Spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri kameňa

Číslo patentu: E 20314

Dátum: 15.12.2009

Autor: Bicakci Sevan

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri kameňaVynález sa týka spôsobu na vytvorenie obrazu vo vnútri priehľadných kameňov.Vynález sa konkrétne týka spôsobu na vytvorenie rôznych tvarov v trojrozmernom formáte vo vnútorných častiach drahých kameňov a/alebo v materiáloch používaných v klenotníctve.vykonávajú sa uskutočnenia v oblasti spracovania vo vnútri a na povrchu rôznych kameňov s cieľom vytvoriť obrazy z rôznych návrhov, obrázkov a tvarov vo vnútorných častiach priehľadných kameňov. Uvedené spracovanie sa vykonáva najjednoduchším spôsobom pomocou náčrtkov a farbiacej povrchovej vrstvy na kameni. Ďalšie uskutočnenie sa týka procesov realizovaných vo vnútri priehľadných kameňov. Ďalšou aplikovanou metódou je spracovanie vnútornej časti kameňa tak. aby sa získal obraz na povrchu. Uvedené metódy sprevádzajú niektoré problémy z hladiska aplikácie. Vyrezanie vnútornej časti kameňa prináša riziko jeho poškodenia. Vždy existujú riziká, napríklad prelomenie alebo oslabenie kameňa počas vyberania jeho vnútornej časti. Spracovanie vnútornej časti kameňa nie je jednoduché ani pri využití moderných spracovaterských nástrojov. Jedna z uvedených aplikácií je opísaná v rámci žiadosti o udelenie patentu číslo TR 200607117 , kde je označená ako proces spracovania sôch v kameni. Uvedená žiadosť opisuje proces, ktorý zahŕňa Vyrezanie vnútornej časti kameňa a jej odstránenie pomocou špeciálnych metód a nanesenie povrchového náteru do vzniknutej dutiny a jej vyplnenie materiálom. Spracovanie zahŕňa 3 kroky, ktorými sa vytvorí dutina erodovaním dolnej časti klenotníckeho kameňa pomocou mechanickej metódy podľa potrieb požadovanej architektúry, pričom erodovaný tvar s dutinou sa jednoducho nechá tak,ako je, alebo sa natrie príslušnou farbou a dutina v kameni sa po nátere vyplní pomocou plniaceho materiálu s podobnou tvrdosťou, ako je tvrdosť kameňa.Uvedená technika a aplikácie slúžia na vytvorenie dvojrozmerného obrazu vo vnútri alebo na povrchu kameňa. Známe technické aplikácie neumožňujú vytvoriť trojrozmerný obraz na povrchu alebo vo vnútri kameňa. V rámci rozvoja zobrazovacích technológií sa alternatívou dvojrozmerných obrazov bez hĺbky stala možnosť vytvoriť trojrozmerné obrazy. Vytvorenie trojrozmerného obrazu na povrchu alebo vo vnútri kameňa umožňuje vytvoriť efekt, ktorý je ovela bližší reálnemu efektu materiálu a je jedným z faktorov určujúcich preferencie spotrebiteľa. V záujme vytvorenia trojrozmerného obrazu a hĺbky sa vykonáva postupné vyrezávanie hmoty z kameňa, čím je možné vytvoriť trojrozmerný obraz. Nie je síce tak podobný reálnemu vzhľadu, ale je možné dosiahnuť hĺbku. Aj keď je to možnosť vytvorenia takéhoto obrazu jedného tvaru, kedy sú obrazy objektov od seba nezávislé, postupnévyrezávanie je však stále neprimerané.Patent US 6003228 opisuje metódu na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri priehľadného kameňa, pričom kroky spracovania zahŕňajúo pripojenie trojrozmerného objektu k vnútornému povrchu vonkajšej schránky, ktorú tvorí vyrezávaná vnútorná vrstva uvedeného priehľadného kameňa.V snahe odstrániť uvedené nevýhody je cieľom vytvorit klenotnícky materiál s trojrozmerným vzhladom.Na základe súčasného stavu techniky je účelom vynálezu odstrániť existujúce nevýhody prostredníctvom zdokonalení vo výrobných metódach používaných na vytvorenie rôznych trojrozmerných tvarov vo vnútorných častiach drahých kameňov a/alebo materiálu používaného najmä v klenotníctve.Ďalším účelom vynálezu je opísať metódy spracovania kameňa na dosiahnutie detailov obrazu podobných reálnemu obrazu, ktoré sú určené pre požadovanú časť klenotov a dekoratívnych prostriedkov, ako sú prsteň, náramok,náhrdelník, náušnice, brošne a manžetové gombíky. Ďalším účelom vynálezu je dosiahnuť lepšiu vizuálnu hĺbku. Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť vizuálny efekt vzorov, tvarov, obrazov a kresieb viac podobných realite.Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť komplexné tvary s rôznymi detailmi. Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť farbené a nefarbené obrazy. Tým sa poskytli rôzne alternatívy v klenotníctve. Využilo sa preto spracovanie tvarov, ktoré nie sú určené na použitie v klenotníctve. Týmto spôsobom sa predišlo využitiu cudzích materiálov vďaka tomu, že sa využíva kresba na kameni. Tým sa zabránilo zvýšeniu hodnoty klenotníckeho materiálu.V záujme dosiahnutia uvedených cieľov ide o metódu na vytvorenie trojrozmerného obrazu v priehľadných kameňoch používaných ako drahé kamene a materiál najmä v klenotníctve a v oblasti spracovania drahých kameňov.Vynález je detinovaný nárokmi uvedenými nižšie.V záujme dosiahnutia cieľov uvedených vyššie je vynález spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri priehľadného kameňa (1), pričom kroky. vytvorenie najmenej jedného výplňového tvaru na povrchu trojrozmerného objektu, o vytvorenie najmenej jednej priehľadnej výplňovej vrstvy na povrchu uvedeného trojrozmerného objektu, o pripojenie trojrozmerného objektu k vnútornému povrchu vonkajšej schránky, ktorý je vytvorený vyrezávaním zuvedenej vnútornej vrstvy priehľadného kameňa.Vo výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu je uvedeným výplňovým tvarom výplň vonkajšieho tvaru vytvoreného vo vonkajšom povrchu trojrozmerného objektu.Vo výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu je uvedeným výplňovým tvarom výplň vnútorného tvaru vytvoreného vo vnútornom povrchu trojrozmerného objektu, ktorý tvorí najmenej jedna dutina vytvorená vyrezávaním.V záujme dosiahnutia cieľov uvedených vyššie je uvedená priehľadná vrstva vytvorená na vonkajšom povrchu alebo na vnútornom povrchu trojrozmerného objektu.Prehľad obrázkov na mzkresochObrázok 1 a je všeobecný pohľad na ilustráciu kameňa so spracovanouObrázok 1 b je pohľad v reze na vyrezanú formu kameňa v ilustračnomuskutočnení zobrazenom na obrázku 1 a.Obrázok 1 c je pohľad v reze na vyrezanú formu kameňa pokrytú vrstvou v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 b.Obrázok 1 d je pohľad v reze na formu kameňa so spracovanými vrstvami vo vnútornej časti v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 c.Obrázok 2 a je všeobecný pohľad na kameň a k nemu pripojený trojrozmerný objekt v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 a.Obrázok 2 b je pohľad v reze na kameň s vnútornou dutinou a trojrozmerný objekt v ňom v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 b.Obrázok 2 c je pohľad v reze na výplň a trojrozmerný objekt vytvorené v kameni s dutinou v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 2 b.Obrázok 2 d je pohľad v reze na trojrozmerný objekt vložený do kameňa svnútornou výplňou a opracovaný v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 c.Obrázok 2 e je pohľad v reze na trojrozmerný objekt s výplňou na vnútornom povrchu a opracovaný a pripojený ku kameňu s vnútornou výplňou opracovanému v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 1 d a 1 e.Obrázok 2 f je pohľad v reze na trojrozmerný objekt s výplňou vo vnútri, ktorý je opracovaný a pripojený ku kameňu s vnútornou výplňou opracovanému v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 1 d a 1 e.vonkajšia schránka ÍSJ Dutína

MPK / Značky

MPK: B44F 1/06, B44C 3/10, B44F 7/00

Značky: vnútri, spôsob, trojrozměrného, vytvorenie, kameňa, obrazů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e20314-sposob-na-vytvorenie-trojrozmerneho-obrazu-vo-vnutri-kamena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri kameňa</a>

Podobne patenty