Prípravok na čistenie rúk

Číslo patentu: E 1286

Dátum: 30.04.2003

Autori: Grascha Pierre, Joyce Neil

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa vo všeobecnosti týka čistiacich prostriedkov na veľmi znečistenú pokožku s rozpúšťadlom alebo bez neho, s vysokou úrovňou biologickej odbúrateľnosti a malou alebo žiadnou ekotoxicitou, svysokou úrovňou účinnostia maximálnou toleranciou pokožky a žiadnou systémovou toxicitou.Momentálne na trhu existujú dve veľké kategórie čistiacich prostriedkov na veľmi znečistenú pokožku. PNá zahŕňa prípravky bez rozpúšťadla a s abrazívnymi mikročasticami alebo bez nich, spravidla vyrábané z rastlinných, minerálnych alebo organických surovín. Tieto výrobky obsahujú určité tenzidy, ktoré pôsobia prostredníctvom emulgácie mastnoty. Abrazívne mikročastice poskytujú mechanický efekt počas umývania rúk a tým zvyšujú čistiaci účinok prípravku.Druhá kategória čistiacich prostriedkov na veľmi znečistenú pokožku zahŕňa prípravky s rozpúšťadlom, s abrazívnymi mikročasticami alebo bez nich, s tenzidmi(mydlá a/alebo syntetické a/alebo polosyntetické tenzidy). Tieto čistiace prostriedky spájajú emulgačné vlastnosti tenzidov so solubilizačnými vlastnosťami rozpúšťadla. Prítomnosť mikročastíc zvyšuje čistiaci účinok týchto prípravkov ako vprípade prípravkov bez rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá sú vo všeobecnosti uhľovodíkové bez aromátov (alebo len so stopovými množstvami) a používajú sa v priemernej koncentrácii 10 až 30. Často sa používajú aj terpény, napríklad d-Iimonén,vkoncentrácii 1 až 10 . Hydrofilné rozpúšťadlá, ako sú propylénglykolétery, sa používajú zriedka. RozpúštadIá sa často kritizujú pre svoje odmasťovacie účinky na pokožku, ktoré môžu vyvolať podráždenie.D-Iimonén má estetickú výhodu vtom, že má velmi príjemnú pomarančovú vôňu, zatiaľ čo funkčne je veľmi účinný na mastnotu, ale nedostatkom tohto rozpúšťadla je fakt, že vo svojej čistej forme je horľavé a považuje sa za škodlivé pre životné prostredie. Okrem toho vo vedeckej literatúre sú opísané niektoré alergiena oxidované terpény, Preto sa napríklad d-Iimonén chráni pred oxidáciou pomocoukozmetického antioxidantu (vo väčšine prípadov sú použitými antioxidantmi butylhydroxyanizol (BHA) a/alebo butylhydroxytoluén (BHT), ktoré majú aj senzibilizačný potenciál). Rozpúšťadlá na báze uhľovodíkov a terpénov majú nízky potenciál biologickej odbúrateInosti asú známe významnou ekotoxicitou vočiGB-A-1396730 publikuje bud kvapalné alebo tuhé detergentné kompozície používané na čistenie textílií skompozíciami zahŕňajúcimi aniónové, neiónovéalebo polopolárne povrchovo aktívne látky.WO-A 9906021 publikuje emulzie oleja vo vode ako čistiace kompozície obsahujúce estery, emulgátory na prípravu emulzie a vodu, ktoré sa popri čisteníPatent USA č. 6,376,438 publikuje kvapalnú pastu alebo krémový čistiaciprostriedok bez organických rozpúšťadiel a obsahujúci étersulfát.Patent USA č. 6,191,087 publikuje rozpúšťadlo na odstraňovanie náterova odmasťovanie obsahujúce ester kyseliny mliečnej.Použitie len tenzidov na získanie vysokej úrovne čistiacej účinnosti je možné, ale vyžaduje vysokú koncentráciu aktívnej látky, čo je drahé a nevhodné zenvironmentálneho hľadiska. Bolo by velmi výhodné poskytnúť čistiaci prostriedok skombináciou rozpúšťadla, tenzidu (tenzidov) aabrazívnychmikročastíc, ktorá by umožnila znížiť celkové množstvo aktívnej látky v hotovomV rámci jedného aspektu vynálezu sa uvádza prípravok na čistenie pokožky,ktorý zahŕňa a) približne 5 až približne 10 hmotnostných aspoň jedného metylesteru nasýteného alebo nenasýteného rastlinného oleja b) približne 10 až 30 tenzidu c) približne 10 až 80 vody a d) zahusťovadlo, aby tento prípravok mal požadovanú viskozitu.Vrámci tohto aspektu vynálezu môže prípravok zahŕňať abrazívnyCieľom predloženého vynálezu je poskytnúť nový čistiaci prostriedok na veľmi znečistenú pokožku srozpúšťadiom alebo bez neho, svysokou úrovňou biologickej odbúratelnosti a malou alebo žiadnou ekotoxicitou, s vysokou úrovňou účinnosti amaximálnou toleranciou pokožky ažiadnou systémovou toxicitou. Vysoká úroveň potenciálnej biologickej odbúrateľnosti a nizka úroveň ekotoxicitypotenciálne plnia kritériá smerníc označenia Scandinavian Swan.Z najširšieho aspektu vynálezu sa poskytuje prípravok na čistenie pokožky,ktorý obsahuje 5 až 10 jedného alebo viacerých metylesterov rastlinných nasýtených a/alebo nenasýtených mastných kyselín, ktoré môžu pochádzať z niekoľkých zdrojov vrátane slnečnicového oleja, sójového oleja, repkového oleja alebo kokosového oleja. Prípravok obsahuje približne 10 až 30 jedného alebo viacerých tenzidov a výhodná kombinácia tenzidov zahŕňa aspoň jeden etoxylovaný mastný alkohol, jeden alkylpolyoxyetylénglykol, jeden alkanolamid a jednu polymérnu kvartérnu amóniovú sol.Výhodné prípravky obsahujú vodu v množstve od približne 10 do 80 a jeden abrazívny prostriedok alebo kombináciu viacerých v množstve od približne 1 do približne 10 . Je použitý jeden alebo viacero prostriedkov zvyšujúcich viskozitu, aby mal prípravok požadovanú viskozitu, pričom medzi tieto môžu patriť akrylové alebo akrylátové polyméry s minerálnym a/alebo prírodným zahustovadlom alebo bez neho. V prípravku možno použiť aj kozmetické pomocné látky vrátane konzervačných látok, pigmentov, antioxidantov, chelačných činidiela aktívnych látok vrátane napríklad esenciálnych olejov a esenciálnych mastných kyselín.Konkrétnejšie, výhodné kompozície na čistenie pokožky zahŕňajú nasledujúce zložky1) Metylester slnečnicového oleja. Tento esterifikovaný rastlinný olej obsahujevzásade dva estery metyloleát ametyllinoleát. Má veľmi dobrérozpúšťadlové vlastnosti na mastnotu, je ľahko biologicky odbúrateľný, nie je ekotoxický, nie je jedovatý, získava sa zobnoviteľného zdroja anie je horľavý. Táto zložka sa nepoužíva vžiadnom zprostriedkov na veľmi znečistenú pokožku, ktoré sú na trhu.Etoxylovaný izotridekanol. Tento kozmetický neiónový tenzid je ľahko biologicky odbúrateľný anie je dráždivý. Podľa priemernej dĺžky jeho uhlikového reťazca a úrovne jeho etoxylácie je jeho detergentná schopnost teoreticky veľmi vysoká. Kombinácia metylesteru slnečnicového oleja (5 až 10) aetoxylovaného izotridekanolu (5 až 10) pri celkovo nízkej koncentrácii dáva prípravku rovnakú úroveň čístiaceho účinku, akú majú prostriedky na veľmi znečistenú pokožku obsahujúce 20 až 30 uhľovodíkového rozpúšťadla (výsledky laboratórnych testov), a má aj veľmi dobrý ekologický profil. Táto kombinácia na trhu neexistuje a metylester slnečnicového oleja sa nepoužíva ani samotný. Tetradibutylpentaerytritylhydroxyhydrocinamát. Tento antioxidant nedávno uviedla spoločnosť ClBA (Tinogard TTDD®) a preto sa vkonkurenčných prostriedkoch na velmi znečistenú pokožku ešte nepoužíva. Je vysoko biologicky odbúrateľný, nie je ekotoxický anie je jedovatý. Používa sa vprípravku na ochranu metylesteru slnečnicového oleja pred oxidáciou namiesto butylhydroxyanizolu a/alebo butylhydroxytoluénu, ktoré sa bežne používajú v kozmetike a hygienických výrobkoch.Abrazívny prostriedok na báze kukuričného šrotu. Tento prírodný abrazivny prostriedok je ľahko biologicky odbúrateľný, nie je ekotoxický, nie je jedovatý a získava sa z obnoviteľného zdroja. Je veľmi jemný voči pokožke, pretože nemá žiadne hrany ani drsný povrch, ajeho tvrdosť je dostatočná na zvýšenie čistiacej účinnosti mechanickým účinkom.Esenciálne oleje rastlín Mentha piperita, Mentha arvensis a Eucalyptus globulus. Táto kombinácia prírodných esenciálnych olejov dáva produktu príjemnú sviežu a kvetovú vôňu bez parfumov (parfumy sú zložité prípravky obsahujúce 20 až 100 zložiek, ktoré sú niekedy ekotoxické a/alebo dráždivé alebo senzibilizujúce).Čistiaca účinnost prípravku je posilnená jedným aIkylpolyoxyetylénglykolomobe látky majú aj veľmi dobré zmäkčujúce vlastnosti.

MPK / Značky

MPK: A61K 8/96, A61Q 19/10, C11D 3/20, A61K 8/30, A61K 8/92, A61K 8/72

Značky: čistenie, prípravok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e1286-pripravok-na-cistenie-ruk.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na čistenie rúk</a>

Podobne patenty