Adaptované mlieko hlavne pre dojčenskú výživu

Číslo patentu: U 469

Dátum: 11.05.1994

Autor: Rosipal Štefan

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

/ . Užitkový vzor sa doLýka adapLovaného kravského kozieho ovčieho mlieka, alebo ich zmesí určeného hlavne pre dojčenskúAdaptüvané mlieko pre dojčenskú výživu sa doteraz využíva zväčša v sušenom sLave.Podľa svojho určenia má rôzne zloženie. napr. u nás najrozšírenejšie sušené deLské mlieko obsahuje naSú známe viaceré adapLované mlieka pre dojčenskú výživu v LekuLom alebo sušenom shaveĺnapr. AO 261 186 rieši spôsob výroby adaptovaných výrobkov pre dojčenskú a deLskú výživu,ktoré obsahujú užitočnú bifidogénnu mikroflóru a enzým iysozym. AO 26 827 rieši výrobu zahusteného mlieka s maltodextrinom. vhodného pre Lekutú výživu, pričom s maltodextrínom ja miešanéplnotučné alebo zahustené mlieko.Niektoré zahraničné firmy produkujú sušenú náhražkumaterského mlieka, kde pomer kaseinu a srvátkových bielkovín ieupravený na 40/60 prídavkom demineralizovanej srvátky (5- 30). Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterologiua výživu odporúča pre dojčatá nasledovné hodnoty tekutiny(mlieko) 140 - 160 ml/kg/deň bielkoviny 2.0 ~ 2.5 g/kg energetický príjem 400 - 440 kJ/kgTieto hodnoty predstavujú najnovšie poznatky svetového výskumu.Nevýhodou vyššie uvedených a doteraz známych výrobkov je že svojím zložením prakticky obtiažne môžu splniť tieto požiadavky a to hlavne pre vysoký obsah bielkovín a solí.Negatívnym dôsledkom vyššieho obsahu a skladby sacharidov jeneprimeraná záťaž enzýmového systému v črevnej sliznhn(sacharáza) a takisto docháza k postpradiálnym výkyvom glykémie. Pomerne vysoký obsah soli a bielkovín SpôsobujeVäčšinou sú adaptované mlieka produkované v sušenom alebo zahustenom stave. čo priaznivo ovplyvňuje Lrvanlivosť výrobku. Naopak pri príprave častokrát dochádza k znehodnoteniul a to nesprávnym postupom (hmotnosť sušiny), zlou hygienou. nekvalitnou pitnou vodou , ktorá v mnohých regionoch nespĺňaPodstata úžitkového vzoru spočíva v tom , že kravské, kozie, ovčie mlieko alebo ich zmesi, o výberovej kvalite (Q)s priemernými nutričnými hodnotami na 100 go energetickom obsahu cca 272 kJ sa zriedi v potrebnom pomere kvalitnou pitnou vodou ( bez patogénnych zárodkov a 0 presne určenom obsahu minerálov L ktorá spĺňa hygienické normy pre dojčenskú výživu. Tým sa zníži obsah bielkovín na požadovanú hodnotu. Takto pripravená zmes sa môže pasterizovať. Následne sa obohatí- rastlinným olejom alebo zmesou rastlinných olejov do presneurčeného obsahu tukov v zmesi- maltodextrínom do presne určeného obsahu cukrov v roztoku3) aminokyseliny pričom,tieto sú dávkovanné do presne stanoveného obsahu,podľa rozborov jednotlivých šarží.Adaptuvané mlieko je potom homogenizované, chladené.Eventuálnym pridaním zmesi esenciálnych . poloesenciálnych a asistujúcich L-foriem aminokyselín 0,5 Ř 2 g/100 ml roztoku osobitn e taurín 30 Ú 9 O mg/l roztoku sa získa výživa vhodná pre nedonosené a hypotrofické deti.Takto pripravené adaptované mlieko sa za dodržania prísnych hygienických podmienok ball do obalov , ktoré zaručujú trvanlivosť mlieka min. 5 dní,pričom sa odporúča balenie 0.25 i 0,5 a í liter. V týchto obaloch je dishibuované do vybranejobchodnej siete. Adaptované mlieko môže byť tiež upravené známou technológiousa získa trvanlivé adaptované mlieko.Adaptované mlieko , môže byU sušené niektorým zo známych spôsobov a následne balené a expedované. Pričom sa doporučuje takto sušené mlieko pripravovať z redestilovanej vody alebo vody dodávanej výrobcom m 1 ieka.Tým bude zaručený presný obsahVýhody adaptovaného mlieka podľa úžitkového vzoru spočívajú- v optimálnom dávkovaní bielkovín , čím odpadne potreba energetického prísunu na nálož bielkovín ( 1.0 g bielkovín potrebuje 145 kJ),- rastlinný olej alebo zmes rastlinných olejov (s výhodou slnečnicový a repkový) obohatí prívod esenciálnych mastných kyselín , prírodného vitamínu E , vitamínu Ar- maltodextrlny nezaťažujú enzýmový systém v črevnej sliznici(sacharáza) , zmierňujú postprandiálne výkyvy glykémie.- menší prívod solí spolu s poklesom obsahu bielkovín zníži exkrečnú záťaž obličiek,- ľahšia príprava dávky, jednoduchý výpočet množstva potravyonadeň , ako aj nutričného krytia (150 ml/kg/deň).Rovnaká koncentrácia každej dávky odstráni možnosť poda predávkovania, ku ktorým mnohokrát dochádza pri výživev práškovej forme,- úspora el.energie , materiálu , pracovného času v mliečnych kuchynkách nemocníc a iných dojčenských ústavochl- vylúči sa závadnosĽ vody47 g výberového kravského mlieka Q kvality bolo zriedené pitnou vodou splňajúcou hygienické normy pre dojčenskú výživudo celkového objemu 100 ml tak . že obsahovalo

MPK / Značky

MPK: A23C 11/02

Značky: výživu, dojčenskú, mlieko, hlavne, adaptované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u469-adaptovane-mlieko-hlavne-pre-dojcensku-vyzivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adaptované mlieko hlavne pre dojčenskú výživu</a>

Podobne patenty