Spôsob prípravy 1-amino-1,3,3,5,5,-pentametylcyklohexánu

Číslo patentu: E 14903

Dátum: 28.06.2010

Autori: Pyerin Michael, Koller Herbert

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu (neramexánu) alebo jeho0002 1-Amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán (neramexán) a jeho farmaceuticky prijateľné soli sú cennými prostriedkami na kontinuálnu liečbu pacientov trpiacich chorobami a stavmi, ako je tinitus a nystagmus.0003 Spôsoby prípravy týchto prostriedkov sú už známe.0004 Pri jednom spôsobe sa komerčne dostupný izoforón premieňa na neramexán V slede reakcií zahŕňajúçom päť stupňov podľa nasledujúcej reakčnej schémy (W. Danysz et al., Currentą ou ąc .ĺa°i°° K» cn, 4 m N. CH,M cm m cm as mc cm 1 2 5 o0005 V prvom stupni tohto sledu sa izoforón 1 premieňa na 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanôn 2 konjugovanou adícioumetylmagnéziumjodidu, ktorá je katalyzovaná CuC 1.0006 V druhom stupni sa 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanón 2 premieňa na 1,3,3,5,5-pentametylcyklohexanol 3 Grignardovou0007 V treťom stupni sa cyklohexanol 3 premieňa na 1-chlóracetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán 6 použitím0008 V nasledujúcom štvrtom stupni štiepením chlóracetamido skupiny V amide 6 tiomočovinou V kyseline octovej a okyslením výsledného amínu kyselinou chlorovodíkovou V poslednom piatom stupni sledu reakcií Vzniká neramexán (1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán) 7 vo forme svojho hydrochloridu.0009 Štiepenie chlóracetamido skupiny V amide 6 taktiež extenzívne skúmal Jirgensons et al. (Synthesis 2000, No. 12,1709 - 1712). Teda 1-chlöracetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán sa zahrieval pod spätným chladičom V zmesi etanolu a kyseliny octovej V pomere 5 1. Po reakčnom čase 10 h sa reakčná zmesi zriedila vodou a izolovala sa výsledná zrazenina. Filtrát sa zalkalizoval a extrahoval hexánom. Po adícii kyseliny chlorovodíkovej sa izoloval 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán vo forme svojho hydrochloridu s výťažkom0010 Jedným z predmetov vynálezu je zlepšenie jedného alebo viacerých jednotlivých reakčných stupňov vyššie uvedeného sledu reakcií, aby sa poskytol spôsob prípravy 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, ktorý umožní výhodnú realizáciu V hospodárnom priemyselnom meradle. Ďalším predmetom je minimalizovanie množstva odpadu a/alebo nevyužívaných chemikálií produkovaných v priebehu výroby neramexánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli. Ďalším predmetom je optimalizovanie alebo zlepšenie výťažku a/alebo selektivity a/alebo kvality produktu so zreteľom na neramexán alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli. Cieľom predloženej prihlášky je najmä zlepšenie vyššie uvedeného stupňa (iv), t.j. reakcie 1-chlóracetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánus tiomočovinou. Taký zlepšený spôsob sa môže považovať za jeden z predpokladov pre výhodnú výrobu neramexánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli v hospodárnom priemyselnom0011 Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-amino(iv) reakcia zmesi obsahujúcej 1-chlóracetamido-1,3,3,5,50012 V jednom uskutočnení táto zmes v podstate neobsahuje0013 V jednom uskutočnení je hmotnostný pomer tiomočoviny k0014 V ďalšom uskutočnení je hmotnostný pomer tiomočovíny k0015 V ďalšom uskutočnení je hmotnostný pomer tiomočoviny kvode v rozmedzí od 1 2 do 1 10. 0016 V jednom uskutočnení zmes obsahuje navyše kyselinu.0017 V jednom uskutočnení zmes obsahuje kyselinu V množstveod 0,1 do 20 hmotn. vzhľadom na množstvo vody.0018 V jednom uskutočnení je kyselinou kyselina0019 V jednom uskutočnení sa zmes zohrieva na teplotu vrozmedzí od 50 °C do teploty refluxu zmesi.0020 V jednom uskutočnení sa zmes zohrieva na teplotu vrozmedzí od 80 °C do teploty refluxu zmesi.0021 V jednom uskutočnení sa pri teplote refluxu na 1 mol 1-chlóracetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu používa 1,0 až 2 moly tiomočoviny, 1 až 3 moly kyseliny a 500 až 1500 hmotn. vody vzhľadom na množstvo tiomočoviny a 1-ch 1 ór acetamido-l,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu.0022 V jednom uskutočnení sa po zohriatí zmesi pridáva zásada, aby sa pH nastavilo na hodnotu aspoň 7 a aby sa0023 V jednom uskutočnení spôsob ďalej obsahuje stupeň (V)

MPK / Značky

MPK: C07C 211/35, C07C 209/62

Značky: přípravy, spôsob, 1-amino-1,3,3,5,5,-pentametylcyklohexánu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e14903-sposob-pripravy-1-amino-13355-pentametylcyklohexanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 1-amino-1,3,3,5,5,-pentametylcyklohexánu</a>

Podobne patenty