sú zapracovné vo vnútornom, príp. vonkajšom kruhu valivého ložiska. Do skupiny valivých ložísk patria napr. guľkové, kuželíkové, naklápacie a valcové valivé ložiská. Valivé ložiská sa väčšinou zavádzajú,príp. ukladajú do klietky valivého ložiska (ďalej uvádzané jednoducho ako klietka).0003 V stave techniky sú opísané ako vhodné materiály na klietky na valivé ložiská predovšetkým kovové materiály ako tvrdá mosadz, bronz, hliník, oceľ alebo ušľachtilá oceľ a materiály 2 umelej hmoty, príp. zložené materiály, ako tkanivo posilňujúca fenolová živica, hostaform (POM) alebo sklené vlákna posilňujúci polyamid. Napríklad v DE 80 29 266 U 1 je opísaná klietka z ocele,ktorá je potiahnutá umelou hmotou, výhodne nylonom. Ďalej z DE 296 02 481 Ul je známa hrebeňová klietka z umelej hmoty, pričom umelá hmota je zosilnená sklenými vláknami alebo uhlíkovými vláknami. DE 203 06 436 U 1 opisuje klietky z PTFE naplnené jedným z polyaryléterketónov. Jeden 2 významných problémov u klietok z umelohmotných látok, príp. zložených materiálov, napríklad z fenolovej živice zosilnenej jemnými bavlnenými vláknami,spočíva v tom, že tieto materiály sú väčšinou tepelne stabilnélen do približne 120 °C, a preto nie je možná sterilizácia tlakompary pri 136 °C. Predovšetkým V oblasti použitia V medícine predstavuje táto skutočnosť veľký problém.0004 Ďalší problém pri použití valivých ložísk spočíva v požiadavke slabo mastiacich, príp. nemastiacich valivých ložísk. Tak je práve pri používaní medicínskej techniky a V potravinárskom priemysle žiaduce uloženie, pri ktorom sa nepoužívajú žiadne mazivá alebo len suché mazivá.0005 Aby sa vyhovelo požiadavke uloženia s minimom maziva,príp. bez maziva, navrhovalo sa okrem iného potiahnuť pásové dopravníky vnútorného, príp. vonkajšieho kruhu valivého ložiska alebo valivé ložiská jednou vrstvou so zníženým súčiniteľom trenia. Pritom sa okrem iného použili sulfid molybdénatý, železo,striebro, nitrid titaničitý a kyanid titaničítý.0006 V tejto súvislosti sa takisto navrhuje použiť klietku na valivé ložisko na báze umelej hmoty, do ktorej sa primiešava materiál so samomazacími vlastnosťami. Pritom na najprv pripraví klietka valivého ložiska a následne sa nanesie povlak nastriekanín 1 alebo ponorenínl valivého ložiska do roztoku alebo disperzie povlaku. Toto dodatočné nanesenie vrstvy na klietku valivého ložiska je však veľmi nehospodárne a vedie k potiahnutiu vrstvou s nekonštantnou hrúbkou. Ďalej nie je vo všeobecnosti uspokojivá priľnavosť takto získanej vrstvy.0007 Ďalej je známe, viď DE-A-10110915, ktorý tvorí doterajší stav techniky, že je možné upevniť klietku valivého ložiska vychádzajúc z pásového materiálu na základe kovu s rovnou spodnou a rovnou hornou plochou, pričom klietka zahŕňa povlak na zníženie súčiniteľa trenia najmenej s fluórovým polymérom a vrstvu na priľnutie (2 umelej hmoty).0008 Predmetom predkladaného vynálezu je preto vypracovať postup vhodný na výrobu klietky valivého ložiska, ktorý je jednoduchý a hospodárny, a pritom sú výsledkom klietky valivýchložísk, ktoré sa môžu podrobiť spracovaniu sterilizáciou beztoho, aby sa významne zhoršila pevnosť klietky valivého ložiska,a ktoré vychádzajúc 2 toho majú zlepšenú dobu životnosti a sú vhodné na použitie vo vysokootáčkových valivých ložiskách.0009 Táto úloha sa vyriešila uskutočneniami uvedenými v nárokoch.0010 Predovšetkým sa poskytuje postup na výrobu klietky- prípravu pásového materiálu na základe kovu so spodným povrchom a horným povrchom, 1- prípravu. pásu fólie na základe materiálu povlaku na zníženie súčiniteľa trenia a pásu fólie adhézneho prostriedku, V ktorom materiál adhézneho prostriedku a materiál povlaku sa aqlomerujú do polotovaru a následne sa podľa toho spracujú V sústruhu tak, že zatiaľ čo polotovar rotuje, vyrába sa pomocou lúpacíeho noža v zapichovacom zariadení zodpovedajúci pás fólie,- spojenie materiálu pásu na základe kovu, pásu fólie na základe materiálu povlaku na zníženie súčiniteľa trenia a pásu fólie s adhéznynl materiálonx v dvojpásovonl lise pri teplote v rozsahu 300 až 330 C a pri tlaku 2 až 20 N/nm tak, že najmenej na hornom povrchu pásového materiálu je zaradená medzivrstva s materiálom adhézneho prostriedku a na tom povlak na zníženie súčiniteľa trenia, čim sa vytvára hybridný pás z kovua umelej hmoty, v ktorom povlak na zníženie súčiniteľa trenia zahŕňa najmenej polymér fluóru a celková hrúbka medzivrstvy materiálu adhézneho prostriedku a povlaku na zníženie súčiniteľa trenia- spracovanie hybridného pásu z kovu a umelej hmoty do formy klietky valivého ložiska, pričom najmenej jedna strana povrchu klietky valivého ložiska, ktorá má povlak, je usporiadaná tak, že je otočená smeromk telesu ložiska, ktoré sa má zaviesť, resp. uložiť.0011 Klietka valivého ložiska, ktorá sa získa podľa predkladaného vynálezu, je Vhodná pre všetky bežné valivé ložiská, u ktorých je možné zavedenie, resp. vloženie telesa ložiska do klietky. Výhodne je klietka valivého ložiska získaná podľa predkladaného vynálezu určená na guľové, ihlové,kuželíkové, naklápacie valčekové alebo valčekové ložiská,a zvlášť výhodne na guľkové ložiská s guľôčkami ako valivé telesá.0012 Klietka valivého ložiska sa podľa predkladaného vynálezu zhotovuje z najskôr vyrobeného celistvého, príp. jednokusého hybridného pásu z kovu a umelej hmoty, ktorý zahŕňa pásový materiál na základe kovu so spodným povrchom a horným povrchom a najmenej na hornom povrchu pásového materiálu je nanesený povlak na zníženie súčiniteľa trenia, pričom v medzivrstve sa nachádza fólia s materiálom adhézneho prostriedku. Hybridný pás 2 kovu a umelej hmoty má zvyčajne šírku 1 až 800 mm a hrúbku 0,05 až 3 mm a následne je možné ho spracovať do formy klietky valivého ložiska.0013 Pásový materiál na základe kovu môže byť každý kov vhodný na použitie v klietkach valivého ložiska, príp. každá zliatina kovu vhodná na použitie v klietkach na valivé ložiská. Výhodne je pásový materiál oceľ podľa DIN 10088 ~ 3 (195-8). Špeciálne ocele podľa DIN 10088-3 (195-8), ktoré je možné použiť V rámci predkladaného vynálezu, sú ocele s číslami materiálu 1.4310 (DINskratka X 10 CrNi 188), 1.4016 (X 6 Cr 17), 1.4319 (X 3 CrNiN 178), 1.4567 (X 3 CrNiCu 189), 1.4305 (X 12 CrNiS 189), 1.4301 (X

MPK / Značky

MPK: F16C 33/38

Značky: spôsob, valivého, výroby, klietky, ložiska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e4036-sposob-vyroby-klietky-valiveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby klietky valivého ložiska</a>

Podobne patenty