Zariadenie na reguláciu teploty tekutiny, predovšetkým vína

Číslo patentu: E 2502

Dátum: 26.08.2002

Autor: Becker Ganser Edmund

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP l 509 735 B 1(22) Dátum podania prihlášky 26.08.2002(5 l) Medzinárodné patentovć triedenie F 25 D 31/00 °°-° 17251) 3/08 °°(86) Číslo medzinárodnej prihlášky PCT/FR 2002/002934(87) Číslo medzinárodnej publikácie W 0 2003/104732 (18.12.2003 Gazette 2003/51)(54) Zariadenie na reguláciu teploty tekutiny, predovšetkým vína(84) Vyznačené zmluvné štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 02.03.2005 Bulletin 2005/09- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 386 (M-1163), 30 septembre 1991 (1991-09-30) JP 03 156292 A (FUJIKURA LTD), 4 juillet 1991- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 19, 5 juin 2001 (2001-06-05) - JP 2001 048244 AVynález sa týka zariadenia, ktorým sa môže schladzovaním regulovať teplotaVšetci odborníci a milovníci kvalitných vín veľmi dobre vedia, že teplota, pri ktorej sa vino podáva, je rozhodujúca pre posudzovanie jeho zvláštnych vlastnosti, predovšetkým jeho aromatických látok.Existujú rôzne referenčné tabuľky, ktoré uvádzajú ideálne teplotné rozsahy pre každý druh alebo skladovanie vína.Teplotný rozsah je veľmi odlišný podľa druhu vína a nie je vždy ľahké dosiahnuť ideálnu teplotu, pri ktorej môže víno rozvinúť všetky svoje vlastnosti, a potom ju udržiavať, pretože to je dôsledkom viacerých podmienok.Prvá podmienka sa týka skladovania auloženia fliaš, čo môže viesť bud k vysokým alebo nízkym teplotám, akonáhle sa fľaša vyberie na servírovanie.Pokiaľ sa fľaše neuskladňujú za uspokojivých podmienok, t.j. v pivnici, potom sú väčšinou príliš teplé, aje potrebné pred konzumáciou určitú dobu vyčkať,kým budú schladené.Ochladzovanie a následné udržiavanie teploty vina pri teplote prostredia je zvlášť citlivým postupom.Pritom existuje nebezpečenstvo, že sa víno zlomí, to znamená môže stratiťsvoje aromatické a chuťové látky, ak bude vystavené príliš prudkému poklesu teploty.Menej starostlivé osoby uplatňujú emplrické a naprosto nevhodné metódyapostavia fľašu na vychladenie na určitú dobu do chladničky alebo do mrazničky.Je zrejmé, že takéto metódy majú ničivý účinok na vlastnosti tekutiny a sú úplné nevhodné.Občas, napriklad vgastronómii, je časový faktor veľmi záväzný. Osvietený amatér si môže dovoliť počkať niekoľko hodín na to, aby ochutnal ušľachtilé víno vsúkromnom prostredi. Úplne inak sa však správa pri servisev profesijnom rámci predovšetkým v gastronómii.Z dôvodov rentability a hodnovernosti nemôže hostinský alebo pivničný majster požadovať od zákazníka, aby čakal niekoľko hodin, kým bude môcť vychutnať víno zvolené zjedálneho lístka. Nie je ani možné podstúpit riziko diskreditácie tým, že podľa nekontrolovanej a nerovnomernej metódy sa podáva veľmi alebo príliš studené víno.Preto je potrebné mať prostriedky na to, aby víno dostalo ideálnu teplotu pitia a udržiavalo si ju bez toho, aby sa zmenili jeho organoleptické vlastnosti.Boli navrhnuté rôzne riešenia na zaručenie relatívne rýchleho ochladenia tekutiny za podmienok, ktoré neovplyvnia chuťové vlastnosti.Dokument US 565 1254 popisuje okrúhlu nádobu, ktorá má vo vnútri umiestnené okrúhle puzdro. Jeho horná časť presahuje cez otvorený koniec nádoby, s ktorým je prepojená pomocou dvoch priečnych tyčí.Miesto medzi puzdrom a nádobou sa potom napĺňa vodou a celá nádoba sa na určitú dobu uloží do mrazničky.Keď voda zmrzne, celú nádobu vyberieme zmrazničky, odstránime puzdro, pričom sa v nádobe uvoľní okrúhle miesto, do ktorého je možné postaviť fľašu alebo nádobu s tekutinou.Toto riešenie umožňuje relatívne bezpečné rýchle schladenie tekutiny. Je všakčasovo náročné a predovšetkým málo estetické, ak ho napríklad použijete v reštaurácii.Dokument US 6 196 017 popisuje vložku, ktorá sa zavádza do vnútra chladiaceho zariadenia pre fľašu vína.Vložka má miesto pre vloženie chladiaceho materiálu alebo chladiacej kvapaliny a je určená na to, aby bola postavená dovnútra zásobníka nápojov. Fľaša s tekutinou sa potom umiestňuje dovnútra tohto zásobníka nápojov tak,aby bola vložka umiestnená medzi stenu nádoby a jednu zo strán fľaše.Tento postup nie je uspokojivý, pretože trvá dlho aťažko sa používa a pri použití mimo súkromných priestorov nie je práve estetický.Dokument GB 2 340 591 popisuje zaujímavé riešenie, pri ktorom sa používa vložka, ktorá sa ochladzuje a potom vkladá do hrdla fľaše.Popisovaná vložka pozostáva z valcového dutého telesa, ktoré je na spodnom konci uzavreté a hore končí dvomi bočne vyčnievajúcimi okrajmi, ktoré sa opierajú o hrdlo fľaše a majú vždy najmenej jeden priebežný otvor, pričom celé teleso je uzavreté okrúhlym viečkom s otvormi na obvode, ktoré lícujú s otvormi na bočných okrajoch, pokial je viečko v otvorenej polohe a tým môže vytekat tekutina, ktorá je vo fľaši.Toto zariadenie sa hodí napríklad dobre na to, aby sa mohli požívať nápoje pri športe alebo v uvoľnenom prostredí. Jeho použitie však závisí veľmi presne od rozmerov nádoby a nehodí sa pre každý typ fľaše. Aby tekutina nevytekala otvormi po obvode viečka, je treba najprv otočit viečkom, aby sa dostalo do správnej polohy, pričom hrozí, že niečo vytečie alebo sa neúmyselne vyleje po bokoch fľaše, akonáhle zostane miesto medzi koncami vložky a viečkom.Okrem toho pri žiadnej metóde, ktorá zodpovedá súčasnému stavu techniky, nie je možné presne dodržať teplotu nápoja včase servírovania a po určitý časový interval.Okrem toho môžu mat známe zariadenia vedľajšie účinky nežiadúce predovšetkým vgastronómii. Napríklad sa môžu uvoľniť etikety fliaš, alebo

MPK / Značky

MPK: F25D 31/00, F25D 3/00

Značky: predovšetkým, teploty, vína, tekutiny, reguláciu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e2502-zariadenie-na-regulaciu-teploty-tekutiny-predovsetkym-vina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na reguláciu teploty tekutiny, predovšetkým vína</a>

Podobne patenty