Spôsob aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože

Číslo patentu: E 883

Dátum: 25.09.2003

Autor: Millet Oswald

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože, použitie kompresného obväzu alebo kompresnej bandáže pri takomto spôsobe, ako aj zariadenia a usporiadania na aktívnu aplikáciu zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože.0002 Známe je nanášanie krémov, gélov, pleťových vôd alebo olejov na telo, ktoré napínajú a Vyhladzujú kožu. Kozmetické efekty tým docielené môžu zahrňovať vyhladenie kože,odstránenie nečistôt 2 tkaniva a potlačovanie trhliniek.0003 Nevýhodne je pritom to, že vsakovanie väčšieho množstva kozmetických krémov, gélov, pleťových vôd alebo olejov do kože je pomalý proces a účinok je tak primerane pomalý a oslabený. Okrem toho takéto výrobky často obsahujú napríklad veľmi dráždivé látky, ktoré sa používajú ako vstupná brána pre účinné látky a na dosiahnutie intenzívneho prekrvenia kože a podkožného tkaniva. Silné dráždivé látky však môžu spôsobiť nepríjemné pocity.0004 Z patentového spisu US 6 080 127 sú známe spôsoby a zariadenia, ktoré pomocou vibrácií uľahčujú vsakovanie substancií do Vlasového vačku.0005 Zverejnený medzinárodný spis W 0 O 3/028599 prináša kompresívnu manžetu, ktorej materiál môže slúžiť ako nosič mikrokapsulí chemických, kozmetických alebo biologických substancií.0006 Spisy W 0 02/053084 a DE 2001 15 485 prinášajú zariadenie na vibračnú stimuláciu ľudského tela.0007 Základom vynálezu je myšlienka nenechať zvlhčujúce látky a/alebo kozmetické účinné látky pasívne vsakovať, ale0008 Podľa vynálezu je to vyriešené spôsobom so znakmi nároku l a zariadením so znakmi nároku 4. Výhodné uskutočnenia sú špecifikované v závislých nárokoch.0009 Vynález teda poskytuje spôsob na aktívnu aplikáciu kozmetických účinných látok, ako aj zariadenie na aktívnu aplikáciu zvlhčujúcich substancií a kozmetických účinných látok, ktoré prekonáva nevýhody jestvujúcich spôsobov aplikácie a ktoré účinne pôsobia najmä na veľkých plochách. 0010 To sa dosiahne tým, že zvlhčujúce substancie a/alebo kozmetické účinné látky sa vtláčajú do kože ľudského tela,pričonl na kožu, ktorá je s týmito substanciami V styku, sa prikladá kompresívny prvok a na tkanivo, spojené s kožou,pôsobia vibrácie, pričom kompresívny prvok môže doliehať tak,že sa zabráni chveniu tkaniva (V zmysle rozdielnych kmitov). 0011 Kmity sa kompresívnym prvkom prenášajú spať do tkaniva. Tkanivo sa minimálne V rytme budiacej frekvencie pritláča na kompresívny prvok, čim sa nanášané substancie aktívne aplikujú do kože (takže sa takmer vklepú dovnútra).0012 Pojem kozmetické účinné látky je tu potrebné chápať V širšom význame. Obsahuje predovšetkým všetky substancie,kozmetický účinne ovplyvňujúce povrch kože alebo substancie napínajúce kožu, zbavujúce kožu nečistôt, avšak aj substancie na premastenie, atď.0013 Pojmom kompresívny prvok sa často myslí puzdrovitý,teda plochý ohybný prvok, ktorý aspoň čiastočne zakrýva tkanivo a ktorý sa naň natesno priloží. Kompresívny prvok potom často vykazuje určitú elasticitu, aby mohol byť pevne napnutý.0014 Tento postup má základné výhody- Tým, že sa chvenie prenáša do tkaniva, môže sa dosiahnuť veľkoplošný účinok bez toho, aby bolo potrebné použiť náročnú techniku. Predovšetkým. nemusia byť k dispozícii veľkoplošnéalebo dokonca na celonl povrchu tkaniva umiestnené prvky naaktiváciu kmitov. Stačí, keď sa kompresívny prvok priloží na veľké povrchové plochy tkaniva. To sa môže dosiahnuť napr. veľkoplošnými napnutými elastickými alebo neelastickými obväzmi alebo bandážami. Tieto obväzy alebo bandáže môžu byť okrem toho napustené substanciami a/alebo účinnými látkami,dodávajúcimi vlhkosť alebo sa môžu tieto substancie a/aleboúčinné látky na ne naniesť.- Aktívnou aplikáciou substancií a/alebo kozmetických účinných látok, vnášajúcich vlhkosť, je možné do kože dostať ich väčšie- Dá sa dokázať, že ľudské telo, ak aspoň na čiastkové oblasti pôsobia kmity, sa automaticky trénuje. Napr. pri státí na trojrozmernej vibrujúcej podložke telo svojimi reflexmi vyrovnáva pohyby podložky. Pritom účinok, dosiahnutý týmto tréningovým efektom, je pozoruhodný. Obdobne to platí pre elektrostimuláciu. Vynálezcovský spôsob je teda bez potreby dodatočnej náročnosti možné kombinovať s tréningovou metódou,čo ešte viac umocňuje prirodzený kozmetický účinok (zbavovanie- Vynálezcovská zostava umožňuje prispôsobiť sa bez ďalších problémov konzistencii tkaniva, do ktorej sa majú aktívne aplikovať zvlhčujúce substancie a/alebo kozmetické účinné látky. Je známe, že V závislosti na napnutí tkaniva je možné Vybudiť veľmi rozdielne kmity. Napríklad pri veľmi uvoľnenom tkanive sú možné kmity s nízkou frekvenciou. (Príklad huspeninové brucho). Prispôsobením budiacej frekvencie je možné vynálezcovský spôsob v prípade potreby upraviť pre0015 Vynález používa, podľa jednej formy uskutočnenia, skutočnosť, že pri náhodne vybudených kmitoch sa vyvolajúveľké vibrácie. Tieto vibrácie sú, okrem iného, stojatými, ale aj postupnými vlnami V tkanive tela, pričom postupné vlny sa šíria rôznymi smermi. Budiace vlny obsahujú priečne, pozdĺž povrchu vytvorené vlny, ktorých vlnová dĺžka je napr. kratšia než rozmer plochy pokrytej kompresívnym prvkom. Kompresívny prvok bráni takýmto vlnám zamedzuje pritom aj dokmitávaniu. Na tých miestach, na ktorých by bolo pri voľných kmitoch spôsobené dokmitávanie, sa tkanivo pritlačí na kompresívny prvok a príp. sa ľahko stlačí. To ovplyvňuje aktívnu aplikáciu vnášaných substancii do tkaniva.0016 Aktiváciu kmitov je možné docieliť tak, že prítomná osoba stojí (alebo sedí alebo leží) na podložke, ktorá kmitá. Ukázalo sa, že spôsob je zvlášť účinný vtedy, ked podložka kmitá vo viacerých smeroch. Napr. je možné použiť zariadenie,pri ktorom doska vibruje trojrozmerne. Ako priaznivé boli pozorované kmity s frekvenciami medzi 10 Hz a 150 Hz,napríklad medzi 20 Hz a 90 Hz, výhodne potom medzi 30 Hz a 50 Hz. Zvlášť výhodný účinok sa docielil vtedy, keď vibrácie neboli obmedzené na jediné súmerné chvenie, ale keď pôsobili vo viacerých dimenziách a pokiaľ je to možné nie prísne periodicky. Napríklad je možné prispôsobiť napnutie tkaniva potrebám danej osoby, a to jednak čo sa týka frekvencie, tak aj amplitúdy.0017 Sú známe spôsoby na vyvolanie vibrácií v podložke,napríklad v doske. Môžu používať napríklad otáčajúce sa excentrické držiaky, udržujúce vzdialenosť medzi vibrujúcou doskou a pevnou základňou. Detaily takýchto spôsobov tu nebudú bližšie vysvetlené.0018 Ako dodatkový spôsob vyvolania kmitov je Hwžné použiť elektrostimuláciu. Pomocou nej sa vyvolá činnosť kontrakcie svalov. Aj tu je možné voliť takú frekvenciu, že sa vyvolajú požadované budiace zvlášť intenzívne vibrácie - takmerrezonančne - a/alebo, že sa môže docieliť zvláštny tréningový

MPK / Značky

MPK: A61F 13/15, A61H 1/00

Značky: účinných, látok, aplikácie, kozmetických, spôsob, zvlhčujúcich, kôže, aktívnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e883-sposob-aktivnej-aplikacie-zvlhcujucich-a-alebo-kozmetickych-ucinnych-latok-do-koze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože</a>

Podobne patenty