Ióntoforézny prenos rotigotínu pre liečbu Parkinsonovej choroby

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ióntoforézny prenos rotigotínu pre liečbu ParkinsonovejVynález sa týka účinneho spôsobu liečby alebo zmiernenia príznakov Parkinsonovej choroby, pri ktorom sa využíva ióntoforézny prenos rotigotínu (INN), agonistu dopamínovéhoParkinsonova choroba je s najväčšou pravdepodobnosťou primárne zapríčinená degeneráciou dopaminergických neurónov V substantia nigra. Tento stav vedie na zníženie sekrecie tonického dopamínu a k dopamínom ovplyvňovaným zmenám neuronálnej aktivity v caudate nucleus, a teda k nedostatku dopamínu v určitých oblastiach mozgu. Vzniknutá nerovnováha neuroprenášačov acetylcholínu a dopamínu nakoniec zapríčiňuje rozvoj príznakov typických pre toto ochorenie. Hoci sa zvyčajne Parkinsonova choroba pokladá za poruchu nwtorickêho systému, nazerá sa teraz na túto chorobu ako na komplexnejšiu poruchu postihujúcu nie len motorický, ale aj nemotorický systém. Parkinsonova choroba sa prejavuje významnými klinickými príznakmi zahrnujúcimi triašku, bradykinéziu,strnulosť, dyskinéziu a poruchy chôdze a reči. U niektorých pacientov sa okrem. uvedených príznakov môže vyskytovať tiež demencia. Zapojenie autonómneho nervového systému môže viesť k orthostatickej hypotenzii, paroxysmálnym návalom horúčavy,problémom s teplotnou reguláciou, zápche a zníženiu ovládateľnosti močového mechúra a zvierača. Parkinsonovu chorobu môžu tiež sprevádzať psychologické poruchy, napríkladstrata motivácie alebo depresia.Parkinsonova choroba je ochorením. primárne postihujúcim stredné a vyššie vekové skupiny pacientov, pričom sú rovnomerne zastúpení chorí muž a ženy. Vyšší podiel výskytu Parkinsonovej choroby je vo vekovej skupine cez 70 rokov,pričom Parkinsonova choroba je diagnostíkovaná u 1,5 až 2,5 príslušníkov tejto vekovej kategórie. Stredný vek nástupu choroby je medzi 58 a 62 rokmi, pričom pri väčšine pacientov sa Parkinsonova choroba rozvíja medzi 50. a 79. rokom veku. Iba V samotných Spojených štátoch amerických je chorobouPrvé motorické príznaky Parkinsonovej choroby môžu byť spôsobené počínajúcou degeneráciou buniek substantia nigra uvoľňujúcích dopamin. Táto neuronálna degenerácia má za následok poruchu dopaminergickej dráhy spájajúcej substantia nigra a striatum. Pri ďalšom rozvoji ochorenia sa môžu objavovať motorické, autonómne a mentálne abnormalíty odolávajúce liečbe, čo svedčí o skutočnosti, že dochádza k progresívnej degenerácii striatálnych receptorovýchKlinická diagnostika Parkinsonovej choroby je založená na prítomnosti charakteristických fyzických príznakov. Rozvoj ochorenia je pri nástupe pozvolný, pomaly postupujúci a veľmi variabilný V svojich klinických prejavoch. Klinické štúdie potvrdzujú, že obsah striatálneho dopamínu klesá na 20 oproti hladinám získaným pri kontrolnej skupine rovnakej vekovej kategórie pred tým, ako sa objavia príznakyK liečbe Parkinsonovej choroby sa okrem iného používa Ldopa (levodopa), ktorá je pre liečbu stále najoptimálnejšia. Levodopa prechádza z krvi do mozgovomiechového moku akoprekurzor dopamínu a potom sa v mozgu premieňa na dopamin. Ldopa zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby, môže predsa len spôsobovať závažné vedľajšie účinky. Po prvých dvoch alebo troch rokoch liečenia dochádza naviac pri tomto liečive na stratu účinnosti. Po piatich až šiestich rokoch dochádza nazlepšovanie zdravotného stavu iba pri 25 až 50 taktoHlavnou nevýhodou V súčasnosti užívaných terapeutických postupov pre liečbu Parkinsonovej choroby je naviac skutočnosť, že dochádza k vzniku tzv. fluktuačného syndrómu,prejavujúceho sa striedajúcimi sa stavmi mobility s dyskinézaemi a stavmi s hypokinéziou alebo akinéziou V tzv. on-off modeli (modeli zapnuté-vypnuté). Pacienti, pri ktorých sa prejavuje nepredvídateľný alebo nepravideľný onoff fenomén pri orálnej anti-Parkinsonovej terapii, priaznivo reagujú na intravenózne podávanie L-dopy a dalších agonistov dopamínu. Fenomén on~off je tak spôsobený výkyvmi koncentrácii liečiva V plazme. Frekvencia kolísania on-off fenoménu je tiež zlepšená opakovanými infúziami apomorfínu a lisuridu, agonistov dopamínového receptora. Tento spôsob podávania však nie je výhodný, preto boli V minulosti navrhnuté ďalšie (napr. topické) spôsoby podávania, ktorézaisťovali konštantnejšie hladiny liečiva V plazme.Ako je uvedené vyššie, jeden z prístupov k liečbe Parkinsonovej choroby zahrnuje agonistov dopamínového receptora. Agonisti dopamínového receptora (niekedy označovaní ako dopaminoví agonisti) sú látky, ktoré sa od dopamínu líšia svojou štruktúrou a ktoré sa viažu na rôzne typy dopamínových receptorov, pričom spúšťajú účinok porovnateľný s účinkom dopamínu. Na zmiernenie vedľajších účinkov je výhodné, keď sa tieto látky selektívne viažu na receptory D 2, t.j. na jeden zJedným z agonistov dopamínového receptora, ktorý sa používa na liečbu symptómov Parkinosonovej choroby, je rotigotín. Prevažne bol testovaný vo forme hydrochloridovejsoli. Rotigotín je medzinárodný nesystematický názov (INN) pre zlúčeninu (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-propyl-2-(2 tienyl)etylamino-1-naftalenol s nižšie uvedeným štruktúrnymRotigotín je podávaný tzv. pasívnymi transdermálnymi terapeutickými systémami (TTS). Tieto pasívne transdermálne terapeutické systémy na podávanie rotigotínu boli opísané napr. V MPP 94/07468 a MPP 99/49852. Prísun rotigotínu dosiahnutý týmito pasívnymi transdermálnymi terapeutickými systémami však nemusí byť pre Všetkých pacientov dostatočný.Ďalším dopamínovým agonistom používaným pri liečbe Parkinsonovej Choroby je R-apomorfín. R-apomorfín je medzinárodný nesystematický názov (INN) pre zlúčeninu (R)5,6,6 a,7-tetrahydro-6-metyl-4 H-dibenzochinolín-11,12-diols nižšie uvedeným štruktúrnym vzorcomV nedávnej dobe bol opísaný rad postupov na vytvoreniesystému ióntoforézneho podania R-apomorfínu (viď napr. R. van

MPK / Značky

MPK: A61K 47/00, A61K 31/381, A61P 25/16

Značky: ióntoforézny, parkinsonovej, rotigotínu, liečbu, choroby, prenos

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e170-iontoforezny-prenos-rotigotinu-pre-liecbu-parkinsonovej-choroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ióntoforézny prenos rotigotínu pre liečbu Parkinsonovej choroby</a>

Podobne patenty