Výroba citrátu draselno-horečnatého a jeho použitie

Číslo patentu: E 12820

Dátum: 02.06.2009

Autori: Paikin Michael, Guigui Nissim

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby citrátu0002 Na porozumenie tohto vynálezu sú za relevantné považovanénasledovné predchádzajúce dokumenty v odbore.2. US 5 219 889, Walsdorf et al., Dietary supplementation with Potassium Magnesium Citrate.3. US 7 091 246, Rushforth, Dietary supplementation with stoichiometrically specific potassium magnesium citrate.4. US 6 287 607, Pak et al., Potassium calcium citrate compositions and methods therefore.5. US 4 551 342, Nakel et al., Beverages containing specific cation-edible acid mixtures for improved flavor impression.6. US 5 432 200, Walsdorf et al., Method for increasing urinary excretion of electrolytes.7. US 4 867 989, Silva et al., Chewing gum mineral supplement.8. US 4 738 856 z 19.04.1988, Clark, Beverages and method for making a beverage for the nutritional supplementation of calcium in humans.10. The effect of varying molar ratios of potassium magnesium citrate on thiazide-induced hypokalemia and magnesium loss,Ruml, Wuermster, Poindexter a Pak, Journal of Clinical Pharmacology 38 (11), 1035 až 1041 (1998).11. Reduction of renal stone risk by potassium-magnesium citrate during 5 weeks of bed rest, Zerwekh, Odvina, Wuermser, Pak,Journal of Urology 177(6) 2179 až 2184 (2007).12. US 2007/0003613 A 1, Christhy et al., Preparation to support maintanence of acid-alkaline balance in the human body andmethods directed to using same.13. DE 202006012450 UI, Soft drink base Concentrate and beverage with base-forming minerals.14. US 2005/0197402, Rushforth Dennis, Dietary supplementation with stoichiometrically specific potassium magnesium citrate.15. US 4 895 980, Walsdorf et al., Method of manufacturing magnesium potassium citrate.16. US 6 616 955, Nunes et al., Beverage compositions comprising palatable calcium and magnesium sources.17. WO 2007/107999, Paikin et al., Calcium enrichment compositions method of production thereof and use. Tento odkazsa zaoberá problémom obohatenia produktu minerálmi, V tomto0004 Predložený vynález sa zaoberá prostriedkami obsahujúcimi požívateľný horčík, ktoré sú V potrave a nápojoch stále. Tento prostriedok pozostáva z horčíka, draslíka a citrátu, ako aktívnych zložiek. Je založený na skutočnosti, že sa zvyšovaním množstva horčíka, t.j. molárneho pomeru vzhľadom k množstvu horčíka v tomto trojzložkovom systéme zo skôr známeho pomeru 1 4 na pomer 1 1 alebo 2,5 1, vedie k prostriedku, ktorý je účinnejší na zvyšovanie príjmu horčíka. Horčík, obsahujúce prostriedky predloženého vynálezu sú stále v rôznych formách potravín, rovnako ako V nápojoch obsahujúcich proteíny alebo v ich koncentrátoch a neoddeľujú sa z kvapalnej fázy dokonca ani V priebehu periód dlhého skladovania. Horčík, obsahujúci prostriedok predloženého vynálezu je stráviteľný a neovplyvňujeorganoleptické vlastnosti nápoja alebo nápojového koncentrátu, do ktorého je pridaný a tak slúži ako účinný horčíkový doplnok0005 Predložený vynález sa tak týka vysušeného prostriedku bohatého na horčík, obsahujúcehoi) aspoň jeden zdroj horčíka, ii) aspoň jeden zdroj draslíka aiii) aspoň jeden zdroj citrátu, kde tento prostriedok má objemovú hmotnosť 0,35 až 0,75 g/cm 3 a obsahuje 8 až 15 hmotn. horčíka a 7,5 až 16 hmotn. draslíka a 75 až 80 citrátu na základe hmotnosti sušiny. Výhodnejšie tento prostriedok obsahuje 9 až 13 hmotn. horčíka a 8 až 12 hmotn. draslíka na základe hmotnosti sušiny a jeho objemová hmotnosť je 0,55 až 0,65 g/cm 3.0006 Tento prostriedok môže ďalej obsahovať umelé alebo prírodné farbiace činidlá, emulgátory, modifikátory chuti alebo iné potravinové aditíva ako sú konzervanty a stabilizátory potravín. Konkrétne sa horčíkom obohatený prostriedok tohto vynálezu použije na obohatenie nápojov horčíkom, zvlášť mlieka,mlieku podobných nápojov, sójového mlieka a nápojov prirodzene alebo umelo obohatených proteinmi. Prostriedok môže byť buď V nápoji rozpustný, alebo existovať ako suspendovaný doplnok. Horčíkom obohatený prostriedok pridaný do nápoja je stabilný do periódy aspoň 90 dní, kde v nápoji sedimentuje nmnej ako 5 hmotn. prostriedku. Malo by byť poznamenané, že termín stály sa týka skutočnosti, že horčíkom obohatený prostriedok zostáva V kvapalnej fáze v podstate bez sedimentovania. Termín v podstate bez znamená, že precipituje menej ako 5 hmotn. prostriedku. Termín zostáva V kvapaline znamená, že v nej zostala aspoň jedna zo zvyšných suspendovaných, zvyšných rozpustených a zvyšných naviazaných zložiek naviazaných k suspendovanej pevnej látke alebo kvapaline.0007 Zdroj horčíka sa vyberie zo skupiny pozostávajúcej z hydroxidu horečnatého, oxidu horečnatého, uhličitanu horečnatého, citrátu horečnatého alebo ich zmesí.0008 Zdroj citrátu sa vyberie zo skupiny pozostávajúcejz citrónovej kyseliny, monohydrátu citrónovej kyseliny, mono-, di- alebo trisodnej soli citrónovej kyseliny, mono-, di- alebo tridraselnej soli citrónovej kyseliny alebo citrátu amónneho. 0009 Aspoň jeden zdroj draslíka sa vyberie zo skupiny pozostávajúcej z hydroxidu draselného, citrátu draselného,hydrogénuhličitanu draselného alebo ich zmesí.0010 Podľa predloženého vynálezu môže horčíkom obohatený vysušený prostriedok predloženého vynálezu obsahovať molárny pomer horčíka draslíka citrátu, rovný 1 ll alebo 524. 0011 Tento vynález sa ďalej týka spôsobu výroby sušeného horčíkom obohateného prostriedku, obsahujúcehoi) rozpustenie aspoň jedného zdroja citrátu vo vode, miešanie a chladenie, ii) pridanie apoň jedného zdroja horčíka a aspoň jedného zdroja draslíka k miešanému chladenému vodnému roztoku aiii) vysušenie vodného horčíkového roztoku tak, aby vznikol vysušený horčíkom obohatený prostriedok, kde uvedený prostriedok obsahuje aspoň 8 horčíka na základe hmotnosti sušiny a aspoň 7,5 draslíka na základe hmotnosti sušiny.0012 Tento vynález sa dalej týka potravín alebo potravinového produktu, obsahujúcich horčíkom obohatený prostriedok. Potravinovým produktom môže byť nápoj alebo nápojový koncentrát obsahujúci horčíkom obohatený prostriedok. Konkrétne sú týmito nápojmi mlieko a mlieku podobné nápoje, ktoré možno obohatiť proteínmi, vitamínmi, minerálmi alebo ich zmesi. Nelimitujúce príklady nápojov sa vyberú zo sójového mlieka, kravského mlieka,ťavieho mlieka, kozieho mlieka alebo ich zmesi a produktov na základe fermentovaného mlieka, ako sú jogurty. Tieto nápoje môžu ďalej obsahovať ďalšie poživateľné doplnky vybrané z kakaa,vanilky, ovocných alebo zeleninových koncentrátov aleboPodrobný ogis uskutočnenia gxnálezu0013 Predložený vynález sa tak týka prostriedkov obsahujúcich horčík, ktorý je V potravinách a nápojoch a potravinových anápojových doplnkoch stály. Tieto prostriedky obsahujú relatívne

MPK / Značky

MPK: A23C 9/152, A23L 2/52, A23L 1/304

Značky: výroba, citrátu, draselno-horečnatého, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e12820-vyroba-citratu-draselno-horecnateho-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba citrátu draselno-horečnatého a jeho použitie</a>

Podobne patenty