Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů

Číslo patentu: 255878

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grohe Klaus, Vöge Herbert, Naik Arundev, Scheer Martin, Federmann Manfred

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Předložený vynález se týká způsobu výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselín a jejich derivátů. Vyráběné sloučeniny mají cenné farmakologické vlastnosti a mohou se používat jako léčiva v humánní a veterinárni medicíně.Chinolonkarboxylové kyseliny, jejich deriváty, jakož i jejich soli jsou již známými sloučeninami (srov. DE~OS 3 033 157). Tyto sloučeniny se vyznačují vynikajĺcími baktericídními vlastnoatmi. Jejich perorální použití ve formě roztoků, Suspenzĺ nebo přĺměsĺ do krmív nebo do pítné vody je však omezeno v důsledku jejich z části hořké chuti. Tak například nelze zvířatům s vysoce vyvinutým chuřovým smyslem, jako jsou například prasata, tytoúčinné látky bez dalších opatření orálně aplikovat.Nyní bylo zjištěno, že embonáty chinolonkarboxylových kyselín a jejich derivátůCOOH OH x Y CH H OO o COOH (U ve kterém n znamená číslo 1 nebo 2, a Y znamená sloučeninu obecného vzorce II 0 p coonz 1(III a v Fg ve kterém A znamená atom dusíku N- nebo skupinu C f R 1 přičemž R 4 znamená atom vodĺku nebo fluwru,B znamená skupinu obecného vzorce n 5-N N/ přičemž R 5 znamená atom vndĺku, metylovou skujnu nchn ctylovou ekupinu,R 1 znamená alkylovou skupinu s 1 až. 3 zltomy uhlfku hub) cyklopľopylovcu skupinu, R 2 znamená atom vodĺku nebo alkylovon skupinu 5 1 J h atomy uhlíku, wsou 5 překvapenímVe srovnání s jinými solemí chjnclonkarhoxylovýrh kysuljn chučnvč nnurrální.Podle předloženého vynálezu se embonáty chinolonkarboxylových kyselín a jejích derivátú obecného vzorce ICOOH OH GHz x v m,OH I I COOH ve kterém n znamená číslo 1 nebo 2, a Y znamená skupinu obecného vzorce II O n coonľ× I I ÍII),a A . T R 1A znamená atom dusíku N~ nebo C-, R 4 kde R 4 znamená atom vodíku nebo fluoru,E znamená skupinu obecného vzorce 5 R -N NJ přičemžR 5 znamená atom vodíku, metylovou skupinu nebo etylovou skupinu, R 1 znamená alkylovou skupinu s l až 3 atomy uhliku nebo cyklopropylovou skupinu, R 2 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s l až 6 atomy uhlĺku, vyrábějí tím,že se deriváty chinolonkarboxylových kyselín obecného vzorce IIA, B, R 1 a R 2 mají shora uvedené významy, uvádějí V reakci 5 embonovou kyselinouS překvapením bylo zjištěno, že nové sloučeniny vyráběné postupem podle vynálezu maji ve srovnání s jinými solemi chinolonkarboxylových kyselín neutrálni chuť. Uvedené sloučeniny se tudiž hodi vynikajícim způsobem k výrobě a použití perorálně aplikovątelných přĺpravků v humánní a veterinárni medicíně. Tyto sloučeniny se kromě toho hodí k výroběmedikovaných krmív pro zvířata nebo přípravkü, které se aplikují spolu 5 pitnou vodou. Dále se mohou vyráběné sloučeniny používat v humánnĺ medícĺně k perorálni aplikaci ve formě suspenzí, šřáv, emulzí atd. v případech, kde se jiné qalenické přípravky, jako například tablety a kapsle nemohou používat.Zvláště výhodné je použití sloučenin vyrobených postupem podle vynálezu ve veterinární medicíně.Efekt dosažený postupem podle předloženého vynálezu byl 0 to překvapívějši, vzhledem k tomu, že tvorbou jiných solí nebylo možno dosáhnout ovlivněni chuti chinolonkarboxylovýchkyselín nebo jejich derivátů.Předložený vynález se zvláště týká způsobu výroby embonátú chinolonkarboxylových kyselín a jejich derivátů obecného vzorce IlaB znamená skupinu obecného vzorce 5 R -N N- .A, R 2 a R 5 maji zhora uvedený význam.Zvláště výhodné se vynález týká způsobu výroby embonátú chinolonkarboxylových kyselín a jejich derívátů obecného vzorce IIaR 2 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu a 1 až 4 atomy uhlíku,B znamená skupinu obecného vzorcer R 3 znamená atom vodíku, metylcvou skupinu nebo etylovou skupinu, aA má shora uvedený význam.Zvláště nutno uvést embonáty následujících chinolonkarboxylových kyselín a jejichEmbonáty chinolonkarboxylových kyselín a jejich derivátů obecného vzorce I se vyrábějí výhodné tím, že se k chinolonkarboxylovým kyselinám a jejich derivátům obecného vzorce II ve vhodném rozpouštědle přidá embonová kyselina a reakční směs se popřipaděChinolonkarboxylová kyselina a embonová kyselina se přitom používajĺ V poměru 11 nebo 12. Výhodné se přitom používá nadbytku embonové kyseliny V množství 1 až 10 , výhodně v množství l až 5 , vztaženo na množství embonové kyseliny, které je nutné pro dosažení shora uvedených poměru.Ý reakci semohou dále uvádět soli aminochinolonkarboxylových kyselín se silnými hmelinami, jako například s chlorovodikovou kyselinou, methansulfonovou kyselinou nebo mravenčí kyselinou se solemi embonové kyseliny s alkalíokými kovy nebo s kovy alkalickýmJako rozpoušçědla, která přicházeji v úvahu pro tuto reakci, lze uvést inertní organické rozpouštědla, jako alkoholy, například metanol, etanol, ethery, jako diemtylether avšak take diisopropylether, glykolethery, jako glykolmonometylethery, uhlovodiky, jako petrolether, toluen, benzen, xylen a dále vodu.Reakce se provádí při teplotách od 20 do 150 OC. Výhodně se přitom pracuje při teplotě varu rozpouštědla. Je rovněž možné provádět tuto reakci při teplotě mĺstnosti.Účinné látky se výhodně použivají vo formě orálních přípravkú, které jsou vhodné

MPK / Značky

MPK: C07D 215/56, C07D 471/04

Značky: jejich, výroby, derivátů, kyselin, způsob, embonátů, chinolonkarboxylových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-255878-zpusob-vyroby-embonatu-chinolonkarboxylovych-kyselin-a-jejich-derivatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů</a>

Podobne patenty