Biologický materiál vhodný na terapiu osteoartrózy, poškodenia väzov a na terapiu poruchy kĺbov

Číslo patentu: E 14577

Dátum: 29.06.2010

Autori: Zanellato Anna Maria, Callegaro Lanfranco

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka biologického materiálu vo viskóznej kvapalnej forme vhodnej na terapiu osteoartrózy, šliach, poškodenia väzov, na liečenie porúch kĺbov a spojivového tkaniva všeobecne a poškodenú pokožku.0002 Kĺbová chrupavka je obzvlášť vhodná na odolávanie stlačeníu, nemá ani prívod krvi, ani lymfy a vôbec neobsahuje nervové zakončenia. To naznačuje, že nie je schopná regenerácie, aby nahrádzala povrchové Iézie,pokiaľ sa tohto deja nezúčastňuje podložná subchondrálna vrstva.0003 Tak keď Iézia v chrupavke nie je hlboká, nebude žiadna regeneratívna reakcia. Na rozdiel od toho, keď je poškodenie hlboké a preniká do subchondrálnej kosti, spúšťa sa opravný proces, a preto kmeňové bunky kostnej drene začnú proces chondrocytovej diferenciácie, ktorý môže viesť k čiastočnej oprave poškodenej chrupavky.0004 Príznaky, ako je bolesť a opuch kĺbu (ako je napríklad koleno), môžu byt výsledkom poškodenej chrupavky a jej progresívna degenerácia môže viesť ku vzniku osteoartritídy.0005 Tento typ lézie sa môže často objaviť u profesionálnych atlétov(pretože sú často vystavení zraneniu) alebo u starších pacientov, vďaka zraneniu kĺbu a posturálnym defektom alebo vďaka normálnemu opotrebovaniu chrupavky súvisiacemu s vekom pacienta.0006 V súčasnosti pri chondrálnych léziách kolenného kĺbu, nechirurgické Ije§gnia tohto typu, ktoré zahŕňajú fyzioterapiu a medikáciu, neumožňujú úplné vyliečenie poškodenia chrupavky, ktoré sa naopak dosahuje s dobrou percentuálnou úspešnosťou, po uskutočnení konkrétnych obnovovacích intraartíkulárnych chirurgických implantačných operáciách.Hlavné chirurgické techniky opravovania chrupavky známe vdoterajšom stave techniky sú1. autológna implantácia chondrocytov prostredníctvom aspoň dvoch odlišných následných chirurgických postupov prvá, menej invazívna,zahŕňa odobratie (pomocou artroskopie) normálneho tkaniva chrupavky pacienta z iných nezasiahnutých oblastí kĺbov, alebo z neartikulárnej chrupavky. Odobratá vzorka je tak poslaná do laboratória pre in vitro bunkové rozrastanie. Ako náhle sa chondrocyty rozmnožia, nasleduje ďalšia chirurgická operácia spočívajúca v transplantovaní, priamo do miesta Iézie, vyrobených chondrocytov (vo fyziologických roztokoch ako nosiča), ktoré môžu byť prípadne ñxované in situ autológne periosteálne tkanivo. Tento proces je extrémne nákladný v tom, že vyžaduje dve chirurgické operácie a proces pre in vitro rast chondrocytov. To má za následok dvojitú návštevu pacienta v nemocnici,a pacient dvakrát anestézii dvakrát2. Druhý jednoduchší spôsob pozostáva z uskutočnenia perforácie na povrchu kĺbu, aby sa dosiahlo subchondrálne tkanivo poškodenej oblasti,a tak sa umožnilo vytvorenie mezenchymálnej krvnej zrazeniny schopnej dosiahnut poškodený povrch chrupavky, kde bunky môžu čiastočne diferencovat na chondrocyty. Avšak novovytvorené tkanivo chrupavky je silne vláknité a nesklovité ako bola pôvodná chrupavka, a tak nebude mat rovnaké fyzikálne a mechanické vlastnosti prirodzeného kĺbu.3. Na liečenie osteokartilaginóznych Iézií je známe vloženie chirurgických implantatov alebo polymérnych štruktúr obsahujúcich chondrocyty a/alebo mezenchymálne kmeňové bunky. V tomto prípade materiál, ktorý tvorí štruktúru môže byť polosyntetický sacharid, ako je napríklad derivát kyseliny hyalurónovejí, alebo pozostáva z kolagénových matríc. Aj tento postup je velmi nákladný a vyžaduje dvojakú návštevu pacienta v nemocnici a dvojitú operáciu, ako bolo opísané vyššie.Ďalší veľmi bežný typ lézie a/alebo zápalu spojivových tkanív je léziaväzov alebo šliach a obzvlášť Achilovej šľachy, obzvlášť medzi profesionálnymi atlétmi, všeobecne liečená (v jej najzávažnejších formách) dokonca chirurgicky,vďaka potrebe čiastočnej alebo úplnej rekonštrukcie zraneného tkaniva. Do dnešného dňa boli chirurgické techniky použité na opravu väzov založené na transplantácii tkanív a na syntetických protézach, ktoré však majú časom obmedzenú účinnosť. Súčasné vedecké publikácie namiesto toho potvrdili schopnost kmeňových buniek rekonštruovať tkanivo poškodených šliach a väzov mezenchymálne bunky odobraté z rovnakých kmeňových buniek zavedených do zranenej Achilovej šľachy boli skutočne premenené na tenocyty(typické bunky šlachy). Šlacha tak bola opravená vďaka zvýšenej produkcii kolagénu, ktorý vedie k tomu, že väzy sú ohybné a odolné.0009 V súčasnosti ako v maxilofaciálnej, tak kostnej chirurgii, ale aj (a to predovšetkým) v chirurgii spojivových tkanív (a obzvlášť pri rekonštrukcii/regenerácii šliach/väzov a pokožky) sa použitie krvných derivátov bohatých na doštičky stáva bežnejšie a bežnejšie v tom, že tento typ materiálu je bohatý na trotické faktory, ako je AGF (koncentrát Autológneho rastového faktora) a obzvlášť PDGF-AB a TGFB atď.(3),).0010 Tieto krvné deriváty sú skutočne používané na stimuláciu opravných procesov poškodenej pokožky po výskyte vredov predkolenia, obzvlášť u0011 Stimulácia je normálne spúšťaná rôznymi spôsobmi, ako je napríklad a) mechanická stimulácia, b) lokálna aplikácia rastových faktorov.c) lokálna aplikácia produktov tkanivového inžinierstva.0012 Mechanická stimulácia pozostáva z oteru spodnej strany a okrajov lézie suchou sterilnou gázou alebo bistúriou až do krvi. Lokálna aplikácia rastového faktora s koncentrátom doštičiek rozpusteným v plazme umožňuje uvoľnenie PDGF (s mitogénnym a angiogénnym pôsobením), TGF-B (na stimuláciu fibroblastov), EGF (na stimuláciu epidermálnych a mezenchymálnych buniek) a IGF (ako promótorom rozmnožovania buniek). Experimenty ukázalizvýšenie vaskularizácie tkaniva, aj ked sa s týmito krvnými derivátmi ťažkomanipuluje a ich účinnosť in situ má velmi krátke trvanie.0013 Produkty tkanivového inžinierstva sú novšie a sú vo forme heterológnych tibroblastov a keratinocytov na biokompatibilnom nosiči alebo vo forme autológnych tibroblastov na nosiči kyseliny hyalurónovej.0014 To má za následok použitie chirurgickej praxe pre získanie buniek z pacienta, aby sa kultivovali in vitro pred ich nanesením na nosič. Dokument WO 01/80865 A 2 opisuje biologický materiál vhodný na to, aby bol podaný, použitý na opravu menisku zahŕňajúci a- kvapalný nosič zahŕňajúci viskózny roztok obsahujúci 4 mg/ml hyaluronátu sodného s vysokou molekulovou hmotnosťou,b- v čas potreby pripravené mezenchymálne kmeňové bunky.0015 Ak berieme do úvahy predtým opísaný doterajší stav techniky, ako týkajúci sa intraartikulárneho alebo intradermálneho podávania bunkových zložiek, tak liečenia - produkty z doštičiek - zranených oblastí šliachlväzov alebo pokožky (s tým, že ako bunkové zložky, tak krvné deriváty bohaté na doštičky sú podávané pomocou špeciálnych striekačiek), vzniká potreba poskytnutia nosiča, ktorý je dostatočne kvapalný, ale tiež schopný súčasne- dobrú mzickú/mechanickú konzistenciu, aby sa umožnilo vyššie uvedené podávanie zaisťujúce vitalitu, morfológiu bunkových membrán a- umožňuje udržiavanie vyššie uvedených buniek v mieste lézie bez nutnosti ďalšieho fixovania potrebujúceho následné šitie a medikáciu.0016 Z podobných dôvodov je nutné poskytnúť nosič schopný zabezpečiť integritu krvných derivátov s doštičkami, ktoré majú byt použité, aby garantoval všetky biochemické a enzýmové vlastnosti proteínov (t.j. vyššie uvedené trofické faktory), ktoré sú v nich obsiahnuté, a ktorý predovšetkým umožňuje udržiavanie podávaných aktívnych zložiek v mieste lézie.

MPK / Značky

MPK: A61K 35/16, A61L 27/20, A61L 27/36, A61K 35/28, A61L 27/38, A61L 27/60

Značky: kĺbov, materiál, vhodný, väzov, terapiu, biologicky, poškodenia, osteoartrózy, poruchy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e14577-biologicky-material-vhodny-na-terapiu-osteoartrozy-poskodenia-vazov-a-na-terapiu-poruchy-klbov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biologický materiál vhodný na terapiu osteoartrózy, poškodenia väzov a na terapiu poruchy kĺbov</a>

Podobne patenty