Hermetický kompresor

Číslo patentu: E 5325

Dátum: 21.03.2003

Autori: Bi Er Sitki, Yaroglu Tolga

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kompresora, ktorý je obvykle využívaný v chladničkách a ktorého efektívnosť je zvýšená pomocou zamedzenia prechodu oleja, ktorý zabezpečuje mazanie a chladenie ložísk vo vnútri v oblasti, kde je umiestnený nasávací tlmič.0002 Hermetické kompresory s piestamí a plastickými nasávacími tlmičmi, ktoré sú využívané obvykle v chladníčkách, využívajú olej na mazanie ložísk v kompresore počas ich činnosti a tento olej prechádza do oblasti plastického nasávacieho tlmiča a potom do diery valca kvôli nedostatočnému tesneniu. Ako olej dosahuje dieru valca, znižuje výkon systému po napunpovaní do systému. Popritom pri znížení množstva oleja v hermetickom kompresore je efektivita mazania oleja znížená a teda sa skracuje taktiež životnosť kompresora.0003 Mazanie ložísk v hermetickom kompresore s piestami je zabezpečené pomocou rotácie hriadeľa vo vysokých rýchlostiach. Mazanie je vykonávané olejom, prenášaným cez olejovú trubičku nasávania, umiestnenú v spodnej časti hriadeľa. Hlavným cieľom prítomnosti oleja v kompresore je mazanie ložísk a odvádzanie tepla kompresora cez horný kryt.0004 Napriek tomu odstreďovaný olej z vrchnej časti na odvádzanie tepla kompresora spôsobuje mazanie všetkých častí pozdĺž horného krytu. Preto určitá časť odvrhnutého oleja prechádza do plastickéhoĺpuzdra počas chodu kompresora, prechádza cez dieru valca pomocounasaia spolu s olejom dýzou z plastického nasávacieho tlmiča a jeĺnásledne napumpovaný do chladiaceho systému cez výstupnú Lrvbičku.Navyše nasàva nasávací tlmič olej v momente, keď je tesnenie medzi hlavou valca a plastickým nasávacím tlmičom nedostatočne. Teda rcto spôsobuje, že kompresor pumpuje taktiež olej, pričom jeho hlavnoufunkciou je pumpovanie chladiaceho plynu do chladiaceho systému.0005 Najbežnejšia známa metóda riešenia tohto problému je udržiavanie hladiny odstreďovaného oleja pod hladinou hlavnej časti hlavy valca. Teda odstredený olej sa dotýka diery vo valci a nemôžedosahovať oblasť hlavy valca.0006 Napriek tomu v tomto prípade nemôže olej dosiahnuť horné oblasti puzdra a teda nemôže zabezpečiť dostatočné odvádzanie tepla z kompresora.0007 V inom známom vyhotovení je zamedzený prechod oleja do oblasti dýzy pomocou umiestnenia bariér do tlmiča. Napriek tomu dané bariéry nezabraňujú toku oleja kvôli jeho vysokej viskozite pri vysokých teplotách oleja. Preto je určitý olej napumpovaný do systému pozdĺž chladiaceho plynu.0008 V doterajšom stave techniky V W 0 0077400 odliaty výčneloknad oblasťou valca na hlavnej časti zamedzuje prechodu oleja dohlavy valca. Napriek tomu v momente, keď olej dosahuje túto oblasť pri vysokých rýchlostiach, daná bariéra nemôže v presnom momente vykonávať jej funkciu, pretože nemôže byť tak vysoká, ako jenevyhnuté vzhľadom na nedostatok priestoru V puzdre.-0009 Cieľom vynálezu je vývoj kompresora s efektivitou, ktorázamedzuje zmiešanie chladenia a mazania, ktorý predstavuje0010 Kompresor, realizovaný na dosiahnutie cieľov tohto vynálezu, bol zobrazený na nákresoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje náhľad na deflektorObrázok 2 zobrazuje pohľad zdola na horný krytObrázok- 3 zobrazuje spodnú časť kompresora, ktorá má odstredivú truhičku na bočnej strane nasávacieho tlmičaObrázok 4 zobrazuje pohľad zboku na kompresor, ktorý ma odstredivútrubičku na náprotivnej strane tlmiča.0011 Zobrazené komponenty na nákresoch majú vlastné číslovanie, ako je uvedené nižšie.0012 Obeh chladiacej kvapaliny na zamedzenie chladenia V domácich spotrebičoch, obvykle chladničkách, je zabezpečený hermetickým kompresorom (1). Chladiaci plyn je využívaný ako obehová kvapalina V uprednostňovaných vyhotoveniach.0013 Kómprescr (1) obsahuje spodný kryt (2), V ktorom sú uchytené časti, horný kryt (9), umiestnený na spodnom kryte (2), valec (3),umiestnený v hornom kryte (9) a dolnom kryte (2) na zabezpečenie pumpovania chladiaceho plynu V ňom, piest (4), umiestnený nadvalcom (3) na zabezpečenie stláčania chladiaceho plynu do otvoruvalca, hriadeľ (5) na prenos pohybu motora, spojovaciu tyč (6) na prenos pohybu z hriadeľa do piestu (4), čap piestu (7), ktorý spája spojovaciu tyč (6) s piestom (4), protiváhu (11), ktorá pôsobí proti vibráciám v strede ťažiska vzhľadom na os otáčania hriadeľa(5) a časti ako hriadeľ, spojovacia tyč (6), nasávací tlmič (10) obvykle vyrobené z plastického materiálu na prenos chladiaceho plynu do oblasti valca bez ohriatia plynu a na zamedzenie hluku,spôsobeného chladiacim plynom a hlavou valca (8), ktorá spája nasávaci tlmič (10) a valec (3).0014 Obvykle je kvapalina využívaná v kompresore na zabezpečeniepohybu častí kompresora a na prenos tepla, narastajúceho vo vnútrikompresora (1) smerom von. V uprednostňovanom vyhotovení je olej0015 Kompresor (1) obsahuje nasàvaciu trubicu (12) na zabezpečenie nasávania oleja v spodnom kryte (2) a jeho prenosu do hriadeľa (5), odstredivú trubicu (13), upevnenú V uhle ku osi otáčania hriadeľa (5), ktorá odstreďuje olej, prichádzajúci z hriadeľa (5), pričom pomocou spoločného otáčania s hriadeľom (5) sú mazané ložiská horného krytu (13) a deflektor, ktorý smerujeolej, odstreďovaný z trubićky (13) cez spojovaciu tyč (6), piest(4) a čap. piestu (7) pomocou zamedzenia oleja pred dosiahnutím oblasti valca.0016 Olejový deflektor (14) obsahuje nasávaciu trubicu (15),ktorú odstredený olej odstredivou trubicou (13) dosahuje prvú a ktorý zamedzuje oleju dosiahnutie nasávacieho tlmiča (10) a zamedzuje prechod oleja na pohyblivé časti, zadnú časť (16) na-zamedzenie oleja pred dosiahnutím nasávacieho tlmiča (10) a dutinuĺ(l 7) na zamedzenie kvapkania zrýchleneho oleja na horný kryt (2)alebo priamo na časti kompresora (J) pomocou šmýkania po hornom kryte (9). 00171 Olej, nasávaný nasávacou trubičkou (12) je odstreďovanýkompresorom (1) cez páku excentricky pri prechode cez hriadeľ (5).

MPK / Značky

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02

Značky: kompresor, hermetický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e5325-hermeticky-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermetický kompresor</a>

Podobne patenty