Vnútromaternicové kontracepčné teliesko

Číslo patentu: E 8885

Dátum: 20.09.2007

Autor: Karpati Melinda-kinga

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka vnútromaternícového kontracepčného telieska IUD), ktoré obsahuje nosný korpus a aktívnu kovovú zliatinu, ktorá obsahuje zinok, meď, mangán, zlato a/lebo striebro.0002 Použitie vnútromaternícového telieska obsahujúceho meď ako aktívny kov je známe od sedemdesiatych rokov. Dokumenty Spojených štátov č. 4 198 966 a Spojených štátov č. 4 353 363 popisujú vnútromaternicové kontracepčné teliesko obsahujúce nosný korpus opatrený na jednej strane ramienky a na opačnej strane vláknom, ktoré obsahuje ako aktívnu zložku meď. Drôt vyrobený z medi je navinutý vo forme špirály na nosnom korpuse. Meď má voči spermiám spermicídnu funkciu. Je tiež známe, že pre dosiahnutie spoľahlivosti kontracepčnej účinnosti po dobu 3 až 5 rokov je nevyhnutné použiť meď v nadbytku 200 mmz.0003 Dokument Spojených štátov č. 4 562 835 popisuje vnútromaternicové teliesko v tvare T, ktoré na svojich ramienkach nesie medené návleky a špirálovo navinutýmedený drôt, tiež používané pre kontracepciu.0004 Jednou známou nevýhodou vnútromaternicových kontracepčných teliesokv stavu techniky je to, že sa množstvo menštruačnej krvi obvykle zvyšuje na 10 až35 ml a trvá 2 až 4 dni dlhšie než obvykle. Ďalšou známou nevýhodou je zvýšené riziko infekcií, najmä vzostupnými genitálnymi infekciami alebo infekciami spôsobenými prenosnými baktériamí.0005 Je tiež známe, že zmes zinku a medi ako aktívnych zložiek zvyšuje kontracepčnú účinnosť vnútromaternícového telieska. Mendel popisuje v J. Gynaecol Obstet, 14, 494-498 (1976), že teliesko s 30 mmz medi a 47 mmz zinku poskytuje vyššiu kontracepčnú účinnost než teliesko, ktoré iba obsahuje prinajmenšom 200 mmz medi. Vteliesku sú zinkové a medené drôty navinuté na nosný korpus. Tietodva kovy pritom nie sú v kontakte. Viacmenej životnost takého telieska, pokial jepoužité in vivo, je redukovaná na pár mesiacov vdôsledku výskytu abnormálnych histologických nálezov po 15 mesiacoch používania. Praktická použiteľnosť tohto telieska nemôže byt teda uvedená. Okrem toho Mendel uvádza, že medzi testovanými teiieskami neboli pozorované žiadne významné rozdiely v krvácania miere bolesti pri odstránení.0006 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť vnútromaternicové teliesko so zvýšenou kontracepčnou účinnosťou, ktoré súčasne indukuje kratšiu a menej intenzívnu menštruáciu v porovnaní s vnútromaternicovými kontracepčnými teiieskami v obore známymi. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť vnútromaternicové kontracepčné teliesko, ktoré znižuje riziko infekciív brušnej oblasti na minimum.0007 Obidva problémy sú riešené vnútromaternicovým kontracepčným telieskom,ktoré obsahuje nosný korpus a aktívnu kovovú zliatinu, kde aktívna kovová zliatina má vzorecznxCuyMnzAgkdl),a kde xyzk 100 hmotn., x je v rozsahu približne od 18 do 30 hmotnosti,zje v rozsahu približne od 0,5 do 3 hmotnosti, k je v rozsahu približne od 3 do 12 hmotnosti, a y je zvyšok.0008 Vzorce (l) a (ll) tiež obsahujú zliatiny, kde je v zmesi prítomné zlato a striebro. Potom je súčet hmotnostných percent zlata a striebra približne od 3 do 120009 Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je aktívna kovová zliatina v tvare drôtu. To umožní ľahkú a neproblémovú manipuláciu s aktívnou kovovou zliatinou, najmä pri kompletácii vnútromaternicového kontracepčného telieska.0010 Aktívna kovová zliatina môže byť pripravená akýmkoľvek postupom vhodným pre vznik zliatiny, ktorá obsahuje prinajmenšom zinok, meď, mangán, zlato alebo striebro alebo zlato a striebro. Výhodne je aktívna kovová zliatina pripravená roztavením a zvlákňovaním taveniny, potom nasleduje formovanie drôtu a jeho ohýbanie s použitím technológií odborníkovi známych. Také metódy sú popísané napríklad Sneed - Maynard - Brasted Comprehensive Inorganíc Chemistry. Copper,Silver and Gold. D., Van Nostrand Comp., Inc., Toronto, New York, London, 1945.0011 Priemerný priemer drôtu z aktívnej kovové zliatiny je v rozsahu približne 0,250,4 mm, výhodne približne 0,3-0,4 mm a najvýhodnejšie približne 0,3 mm.0012 Mangán prítomný v aktívnej kovovej zliatine podľa vynálezu je na jednu stranu nevyhnutný pre vznik zliatiny, ktorá obsahuje obsah zinku 18 hmotnosti alebo vyšší, a na druhej strane sa predpokladá, že zosiluje zmierňujúci účinok na0013 Vdôsledku prítomnosti mangánu, ktorý je dôležitou zložkou hormónov regulujúcich funkciu pohlavného ústroja a je tiež kofaktorom vitamínu K, ktorý má dôležitú úlohu vkrvnej koagulácii, je menštruačné krvácanie 2 až 4 dni kratšie a o 20 až 60 menej intenzívne behom použitia vnútromaternicového kontracepčného telieska podľa vynálezu v porovnaní s krvácaním vyvolanom behom použitia vnútromaternicového kontracepčného telieska, ktoré obsahuje ako aktívnu0014 Ďalším účinkom mangánu je to, že pokiaľ nie je prítomný mangán behom postupu výroby zliatiny, ktorá obsahuje meď, zinok, zlato alebo striebro alebo zlato a striebro, môže byt pripravená iba zliatina s maximálne 17 hmotnosti zinku. Zliatina s obsahom zinku 17 hmotnosti alebo nižším nevedie k požadovaným účinkom zvýšenia kontracepčnej účinnosti a súčasnej indukcie kratšej a menej intenzívnej menštruácie. Pre dosiahnutie týchto účinkov je nutné minimálne 18hmotnosti zinku. Vprítomnosti mangánu môže byt obsah zinku aktívnej kovovejzliatiny zvýšený až do približne 30 hmotnosti. Na druhej strane mangán zvyšuje zmierňujúci účinok na menštruáciu.0015 Bez obmedzenia na určitú teóriu sa predpokladá, že spermicidné funkcie aktívnej zložky na spermie a na trvanie menštruácie môže byť vysvetlený takto med a zinok v predkladanej aktívnej kovovej zliatine pôsobia ako kontracepčné aktívna zložka. Keď je teliesko zavedené do maternice, kovová zliatina sa dostane do kontaktu s tekutinami prítomnými v maternice. Vdôsledku toho bude zvýšené množstvo galvanických článkov. Anóda týchto článkov obsahuje viac elektronegatívnej zlúčeniny zliatiny, medi a zinku, kým zlato alebo striebro alebo zlato a striebro sa stanú katódou. Vdôsledku galvanického účinku sú kovy anódy rozpustené za tvorby iontov. Ako také, meď a zinok rozvinú svoju kontracepčnú účinnosť. viacmenej katóda zostane prakticky nezmenená. Elektrochemické rozpustenie kovov z anódy podla predkladaného vynálezu, v porovnaní so spontánnym rozpustením medi vyvolaným v teliesku obsahujúcom iba med ako svoju aktívnu zložku, nie je intenzívnejšie. Ale i tak prítomnosť medi, zinku, mangánu a zlata alebo striebra alebo zlata a striebra vedie k synergickému účinku, ktorý na jednej strane zlepšuje kontracepčnú účinnosť, a na druhej strane indukuje kratšiu a menej intenzívnu menštruáciu v porovnaní s vnútromaternicovými kontracepčnými telieskami stavu techniky obdarených iba meďou ako aktívnou zložkou.0016 Podľa výhodného uskutočnenia predkladaného vynálezu xy je približne 93 hmotnosti, výhodnejšie x je približne 24 hmotnosti a y je približne 69 hmotnosti.0017 Denné uvoľňovanie zinku a medi v predkladanom teliesku je vrozsahu približne od 48 do 72 g zinkových iontov a približne 200 až 280 g medených iontov. Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu denné uvoľňovanie zinkových iontov je približne 60 g a medených iontov je približne 240 g.0018 Vdôsledku vyššie popísaných vlastností je časové obdobie, v ktorom vnútromáternicové kontracepčné teliesko podľa vynálezu spoľahlivo chráni predotehotnením, predĺžené až na 5 rokov.

MPK / Značky

MPK: A61F 6/14

Značky: vnútromaternicové, teliesko, kontracepčné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e8885-vnutromaternicove-kontracepcne-teliesko.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vnútromaternicové kontracepčné teliesko</a>

Podobne patenty