Spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri kameňa

Číslo patentu: E 19807

Dátum: 15.12.2009

Autor: Bicakci Sevan

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na vytvorenie trojrozmeného obrazu vo vnútri kameňavynález sa týka spôsobu na vytvorenie obrazu vo vnútri priehladných kameňov.Vynález sa konkrétne týka spôsobu na vytvorenie rôznych tvarov v trojrozmernom formáte vo vnútorných častiach drahých kameňov a/alebo v materiáloch používaných v klenotníctve.vykonávajú sa uskutočnenia v oblasti spracovania vo vnútri a na povrchu rôznych kameňov s cieľom vytvoriť obrazy z rôznych návrhov, obrázkov a tvarov vo vnútorných častiach priehladných kameňov. Uvedené spracovanie sa vykonáva najjednoduchším spôsobom pomocou náčrtkov a farbiacej povrchovej vrstvy na kameni. Ďalšie uskutočnenie sa týka procesov realizovaných vo vnútri priehladných kameňov. Ďalšou aplikovanou metódou je spracovanie vnútornej časti kameňa tak,aby sa získal obraz na povrchu. Uvedené metódy sprevádzajú niektoré problémy z hladiska aplikácie. Vyrezanie vnútornej časti kameňa prináša riziko jeho poškodenia. Vždy existujú riziká, napríklad prelomenie alebo oslabenie kameňa počas vyberania jeho vnútornej časti. Spracovanie vnútornej časti kameňa nie je jednoduché ani pri využití moderných spracovatelských nástrojov. Jedna z uvedených aplikácií je opísaná v rámci žiadosti o udelenie patentu číslo TR 200607117, kde je označená ako proces spracovania sôch v kameni. Uvedená prihláška opisuje proces, ktorý zahŕňa vyrezanie vnútornej časti kameňa a jej odstránenie pomocou špeciálnych metód a nanesenie povrchového náteru do vzniknutej dutiny a jej vyplnenie materiálom. Spracovanie zahŕňa 3 kroky, ktorými sa vytvorí dutina erodovaním dolnej časti klenotníckeho kameňa pomocou mechanickej metódy podľa potrieb požadovanej architektúry, pričom erodovaný tvar s dutinou sa jednoducho nechá tak,ako je, alebo sa natrie príslušnou farbou a dutina v kameni sa po nátere vyplní pomocou plniaceho materiálu s podobnou tvrdosťou, ako je tvrdosť kameňa.Uvedená technika a aplikácie slúžia na vytvorenie dvojrozmerného obrazu vo vnútri alebo na povrchu kameňa. Známe technické aplikácie neumožňujú vytvoriť trojrozmerný obraz na povrchu alebo vo vnútri kameňa. V rámci rozvoja zobrazovacích technológií sa alternatívou dvojrozmerných obrazov bez hĺbky stala možnosť vytvoriť trojrozmerné obrazy. Vytvorenie trojrozmerného obrazu na povrchu alebo vo vnútri kameňa umožňuje vytvoriť efekt, ktorý je oveľa bližší reálnemu efektu materiálu a je jedným z faktorov určujúcich preferencie spotrebiteľa. V záujme vytvorenia trojrozmerného obrazu a hĺbky sa vykonáva postupné vyrezávanie hmoty z kameňa, čím je možné vytvoriť trojrozmerný obraz. Nie je sice tak podobný reálnemu vzhľadu, ale je možné dosiahnuť hĺbku. Aj keď je to možnosť vytvorenia takéhoto obrazu jedného tvaru, kedy sú obrazy objektov od seba nezávislé, postupné vyrezávanie je však stále neprimerané.V patente US 6 003 228 je opísaná metóda vytvorenia trojrozmerného obrazu vo vnútri priehľadného kameňa, ktorá zahŕňa tieto kroky spracovania- vyrezanie vnútornej strany kameňa (kol. 7, I. 25 - 38), vytvorenie dutiny a ponechanie vonkajšej schránky,- pripojenie najmenej jedného trojrozmerného objektu k vnútornému povrchu v kameni a uzatvorenie dolnej časti kameňa (kol. 10, l. 12 - 34, obr. 16, 17).V snahe odstrániť uvedené nevýhody je cieľom vytvoriť klenotnícky materiál s trojrozmerným efektom.Na základe súčasného stavu techniky je účelom vynálezu odstrániť existujúce nevýhody prostrednictvom zdokonaleni vo výrobných metódach používaných na vytvorenie rôznych trojrozmerných tvarov vo vnútorných častiach drahých kameňov a/alebo materiálu používaného najmä v klenotníctve.Ďalším účelom vynálezu je opísať metódy spracovania kameňa na dosiahnutie detailov obrazu podobných reálnemu obrazu, ktoré sú určené pre požadovanú časť klenotov a dekoratívnych prostriedkov, ako sú prsteň, náramok,náhrdelník, náušnice, brošne a manžetové gombíky. Ďalším účelom vynálezu je dosiahnuť lepšiu vizuálnu hĺbku. Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť vizuálny efekt vzorov, tvarov, obrazov a kresieb viac podobných realite.Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť komplexné tvary s rôznymi detailmi. Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť farbené a nefarbené obrazy. Tým sa poskytli rôzne alternatívy v klenotníctve. Využilo sa preto spracovanie tvarov, ktoré nie sú určené na použitie v klenotníctve. Týmto spôsobom sa predišlo využitiu cudzích materiálov vďaka tomu, že sa využíva kresba na kameni. Tým sa zabránilo zvýšeniuV záujme dosiahnutia uvedených cieľov ide o metódu na vytvorenie trojrozmerného obrazu v priehľadných kameňoch používaných ako drahé kamene amateriál najmä v klenotníctve a v oblasti spracovania drahých kameňov. Vynález je definovaný nárokmi uvedenými nižšie.Výhodným uskutočnením vynálezu je metóda na vytvorenie trojrozmerného obrazu v uvedenom priehľadnom kameni, ktorá v rámci spracovania zahŕňa kroky vyrezania vnútra uvedeného priehľadného kameňa, vytvorenia dutiny v kameni a vonkajšej schránky, vytvorenia najmenej jedného nákresu na vnútornom povrchu vonkajšej schránky, nanesenia najmenej jednej priehľadnej výplňovej vrstvy na vnútorný povrch vonkajšej schránky, vytvorenia najmenej jedného nákresu na vnútornom povrchu uvedenej výplňovej vrstvy, postupného zopakovanie vytvárania nákresu a nanášania výplňovej vrstvy na vnútornom povrchu uvedenej výplňovej vrstvy podľa návrhu, pripojenia najmenej jedného trojrozmerného objektu k vnútornej vrstve v dolej časti a uzatvorenie dolnej časti kameňa.Prehľad obrázkov na yýkresochObrázok 1 a je všeobecný pohľad na ilustráciu kameňa so spracovanou vnútornou stranou kameňa.Obrázok 1 b je pohľad v reze na vyrezanú formu kameňa v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 a.Obrázok 1 c je pohľad v reze na vyrezanú formu kameňa pokrytú vrstvou v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 b.Obrázok 1 d je pohľad v reze na formu kameňa so spracovanými vrstvami vo vnútornej časti v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 c.Obrázok 2 a je všeobecný pohľad na kameň a k nemu pripojený trojrozmerný objekt v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 a.Obrázok 2 b je pohľad v reze na kameň s vnútornou dutinou a trojrozmerný objekt v ňom v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 b.Obrázok 2 c je pohľad v reze na výplň a trojrozmerný objekt vytvorené vkameni s dutinou v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 2 b.Obrázok 2 d je pohľad v reze na trojrozmerný objekt vložený do kameňa s vnútornou výplňou a opracovaný v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázku 1 c.Obrázok 2 e je pohľad v reze na trojrozmerný objekt s výplňou na vnútornom povrchu a opracovaný a pripojený ku kameňu s vnútornou výplňou opracovanému v ilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 1 d a 1 e.Obrázok 2 f je pohľad v reze na trojrozmerný objekt s výplňou vo vnútri, ktorý je opracovaný a pripojený ku kameňu s vnútornou výplňou opracovanému vilustračnom uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 1 d a 1 e.2 Vyplňujúca vrstva 5.2 výplň vnútorného tvaru 3 Rytie 5.3 Výplň vonkajšieho tvaru 4 ReliéfAplikácie zobrazené na obrázkoch vynálezu sa týkajú výrobnej metódy použitej na vytvorenie rôznych tvarov v trojrozmernom formáte vo vnútornýchčastiach drahých kameňov a/alebo v materiále používanom v klenotníctve.

MPK / Značky

MPK: B44F 1/06, B44F 7/00, B44C 3/10

Značky: vytvorenie, vnútri, obrazů, spôsob, trojrozměrného, kameňa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e19807-sposob-na-vytvorenie-trojrozmerneho-obrazu-vo-vnutri-kamena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na vytvorenie trojrozmerného obrazu vo vnútri kameňa</a>

Podobne patenty