Postup inhibície prebiotického efektu potravinových proteínov

Číslo patentu: E 5607

Dátum: 16.06.2005

Autori: Sergheraert Renaud, Nguyen Tan Hung

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa zaoberá postupom inhibície probiotického alebo prebiotického efektu potravinových proteínov vzhľadom na bakteriálnu mikroflóru ústnej dutiny domácich mäsožravcov. Vynález spočíva V inhibicii tohto efektu využitím vo vode rozpustných potravinových fosfátov.0002 Ústna dutina psov a mačiek skrýva rôznu bakteriálnu mikroflóru, deliacu sa na mikroflóru aeróbnu a anaeróbnu. Táto mikroflóra sa nachádza na ústnej sliznici, na zuboch a V slinách, táto posledná je vďaka svojmu vodnatému stavu prostredím na vývoj a tiež prostriedkom difúzie mikroflóry. 0003 Pri narodení je ústna dutina zvieraťa sterilná, ale je rýchlo kolonizovaná aeróbnymi a anaeróbnymi baktériami, akonáhle Zvieracie mláďa prijíma potravu. Nielen že táto potrava nie je sterilná, ale jej proteíny rozptýlené v slinách alebo zvyšky na slizniciach, na zuboch a medzi nimi, podporujú vývoj mikrobiálnej mikroflóry. Hovoríme teda, že tieto proteíny majú prebiotický alebo probiotický efekt vzhľadon na mikroflóru (z pro, pro, a bios, život, na rozdiel od antibiotický). Je treba poznamenať, že sliny, ktoré sú produkované sterilne slinnými žľazami, by nikdy nemohli byť prostredím na vývoj a Šírenie bakteriálnej mikroflóry bez prítomnosti potravinových proteínov. 0004 Podľa predkladaného vynálezu používame bez rozdielu termíny prebiotický alebo probiotický na definíciu rovnakého efektu podporujúceho rast a/alebo metabolickú aktivitu mikroorganizmov.0005 Bohužiaľ u psov» a mačiek je každodenná ústna hygiena ťažko realizovateľná. Vyplachovanie úst dezinfekčnými činidlami,kyretáž a čistenie zubov zubnou pastou po jedle nie sú bežnými praktikami ako u človeka. Z druhej strany, psi a mačky sú čím ďalej lepšie živení, často viackrát denne, buď domácou stravou, alebo komerčnými potravinami, ktoré nazývamepetfoods. Mozu to byť potraviny suché, Šťavnaté alebopološťavnaté, snacky alebo pochúťky. Akýkoľvek je ich pôvod alebo prezentácia, všetky tieto potraviny prinášajú proteíny pôvodu živočíšneho alebo rastlinného, samozrejme potrebné na výživu zvierat, ktoré ale zanechávajú zvyšky podporujúce vývoj ústnej bakteriálnej mikroflóry.0006 Bežný vývoj mikrobiálnej flóry môže viesť k nežiaducim estetickým účinkom, ako občasný zápach z úst, ktorý by sa hodilo kontrolovať.0007 Keď sa táto bakteriálna mikroflóra vyvinie nadmerne V ústnej dutine, hostiteľské zviera môže predstavovať mnohé problémy dobre známe chovateľonl a veterinárom tým, že psi amačky majú záhyby na svojich ďasnách tvoriace ďasňové vačky- halitóza (zápach z úst),- gingivitída (zápal ďasien),~ parodontitida alebo periodontálna choroba (zápal parodontu,to znamená celku tkanív podporujúcich a upevňujúcich zuby),- faryngitída (zápal sliznice hrtanu)0008 Tento patologický nadmerný vývoj je spojený s problémami kontroly mikrobiálnej flóry, ktorý sa odlišuje od bežného vývoja, ktorý vyvoláva jednoduché nežiaduce estetické efekty.0009 Môžeme liečiť tieto problémy použitím antimikrobiálnych činidiel (Trevor Chin Quee, Trianthi Roussou and E.C.S. Chan,In vitro activity of Rodogyl against putative periodontopathic bacteria, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 24, N° 3,1983, pp. 445-447 K.S. Kornman, B. Siegrist, W.A. Soskolne and K. Nuki, The predominant cultivable subgingival flora of beagle dogs following ligature placement and metronidazole therapy,Journal of Periodontal Research, Vol. 16, 1981, pp. 251-258).0010 Avšak tieto liečby antimikrobiálnymi činidlami sú často oneskorené, môžeme ich použiť až vtedy, keď sú už problémydobre viditeľné. Je teda nutné nájsť prostriedky na zníženienadmerného vývoja bakteriálnej núkroflóry ústnej dutiny psov a mačiek skôr, ako vyvolá patoloqické problémy.0011 Žiadateľka nečakane objavila, že potravinové fosfáty sú schopné inhibovať prebiotický efekt potravinových proteínov Vzhľadom na mikroflóru ústnej dutiny domácich mäsožravcov. Je nutné, aby tieto fosfáty boli vo vode rozpustné, aby boli aktívne v slinách zvierat. Je teda výhodné použiť pyrofosfáty alebo sodné polyfosfáty. Podanie fosfátu sa môže uskutočňovať samo alebo prostredníctvom potravín, alebo akoukoľvek veterinárnou preparáciou alebo nie. V každom prípade odborník v odbore podá fosfát na použitie dostatočného množstva, aby sa nachádzal minimálne V miere 0,50 slín.0012 Podľa vynálezu W 0 93/25087 Univerzity V Indiane boli už fosfáty, a Špeciálne hexametafosfát sodný, využité ako obmedzujúce činidlá a rozpúšťadlá na zamedzenie tvorby kryštálov vápnika, ktoré tvoria zubný kameň domácich zvierat. Avšak tento skorší odbor nijako nepopísal inhibičný efekt fosfátov vzhľadom na prebiotický účinok potravinových proteínov s ohľadom na bakteriálnu mikroflóru ústnej dutiny.0013 Prekladaný vynález sa teda týka postupu inhibícíe prebíotického efektu potravinových proteínov vzhľadom na ústnu bakteriálnu mikroflóru domácich mäsožravých zvierat, uvedený postup zostáva V podaní domácemu mäsožravému zvieraťu inhibítora prebiotíckého účinku, inhibítora obsahujúceho vo vode rozpustný potravinový fosfát, vybraný medzi pyrofosfátom sodným a tripolyfosfátom sodným.0014 Tento postup inhibície je neterapeutíckým postupom, keď ide o bežnú kontrolu bakteriálnej mikroflóry.0015 Tento postup inhibície môže mať terapeutický cieľ, keď ide o kontrolu nadmerného vývoja bakteriálnej mikroflóry.0016 Podľa predkladaného vynálezu môže byť inhibítor tvorený jedným vo vode rozpustným potravinovým fosfátom alebo zmesou vovode rozpustných potravinových fosfátov.0017 Vo vode rozpustné potravinové fosfáty sú dobre známe odborníkovi v odbore, hlavne tie, ktoré sú povolené Smernicou 70/524/CEE, publikovanou v Oficiálnom Liste Európskej Únie 2 25.2.2004.0018 Výhodne je vo vode rozpustný fosfát odlišný od hekametafosfátu, výhodne vybraný medzi pyrofosfátmi a polyfosfátmi.0019 Podľa výhodného spôsobu vyhotovenia vynálezu je potravinový fosfát použitý v takom množstve, aby sa vyskytoval rozpustený v koncentrácii minimálne 0,5 V slinách zvierat. 0020 Podľa vynálezu môže byť potravinový fosfát podávaný samotný zvieratám alebo v zmesi s potravinami pre domáce mäsožravé zvieratá.0021 Potraviny sú vybrané medzi domácou stravou alebo komerčnými potravinami suchými, šťavnatými alebo pološťavnatými,snackmi alebo pochúťkami.0022 Výhodne je množstvo potravinového fosfátu v doplnkovej potrave vyššie alebo rovné l hmotnosti, výhodne zahrnuté medzi a 2 hmotnosti.0023 Podľa vynálezu môže by inhibítor pridaný k potravinám vopred nepripravený alebo tiež vopred zmiešaný.0024 Podľa iného spôsobu vyhotovenia vynálezu je inhibítor prebiotického efektu podávaný domácim. mäsožravým zvieratám vo veterinárnom prípravku alebo nie.0026 Pre všetky pokusy bola bakteriálna mikroflóra ústnej dutiny odobraná, konzervovaná v konzervačnom prostredí, potomkultivovaná v umelých slinách podľa nasledujúceho protokoluOdobranie bakteriálnej mikroflóry a priprava inokula.

MPK / Značky

MPK: A23K 1/18, A23K 1/175, A61K 33/42, A61K 8/18

Značky: potravinových, postup, efektu, inhibície, prebiotického, proteínov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e5607-postup-inhibicie-prebiotickeho-efektu-potravinovych-proteinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup inhibície prebiotického efektu potravinových proteínov</a>

Podobne patenty