Agrochemické koncentráty obsahujúce izopyrazam

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Predkladaný vynález sa týka kompozícií, ktoré obsahujú lzopyrazam, ako aj spôsobovBioaktívne agrochemické látky sa obvykle predávajú ako koncentrované formulácie a pred použitím sa nariedia vodou a následne sa aplikujú na rastliny, napr. postrekom. Takéto formulácie môžu obsahovať látky, okrem agrochemickej účinnej látky, na zlepšenie výrobku,napr. na napomáhanie s disperziou činidla V roztoku, na zlepšenie prijatia činidla rastlinami, na zlepšenie bioaktivity činidla alebo na zlepšenie skladovateľnosti, atď.Existuje množstvo rôznych druhov formulácií, ktore sa bežne používajú sbioaktívnymi agrochemickými látkami. Tieto zahŕňajú rozpustné koncentráty (SL), emulgovateľné koncentráty (EC), suspenzné koncentráty (SC), emulziu typu olej vo vode (EW), prášok dispergovateľný vo vode (WP), granule dispergovateľne vo vode (WG), suspoemulziu (SE) aNiektoré druhy formulácie, najmä formulácie iné ako emulgovateľné koncentráty, majú značný užitok z prítomnosti pomocnej látky (adjuvans), tzn. činidla používaného na zlepšenie biovýkonu (aktivity) bioaktívnej agrochemickej látky. Pomocné látky sa môžu značne líšiťV zložitosti od jednoduchých povrchovo aktívnych látok po viaczložkové zmesné oleje.lzopyrazam je ñmgicídne aktívny produkt na ochranu plodín a opisuje sa napríklad voPrekvapivo sme teraz zistili, že sa účinnosť lzopyrazamu zlepší použitím pomocných látok,ktoré obsahujú alkoylované mastné reťazce, napr. V porovnani s inými bežne používanýmipomocnýmí látkami, a najmä tých opísaných nižšie.V súlade s tým, V prvom aspekte, vynález poskytuje kompozícíu, ktorá obsahuje a) pomocnú látku, kde pomocnou látkou je alkoxylovaná mastná kyselina alebo alkoxylovaný mastný alkohol, pričom pomocná látka má vzorec l R-(CO)p-Z--R 20-q-R 3 (l)b) Izopyrazam. Výhodne je kompoziciou vodný agrochemický koncentrát, napr. suspenzný koncentrát. Zje O. Výhodne, R 3 je výhodne butyl.Výhodnejšie je pomocná látka pomocnou látkou, v ktorej Z je O, R 1 je Cs-Czo alkyl alebo Cs-Czo alkenyl R 2 je etyl R 3 je Cl-Cs alkyl pje 0 a qje 2 až 40.Výhodnejšie je pomocná látka pomocnou látkou, v ktorej Z je O, R 1 je Cm-Czo alkyl aleboObvykle bude pomocná látka zmesou molekúl, napr. V ktorých môžu mať Z, R 1, R 2, R 3, q a p rôzne hodnoty. Napriklad aspoň 50, 60, 70, 80, 90 alebo dokonca 100 molekúl pomocnej látky v kompozícii môže být molekulami podľa vzorca I. Napriklad aspoň 50, 60, 70, 80, 90 alebo dokonca 100 molekúl pomocnej látky môže byt molekulami, v ktorých je R 3 Ci-Csalkyl. Najmä tu obvykle bude distribúcia dlžok alkylenoxidového reťazca. Výhodne jepriemerná hodnota q 10 až 25, výhodnejšie 18 až 22, ešte výhodnejšie okolo 20. Výraz priemerný se týka režimového priemeru. Aspoň 50, 60, 70, 80, 90 alebo dokonca 100 molekúl pomocnej látky v kompozícii môže byť molekulami, V ktorých Zje O, R je Cia-CzoNa zvýšenie účinnosti lzopyrazamu, môže byť žiaduca vysoká koncentrácia pomocnej látky. Napriklad môže byť pomocná látka prítomná vo vodných agrochemických koncentrátoch vaspoň 50 g/l, aspoň 100 g/l, aspoň 180 g/l alebo aspoň 230 g/l. Napríklad môže byt pomocná látka 50 - 800 g/l vodného agrochemického koncentrátu, napr. 100 - 500 g/l, napr. 150 - 400 g/l.Pomocné látky podľa predkladaného vynálezu sa môžu pripraviť bežnými technikami, napr. ako sa opisuje vo WO 03/022048.Kompozíciou je výhodne formulácia suspenzného koncentrátu (SC), napr. vodná suspenzia jemne mletých nerozpustných pevných častíc agrochemickej aktívnej látky. SC formulácie sa môžu pripraviť guľovým alebo perlovým mletím agrochemickej aktívnej látky vo vhodnom médiu za vytvorenia suspenziejemných častíc agrochemickej aktívnej látky. Veľkosť častícje typicky od 0,2-15 mikrónov, napríklad od 0,5 do 5 mikrónov stredného priemeru. Agrochemická aktívna látka sa môže kombinovať s inými formulačnými látkami a pridať dovody, alebo sa môže pridat do vody, ktorá už obsahuje ďalšie formulačné látky.Kompozicia môže obsahovať ďalšie látky, ktoré sa nachádzajú vkomerčných agrochemických formuláciach, napr. povrchovo aktívne látky, dispergačné činidlá, polyméry,zvlhčovadlá, ďalšie pomocné látky, stabilizátory, pH modifikátory, činidlá proti zamŕzaniu,suspendačnć činidlá, emulgátory, odpeňovače, čínidla stabilizujúce pH, konzervačné látkyV ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob zvýšenia účinnosti Izopyrazamu, ktorý zahŕňa použitie pomocnej látky, ako sa definuje vtomto texte, s Izopyrazamom. Spôsob môže zahŕňať včlenenie Izopyrazamu a pomocnej látky do rovnakej kompozície. Kompozicia môže byť vodným agrochemickým koncentrátom alebo môže byť kompozíciou pripravenouzahŕňať aplikáciu Izopyrazamu a pomocnej látky oddelene na cieľ, o ktorý je záujem. Cieľomzáujmu budú obvykle rastliny, časti rastlín, ich miesto výskytu.V ďalšom aspekte vynález poskytuje použitie pomocnej látky, ako sa definuje V tomto texte, ako pomocnej látky pre lzopyrazam.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob, ktorý zahŕňa nariedenie kompozície, ako saV ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob kontroly alebo prevencie zamorenia rastlín fytopatogénnymi mikroorganizmami aplikáciou Izopyrazamu a pomocnej látky, ako sa definuje v tomto texte, na rastliny, časti rastlín alebo na miesto ich výskytu. Pomocná látka a Izopyrazam sa môžu aplikovat na cieľ, o ktorý je záujem, oddelene alebo súčasne, napr. tak, že sú prítomné v rovnakej kompozícii.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob kontroly alebo prevencie zamorenia rastlín fytopatogénnymi mikroorganizmami aplikáciou kompozície podľa vynálezu na rastliny, častirastlín alebo miesto ich výskytu.Výhodne sú fytopatogénnymi mikroorganizmami fungálne organizmy.Je zrejmé, že alkylové a alkenylové reťazce môžu byť rozvetvene alebo nerozvetvené a že pomocná látka podľa vynálezu môže byť odvodená ako z prírodných tak zo syntetických zdrojov.Izopyrazam existuje vo forme štyroch stereoizomérov, ako sa opisuje vo W 0 06/005612 a W 0 2008/113447. Vynález sa môže uskutočniť s použitím akéhokoľvek pomeru týchtoVšetky aspekty a výhodne znaky vynálezu sa môžu navzájom kombinovať, s výnimkouprípadov, kedyje to evidentne nemožné.

MPK / Značky

MPK: A01N 45/02, A01P 3/00, A01N 25/30, A01N 25/04

Značky: agrochemické, izopyrazam, koncentráty, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e19069-agrochemicke-koncentraty-obsahujuce-izopyrazam.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Agrochemické koncentráty obsahujúce izopyrazam</a>

Podobne patenty