Jazdec s dvoma ťažnými pútkami

Číslo patentu: E 1509

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bernasconi Sergio

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jazdec s dvoma ťažnými pútkami Oblasť techniky0001 Vynález sa týka technickej oblasti zipsov alebo zdrhovadiel, ktoré, ako je všeobecne známe, v podstate pozostávajú z dvoch radov protiľahlých zúbkov, vzájomne na seba spojovaných alebo vzájomne od seba rozpojovaných prostredníctvonn posuvu špeciálne utvoreného člena, známeho ako jazdec, pozdĺž týchto zúbkov prostredníctvom tiahnutia za časť jazdca, ktorá pôsobí ako držadlo, pričom je známa ako ťažné pútko, ktoré je pripojené na jazdec pomocou krúžka, vytvoreného na jeho konci alebo pripojeného na jeho koniec.0002 Aby bolo umožnené ovládanie jazdca 2 každej strany zdrhovadla, boli jazdce opatrené dvoma ťažnými pútkami, umiestenými súmerne vzájomne voči sebe na protiľahlých stranách ako jazdce, tak aj zdrhovadlá (viďnapríklad patentový spis US 3 038 227 A).0003 Vynález sa týka jazdca zdrhovadla zhoraJazdec je opatrený uvoľňovačom, umiesteným vo vnútri jeho dutého telieska a opatreným západkou, ktorá pokiaľ sa jazdec nemá pohybovať je zatláčaná pružnými prostriedkami medzi zúbky zdrhovadla, V dôsledku čoho blokuje jazdca0004 Existuje potreba vytvoriť rôzne súčiastky jazdca s dvoma ťažnými pútkami takým. spôsobom, aby bol uvoľňovač rozpojený od zúbkov zdrhovadla pri ovládaní ktoréhokoľvek zozhora uvedených dvoch ťažných pútiek.0005 Vynálezca jazdca s dvoma ťažnými pútkami podľa tohto vynálezu vyvinul spoľahlivé a nenákladné riešenie, ktoré rieši zhora uvedený problém veľmi jednoduchým spôsobom.0006 U jazdca podľa tohto vynálezu je jedno z dvoch ťažných pútiek pripojené svojim krúžkom priamo na zhora uvedený uvoľňovač, a to tak, aby bol rozpojený zo zúbkov prostredníctvonl prekonania odporu zhora opísaných pružných prostriedkov, pričom krúžok ďalšieho ťažného pútka tlačí na naklonenú rovinu, vytvorenú na tuhom člene, umiestenom V dutom teliesku jazdca, tak, že pri ovládaní sa tento tuhý člen otáča a tlačí na spodný koniec čapika, usporiadaného pohyblivo vo vnútri dutého telieska, pričom horný koniecPokiaľ sa tento čapík pohybuje smerom hore, tak rozpája uvoľňovač od zúbkov zdrhovadla, pričom podobne prekonávaodpor už zhora opísaných pružných prostriedkov.0007 Predmetom tohto Vynálezu je preto jazdec sa dvoma ťažnými pútkami, ktorý je opísaný V priloženomPrehľad obrázkov na Žkresoch0008 Teraz bude v ďalšom uvedený podrobný opisvýhodného ilustratívneho uskutočnenia jazdca s dvoma ťažnýmipútkami podľa tohto vynálezu, ktorý bude podaný 5 odkazomna priložené obrázky výkresov, kde- obr. 1 znázorňuje pohľad V pozdĺžnom reze na jazdec s dvoma ťažnými pútkami podľa tohtovynálezu, pričom uvoľňovač je vložený medzi zúbky- obr. 2 znázorňuje pohľad V pozdĺžnom reze na jazdec podľa obr. 1, pričom uvoľňovač jerozpojený zo zúbkov zdrhovadla prostrednictvomovládania horného ťažného pútka- obr. 3 znázorňuje pohľad v pozdĺžnom reze na jazdec podľa obr. l, pričom uvoľñovač je rozpojený zo zúbkov zdrhovadla prostredníctvomovládania spodného ťažného pútka a- obr. 4 znázorňuje rozložený perspektivný pohľad na jazdec podľa predchádzajúcich obrázkov, kde je možné vidieť tvary a polohy jeho rôznychvynálezu je opatrený dvoma ťažnými pútkami 2 a Ž, usporiadanými súmerne na každej strane dutého telieska 3V tomto opise bude duté teliesko É opisovane tak, ako by bolo uskutočnené ako jedna súčasť, avšak v skutočnosti, ako je znázornená v rozloženonl pohľade na obr. 4, toto duté teliesko Q pozostáva z niekoľkých súčastí, ktoré sú spoluspojené a vzájomne na seba pripevnené prostredníctvom známychtakmer pri všetkých známych jazdcoch, krúžkont ga a áäa nakonci, pomocou ktorého sú pripevnené na jazdec.zhora uvedené duté teliesko A obsahuje uvoľňovač Ě,ktorého západka É je usporiadaná na vloženie medzi zúbky zdrhovadla (pričom tieto zúbky nie sú na obrázkoch výkresov znázornené zo zrejmých dôvodov nevyhnutnosti jasnosti), a to na zabránenie posúvania jazdca 1 vzhľadom k týmto zúbkom, a tým otváranie alebo zatváranie zdrhovadla, pokiaľ to nie je0011 Uvoľňovač Ž je udržiavaný so západkou É V zhora uvedenej zablokovanej polohe prostredníctvom pružných prostriedkov, ktoré sú V danom prípade uskutočnené vo forme pružného pásika 1, ktorý sa pružne ohýba, je vytvorený integrálne s uvoľňovačom Ě a je uložený v dutom teliesku 3jazdca 1 takým spôsobom, že vyvíja tlak na jeho vnútornú0012 Pokiaľ je žiadúce uvoľniť zúbky (ktorých oblasť je označená Šípkou Q ako vedenie), aby sa jazdec l moholpohybovať, tak používateľ jednoducho otočí horné tažnépútko 2 smerom hore a tiahne ním vo vhodnom smere za účelomotvorenia alebo uzatvorenia zdrhovadla jeho krúžok ga, ktorý

MPK / Značky

MPK: A44B 19/24

Značky: jazdec, dvoma, ťažnými, pútkami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e1509-jazdec-s-dvoma-taznymi-putkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jazdec s dvoma ťažnými pútkami</a>

Podobne patenty