Spôsob utesňovania spoja medzi zipsom a oblekom s vložkou

Číslo patentu: E 69

Dátum: 09.04.2003

Autor: Butz Marc

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob utesňovania spoja medzi zipsom a oblekom s vložkouVynález sa týka technickej oblasti vodotesných oblekov,napríklad na vodné športy, voľný čas alebo podobné účely,pozostávajúcich z dvoch na sebe umiestnených vrstiev,z ktorých jedna je vodotesná a druhá je textilná, pričom vrstvy sú opatrenê jedným alebo viacerými vodotesnými zipsami,ktorých zúbky sú pripevnenê k dvom priliehajúcim páskam, pripojeným k dvom protiľahlým okrajom obleku.Pretože nevznikajú žiadne závažné problémy pri hermetickom vzájomnom pripojovaní uvedených pások a vodotesnej vrstvy za pomoci zváracieho procesu, vzniká problém vtedy, keď pásky majú byt pripevnenê na tkaninu druhej vrstvy. Táto operácia nevyhnutne vyžaduje vytvorenie švíka, cez ktorého otvory, aj keď sú čiastočne uzavrenê nitami švíka, môže voda prenikat dovnútra, čo je v rozpore s účelom používania vodotesného zipsu (pozri napríklad. patentový spis DE 42 12Z doterajšieho stavu techniky sú známe pokusy na odstránenie tohto problému prostredníctvom používania chlopni,majúcich zložité usporiadanie, a tieto chlopne, pokiaľ sú ohnutê proti zipsu a švíkom, chránia tieto švíky predovšetkým mechanicky pred prenikanínt vody (pozri napríklad patentovýTento systém je nielen nešikovný pri používaní, avšak tiež nie je veľmi spoľahlivý, takže nejde o stopercentnêZa účelom odstránenia hore uvedených problémov teda pôvodca predmetu tohto vynálezu vyvinul podľa jeho názoru nový spôsob, zahŕňajúci nanášanie pomocou zvárania na uvedené pásky pásov teplom zvárateľného textilného materiálu, ktoré obsahujú dve nepripevnené chlopne, usporiadané pozdĺžne vzhľadom na ich zváraciu líniu, ktoré môžu byt využité, ako bude podrobnejšie vysvetlené v ďalšom, na pripevnenie zipsu k nepriepustnej vrstve a na zakrytie pomocou spoľahlivého tesniaceho pôsobenia v oblasti švíkov, uskutočnených V pripevňovanej textilnejPredmetom tohto vynálezu je teda spôsob utesňovania spoja medzi dvoma páskami, ku ktorým sú pripevnené zúbky vodotesného zipsu, a dvoma okrajmi obleku, ako je to opísané v priloženomTeraz bude v ďalšom podaný podrobnejší opis spôsobu podľatohto vynálezu tak, aby mohol byt tento spôsob uskutočňovaný. Opis bude podaný s odkazom na priložené výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje pohľad v reze na vodotesný zips s dvoma radami nespojených zúbkov, kde je uskutočňovaný spôsob podľa tohto vynálezu, pričom pásy z teplom taviteľného textilného materiálu neboli doposiaľ privarené na ich pásky takýmspôsobom, aby bola zakrytá oblast švíka vložkyobr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na ten istý zips, ako na obr. 1obr. 3 znázorňuje perspektívny pohľad na ten istý zips, ako na predchádzajúcich obrázkoch, avšak s pásmi z teplomtaviteľného textilného materiálu privarenými na ich páskya s dvoma radami zúbkov zipsu vzájomne spojenými k sebeobr. 4 znázorňuje rovnaký pohľad V reze, ako na obr. 1, pričom sú však okraje obleku odlišne ohnuté aobr. 5 znázorňuje rovnaký pohľad v reze, ako na obr. 1,pričom sú ale dve vrstvy obleku V obrátenom vzájomnomNa obr. 1 a na obr. 2 je znázornený vodotesný zips l počas uskutočňovania spôsobu utesňovania jeho spoja podľa tohto vynálezu vodotesný zips ł v súlade so známymi princípmi pozostáva z dvoch radov zúbkov 3, §, pripevnených k dvoma páskam g, Ž, napríklad z plastovêho materiálu, ktorých úlohou je vzájomne k sebe pripojit dva okraje obleku (ktorý nie je celkovo znázornený). V danom prípade je oblek vytvorený z vodotesnej vonkajšej vrstvy 1, ktorá môže podobne byt uskutočnená z plastového materiálu, a z textilnej vložky ŠLktorá pokrýva jeho vnútrajšok.Na vonkajšej strane ge, 3 e každej z pások 3, 3 jepripojený pás 2 z teplou zvárateľného textilného materiálu. Ten. je pripevnený pomocou aspoň jednej zváracej línie Q,vytvorenej pozdĺž pozdĺžnej línie, rovnobežnej s radami zúbkov Ž, §, a to takým spôsobom, že pás 3 obsahuje prvú nepripevnenúchlopňu gg a druhú nepripevnenú chlopňu gs, jednu na každejstrane zváracej línie Q.Vodotesná vonkajšia vrstva Z je tiež zváraním pripevnená na vonkajšiu plochu chlopne gs najďalej od zúbkov Ž, §, pričomvložka § je pripevnená pomocou švíka 5 k vnútrajšku príslušnejpásky g, Ě. Z toho vyplýva, že všetky stehy švíka 5 ležiaV oblasti Z, umiestnenej medzi zváracou líniou La pridruženými radmi zúbkov Ě, Ě.V tomto mieste (pozri tiež obr. 3) je chlopňa ĚĚ každého pása 3, umiestnená čo najbližšie k zúbkom Ě, Ě, ohnutá smerom dole (pozri šípky Ě) do rovnobežnej polohy vzhľadom na vonkajšiu stranu príslušnej pásky Ě, Ě, úplne pokrývajúcejĎalšia zváracia línia Ě je potom vytvorená tak, že každá chlopňa ŽĚ, umiestnená najbližšie k zúbkom Ě, Ě, má obrys ich vonkajších okrajov hermeticky pripojený k príslušnej páske Ě,3, ktorá je pri predmetnom príkladnom uskutočnení vytvorenáz plastového materiálu, takže obklopuje oblast Ě.Výsledkom tohto opatrenia je skutočnosť, že všetky stehy švíka Ě V oblasti Ě medzi chlopňou ŽĚ a príslušnou páskou Ě, Ě sú hermeticky uzavrené, takže je zabránené akémukoľvekprieniku vody cez tieto stehy.Na výkresoch je uvažované, že až potiaľ je zameraná ako vodotesná vonkajšia vrstva Z, tak aj textilná vložka §,v miestach, kde sú pripevnené k ostatným častiam, smerom k zúbkom Ě, Ě zipsu Ě, avšak môžu byt tiež ohnutê a vytvárať zýhyb, ako je znázornená na obr. 4, takže sú zamerané v opačnom smere. To je z estetických a funkčných dôvodovvšeobecne tá najpoužívanejšia forma.vodotesnom zipse Ě, ktorý je zhodný s hore opisovaným zipsom Ě, len s tým jediným rozdielom, že vodotesná vrstva Ě jeumiestnená na vnútrajšku obleku, pričom textilná vložka Z jeumiestnená na jeho vonkajšku. Všetky úvahy, učinené

MPK / Značky

MPK: A44B 19/32, A41H 37/00

Značky: vložkou, spoja, spôsob, utesňovania, medzi, oblekom, zipsom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e69-sposob-utesnovania-spoja-medzi-zipsom-a-oblekom-s-vlozkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob utesňovania spoja medzi zipsom a oblekom s vložkou</a>

Podobne patenty