Spôsob prevencie chirurgických zrastov

Číslo patentu: E 11349

Dátum: 15.01.2004

Autori: Oray Nicholas, Mooradian Daniel

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka biomateriálov na prevenciu chirurgických zrastov pri chirurgických výkonoch.0002 Zrasty, typicky spôsobené tvorbou vnútorných zjazvených tkanív, sú jednou z hlavných príčin postchirurgických komplikácií. Vytvárajú sa v dôsledku prirodzenej reakcie organizmu na traumu chirurgického výkonu. Telesné tkanivo sa prirodzene samé opravuje po akejkoľvek incízii, kauterizácii, zošívaní alebo iných spôsoboch traumy. Zrast sa typicky tvorí, keď sa navzájom zlepia dva alebo viac povrchov, ako sú napríklad povrchy jednotlivých tkanív v mieste chirurgického výkonu počas prirodzeného hojivého procesu. Zrasty sa môžu vyskytnúť prakticky po všetkých typoch chirurgického výkonu a dokonca aj pre tých najopatrnejších a najšikovnejší chírurgov je ťažké zabrániť tvorbe zrastov.0003 Z celého radu dôvodov sa zrasty vyskytujú u veľmi vysokého percenta pacientov po chirurgických výkonoch, ako je napríklad abdominálna a panvová chirurgia, a tu sú obzvlášť problematické. Zrasty predstavujú konkrétny problém na miestach v tele, kde chirurg reže alebo manipuluje s tkanivami, ktoré by normálne mali zostať oddelené. Takéto tkanivá sa niekedy držia pohromade, čo spôsobí tvorbu tibrózne zjazvených tkanív. Keď nastane táto situácia, vznikajú chirurgické komplikácie. Najčastejšie komplikácie zahŕňajú obštrukciu čriev, ženskú neplodnosť a chronickú invalidizujúcu bolesť. Okrem bolesti a telesných komplíkácií zrasty vedú k zvýšeným výdavkom v zdravotníctve. Náklady zahŕňajú následné chirurgické výkony na odstránenie alebo oddelenie zrastov, návštevy lekára, lieky proti bolesti a kompenzáciu strateného pracovného času. Tiež, ak bude mať pacient ďalšiu operáciu v rovnakom chirurgickom mieste, môže byť takáto operácia komplikovaná existujúcimi zrastami. Chirurgovia musia stráviť značné množstvo času odstránením zrastov predtým, než môžu začať novú procedúru. To môže tiežpredĺžiť dobu zotavenia pacienta a zvyšuje riziko a náklady chirurgického0004 Prevencia zrastov je teda dôležitým cieľom chirurgickej praxe. Na prevenciu zrastov sa navrhovalo mnoho prístupov, ale všeobecne buď nevyhoveli prísnym klinickým testom alebo majú významné praktické obmedzenia. Jedným takýmto prístupom je uskutočňovanie operácie na odstránenie zrastov. V Spojených štátoch je každoročne vykonávaných niekoľko procedúr na odstránenie zrastov. Avšak tieto operácie nie sú často účinné, pretože zrast sa jednoducho vytvorí znovu.0005 Ďalší prístup pri prevencii zrastov zahŕňa použitie činidiel, ako sú napríklad protizápalové činidlá, nesteroidné protizápalové lieky, antikoagulanciá fibrinolytické činidlá, na redukciu zápalovej reakcie počas chirurgického výkonu. Protizápalové činidlá by boli prospešné, ak by boli používané vo veľkých dávkach, ale pretože veľké dávky môžu mať negatívne účinky na iné orgány(imunosupresia a oneskorené hojenie rán), je pozitívny prínos prevencie zrastov prevážený inými negatlvnymi účinkami. Okrem toho publikácie týkajúce sa ich výsledkov na redukciu zrastov neboli povzbudzujúce. Pozri Gere diZerega, MD, Contemporary Adhesion Prevention, Center for Endometriosis Care Newsletter, Copyright 1999 (see www.centerforendo.coml news/adhesions / adhesions.htm).0006 Jeden nový postup v prevencii zrastov je vývoj bariér na použitie v chirurgických procedúrach. Jeden typ bariéry zahŕňa riešenie s použitím tekutín,ktoré sú vložené na miesta chirurgického výkonu s cieľom separovat tkanivá s rizikovými povrchmi. Jeden príklad tekutej bariéry zahŕňa produkty Gliatech ADCON®, ktoré sú poskytované vo forme resorbovateľných gélov a roztokov navrhnutých na inhibíciu zrastov . Produkty ADCON® sú aplikované priamo do chirurgického miesta. Gély a roztoky sú resorbované organizmom počas približne štyroch týždňov, a nevyžadujú teda chirurgické odstránenie. Pozri prospekt o produktoch ADCON®, Gliatech, Inc., 1998. Avšak u tekutých bariér sa vyskytuje jeden problém, a to, že majú tendenciu k príliš rýchlej absorpcii, EP 1 635 731 34035 IHtakže doba ich účinku nie je postačujúca na pokrytie obdobia, počas ktorého sa najpravdepodobnejšie vytvárajú adhezívne látky.0007 Ďalším príkladom bariéry na použitie pri prevencii zrastov je štrukturálna bariéra, ako je napríklad list materiálu, ktorý je zavedený medzi vrstvy traumatizovaného tkaniva počas chirurgického výkonu. ideálna štrukturálna bariéra výhodne pretrváva počas prvých rozhodujúcich štádií hojenia, nemá žiadny účinok na hojenie rán, je bioresorbovateľná a nepodporuje rast baktérií.0008 Jeden zo známych produktov štrukturálnej bariéry, ktorý bol vyvinutý na prevenciu tvorby zrastov, je poskytovaný pod obchodným názvom SeprafilmTM, vyrábaný Genzyme Corporation. Produkty SeprafiImT sú transparentné filmy, ktoré sú navrhnuté tak, že pôsobia ako dočasná bariéra medzi dvoma vrstvami tkaniva počas skorých dní hojenia rán, a tak znižujú tvorbu zrastov. Konkrétnejšie, produkty SeprafiImW sú sterilné bioresorbovatelné transparentné zrastové bariéry zložené z dvoch aniónových polysacharidov, a to hyaluronátu sodného a karboxymetylceluiózy. Spoločne sú tieto dva biopolyméry chemicky modifikované aktivačným činidlom 1-(3 dimetylaminopropyl)-3-etylkarbodiimid hydrochloridom. Produkty SepratiImW sa hydratujú na gél počas 24-48 hodin po vložení do tela, a potom sa pomaly resorbujú z brušnej dutiny počas približne piatich dní. Z tela sú vylúčené počas 28 dní. Pozri prospekt o produktoch SeprañImTM, Genzyme Corporation, 2000.0009 Pri použití sú produkty SeprafiImTM vložené do požadovaného miesta v tele, pričom toto požadované miesto má byt čo najsuchšie. Pred vložením produktov SepratilmTM do tela je z miesta aplikácie dôkladne odsatý nadbytok tekutiny. Produkty SepraflimW sú uchovávané vo svojom baleni až do bezprostredného použitia. V jednej forme ñlm napríklad meria 5 palcov až 6 palcov, aj ked môže byť tiež odstríhnutý nožnicami na dosiahnutie požadovanej velkosti a tvaru. Pri aplikácii sa chirurg vyhýba kontaktu s akýmkoľvek tkanivovým povrchom, kým nie je priamo v mieste aplikácie. Ak nastane kontakt, je použitá mierna aplikácia štandardného irigačného roztoku na jemnémieste aplikácie, biomateriál priľne k tkanivu jemným pritlačenim biomateriálu suchou rukavicou alebo nástrojom. Biomateriál zostáva v mieste aplikácie, kým sa nerozpustí na gél. Pozri prospekt o produktoch SepratiImTM, Genzyme Corporation, 2000.0010 Aj keď produkty SepratilmTM a podobné poskytli v tomto odbore niekoľko výhod, stále trpia niekoľkými nevýhodami. Primárnou nevýhodou je to,že aj keď redukujú výskyt zrastov, redukované množstvo je menšie ako ideálne. Napríklad Genzyme uvádza, že klinické nálezy ukázali, že pri použití v abdominálnych postupoch produkty Seprañlmm zabránili adhéziám u 51 pacientov a že iba 15 pacientov liečených produktmi SeprafiImT malo ťažké zrasty. Aj keď prevencia zrastov o 51 je prospešná, je stále menšia ako ideálna. Zostáva teda potreba zlepšenej kompozície a spôsobu redukcie chirurgických zrastov a najmä kompozícii, ktoré poskytnú optimálnu kombináciu jednoduchého použitia, redukcia zrastov a použiteľnosť pre celý rad chirurgických situácií. Túto potrebu rieši predkladaný vynález.0011 Predložený vynález sa týka biomateriálu na redukciu tvorby zrastov v tele po chirurgickom postupe, s použitím remodelovateľného implantabilného biomateriálu obsahujúceho sterilné, nezosieťované, buniek zbavené a puritikované cicavčie tkanivo, v tomto materiáli je prevažne percento dostupných aminoskupín alkylované. Obzvlášť výhodný biomateriál podľa predkladaného vynálezu je opísaný vo vlastnom patente Spojených štátov č 6 312 474 pôvodcov tohto vynálezu. Pôvodcovia zistili, že biomateriál pripravený v spôsobe opísanom v patente 474 znižuje incidenciu zrastov, keď je použitý na oddelenie tkanivových povrchov po chirurgickom výkone.0012 Okrem toho výhodný biomateriál poskytuje pridanú hodnotu tým, že je remodeIovateľný v tom zmysle, že môže slúžiť ako skelet pre opätovnú celularizáciu miesta tkaniva, a je teda príjemcom štrukturálne inkorporovaný. Poskytuje teda príjemcovi mechanickú stabilitu v porovnaní s použitím napriklad tekutej alebo gélovej bariéry. Pokiaľ je ponechaný v tele po určité časové

MPK / Značky

MPK: A61L 31/00

Značky: spôsob, zrastov, chirurgických, prevencie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e11349-sposob-prevencie-chirurgickych-zrastov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prevencie chirurgických zrastov</a>

Podobne patenty