Montážny rám pre aplikačné moduly

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Montážny rám pre aplikačné moduly0001 Zverejnený vynález sa vzťahuje k montážnemu rámu pre aplikačné moduly ako sú elektrické moduly, čo môže byť elektrická zásuvka pre prípojku akéhokoľvek elektrického zariadenia, spínač, vývod pre dátové spoje atď. Aplikačné moduly môžu byť tiež iného druhu, ako napríklad plynové spoje a svietidlá.0002 Konkrétnejšie, montážny rám je vhodný a výnimočne užitočný na použitie pri tzv. Medicínskej podpornej jednotke, bežne umiestnenej nad alebo pri nemocničnom lôžku.0003 Takáto medicínska podporná jednotka, zvyčajne pripevnená na stene nad alebo pri vrchnej časti nemocničného lôžka, môže vypĺňať niekoľko funkcií, od stlačeného vzduchu po dátové spojenia. Takéto medicínske podporné jednotky sú napríklad známe od a predávané spoločnosťou Trilux.0004 Predná strana takejto medicínskej podpornej jednotky zvyčajne pozostáva z jediného hliníkového proñlu ktorý je z dôvodov údržby prednostne plochý na strane ktorá má byť umiestnená z vonkajšej strany medicínskej podpornej jednotky, zatiaľ čo na náprotivnej strane je vybavený predĺženými drážkami ktoré slúžia na pripevnenie profilu k medicínskej podpornej jednotke a na inštaláciu montážnych rámov pre aplikačné moduly, vyhýbajúc sa tak použitiu skrutiek alebo akýchkoľvek iných nerovnosti na prednej strane.0005 Takáto medicínska podporná jednotka je ďalej vybavená otvormi ktoré umožňujú aplikačnému modulu dosiahnut z prednej strany na zadnú stranu. Známe montážne rámy pre takéto aplikačné moduly sú vo všeobecnosti v tvare štvorca a ploché a môžu byť zasunuté medzi dve náprotivné drážky v tvare písmena Lnachádzajúce sa na zadnej strane hliníkového profilu medicínskej podpornej jednotky.0006 Nevýhodou takýchto montážnych rámov je to, že si vyžadujú množstvo prípravy a konečný montážny plán kompletnej medicínskej podpornej jednotky. V skutočnosti si zasunutie do montážnych rámov vyžaduje podrobný pohľad na konečný výrobok a to je časovo náročné.0007 Známy alternatívny montážny rám, ako je opísaný v EPO.837.535, je vybavený pružnými časťami ktoré umožňujú prichytiť montážne rámy na profil medicínskej podpornej jednotky.0008 Je však známe že pružne aplikované montážne rámy nemôžu byť po upevnení ľahko premiestnené a že vo všeobecnosti je ich výroba nákladná a že sú krehké. Naviac, takýto montážny rám s pružnými časťami si vyžaduje precíznu montáž pretože v opačnom prípade môže byt montážny rám vytlačený z jeho slabo zabezpečenej pozície. Ak takýto prípad nastane potom ako sa medicínska podporná jednotka začne plne využívat následky sú nepríjemné, pretože medicínska podporná jednotka sa musí kompletne rozobrať.0009 Zverejnený vynález má za cieľ poskytnúť riešenie pre vyššie zmienené a iné nevýhody.0010 Vzhľadom k tomuto sa vynález vzťahuje k montážnemu rámu pre aplikačný modul ktorý má vo všeobecnosti tvar obdĺžnika a aspoň jeden zaoblený roh, pričom aspoň jeden zaoblený roh je zaoblený do takej miery, že vzdialenosť medzi aspoň jedným zaobleným rohom a diagonálne protilahlým rohom má vo všeobecnosti rovnaký rozmer ako je dĺžka vo všeobecnosti obdĺžnikového rámu.0011 Takýto montážny rám je možné zasunúť medzi dve drážky v tvare písmena L nachádzajúce sa na zadnej strane proñlu medicínskej podpornej jednotky, čo tvorípozdĺžnu štrbinu v tvare písmena T ktorá je otvorená smerom k zadnej strane profilu medicínskej podpornej jednotky a slúži na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii pred montážou aplikačného modulu.0012 Je jasné, že tak vzdialenosť medzi drážkami a rozmery drážok, inými slovami rozmery vnútornej čiastočnej štrbiny a vonkajšej čiastočnej štrbiny, určujú rozmery rámu.0013 Vo všeobecnosti by mala byť šírka rámu menšia ako je šírka vonkajšej štrbiny, zatial čo dĺžka rámu by mala byť menšia ako dĺžka vnútornej štrbiny.0014 Ďalej, za účelom umožnenia otáčania z prvej pozície v ktorej je rám vložený do druhej pozície, aspoň jeden roh by mal byť zaoblený do takej miery, že vzdialenosť medzi zaobleným rohom a diagonálne protiľahlým rohom je menšia ako0015 Preto sa zverejnený vynález vzťahuje tiež k zostaveniu proñlu medicínskej podpornej jednotky a montážneho rámu pre aplikačný modul, v ktorom je profil medicínskej podpornej jednotky vybavený pozdĺžnou štrbinou s proñlom v tvare písmena T, pozostávajúcej z vonkajšej čiastočnej štrbiny s menšou šírkou Wo a vnútomej čiastočnej štrbiny s väčšou šírkou WÍ. Montážny rám pre aplikačný modul má vo všeobecnosti obdĺžnikový tvar s celkovou šírkou W a celkovou dĺžkou L,šírka W je menšia ako šírka Wo vonkajšej čiastočnej štrbiny takže montážny rám môže byť vložený do štrbiny s profilom v tvare písmena T a dĺžka L je menšia ako šírka Wi vnútornej čiastočnej štrbiny. Aspoň jeden roh je zaoblený do takej miery,že vzdialenosť A medzi aspoň jedným zaobleným rohom a diagonálne protiľahlým rohom je vo všeobecnosti rovnako veľká ako dĺžka vo všeobecnosti obdĺžnikového rámu a menšia ako šírka Wi vnútornej čiastočnej štrbiny, takže rám keď je už vložený cez vonkajšiu štrbinu tam môže byt otáčaný z prvej pozície na druhúpozíciu pričom rám zostáva v štrbine, umožňujúc tak pripevnenie montážneho rámu vo svojej konečnej pozícii v proñle medicínskej podpornej jednotky pred namontovanim aplikačného modulu.0016 Po tejto jednoduchej aplikácii montážneho rámu môže byť aplikačný modul zavedený cez centrálny otvor v montážnom ráme a cez otvor v proñle medicínskej podpornej jednotky, ktoré umožňujú aplikačnému modulu prejsť zo zadnej strany k prednej strane profilu medicínskej podpornej jednotky.0017 Aplikácia aplikačného modulu tiež upevňuje montážny rám vo svojej pozícii,zvlášť vďaka zodpovedajúcemu tvaru a priľahlým hranám vystupujúcej časti aplikačného modulu na jednej strane a otvoru v proñle medicínskej podpornej jednotky na strane druhej.0018 Podľa špeciálneho stelesnenia vynálezu je montážny rám vybavený pružnými časťami ktoré zaistujú bezpečné upevnenie montážneho rámu potom ako je pretočený na svoju pozíciu v ktorej sa bude aplikovať aplikačný modul.0019 Takéto pružné časti bránia zošmyknutiu sa a/alebo otočeniu sa montážneho rýmu v štrbine pred samotnou aplikáciou aplikačného modulu. Takéto pružné časti sú zvlášť užitočné tam, kde sa montovanie montážnych rámov a aplikačných modulov vykonáva v podmienkach pri ktorých proñl medicínskej podpornej jednotky nie je vždy v horizontálnej polohe.0020 Podľa špeciálneho stelesnenia montážneho rámu môže byť zaoblený viac ako jeden roh. V pripade, že sú zaoblené dva protiľahlé rohy, vyžaduje sa menej zaoblenia aby bola umožnená požadovaná voľnosť otáčania.0021 Za účelom lepšieho vysvetlenia charakteristík zverejneného vynálezu je nasledujúce uprednostňované stelesnenie montážneho rámu podľa vynálezu opisané ako priklad, bez toho aby to bolo akokoľvek obmedzujúce, s odkazom na sprievodné obrázky v ktorých

MPK / Značky

MPK: A61G 12/00, H02G 3/12

Značky: moduly, aplikačné, montážny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e11414-montazny-ram-pre-aplikacne-moduly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážny rám pre aplikačné moduly</a>

Podobne patenty