Zariadenie a spôsob výroby navinutých rúrok

Číslo patentu: E 4122

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berger Adolf, Krah Karl-heinz

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob výroby navinutých rúrokVynález sa týka zariadenia, ako aj spôsobu výroby navinutých rúrok navíjaním do tvaru skrutkovnice s prekrývaním termoplastického plastového profilu, s výhodou v tvare pásu, na navíjacie jadro, pričom plastifikačnýagregát privádza plastový profil profilovanou tryskou.Zariadenia na výrobu rúrkového predmetu navíjaním pásového materiálu 2 termoplastických plastov V tvare skrutkovnice alebo v tvare špirály sú známe napríklad zo spisu DE-AS 1 281 676. Pri takom spôsobe sa pásový materiál navíja na navíjacie jadro bezprostredne po výstupe z výtlačného lisu alebo po ohreve V deformovateľnom stave s prekrývajúcim sa a/alebo na seba dosadajúcim, najmä šikmo dosadajúcim prekrývajúcim švom na navíjacie jadro a použitím tlaku a prípadne prídavného tepla sa V oblasti navinutého švuZo spisu EP-A-l 088 645 je ďalej známy spôsob a zariadenie na výrobu lepenkovej dutinky na uloženie pásového materiálu, pri ktorom sa termoplastický plast prostredníctvom výtlačného lisu môže miesiť s úlomkami vlákien a vytláčať do pásu, ktoré sa v tvare skrutkovnice navíja na navíjacieÚlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie a spôsob výroby navinutých rúrok, pomocou ktorých je možné vyrábať tlakovérúrky s veľkými priemermi bez extrémneho zväčšenia hrúbkysteny, ako to bolo v prípade doterajšej výroby navinutejNa vyriešenie tejto úlohy slúžia znaky nároku 1 avynález vytvára s výhodou také opatrenie, že plastifikačným agregátom je hnetacie zariadenie, ktoré na navíjacie jadro privádza prostrednictvom profilovanej tryskytermoplastický plast zmiešaný s výstužnými vláknami.Na základe použitia slimákového agregátu sa s termoplastickým plastom môžu miesiť aj výstužné vlákna s väčšími dĺžkami vlákien, bez toho, že by sa vlákna skracovali alebo mleli. Slimákový agregát umožňuje presne dávkované pridávanie vlákien do spracovanej taveniny, pričom dĺžka pridávaných vlákien zostáva zachovaná. Zvýšenie odolnosti voči tlaku a pevnosti v ťahu na základe vystuženia vláknami umožňuje vyrábať napríklad Väčšie priemery rúrok so stenou rúrok menšej hrúbky, a teda s menšou hmotnosťou. Na základe zvýšenia pevnosti môžu byť napriklad vyrábané tlakové rúrky s vonkajším priemerom až do 4 rn,a viac ako navinutejTaká homogenizovaná zmes z vlákien a termoplastického materiálu nemôže byť pri zachovaní dĺžky vlákien vyrobená doterajším výtlačným lisom na základe veľmi veľkých šmykových sil, pretože vlákna sa na základe vznikajúcich šmykových silTermoplastický plast pozostáva s výhodou 2 polyetylénualebo polypropylénu. Nepoužívajú sa žiadne granulátys plnivami, ale polyetylénový qranulát alebo polypropylenový granulát sa V hnetači plastifikujú a opatria výstužnými prostriedkami v tvare vlákien, pričom sú vhodné V zásadevšetky výstužné vlákna zvyšujúce pevnosť.Výstužné vlákna pozostávajú s výhodou z plastu, skla a/alebo kovu, pričom najmä sklenené vlákna, avšak aj aramidové vlákna a/alebo uhlíkové vlákna spôsobujú vo veľkejKeď sa navíja väčší počet vrstiev plastového profilu,uskutočňuje sa to pod rozdielnym prívodným uhlom, takže vláknami Vystužené na sebe ležiace navinuté vrstvy sa križujú a tým sa prídavne zvýši odolnosť navinutých rúrok protiNa vonkajšej strane navinutej rúrky môže byť prídavne na zvýšenie tuhosti rúrky a nwmentu zotrvačnosti na vonkajšiustenu rúrky navinutý profil, s výhodou rúrkový profil.Dĺžka výstužných vlákien činí aspoň približne 2 mms výhodou však viac než 4 mm až po nekonečné vlákna.Slimákový hnetaci agregát je vhodný na spracovanietakých dĺžok vlákien až po nekonečné vlákna.Termoplastická zmes vystužená vláknami homogenizovaná v slimákovom hnetači pozostáva 2 asi 60 až asi 94 hmotn. polyetylénu alebo polypropylénu, 2 asi 1 až asi 10 adhezívneho činidla, ako aj z asi 5 až asi 40 hmotn. výstužných vlákien rovnomerne rozmiestene usporiadanýchAdhezívne činidlo pritom slúži najmä na zlepšenieadhézie medzi polyetylénom alebo polypropylénom a vláknami.Pridavne k tejto aspoň jednej vrstve, ktorá je vytvorená z plastových profilov vystužených vláknami môžu byť na navíjacie jadro ešte navinuté najvnútornejšie a/alebo najviac vonkajšia navinutá vrstva z polyetylénu alebo vláknitejV nasledujúcom je s odkazom na výkresy bližšie objasnenéPritom znázorňujú obr. 1 zariadenie podľa vynálezu. na výrobu navinutých rúrok v bokoryse,obr. 2 zariadenie podľa obr. 1 v pôdoryse aobr. 3 navíjanie väčšieho počtu navinutých vrstiev.Obr. 1 znázorňuje zariadenie na výrobu navinutej rúrky prekrývaným navíjaním termoplastického plastového profilu 2,s výhodou V tvare pásu, do tvaru skrutkovnice natemperovateľné alebo vyhrievateľné navíjacie jadro 1.Slimákový hnetací agregát 3 použitý na plastifikovanie je uložený na vratne sa pohybujúcich saniach 5, ktoré sú vratne pohyblivé na vedení 6 paralelne s navíjacím jadrom 1,pričom plastový profil 2 sa na navíjacie jadro 1 privádza zoslimákoveho hnetacieho agregátu 3 profilovanou tryskou 4.Ako je zrejmé z pôdorysu na obr. 2, je plastový profil 2privádzaný profilovou tryskou 4 na navíjacie jadro l pod

MPK / Značky

MPK: B29C 53/00, F16L 9/00, B29C 47/10

Značky: spôsob, zariadenie, navinutých, rúrok, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e4122-zariadenie-a-sposob-vyroby-navinutych-rurok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob výroby navinutých rúrok</a>

Podobne patenty