Príprava usporiadania valcov na vytváranie dekórov na povrchu drevených materiálov

Číslo patentu: E 14695

Dátum: 15.09.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Príprava usporiadania valcov na vytváranie dekórov na povrchuVynález sa týka spôsobu prípravy usporiadania valcov ako aj sady valcov na vytváranie dekórov na povrchu drevenýchspracovávané na panely, sú spravidla povrchovo potiahnuté.aj ochrana pred vlhkosťou je pritom žiaduce dosiahnutie určitej atraktívnej optiky. Ako typické drevené materiály sú používané drevotrieskové dosky, vysoko a stredne pevné drevovláknité dosky, preglejkové dosky a OSB-dosky, pričom sú v zmysle tohto vynálezu k drevenýnx materiálonl tiež počítanémasívne drevené dosky a masívne drevo.Zo stavu techniky sú vedľa povliekacích spôsobov, u ktorých sú umelé živice zlisované s dreveným materiálom, známe tiež také, u ktorých je najmenej jedna, spravidla však niekoľko farebných alebo lakových vrstiev, nanášaných v kvapalnom stave, a následne sú usušené alebo vytvrdené. Takýto povliekací spôsob je pomerne lacný a jednoduchý. K nanášaniu jednotlivých vrstiev sú s výhodou používané valce, ktoré sa odvaľujú po povrchu dreveného materiálu a pritomodovzdávajú vopred uloženú kvapalnú farbu alebo lak (nepriamyTypická štruktúra takého povlaku obsahuje ako prvý základný náter a na ňom farebnú dekoračnú vrstvu, na ktorej sa opäť nachádza jedna alebo niekoľko konečných lakových vrstiev. Lakové vrstvy povrchový povlak uzatvárajú. Zatiaľ čo je farebný dojem daný dekoračnou vrstvou a prípadne základným náterom, sú povrchové vlastnosti ako drsnosť a reflexné chovanie určené konečnými lakovými vrstvami. Ďalej môžu maťrôzne lakové vrstvy rôznu opacitu.Niekedy môže byť žiaduce, štruktúrovať povrchy trojrozmerne, či už prostredníctvom optického účinku, alebo prostredníctvom trojrozmerného vytvorenia povrchu. U kvapalinového nanášania farby alebo laku bez následného lisovania je stále trojrozmerné vytvorenie povrchu obťažné,ale je možné použiť optické štruktúrovanie, tým že sú napríklad V rôznych oblastiach nanesené lakové vrstvy s rôznymi vlastnosťami, najmä s rôznou mierou lesku. Tým je povrchu, ktorý neobsahuje žiadne nerovnosti, možné dodaťNajmä u imitácií dreva je často žiaduce, napodobiť pórovú štruktúru imitovaného dreva nie len farebne, ale ju vytvoriť lepšie tým, že je použitý napríklad pre približne trojrozmerný vnem matný lak k zvýrazneniu pórov a lesklý lak pre okolie. Pre to je však nutné, nanášať každý 2 oboch druhov lakov vlastným valcom. Najmenej jeden z týchto valcov musí vykazovať povrchovú štruktúru, takže nanáša lak na povrch dreveného materiálu len časťami svojho povrchu. Valec s povrchom, ktorý napriklad k vytvoreniu optických pórov nanáša lak len čiastočne, je v nasledujúcom označený ako štruktúrovanýPre realistický, konzistentný optický dojem musí byť pórový vzor, ktorý je sugerovaný prostredníctvom horných lakových vrstiev, prispôsobený k naspodku ležiacemu farebnému dekóru. Preto je podľa stavu techniky nutné, k valcu alebo k valcom, ktoré sú použité pre farebný dekór, nazývaným v nasledujúcom farbiace dekoračné valce, vždy pripraviť štruktúrovaný lakovací nanášací valec, ktorý je tak prispôsobený farebnému dekóru vytváranému farbiacimidekoračnými valcami, že spoločne vytvárajú trojrozmerneTakéto usporiadanie valcov, u ktorých je štruktúrovaný lakovací valec alebo štruktúrny valec k dezénovaniu lakovejvrstvy prispôsobený farbiacemu dekoračnému valcu, je napríklad opísané V WO 2006/002917 A 2.Tiež DE 10 2005 042 658 B 3 Kronotec AG opisuje dosku z dreveného materiálu, u ktorej je v uzatváracej vrstve usporiadanej prostredníctvom dekoračnej vrstvy vytvorenáraziacimi valcami dekóra prispôsobená štruktúra.Z DE 24 45 051 je okrem toho známe razenie fólies dreveným. dekórom, aby boli napríklad zdôraznené zvláštneK vytvoreniu prispôsobených štruktúr na dekóre musí však byť u všetkých týchto dokumentov pripravený pre dekór najmenejjeden štruktúrovaný lakový alebo raziaci valec.Z toho vyplýva problém, že návrh a najmä presná výroba štruktúrovanej dosky sú spojené s časovými a finančnými nákladmi, ktoré nastávajú u každého nového dekóra. Prípravatakýchto usporiadaní valcov z farebných. dekoračných valcov aštruktúrovaných lakových nanášacích valcov pre len jeden dekórVynález si klade za úlohu navrhnúť zjednodušený spôsob prípravy usporiadania valcov ako aj sady valcov na vytváraniedekóra na povrchu drevených materiálov.Tato úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom prípravy usporiadania valcov na vytváranie dekóra na povrchu drevenýchmateriálov podľa nároku 1 a sady valcov podľa nároku 9.Spôsob je vyznačený tým, že najmenej dva rôzne farbiace dekoračné valce na vytváranie dvoch rôznych dekórov sú prispôsobené štruktúrovanému lakovaciemu nanášaciemu valcu. K tomu je najprv zistené, ktoré farebné dekóry umožňujú porovnateľné povrchové vytvorenie, napríklad ktoré druhy dreva vykazujú podobnú pórovú štruktúru. Následne je stanovená presná štruktúra štruktúrovaného lakovacieho nanášacieho valca, na ktorú je pOtOHl prispôsobený presný vzhľad rôznychTýmto spôsobom vznikajú náklady na vývoj a výrobu štruktúrovaného lakovacieho nanášacieho valca pre skupinu dekórov len jednou. Sú teda ušetrené financie a tiež čas, a síce v tej väčšej miere, čím viac farebných dekórov soštruktúrovaným lakovacím nanášacím valcom korešponduje.Okrem toho je ušetrený čas tiež pri výrobe, lebo štruktúrovaný lakovaci nanášací valec nemusí byť pri prestavbe na iný dekór vymenený. To je obrovskou Výhodou najmä vtedy, keď sa podarí tie typy dekórov, ktoré sú hlavne požadované,

MPK / Značky

MPK: B41M 1/24, B44C 1/24, B41M 1/38, B44C 5/04

Značky: materiálov, dřevěných, valcov, vytváranie, povrchu, príprava, usporiadania, dekórov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e14695-priprava-usporiadania-valcov-na-vytvaranie-dekorov-na-povrchu-drevenych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príprava usporiadania valcov na vytváranie dekórov na povrchu drevených materiálov</a>

Podobne patenty